wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Premier Mateusz Morawiecki pogratulował laureatom konkursu "Teaming for Excellence" 2019.04.24

Otwock - 23 kwietnia 2019 - "Polska staje się bardzo ważnym ogniwem łańcucha badawczego tworzonego przez instytuty naukowe z całego świata" - powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości ogłoszenia zwycięzców prestiżowego konkursu Teaming for Excellence w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Otwocku-Świerku.

Premier Mateusz Morawiecki i dyrektor NCBJ profesor Krzysztof Kurek.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 

Otwock – 23 kwietnia 2019

„Polska staje się bardzo ważnym ogniwem łańcucha badawczego tworzonego przez instytuty naukowe z całego świata”
– powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości ogłoszenia zwycięzców prestiżowego konkursu „Teaming for Excellence” w siedzibie Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Otwocku-Świerku.

Premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Łącznie w ramach konkursu w ramach programu Horyzont 2020, przyznano 13 grantów o łącznej wartości 195 mln euro
.

Premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Trzy instytucje koordynujące granty znajdują się na terenie Polski
, są to:

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,

• Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,

• Narodowe Centrum Badań Jądrowych
.

Premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Celem konkursu jest minimalizacja różnic w innowacyjności między poszczególnymi regionami Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez tworzenie nowych lub modernizację już istniejących Centrów Doskonałości we współpracy z wiodącymi instytutami badawczymi oraz agencjami ds. badań w Europie.

Premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Szef rządu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu
.

Podkreślił, że sukces polskich jednostek naukowych to zasługa ambitnej tematyki, wysokiej jakości zgłoszonych projektów, a także doskonałego przygotowania do udziału w konkursie.


Premier Mateusz Morawiecki w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 

Video
Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

https://www.premier.gov.pl/multimedia/wideo/premier-mateusz-morawiecki-podczas-wizyty-w-narodowym-centrum-badan-jadrowych.html  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lCSYBmSlF4M  


Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci.html  


Konferencja prasowa premiera Morawieckiego i wicepremiera Gowina w NCBJ

23 kwietnia 2019 roku premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin odwiedzili Świerk.

Na zakończenie wizyty odbyła się wspólna konferencja prasowa z udziałem dyrektora NCBJ profesora Krzysztofa Kurka.

Tematem konferencji było przyznanie polskim wnioskodawcom 3 z 13 grantów Unii Europejskiej w konkursie Teaming for Excellence na utworzenie Centrów Doskonałości.
Projekt NOMATEN był jednym z nich.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Projekt NOMATEN
ma na celu stworzenie silnego centrum naukowego, które korzystając z unikatowej jądrowej struktury badawczej i doświadczenia naukowców z Polski i innych krajów europejskich będzie prowadzić badania i przygotowywać produkcję najwyższej klasy innowacyjnych materiałów przydatnych do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach w przemyśle i odpowiadających najwyższym standardom medycznym.

Projekt przygotowało międzynarodowe konsorcjum w składzie:

• Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ),

• Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (CEA, Francja),

• Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (VTT, Finlandia).

Partnerzy otrzymali wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wicepremier Jarosław Gowin w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości KPRM / Adam Guz
 
Badacze zmierzą się przede wszystkim z wyzwaniami jakie dla materiałów stanowią takie czynniki jak wysokie temperatury, wysokie ciśnienia, promieniowanie (zwłaszcza neutronowe), korozja, intensywne ścieranie itp.
Część z tych czynników jest wspólna dla różnych obszarów zastosowań takich jak przemysł jądrowy czy przemysł chemiczny, a część jest specyficzna, występująca obecnie tylko w przypadku nielicznych zastosowań.
Jednak wiele przykładów dowodzi, że stworzenie nowatorskich materiałów potrzebnych dla jednego celu lub nawet dla potrzeb unikalnych badań naukowych, prowadzi do opracowania rozwiązań przydatnych do innych, nieprzewidywanych początkowo celów.

Szczególne miejsce w programie badawczym Centrum będą miały nowe materiały tworzone z myślą o zastosowaniach w medycynie w tym w radiofarmacji.

Realizacja projektu we współpracy z najlepszymi i doświadczonymi ośrodkami badawczymi w Europie (VTT, CEA) otworzy nowe możliwości dla młodych pracowników naukowych zapewniając im odpowiednie warunki rozwoju w prężnie rozwijających się dziedzinach.
W konsekwencji wrośnie prestiż i potencjał badawczy NCBJ zaznaczając jego pozycję silnego ośrodka badawczego o znaczeniu europejskim i światowym.

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Gowin w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ
 
Centrum Doskonałości NOMATEN
rozpoczęło swoją działalność jesienią 2018 roku jako projekt Międzynarodowej Agendy Badawczej, która uzyskała wsparcie ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Już w pierwszych miesiącach działalności naukowcy włączyli się w dwa istotne projekty badawcze.

GO-HTR to projekt finansowany przez NCBiR i poświęcony technologii reaktorów wysokotemperaturowych w ramach programu Gospostrateg.

Drugi to projekt w ramach współpracy Polski i Republiki Południowej Afryki.
Ma on nazwę INLAS i zmierza do opracowania lepszych i czystszych technologii spalania węgla.


Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

https://www.ncbj.gov.pl/  ASTROMAN Magazine - 2019.01.25

Davos 2019: Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland, at the World Economic Forum in Davos

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2669  


ASTROMAN Magazine - 2019.01.22

"Central and Eastern Europe Innovation Roundtable" w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki i Sundar Pichai, prezes zarządu Google

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2664  


ASTROMAN Magazine - 2019.01.17

Premier Mateusz Morawiecki na polsko-amerykańskiej konferencji Atlantic Council w Warszawie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2663  


ASTROMAN Magazine - 2018.08.29

Premier Mateusz Morawiecki: Pracownicze Plany Kapitałowe to lepsze zabezpieczenie emerytalne

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2571  


ASTROMAN Magazine - 2018.06.05

Papież Franciszek przyjął Premiera Mateusza Morawieckiego z rodziną na audiencji w Watykanie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2523  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.27

Premier Mateusz Morawiecki na Polsko-Amerykańskim Szczycie Gospodarczym

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2494  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.04

Premier Mateusz Morawiecki i Ambasador USA w Polsce Paul W. Jones ogłosili utworzenie Polskiej Izby Handlowej w USA

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2475  


ASTROMAN Magazine - 2018.03.05

Premier Mateusz Morawiecki o sprawnym i efektywnym państwie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2455  


ASTROMAN Magazine - 2018.01.13

Wręczono WEKTORY 2017. Laureatem Super Wektora 2017 został Premier Mateusz Morawiecki

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2422  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.14

22 państwa świata poza Unią Europejską wśród perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2212  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.23

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2197  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu
.


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2158  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).


Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.