wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Wprowadzenie
Ochrona prywatności Użytkowników jest bardzo ważna dla Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. w Warszawie.

Niniejsze oświadczenie dotyczy sposobu postępowania z informacjami, obowiązującego w serwisach internetowych Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o., w tym gromadzenia i przetwarzania informacji, sposobu wykorzystywania informacji i osób, którym informacje są udostępniane.

Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. postępuje zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zatwierdzonymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Dane osobowe Użytkownika serwisu ASTROMAN
Użytkownik może korzystać z serwisu internetowego ASTROMAN, nie ujawniając, kim jest i nie podając ASTROMAN jakichkolwiek danych osobowych. Mogą jednakże zaistnieć okoliczności, w których ASTROMAN będzie potrzebował danych Użytkownika.

Użytkownik może zdecydować się na ujawnienie ASTROMAN swoich danych osobowych w różnych sytuacjach. Może na przykład podać ASTROMAN informacje takie, jak: imię, nazwisko i adres lub identyfikator e-mail, potrzebne do korespondencji z nim, do realizacji zamówienia lub do dostarczenia Użytkownikowi dodatkowych informacji, niedostępnych w serwisie internetowym ASTROMAN.

Jeśli Użytkownik podaje ASTROMAN dane osobowe innej osoby, na przykład współmałżonka lub współpracownika, zakłada się, że ma na to pozwolenie takiej osoby.Dane osobowe Użytkownika serwisu ASTROMAN
zgłaszającego się na ofertę pracy

W celu zgłoszenia się na ofertę pracy zamieszczoną w serwisie ASTROMAN, dotyczącą stanowiska, o które Użytkownik chce się ubiegać, Użytkownik może podać ASTROMAN informacje dotyczące jego danych teleadresowych, wykształcenia i doświadczenia zawodowego, załączając dodatkowo pliki zawierające: szczegółowe CV i list motywacyjny, a także kopie dyplomów i otrzymanych referencji. Niezbędne jest w takim przypadku umieszczenie przez Użytkownika, na wszystkich tego typu materiałach informacyjnych, następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CBI ASTROMAN Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Nowy Świat 42, w celach realizacji procesów rekrutacyjnych obecnie i w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO / GDPR określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku." z jednoczesnym podaniem numeru referencyjnego danej oferty pracy.

Intencją ASTROMAN jest powiadomienie Użytkownika o sposobie wykorzystania takich informacji przed ich zebraniem. ASTROMAN będzie w pełni respektować żądanie Użytkownika, aby nie wykorzystywać takich informacji do dalszego utrzymywania z nim kontaktów poza spełnianiem oczekiwań Użytkownika.Ochrona i jakość danych osobowych
Intencją ASTROMAN jest ochrona danych osobowych Użytkownika oraz zachowanie ich jakości. ASTROMAN posiada wdrożone odpowiednie środki i procesy, w tym szczegółowe instrukcje postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych, zatwierdzone - na wniosek ASTROMAN - przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dzięki temu dane osobowe pozostają zabezpieczone a ich jakość zachowana.Odsyłacze do serwisów WWW firm innych niż ASTROMAN
Serwisy WWW ASTROMAN mogą zawierać odsyłacze do innych serwisów WWW.
ASTROMAN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za procedury dotyczące ochrony prywatności i zawartość tych innych serwisów WWW.Pytania dotyczące ochrony prywatności
Jeśli Użytkownik ma pytania odnośnie niniejszego oświadczenia, może wysłać wiadomość e-mail do koordynatora serwisu WWW ASTROMAN. Jego adres to astroman@astroman.com.pl. Za pomocą tego adresu Użytkownik może też skontaktować się z ASTROMAN, jeśli chce zadać pytanie dotyczące sposobu postępowania przez ASTROMAN z informacjami Użytkownika, jeśli chce uzyskać kopię informacji przekazanych ASTROMAN, albo też jeśli wie, że informacje są niepoprawne i firma ASTROMAN powinna je skorygować. Jednakże zanim ASTROMAN będzie w stanie udostępnić Użytkownikowi jakiekolwiek informacje lub skorygować informacje niepoprawne, ASTROMAN może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o zweryfikowanie jego tożsamości oraz o podanie innych szczegółowych informacji, które umożliwią odpowiedź na jego wniosek. ASTROMAN dołoży starań, aby udzielić odpowiedzi w odpowiednich ramach czasowych.


Niniejszy serwis WWW jest utrzymywany przez:
Centrum Badań Interdyscyplinarnych ASTROMAN Sp. z o.o. w Warszawie.

strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.