wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska 2018.05.10

Warszawa - 09 maja 2018 - Celem misji Biomass jest "ważenie" drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia. Udział w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.

Celem misji Biomass organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) jest „ważenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia.
SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako: obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka.
Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych.
Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 

Warszawa - 09 maja 2018

Celem misji Biomass jest „ważenie” drzew na naszej planecie, aby lepiej zrozumieć obieg węgla w środowisku i procesy globalnego ocieplenia.

Udział w misji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/  


Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) jest najważniejszą misją badawczą układu Jowisza realizowaną przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Jej celem jest zdobycie informacji na temat złożonej interakcji między Jowiszem i jego lodowymi księżycami: Europą, Kallisto i Ganimedesem.
Sonda wystartuje w 2022 roku na pokładzie rakiety nośnej Ariane 5 z Gujańskiego Centrum Kosmicznego i w 2030 roku dotrze do Jowisza, gdzie spędzi co najmniej trzy lata na prowadzeniu obserwacji.
Firmie SENER powierzono zaprojektowanie, wyprodukowanie, przetestowania i zamontowanie manipulatora magnetometru służącego do umieszczenia instrumentów naukowych z dala od sondy, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych. Manipulator SENER będzie chronił pięć z dziesięciu instrumentów naukowych przenoszonych przez JUICE.
Będą one niezbędne do zrealizowania dwóch eksperymentów mających na celu scharakteryzowanie fal magnetycznych (J-MAG) i radiowych (RPWI).
SENER Polska odpowiada za przeprowadzenie symulacji i prób w ekstremalnych warunkach.
Przeprowadzona zostanie symulacja MES (metoda elementów skończonych) całego manipulatora oraz stworzone zostanie urządzenie wsparcia naziemnego do symulowania warunków zerowej grawitacji, co zostanie wykorzystane w ostatniej fazie testów na Ziemi.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Rzadko o tym myślimy, ale nasze życie zależy od drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla i produkują tlen.
Niestety naukowcy szacują, że straciliśmy już połowę lasów tropikalnych, które kiedyś pokrywały Ziemię.

Dane o skali wylesiania pozostają jednak niedokładne, bo biomasa leśna na większości obszarów Ziemi nie została precyzyjnie policzona.

SENER uczestniczył w programie NASA Mars Science Laboratory (MSL), a wkład fi rmy polegał na opracowaniu i wykonaniu mechanizmu pozycjonującego jednej z anten (High Gain Antenna Gimbal - HGAG).
HGAG to mechanizm o dwóch stopniach swobody umieszczony na łaziku Curiosity w celu precyzyjnego pozycjonowania anteny HGA (High Gain Antenna), która umożliwia dwukierunkową komunikację między łazikiem na Marsie a centrum kontroli na Ziemi.
Każdy ze stopni swobody napędzany jest niezależnie za pomocą własnego silnika w celu uzyskania pożądanych prędkości i wymaganej dokładności.
SENER opracował także mechanizm podtrzymująco-zwalniający (Hold Down and Release Mechanism HDRM) dla HGAG, którego zadaniem było umożliwienie rozłożenia anteny HGA po lądowaniu łazika na marsjańskim gruncie w sierpniu 2012 roku.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Ma się to zmienić dzięki satelicie Biomass, który powstaje w ramach programu ESA „Earth Explorer”.

Program ten ma na celu poszukiwanie odpowiedzi na najważniejsze naukowe pytania dotyczące środowiska naszej planety.

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do komet Jowisza.
Celem misji było umieszczenie sondy na orbicie komety i dokładne zbadanie tego ciała niebieskiego.
Informacje dostarczone przez sondę miały pozwolić na ustalenie pochodzenia komet – prawdziwych kosmicznych gór lodowych – oraz zrozumieć ich rolę w początkach i ewolucji Układu Słonecznego.
W tym przedsięwzięciu firma SENER uczestniczyła zarówno w opracowaniu elementów platformy konstrukcyjnej satelity jak i aparatury stanowiącej ładunek użyteczny statku.
Elementami platformy, których wykonanie powierzono firmie, były wysięgnik do montażu instrumentów naukowych, żaluzje systemu kontroli temperatury, gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie aparatury pokładowej, osłony optyczne kamer i szukacze gwiazd.
W ramach ładunku użytecznego natomiast SENER uczestniczył w pracach nad zespołem kamer urządzenia OSIRIS oraz przy realizacji układu elektronicznego urządzenia GIADA.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Wiarygodne dane o zmianach leśnej biomasy umożliwią lepsze zrozumienie zachodzących zmian klimatycznych.

Będą również stanowić podstawę dla inicjatyw ONZ na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w wyniku wylesiania w krajach rozwijających się (REDD+).

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych i ładunków użytecznych.
Realizowana w ramach tego programu misja Proba-3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji.
Misja składa się z dwóch małych platform satelitarnych o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1mm.
SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania (SADM) oraz mechanizm podtrzymująco - zwalniający (SAHRM) panelu słonecznego dla satelity koronografu oraz będzie współpracował przy projektowaniu struktur mocowania dla instrumentów optycznych (OBA) w obydwu satelitach.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
Polska, jako członek ESA, także bierze udział w misji Biomass
.

Firma SENER Polska, na zlecenie OHB Włochy, zaprojektuje, wyprodukuje oraz przetestuje urządzenia do montażu struktury satelity, w tym urządzenia do transportu pionowego, montażu i demontażu paneli satelity, montażu i demontażu radaru SAR, będącego głównym instrumentem badawczym, a także kontenera do transportu radaru.


PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych i ładunków użytecznych.
Realizowana w ramach tego programu misja Proba-3 ma na celu demonstrację technologii precyzyjnego lotu w formacji.
Misja składa się z dwóch małych platform satelitarnych o masie 350 kg i 200 kg, które będą poruszać się na orbicie w formacji zachowując precyzję wzajemnego położenia z dokładnością poniżej 1mm.
SENER Polska opracuje i wykona mechanizm rozkładania (SADM) oraz mechanizm podtrzymująco - zwalniający (SAHRM) panelu słonecznego dla satelity koronografu oraz będzie współpracował przy projektowaniu struktur mocowania dla instrumentów optycznych (OBA) w obydwu satelitach.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska / ESA
 
To właśnie z radarem wiążą się główne wyzwania, bo jego częścią jest ogromna antena o średnicy 12 metrów.

To wyjątkowe, nowatorskie urządzenie, którego fale będą przenikać przez korony drzew i zeskanują pnie oraz konary.

Dzięki danym z radaru co sześć miesięcy będzie powstawać globalna, trójwymiarowa mapa lasów.

Naukowcy uzyskają w ten sposób niedostępne wcześniej dane o ilości węgla trafiającej do atmosfery w wyniku wylesiania oraz pochłanianej przez odrastające drzewa.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Europejsko-amerykańska współpraca

Warto dodać, że w misji Biomass współpracują ze sobą agencje kosmiczne z Europy i USA.

NASA dzieli się informacjami na temat 6-metrowej anteny zainstalowanej na amerykańskim satelicie SMAP, która jest bardzo podobna do tej, w jaką wyposażony ma być europejski satelita.

Ponadto, co rzadko spotykane, ESA planuje zakup 12-metrowej anteny od jednej z amerykańskich firm.

Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Fakty i ciekawostki nt. misji Biomass

• Ze względu na naziemne radary wojskowe, satelita Biomass nie będzie mapował obszarów Północnej Ameryki, Europy oraz Rosji. Lasy na tych obszarach są jednak stosunkowo dokładnie zbadane.

• Radar zainstalowany na satelicie Biomass umożliwia przeprowadzenie przy okazji podstawowej misji także innych badań, np. archeologicznych poszukiwań zabudowań pod powierzchnią pustyni.

• Do wyniesienia satelity na niską orbitę okołoziemską posłuży rakieta Vega.

• Start misji planowany jest na 2021 rok.

• Misja ma potrwać co najmniej 5 lat.

• Wymiary satelity: 10 x 12 x 20 metrów.

• Masa: 1170 kg.

• Budżet całej misji wynosi 420 mln euro.

• Po raz pierwszy z przestrzeni kosmicznej prowadzone będą pomiary przy użyciu radaru z syntetyczną aperturą (ang. SAR; Synthetic Aperture Radar), który wykorzystuje pasmo P i fale o długości 70 cm.

• Wyjątkowa czułość radaru pozwoli wygenerować mapy 3D lasów w rozdzielczości 200 m (1 pixel = 200 m).


Udział w misji Biomass organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) weźmie firma SENER Polska, która zdobyła kontrakt na zaprojektowanie urządzeń do montażu i testów struktury satelity oraz jego głównego instrumentu badawczego.
Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

SENER Polska

SENER Polska rozpoczął działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako: obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka.

 
 
Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych.

Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych.

Mimo, że od przystąpienia Polski do ESA w 2012 roku minęło niewiele czasu, SENER Polska stał się jednym z ważnych uczestników rynku kosmicznego i rozpoczął realizację projektów, dzięki którym ma nadzieję przyczynić się do budowania silnego sektora kosmicznego w Polsce.

Wśród istotnych przedsięwzięć warto wymienić misje ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena, JUICE, a także program „ESA Incentive Scheme”, który wspiera rozwój branży kosmicznej w Polsce.


Grupa SENER

Założona w 1956 roku firma SENER jest prywatną korporacją inżynieryjno-technologiczną oferującą klientom najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne.

Firma cieszy się międzynarodowym uznaniem za niezależność, zaangażowanie w innowacyjność i jakość.

SENER zatrudnia prawie 2500 specjalistów w oddziałach w Algierii, Argentynie, Brazylii, Chile, Chinach, Kolumbii, Korei Południowej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Hiszpanii, Meksyku, Maroko, Polsce, Portugalii, RPA, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W 2016 roku przychody grupy osiągnęły prawie 910 milionów euro.

Zakres działalności grupy SENER obejmuje wykonawstwo projektów z branży inżynieryjnej i budowlanej.

Za pośrednictwem spółek SENER działa również w branżach lotniczej i kosmicznej, a także energetycznej i ochrony środowiska.

Firma SENER jako lider w zakresie inżynierii i budownictwa stała się punktem odniesienia i wzorem dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, infrastruktury, transportu, energii i procesów oraz morskiego na całym świecie.


Foto dzięki uprzejmości SENER Polska
 

Kontakt dla mediów:

Monika Martin

Dział Komunikacji SENER Polska
tel. 22 380 75 52
monika.martin@sener.pl  

Szymon Szymczyk
PR Consultant
tel.+48 602 701 061
s.szymczyk@planetpr.pl  

Łukasz Wilczyński
PR Consultant
tel. 516 036 036
l.wilczynski@planetpr.pl  


Źródło: SENER Polska

http://www.inzynieriakosmiczna.sener  ASTROMAN Magazine – 2018.05.06

Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2505  


ASTROMAN Magazine - 2018.05.01

NASA Sets Sights on May 5 Launch of InSight Mars Mission

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2498  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.11

Bound for Mars: Countdown to First Interplanetary Launch from California

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2482  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.08

SpaceX: Falcon Heavy Test Launch

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2440  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.02

NASA: Celebrating 60 Years of Groundbreaking U.S. Space Science

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2435  


ASTROMAN Magazine - 2018.02.02

NASA: Studying the Van Allen Belts 60 Years After America’s First Spacecraft

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2434  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.04

Lockheed Martin Completes First Flexible Solar Array for LM 2100 Satellite

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2352  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.24

Airbus' Solar Orbiter on track to launch before next total solar eclipse

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2319  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.12

Lockheed Martin Successfully Integrates First Modernized A2100 Satellite

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2311  


ASTROMAN Magazine - 2017.06.04

Airbus: First high power all-electric satellite, EUTELSAT 172B, launched by Ariane

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2268  


ASTROMAN Magazine - 2017.06.03

Boeing Satellite for ViaSat to Significantly Enhance Satellite Broadband Communications

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2267  


ASTROMAN Magazine - 2017.04.07

European Space Agency:  Exoplanet mission  gets ticket to ride

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2226  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.31

SpaceX conducts historic Falcon 9 re-flight with SES-10 Mission. Lands booster again

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2223  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.10

European Space Agency: CryoSat reveals lake outbursts beneath Antarctic ice

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2192  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.07

NASA Highlights Science Launching on Next SpaceX Cargo Mission

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2190  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.03

Part-Time Scientists and Audi lunar quattro ready to head for the Moon

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2165  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.11

Airbus Defence and Space's PerúSAT-1 satellite ready for take-off

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2118  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.14

UAE Space Agency, Mubadala and Lockheed Martin Launch Comprehensive Space-based Workforce Development Program

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2105  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.09

SpaceX's Falcon 9 rocket will launch the CRS-8 Dragon Spacecraft Mission for NASA

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2053  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.02

Flight VA226 success: with Sky Muster and ARSAT-2 in orbit, Arianespace serves Australia and Argentina

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1972  


ASTROMAN Magazine - 2015.07.26

Airbus Defence and Space to build JUICE spacecraft, ESA's next life-tracker inside the Solar System

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1941  


ASTROMAN Magazine - 2015.07.18

Boeing's 10th GPS IIF to Modernize Worldwide GPS System

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1940  


ASTROMAN Magazine - 2015.06.14

Boeing to Build Third All-Electric Propulsion Satellite for ABS to Australia,  New Zealand,  the Middle East,  Russia, South Asia

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1929  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.