wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl


Oferta nr: AS-3966
    lista ofert   następna 
Kategorie:  zarządzanie strategiczne
 systemy teleinformatyczne
 finanse i bankowość
 architektura i budownictwo
 przemysł i energetyka
 różne

AUDYTOR KORPORACYJNY NA OBSZAR POLSKA-CZECHY-SŁOWACJA-WĘGRY W DUŻYM KONCERNIE GLOBALNYM
Firma:    Jeden z największych koncernów cementowych na świecie, posiadający najnowocześniejszą cementownię w Europie zlokalizowaną w Polsce, dużą cementownię w Republice Czeskiej oraz kilkadziesiąt cementowni na terenie USA, Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Koncern od ponad 100 lat jest niedoścignionym wzorem dla całej branży cementowej na świecie pod względem jakości, niezawodności, ekologii i ilości posiadanych patentów. Od niemal 30 lat podstawową działalnością koncernu na terenie Europy Środkowej jest produkcja i sprzedaż cementów portlandzkich, cementów portlandzkich wieloskładnikowych, cementów hutniczych oraz mieszanek cementowych i zapraw murarskich. Druga linia biznesowa, będąca kluczowym kanałem dystrybucji dla cementu, to produkcja betonu towarowego. Produkcja i sprzedaż betonu towarowego realizowana jest poprzez zakłady betoniarskie zlokalizowane w ponad 100 miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier. Zakłady betoniarskie dysponują dużą flotą specjalistycznych samochodów dostawczych. Ponadto koncern posiada na terenie Europy Środkowej zakłady produkcji kruszyw. Ofertę koncernu uzupełnia zestaw profesjonalnych usług doradztwa w zakresie oceny właściwości oraz zastosowania cementów i betonu, realizowanych przez zlokalizowane w Polsce i Republice Czeskiej własne centra technologiczne betonu dla profesjonalistów budowlanych z lokalnych i zagranicznych przedsiębiorstw, instytutów badawczych i wyższych uczelni technicznych na terenie Europy Środkowej.
Wymagania:    Na wszystkich kontynentach działają osoby zatrudnione na stanowisku Audytor Korporacyjny Regionu, których podstawowym zadaniem jest niezależne, obiektywne działanie zapewniające zgodność z regulacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej koncernu i organizacji pracy działu Governance, Risk, Compliance oraz jednostki rewizyjnej grupy kapitałowej koncernu, międzynarodowymi standardami Institute of Internal Auditors oraz korporacyjnym kodeksem etycznym. Działania te mają na celu pomoc każdej jednostce organizacyjnej koncernu na świecie w osiąganiu jej celów, dodaniu wartości i podwyższeniu jakości działania, poprzez wprowadzenie systematycznego, zdyscyplinowanego podejścia do oceny i podwyższania efektywności zarządzania ryzykiem, procesami kontroli i zarządzania jednostką organizacyjną. Doceniając tempo rozwoju biznesu koncernu na terenie Europy Środkowej, Zarząd centrali globalnej koncernu podjął decyzję o utworzeniu stanowiska Audytor Korporacyjny na obszar: Rzeczypospolita Polska, Republika Czeska, Słowacja i Węgry. Osoba zatrudniona na tym stanowisku w Europie Środkowej, wykorzystując dotychczasowe bardzo pozytywne doświadczenia koncernu w odniesieniu do pracy audytorów korporacyjnych na terenie USA, Europy Zachodniej i Centralnej, Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, Rosji i Ukrainy, będzie ściśle współpracowała z wszystkimi prezesami - dyrektorami generalnymi spółek regionalnych koncernu na terenie Europy Środkowej i raportowała bezpośrednio do Dyrektora Działu Governance, Risk, Compliance oraz Dyrektora Działu Audytu Korporacyjnego w globalnej centrali koncernu. Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie realizacja zadań związanych z kontrolą i doradztwem na rzecz krajowych i zagranicznych spółek należących do grupy kapitałowej, zgodnie z regulacjami dotyczącymi struktury organizacyjnej i organizacji pracy działu Governance, Risk, Compliance oraz jednostki rewizyjnej grupy kapitałowej koncernu, międzynarodowymi standardami Institute of Internal Auditors oraz korporacyjnym kodeksem etycznym. Ponadto, osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zastępowała osobę zatrudnioną na stanowisku Audytor Korporacyjny sąsiedniego obszaru geograficznego oraz będzie zastępowana przez osobę zatrudnioną na stanowisku Audytor Korporacyjny sąsiedniego obszaru geograficznego.
Uwarunkowania:    Bardzo dobra praktyczna znajomość nowoczesnych systemów zarządzania w przemyśle lub w branży produkcji i dystrybucji wysokiej jakości materiałów budowlanych w kraju i za granicą. Biegła znajomość obu języków: polskiego i czeskiego, w mowie i piśmie, jest warunkiem koniecznym. Dodatkowo wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. Bardzo dobra znajomość ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw i nowoczesnych systemów zarządzania jakością, nowoczesnych systemów teleinformatycznych i relacyjnych baz danych faktograficznych, systemów DSS oraz systemów dostępu i ochrony zasobów informacyjnych korporacji. Konieczne jest doświadczenie w audytowaniu Governance, Risk Management i Compliance w środowisku międzynarodowym, stosowania nowoczesnych metod rozwoju organizacji biznesu w korporacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyższe studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych lub informatyki przedsiębiorstw przemysłowych. Kursy i studia podyplomowe w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, informatyki gospodarczej, ekonometrii, analiz strategicznych, Project Management, Six Sigma, Total Quality Management, inwestycji kapitałowych, zarządzania ryzykiem, rewizji gospodarczej i powiernictwa, controllingu finansowego i operacyjnego, ładu korporacyjnego, projektowania organizacji korporacji i holdingów, logistyki i łańcucha dostaw, prawa gospodarczego - będą dodatkowym atutem. Mile widziane studia i dyplomy Instytutu Audytorów Wewnętrznych (ang. Institute of Internal Auditors - IIA), CIA, CISA oraz PMP i TQM. Bardzo dobra znajomość zintegrowanych systemów IT klasy ERP/MRPII, w tym mile widziana dobra znajomość sytemu SAP S/4HANA lub wieloletnia SAP/R3. Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących ochrony danych oraz właściwych podstaw prawnych i standardów obowiązujących w obszarze IT/ICT/Telecom, wraz z jego kontrolą. Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce rewizyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego lub w międzynarodowej spółce audytorskiej lub doradztwa gospodarczego. Doświadczenie projektowe i wdrożeniowe w zakresie kontroli/doradztwa w różnych obszarach IT/ICT. Biegłość w obsłudze pakietu MS Office Professional. Mile widziana znajomość systemów analitycznych niemieckiej firmy iSYSTEM, szczególnie programu WinIDEA. Znajomość systemów informatycznych dedykowanych dla problematyki GRCM (ang. Governance, Risk and Compliance Management), szczególnie holenderskiego systemu BWise będzie dodatkowym atutem. Zdolności analityczne i planistyczne, umiejętność wnikliwej oceny faktów. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Prawo jazdy kat. B. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym. Doświadczenie w pracy we wszystkich następujących środowiskach: polskim, czeskim, słowackim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim będzie dodatkowym atutem. Gotowość do podróży na terenie całej Europy Środkowej oraz Niemiec, Rosji i Ukrainy. Znakomite referencje z całego przebiegu pracy zawodowej w kraju lub za granicą. Poszukujemy ambitnego profesjonalisty złożonych analiz systemowych, osoby odważnej, kreatywnej, konsekwentnej w działaniu, o szerokich horyzontach myślowych i wysokich zasadach etyczno-moralnych - osoby utożsamiającej się z koncernem i jego celami. Praca na terenie całej Europy Środkowej i Wschodniej, z główną siedzibą w Polsce lub Republice Czeskiej. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stopce CV tekstu zgodnie z RODO. Wersja polska: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CBI ASTROMAN Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Puławska 145, w celach realizacji procesów rekrutacyjnych obecnie i w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO / GDPR określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku."


Oferta nr:  AS-3966       kraj:  Polska     Wymagane wykształcenie:  Masters
Miejsce pracy:  Polska i Europa Środkowa.     Stanowisko menedżerskie:  tak

wydrukuj tę ofertę
    lista ofert   następna 
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.