wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl


Oferta nr: AS-3954
 poprzednia   lista ofert   następna 
Kategorie:  zarządzanie strategiczne
 finanse i bankowość
 przemysł i energetyka
 różne

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO) - POLAND & GLOBAL
Firma:    Renomowane centrum badawczo-rozwojowe w branży spożywczej, finansowane od ponad 5 lat przez duże, międzynarodowe fundusze inwestycyjne i renomowane, prywatne fundusze Venture Capital oraz specjalne granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, utworzone przez znanych profesorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działające jako zarejestrowana spółka akcyjna, powołana do realizacji pionierskiego w skali światowej przedsięwzięcia w zakresie biologii molekularnej, polegającego na zbudowaniu nowej gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Rzeczy, które wymyśliła natura, przenoszone są na skalę przemysłową przez zespół interdyscyplinarnych specjalistów klasy światowej. W związku z tym, zostały opracowane i wdrożone na skalę doświadczalną i półprzemysłową nowoczesne technologie, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia biologii molekularnej oraz prototypowe maszyny i urządzenia do nowoczesnego wytwarzania wysokobiałkowych komponentów paszowych, do żywienia drobiu, trzody albo ryb, a może znaleźć także zastosowanie w kosmetyce czy biopaliwach. Obecnie rozpoczyna się etap realizacji inwestycji w zakresie projektowania i szybkiej budowy specjalistycznych zakładów produkcyjnych dla wytwarzania szeregu nowo powstałych grup produktowych i ich dostaw do Klientów na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej i USA oraz przygotowanie Spółki Akcyjnej do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Celem jest stworzenie globalnego brandu, to znaczy wypromowanie tego, co zostało zrobione i zbudowanie takiej mocy produkcyjnej, która będzie miała poważny udział w globalnym rynku białka i tłuszczu.
Wymagania:    Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektor Finansowy - Chief Financial Officer (CFO) w centrali w Poznaniu, będzie raportowała bezpośrednio do Prezesa Zarządu Spółki Akcyjnej. Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie nadzór nad poprawnością wszystkich procesów inwestycyjnych, finansowo-księgowych, operacyjnych i sprawozdawczych Spółki Akcyjnej - na całym obszarze jej działalności biznesowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie bezpośrednio nadzorowała wszystkie sprawy dotyczące planowania i realizacji wszystkich procesów inwestycyjnych, finansowo-księgowych, operacyjnych i sprawozdawczych Spółki Akcyjnej na terenie krajów Unii Europejskiej i USA - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przygotowywanie okresowych planów, bilansów i raportów finansowych dla potrzeb osób na kluczowych stanowiskach decyzyjnych w centrali oraz przygotowanie Spółki Akcyjnej do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Prowadzenie stałej współpracy z kluczowymi bankami obsługującymi działalność inwestycyjną i operacyjną. Prowadzenie stałej współpracy z organizacjami i podmiotami rynku kapitałowego w Europie i USA - zgodnie z bieżącymi i perspektywicznymi potrzebami SA. Prowadzenie współpracy z firmą audytorską, koordynowanie procesu audytu wewnętrznego i zewnętrznego. Dbałość o jakość i terminowość sporządzania sprawozdań finansowych. Stałe doskonalenie systemu rachunkowości zarządczej oraz systemu controllingu finansowego i operacyjnego. Zarządzanie całokształtem zagadnień dotyczących planowania finansowego. Stałe doskonalenie systemu budżetowania. Stałe doskonalenie systemu zarządzania rentownością poszczególnych grup produktowych oraz kontrahentów w poszczególnych krajach na wszystkich kontynentach. Nadzór nad procesem rozliczania kosztów w czasie. Opracowywanie, wdrażanie i zarządzanie całością spraw związanych z systemem planowania i raportowania finansowego. Doskonalenie procedur zarządzania kapitałem obrotowym w wymiarze polskim, europejskim i globalnym. Stały nadzór nad płynnością finansową w wymiarze polskim, europejskim i globalnym. Stały nadzór nad systemem podatkowym oraz prowadzenie aktywnej polityki zarządzania podatkami w poszczególnych krajach. Nadzór nad obsługą i aktualizacją rejestru umów, zamówień i kontrahentów o kluczowym znaczeniu dla realizacji strategii rozwoju biznesu w poszczególnych krajach, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych i relacyjnych baz danych. Doskonalenie metod wykorzystania zintegrowanych systemów zarządzania klasy MRPII/ERP, CRM, DSS, BIS, AI i BI a także korporacyjnego intranetu. Nadzór nad działalnością windykacyjną w poszczególnych krajach, przy wykorzystaniu zintegrowanego systemu informatycznego. Ścisła współpraca z Prezesem Zarządu i Radą Nadzorczą. Współpraca z firmą audytorską w zakresie klasyfikacji podatkowej kosztów i zobowiązań. Reprezentowanie SA i prowadzenie negocjacji z kluczowymi Partnerami w kraju i za granicą. Ścisła współpraca z Prezesem Zarządu i Radą Nadzorczą w procesie przygotowania SA do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.
Uwarunkowania:    Doskonała znajomość planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, finansowych, księgowych, operacyjnych, sprawozdawczych i administracyjnych, występujących w dynamicznie rozwijającej się spółce akcyjnej przemysłu spożywczego, posiadającym nowoczesne zakłady produkcyjne - zgodnie z wymogami 21 wieku. Co najmniej 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w renomowanej korporacji posiadającej zakłady produkcyjne w branży FMCG jest warunkiem koniecznym. Wiedza i doświadczenie w zakresie: nowoczesnych metod zarządzania finansami firm produkcyjnych, zarządzania procesami inwestycyjnymi, controllingu finansowego i operacyjnego dla produkcyjnych spółek prawa handlowego jest warunkiem koniecznym. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości spółek prawa handlowego. Dobra znajomość prawa podatkowego w odniesieniu do spółek prawa handlowego. Wyższe studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych, księgowości i finansów. Dyplom MBA w zakresie finansów lub dyplom ACCA lub CIMA. Doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów inwestycyjnych, finansowo-księgowych, operacyjnych i sprawozdawczych w renomowanej korporacji FMCG prowadzącej międzynarodową działalność biznesową, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce i krajach Unii Europejskiej, wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) i wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest warunkiem koniecznym. Doświadczenie w przygotowywaniu okresowych bilansów i raportów finansowych dla potrzeb osób na kluczowych stanowiskach w centrali renomowanej korporacji FMCG prowadzącej biznes globalny lub międzynarodowy. Doświadczenie we współpracy z bankami obsługującymi działalność inwestycyjną i operacyjną renomowanej korporacji międzynarodowej. Dobra znajomość nowoczesnych zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRPII/ERP i relacyjnych baz danych wykorzystywanych w procesach zarządczych i finansowo-księgowych spółek prawa handlowego. Dobra znajomość informatycznych systemów analityki finansowej. Biegła znajomość języka angielskiego. Język polski jako język ojczysty. Rozwaga i konsekwencja w działaniu. Chęć stałego rozwoju zawodowego, ambicja, upór i zdecydowanie w działaniu, silne zorientowanie na osiągnięcie zamierzonego celu. Zdolności interpersonalne, komunikatywność, dyskrecja i lojalność. Zapobiegliwość, umiejętność przewidywania trudności. Odporność na stres. Poszukujemy osoby, która poprowadzi finanse jednego z najnowocześniejszych twórców i producentów wysokojakościowych wyrobów wysokobiałkowych w Europie z takim autentycznym zaangażowaniem, jakby to był Jej prywatny biznes. Znakomite referencje z całego przebiegu pracy zawodowej w kraju i za granicą. Praca w Poznaniu. Uprzejmie prosimy o zamieszczenie na stopce CV tekstu zgodnie z RODO. Wersja polska: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CBI ASTROMAN Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Nowy Świat 42, w celach realizacji procesów rekrutacyjnych obecnie i w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych RODO / GDPR określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku."


Oferta nr:  AS-3954       kraj:  Polska     Wymagane wykształcenie:  Masters
Miejsce pracy:  Poznań.     Stanowisko menedżerskie:  tak

wydrukuj tę ofertę
 poprzednia   lista ofert   następna 
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.