wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows 2019.05.15

Wroclaw, Poland - May 14, 2019 - Selena Group - owner of the Tytan brand and one of the world's three largest producers of polyurethane foams - has developed a new technology that was put to use in the Tytan Professional Ultra Fast 70 foam. Its innovative formulation significantly reduces the time needed to install doors and windows, which significantly increases the number of projects that can be completed over the same time.

Krzysztof Domarecki, President of the Management Board of Selena FM S.A.
Photo courtesy of Selena FM SA
 

Wroclaw, Poland – May 14, 2019

Selena Group – owner of the Tytan brand and one of the world’s three largest producers of polyurethane foams – has developed a new technology that was put to use in the Tytan Professional Ultra Fast 70 foam.

Its innovative formulation significantly reduces the time needed to install doors and windows, which significantly increases the number of projects that can be completed over the same time
.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
This is a response to the favourable market which facilitates development of new projects, but is also characterised by a shortage of qualified workforce.
In such circumstances, technologies improving the construction process become even more valuable.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
Ultra Fast 70 fully cures within 90 minutes
, which is a breakthrough compared to other foams available in the market which normally have curing times of 24 hours.
In this way, work organisation and task management on building sites are made even more effective.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
“Ultra Fast 70 is the fastest foam in the market. It is based on the “fast work” concept, which allows installation crews to fit doors and windows much faster than before. The features of this product make it a perfect match for Selena’s mission – to provide clients with the best solutions that optimise working time and allow more projects to be completed with the same resources and in a shorter time. Ultra Fast 70 also makes installers’ work more reliable and comfortable by eliminating the “secondary expansion”, which means that virtually immediately after applying the foam the user can see its final volume and shape in the installation clearance”, says Maciej Adamczuk, Head of the Windows & Doors Division, Selena Group.

Maciej Adamczuk, Head of the Windows & Doors Division, Selena Group.
Photo courtesy of Selena FM SA
 
“Fast work”
– the concept used in the Tytan Professional Ultra Fast 70 foam originated out of the evident need voiced by users – window and door installers and owners of installation firms who were looking for a way to reduce working time.

Selena's R&D Department has created a foam with the shortest workability time in the market – as short as 10 minutes, with the full curing time reduced to 90 minutes (from the 24 hours available previously).

Photo courtesy of Selena FM SA
 
The foam also has an increased yield of 70 liters per container, which reduces the total amount of foam needed for the installation of windows or doors.
This translates directly into financial benefits for the contractor.

This is one of the elements of Selena’s “Closer to the User” approach, which is about the focus on contractors’ needs and their business.


Ultra Fast 70 fully cures within 90 minutes, which is a breakthrough compared to other foams available in the market which normally have curing times of 24 hours.
In this way, work organisation and task management on building sites are made even more effective.
Photo courtesy of Selena FM SA
 
“From the very beginning, Selena has put great emphasis on ensuring that its products are not only synonymous with quality guarantee and innovation, but also that they support the business of our clients. By understanding users’ needs and flexibly responding to changes in the industry, the Ultra Fast 70 foam increases the efficiency of work on building sites and has a real impact on business development of window and door installers. This makes Tytan Professional a key partner for effective and quick project delivery”, Maciej Adamczuk adds.

Ultra Fast 70 fully cures within 90 minutes, which is a breakthrough compared to other foams available in the market which normally have curing times of 24 hours.
In this way, work organisation and task management on building sites are made even more effective.
Photo courtesy of Selena FM SA
 

For more details, go to: www.tytan.pl  and www.selena.com  


Selena Group

Selena Group is a global leader and distributor of construction chemicals and one of the three largest producers of polyurethane foam in the world.

The Group’s product range includes foams, sealants, adhesives, waterproofing products, insulation systems, fastenings and complementary products.


 
 
The Group comprises 30 companies in 17 countries
.

The Group’s manufacturing plants are located in Poland, Brazil, South Korea, China, Romania, Turkey, Spain and Kazakhstan.

With its international experience gained in diverse markets, Selena Group can grow fast as an innovative company that develops new solutions adapted to increasing users' needs. Selena Group received multiple awards in the most prestigious rankings.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
The company was recognised by the President of Poland Bronisław Komorowski in the category “Sustainable Success” of the Polish President’s Economic Awards competition and received the accolade of “Teraz Polska” in the category “Foreign Investment”.

Selena's modern products of highest quality are appreciated by the Group's partners and customers in 70 countries.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
The Group's portfolio is topped by such outstanding brands as Tytan, Quilosa, Artelit and Matizol.

In April 2008, the shares of Selena FM S.A., the Group’s holding entity, became admitted to trading on Warsaw Stock Exchange.


Source: Selena FM

http://www.selena.com/  


Grupa Selena: Nowa generacja pian montażowych marki Tytan skraca czas montażu stolarki otworowej

Wrocław – 14 maja 2019

Grupa Selena – właściciel marki Tytan i jeden z trzech największych producentów pian poliuretanowych na świecie – opracowała nową technologię zastosowaną w pianie Tytan Professional Ultra Fast 70.

Jej innowacyjna formuła znacząco skraca czas pracy monterów stolarki, co zdecydowanie wpływa na możliwość obsługi większej liczby inwestycji w tym samym czasie.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
To odpowiedź na trendy na rynku, gdzie dobra koniunktura sprzyja dynamicznemu rozwojowi nowych inwestycji, a jednocześnie brakuje fachowców i rąk do pracy.

Tym cenniejsze stają się technologie usprawniające proces budowlany.

Ultra Fast 70 osiąga całkowity czas utwardzenia w ciągu 90 minut, co jest przełomowe w stosunku do innych pian dostępnych na rynku, których standardowo czas schnięcia wynosi 24 godziny.

Dzięki temu możliwa jest bardziej efektywna organizacja pracy i zadań na poszczególnych budowach.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
„Ultra Fast 70 to najszybsza piana na rynku, bazująca na koncepcji „fast work”, czyli tzw. szybkiej pracy, która umożliwia ekipom instalacyjnym zdecydowane przyspieszenie prac montażowych drzwi i okien. Charakterystyka tego produktu doskonale wpisuje się w misję Seleny – dostarczanie klientom najlepszych rozwiązań, optymalizujących czas pracy i umożliwiających realizację większej liczby inwestycji tymi samymi zasobami w krótszym czasie. Ultra Fast 70 zapewnia również pewność i komfort pracy instalatorów przez eliminację tzw. wtórnej post ekspansji, co oznacza, że użytkownik praktycznie zaraz po wypuszczeniu piany widzi jej finalną objętość i kształt w szczelinie stolarki” – powiedział Maciej Adamczuk, dyrektor Dywizji Windows & Doors, Grupy Selena.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
„Fast work” – to koncepcja zastosowana w pianie Tytan Professional Ultra Fast 70, która zrodziła się z wyraźnej potrzeby użytkowników – instalatorów okien i drzwi, jak i właścicieli firm montażowych, którzy szukali sposobu skrócenia czasu pracy.

Dział R&D Seleny stworzył pianę o najkrótszym na rynku czasie obróbki – już nawet po 10 minutach i zredukowanym do 90 minut (z dotychczas oferowanych 24 godzin) - czasie całkowitego utwardzania.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
Piana ta odznacza się także podwyższoną wydajnością 70 litrów na opakowanie, która wpływa na zmniejszenie całkowitej ilości piany potrzebnej do montażu okien lub drzwi.
Przekłada się to bezpośrednio na korzyści finansowe dla wykonawcy.
Jest to jeden z elementów realizowanego przez Grupę Selena podejścia Closer to the user, czyli skoncentrowania się na potrzebach wykonawcy i jego biznesie.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
„Selena od początku działalności kładzie duży nacisk na to, aby produkty były nie tylko gwarancją jakości oraz synonimem innowacyjnych rozwiązań, ale również żeby wspierały biznes naszych klientów. Dzięki zrozumieniu potrzeb użytkowników i elastycznym odpowiedziom na zmiany w branży piana Ultra Fast 70 zwiększa efektywność pracy na budowach i realnie wpływa na rozwój biznesu instalatorów okien i drzwi. Tym samym Tytan Professional staje się kluczowym partnerem do skutecznej i szybkiej obsługi inwestycji” – dodał Maciej Adamczuk.

Photo courtesy of Selena FM SA
 

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie.

Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
W skład Grupy wchodzi 30 spółek w 17 krajach.


Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.

Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach.

Spółka została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 70 krajach.

Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy jak: Tytan, Quilosa, Artelit czy Matizol.

Od kwietnia 2008 roku akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM S.A. – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Photo courtesy of Selena FM SA
 

Źródło: Selena FM

http://www.selena.com/  ASTROMAN Magazine - 2019.04.27

Selena Group: over PLN 1.2 billion in revenue in 2018

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2728  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.03

Selena Group: Selena Lab's new R&D centre - global business, local benefits

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2713  


ASTROMAN Magazine - 2019.02.16

Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2683  


ASTROMAN Magazine - 2019.02.15

Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2682  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.05

LANXESS intensifies focus on electromobility

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2717  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.05

BASF and Aspen Aerogels Expand Strategic Partnership

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2715  


ASTROMAN Magazine – 2019.02.15

BASF’s Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2681  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.26

Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2671  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.18

BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2661  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.17

BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2660  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.16

BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2659  


ASTROMAN Magazine - 2019.01.09

ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with  IBM to Accelerate Joint Research in  Quantum Computing

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2655  


ASTROMAN Magazine - 2018.12.24

LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2648  


ASTROMAN Magazine - 2018.12.23

BASF: Master Builders Solutions provides digital planning tool for the construction industry

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2647  


ASTROMAN Magazine - 2018.08.09

LANXESS plans to sell remaining 50 percent stake in joint venture ARLANXEO to Saudi Aramco

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2564  


ASTROMAN Magazine - 2018.08.02

Bridgestone premieres leading-edge products and solutions offering ultimate efficiency, convenience and sustainability at IAA 2018

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2558  


ASTROMAN Magazine - 2018.07.23

Grupa Selena: COOL-R obniża temperaturę największego targu rybnego w Europie


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2550  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.20

Poland's Selena Group: all-time high sales posted in 2017

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2489  


ASTROMAN Magazine - 2018.01.13

Wręczono WEKTORY 2017. Krzysztof Domarecki wśród laureatów. Laureatem Super Wektora 2017 został Premier Mateusz Morawiecki

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2422  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.12

BASF: High gloss in automotive interiors

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2359  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.01

Crop Science Division of Bayer well positioned to fulfill future customer, market and societal needs. Progress being made in planned Monsanto acquisition

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2349  


ASTROMAN Magazine - 2017.09.26

Selena Group becomes a member of the European Cool Roof Council

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2343  


ASTROMAN Magazine - 2017.09.03

DowDuPont Merger Successfully Completed. Global Leaders in Agriculture, Materials Science and Specialty Products

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2327  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.06

DuPont and Dow Set Closing Date for Merger of Equals

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2307  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.