wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Profesor Witold Kieżun: Patriotyzm ekonomiczny Koźmińskich 2017.12.09

Warszawa - 08 grudnia 2017 - Profesor Andrzej K. Koźmiński w felietonie w "Rzeczpospolitej" (5.06.2012 r.) pod tytułem "Patriotyzm ekonomiczny" napisał, że chodzi o takie budowanie przewagi ekonomicznej ojczyzny, które znajduje uznanie na rynku międzynarodowym, a nie tylko w lokalnym zaścianku. Dziś autor tego stwierdzenia odbiera tytuł doktora honoris causa najstarszej francuskiej uczelni biznesowej ESCP Europe. Takie dowody uznania ze strony zagranicznych uczelni rzadko przytrafiają się polskim uczonym, a przecież to są właśnie chwalebne przykłady patriotyzmu ekonomicznego.

Profesor Andrzej K. Koźmiński (z prawej) odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej uczelni biznesowej na świecie.
(Z lewej - przemawia) Profesor Leon Laulusa, dziekan do spraw współpracy międzynarodowej ESCP Europe, w krótkiej laudacji mówił o dorobku naukowym nowo mianowanego doktora honorowego w dziedzinie zarządzania i o osiągnięciach założonej przez prof. Koźmińskiego uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego.
Na fotografii profesor Koźmiński wysłuchuje laudacji prof. Leona Laulusa.
Paryż, 8 grudnia 2017.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 

Warszawa – 08 grudnia 2017

Profesor Andrzej K. Koźmiński w felietonie w „Rzeczpospolitej” (5.06.2012 r.) pod tytułem „Patriotyzm ekonomiczny” napisał, że chodzi o takie budowanie przewagi ekonomicznej ojczyzny, które znajduje uznanie na rynku międzynarodowym, a nie tylko w lokalnym zaścianku.

Dziś autor tego stwierdzenia odbiera tytuł doktora honoris causa najstarszej francuskiej uczelni biznesowej ESCP Europe.

Prof. dr hab. Witold Kieżun
Autor jest profesorem zarządzania, bohaterem Powstania Warszawskiego odznaczonym orderem Virtuti Militari, więźniem sowieckich łagrów. Ma 96 lat.
Foto dzięki uprzejmości polishclub.org
 
Takie dowody uznania ze strony zagranicznych uczelni rzadko przytrafiają się polskim uczonym, a przecież to są właśnie chwalebne przykłady patriotyzmu ekonomicznego.


Dobre wykształcenie

Koźmiński zasłużył na uznanie przede wszystkim w kraju, dla którego dużo zrobił.

Stworzył najlepszą uczelnię ekonomiczną, której licznych sukcesów nie będę tu przytaczał, bo każdy wie, czym jest Akademia Leona Koźmińskiego.

Chciałbym za to przedstawić jej twórcę, moim zdaniem najwybitniejszego przedstawiciela nauki o zarządzaniu w Polsce.

Po uzyskaniu doktoratu z ekonomii w wieku 24 lat i – trzy lata później – habilitacji odbywał praktyki we Włoszech i we Francji.

Profesor Andrzej K. Koźmiński (w centrum) w otoczeniu profesorów ESCP Europe, po odebraniu tytułu doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej uczelni biznesowej na świecie.
Paryż, 8 grudnia 2017.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Nie była to typowa ścieżka kariery młodych uczonych z PRL, ale wspierał go znakomitymi koneksjami ojciec, profesor Leon Koźmiński, postać wyjątkowa w historii Polski.
Był nie tylko moim towarzyszem broni w Powstaniu Warszawskim, ale aktywnie służył w kontrwywiadzie AK przez całą wojnę, wykładając równocześnie w Miejskiej Szkole Handlowej E. Lipińskiego, czyli konspiracyjnej Szkole Głównej Handlowej.

Jeszcze przed wojną został jej profesorem, znakomicie wykształconym w szwajcarskim gimnazjum, a później jako stypendysta rządu II Rzeczypospolitej na paryskiej Sorbonie, gdzie w 1929 roku obronił doktorat.

Do śmierci w 1993 roku był pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – wcześniejszej i późniejszej SGH.


Światowa kariera

Andrzej Koźmiński, urodzony w 1941 roku w okupowanej Warszawie, od dziecka biegle mówił po francusku, jego babka była Francuzką, a matka lektorką tego języka, co pomogło mu otrzymać pracę za granicą.

Pewnie zostałby we Francji, gdyby do powrotu do kraju nie namówił go ojciec.

Kontynuował pracę naukową na SGPiS, później na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w wieku 35 lat został profesorem.

Profesor Andrzej K. Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej uczelni biznesowej na świecie.
Paryż, 8 grudnia 2017.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
W latach 1970. jako pracownik US Information Agency w Polsce opiniowałem kandydatów do stypendium Fulbrighta.
Jednym z nich był Andrzej Koźmiński.

Dziś jego dorobek opisują imponujące liczby: 4.681 cytowań i indeks Hirscha 27, ale już wówczas jego publikacje z nauki o zarządzaniu wybijały się wśród innych.

Najlepsze amerykańskie uczelnie zabiegały wręcz o takich uczonych.

Koźmiński wykładał m.in. w UCLA, George Washington University, prowadził badania w Carnegie Mellon, gdzie pracował z późniejszym noblistą, Herbertem Simonem.

Teoria ograniczonej racjonalności Simona, za którą dostał w 1978 roku nagrodę Nobla z ekonomii, stała się dla Koźmińskiego inspiracją do dalszych badań w tym obszarze aż do 2013 roku, kiedy ukazała się książka będąca efektem obserwacji zachowań polskich liderów pt. „Ograniczone przywództwo”.


Osiągnięcia naukowe

Dorobek naukowy profesora Andrzeja Koźmińskiego to głównie badania nad transformacją systemową, teoretyczne studia z obszaru analizy systemowej i bardziej praktyczne badania przywództwa oraz prace nad oryginalnym wskaźnikiem równowagi społeczno-ekonomicznej obrazującym dokładniej stan gospodarki i warunki społeczno-polityczne w poszczególnych krajach niż uniwersalnie stosowany wskaźnik GDP, czyli dynamiki produktu krajowego brutto.

Oczywiście też podręczniki z zarządzania, z których uczą się wszyscy studenci tego kierunku w Polsce.

Koźmiński jako uczony jest równocześnie ekonomistą i socjologiem.

Stawia na badania interdyscyplinarne, które – jak wspomniany indeks równowagi społeczno-ekonomicznej, nazwany Wskaźnikiem ALK – wychodzą poza obszar utartych w nauce paradygmatów.

W badaniach naukowych takie podejście wymaga dużej niezależności i odwagi.
Tej ostatniej nigdy mu nie brakowało.

Pamiętam, jak wywołał sensację na seminarium naukowym, w którym też uczestniczyłem, a było to w czasach głębokiej komuny, kiedy zakwestionował cytaty z Lenina, dowodząc, że nie był on naukowcem i nawet nie ukończył wyższych studiów.

W stanie wojennym – jako dziekan Wydziału Zarządzania wybrany z ramienia Solidarności – brawurowo wyciągał z więzienia studentów skazywanych za działalność opozycyjną. Sprytnie wykorzystywał do tego studiujących zaocznie zarządzanie na UW aparatczyków.

Już za demokracji Koźmiński pozostał sobą, krytycznym, odważnym i inteligentnym obserwatorem rzeczywistości, co pokazał w ostatniej książce napisanej wspólnie z profesorem Grzegorzem W. Kołodko pt. „Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm”.

Wejście do budynku Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Ponadto przez dwie dekady zarządzał ALK jako rektor, a kilka lat temu przeszedł na stanowisko prezydenta uczelni.

Do dziś pełni rolę doradcy kilku dużych firm zasiadając w ich organach nadzorczych.

Doradzał też prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu jako członek Narodowej Rady Rozwoju.

Nigdy jednak nie angażował się w politykę, nie wchodził w skład rządu, nie należał do żadnej partii.


Uznanie w Europie

Andrzej Koźmiński przeszczepił do Polski amerykański system edukacji menedżerskiej.

Pierwsze krajowe studia MBA to są jego programy, tworzone z zespołem o podobnych doświadczeniach zagranicznych.

Z grupą najbliższych współpracowników w 1993 roku założył dzisiejszą Akademię Leona Koźmińskiego, spełniając marzenie swojego dzieciństwa.

07 grudnia 2017 roku Jego Ekscelencja Paul W. Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (z lewej), był gościem Akademii Leona Koźmińskiego.
Z prawej: prof. dr hab. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Zrealizował wizję uczelni niezależnej, otwartej na świat, o jakiej zawsze opowiadał mu ojciec wspominając przedwojenną SGH
.

Ta uczelnia to jego dziecko, dar Koźmińskich dla Polski.

Dziś ten polski uczony otrzymuje tytuł honorowego doktora znakomitej, francuskiej uczelni ESCP Europe wspólnie z dwoma innymi przedstawicielami europejskiej nauki: sir Paulem Curranem, prezydentem City University of London, znanym badaczem z Europejskiej Agencji Kosmicznej i NASA, oraz z Iñigo Méndezem de Vigo, ministrem Kultury i Edukacji Narodowej Hiszpanii.

Jestem dumny, że to profesor Koźmiński odbiera w Paryżu tytuł wraz z innymi Europejczykami.

Nikt już nie może powiedzieć we Francji, że polska nauka to zaścianek.

07 grudnia 2017 roku Jego Ekscelencja Paul W. Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, był gościem Akademii Leona Koźmińskiego.
Tematem spotkania ze studentami i pracownikami Akademii Leona Koźmińskiego była m.in. historia relacji polsko-amerykańskich
.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Może nawet pod wpływem tego wydarzenia kilku Francuzów spojrzy na nasz kraj z większym szacunkiem, jak na ojczyznę Chopina, Skłodowskiej, Dąbrowskiego i Koźmińskiego, a nie na zagłębie taniej siły roboczej, wykwalifikowanych hydraulików, kierowców ciężarówek i pomocy domowych.


Patriotyzm dzisiaj

Jakiś czas temu Japonia, a teraz Chiny, Indie, Korea Południowa, Arabia Saudyjska, Nigeria i inne państwa szukają impulsów rozwojowych dla swoich gospodarek przez programy wysyłania na studia zagraniczne młodych, zdolnych ludzi.

Taki sam program miała przed wojną II Rzeczpospolita, która kształciła przyszłą elitę na najlepszych europejskich uniwersytetach.

07 grudnia 2017 roku Jego Ekscelencja Paul W. Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (drugi z prawej), był gościem Akademii Leona Koźmińskiego.
W środku: prof. dr hab. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Wielu uczestników edukacji zagranicznej nigdy nie wraca do swoich ojczyzn, bo świat kusi ich szybszą karierą, większymi zarobkami, łatwiejszym życiem.

Powracają ci, których motywacja osadzona jest głęboko w kulturze i wartościach wyniesionych z domu, wpojonych w dobrej szkole.

Najlepsi wracają, by służyć krajowi, zwłaszcza jego gospodarce i nauce.

Jak kiedyś Leon, a później Andrzej Koźmińscy.

Witold Kieżun

Autor jest profesorem dr habilitowanym zarządzania, bohaterem Powstania Warszawskiego odznaczonym orderem Virtuti Militari, więźniem sowieckich łagrów. Ma 96 lat.

Współpraca: redaktor Ewa Barlik


Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

http://www.kozminski.edu.pl/  


Najlepsze europejskie uczelnie biznesowe wg „Financial Times”


„Financial Times” ogłosił 4 grudnia 2017 roku doroczny ranking najlepszych europejskich szkół biznesu w 2017 roku. Znalazło się w nim 95 wyższych uczelni, w tym aż 26 francuskich i 22 brytyjskich.

Polskę reprezentują, jak w poprzednich latach, dwie uczelnie: Akademia Leona Koźmińskiego (64. miejsce) i Szkoła Główna Handlowa (76. miejsce).

07 grudnia 2017 roku Jego Ekscelencja Paul W. Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce (w środku), był gościem Akademii Leona Koźmińskiego.
Tematem spotkania ze studentami i pracownikami Akademii Leona Koźmińskiego była m.in. historia relacji polsko-amerykańskich
.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
W czołówce rankingu „Financial Times” od lat utrzymują się: London Business School, HEC Paris, hiszpańska IE Business School, University of St. Gallen ze Szwajcarii i Insead z Francji, które w tym roku również zajęły miejsca od 1 do 5.

„Dzięki obecność w rankingach „Financial Times” od 2009 roku i uzyskanym akredytacjom międzynarodowym AACSB, AMBA i EQUIS nasza uczelnia jest wybierana przez coraz więcej cudzoziemców. W tym roku akademickim mieliśmy rekordową rekrutację, przyjęliśmy na studia ponad 2200 osób, z czego 480 to cudzoziemcy z 40 krajów. Wielu z nich przyjechało na studia do Polski właśnie dlatego, że przeczytało o nas w „Financial Times” – powiedział prof. Witold Bielecki, rektor ALK.

Z opracowania „FT” wynika, że przeciętne zarobki absolwenta dobrej europejskiej uczelni po studiach magisterskich z zarządzania w 3 lata po ich ukończeniu to 63 tysiące dolarów rocznie brutto, natomiast ukończenie studiów EMBA daje szansę na podwojenie tego wynagrodzenia.

Najwyższe zarobki, powyżej 300 tysięcy dolarów rocznie po studiach EMBA są deklarowane tylko przez absolwentów 3 uczelni z czołówki rankingu.

Przegląd deklarowanych zarobków pokazuje, że ukończenie prestiżowej uczelni zapewnia dobry start w karierze i wyższe od przeciętnych zarobki w każdym europejskim kraju.

W Akademii Leona Koźmińskiego studiuje ponad 8.000 studentów, z czego półtora tysiąca stanowią cudzoziemcy.
Uczelnia jest najbardziej umiędzynarodowioną szkołą wyższą w Polsce
.

Ranking FT 2017:
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2017  


Doktorat honoris causa ESCP Europe dla profesora Andrzeja Koźmińskiego

Paryż, 8.12.2017

Profesor Andrzej K. Koźmiński odebrał w Paryżu tytuł doktora honoris causa ESCP Europe, najstarszej uczelni biznesowej na świecie.

Uroczystość odbyła się w Palais des Congrès, w obecności ambasadora Polski we Francji, prof. Tomasza Młynarskiego, licznie przybyłych gości i tysiąca tegorocznych absolwentów ESCP Europe, którzy w tym dniu otrzymali dyplomy.

Prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego i prof. Tomasz Młynarski, Ambasador Polski we Francji (na widowni).
Paryż, 8 grudnia 2017.
Foto dzięki uprzejmości Akademii Leona Koźmińskiego
 
Profesor Leon Laulusa, dziekan do spraw współpracy międzynarodowej ESCP Europe, w krótkiej laudacji mówił o dorobku naukowym nowo mianowanego doktora honorowego w dziedzinie zarządzania i o osiągnięciach założonej przez prof. Koźmińskiego uczelni, Akademii Leona Koźmińskiego.

http://www.escpeurope.eu/  


Wizytówka prof. Andrzeja K. Koźmińskiego

http://www.kozminski.edu.pl/pl/kadra-i-badania/wyszukiwarka-pracownikow/wizytowka/?id=88  


Źródło: Akademia Leona Koźmińskiego

http://www.kozminski.edu.pl/  ASTROMAN Magazine - 2017.05.09

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Czwarta fala globalizacji

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2240  


ASTROMAN Magazine - 2017.05.04

Prof. Grzegorz Kołodko: Nowy pragmatyzm to ekonomia uczciwa, domagająca się światłego interwencjonizmu

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2238  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.14

22 państwa świata poza Unią Europejską wśród perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2212  


ASTROMAN Magazine - 2017.03.09

Jean-Claude Juncker: Przyszłość europejskiego przemysłu

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2206  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.23

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2197  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.02

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2187  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2167  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu
.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2158  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.17

"Kongres 590" - Prezydent RP Andrzej Duda o polskich przedsiębiorcach

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2157  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.06

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2152  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  


ASTROMAN Magazine - 2015.08.04

Prof. Andrzej Koźmiński: Dezercja elit

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1947  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.26

Profesorowie Akademii Leona Koźmińskiego: Grozi nam kryzys społeczny, a nie ekonomiczny

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1796  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Prof. Andrzej Koźmiński: Hipokryzja i medycyna

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1493  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.06

Najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja dla polskiej Akademii Leona Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1029  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Błędy tak zwanych fachowców od gospodarki to nie wyjątek, tylko reguła

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=913  


ASTROMAN Magazine - 2010.10.27

Najlepszy w Polsce Executive MBA to program Akademii Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=830  


ASTROMAN Magazine - 2010.02.06

Trzeci sukces uczelni Koźmińskiego w rankingu "Financial Times"


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=659  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.