wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Japan Atomic Energy Agency interested in Polish HTR programme 2017.05.20

Warsaw, Poland - May 19, 2017 - On May 18, 2017 NCBJ reached an agreement on cooperation in development of high temperature reactors with the Japan Atomic Energy Agency (JAEA). It is another sign that interest in the Polish HTR programme is growing. The agreement was concluded for five years with an option to extend this period. It is primarily focused on exchange of know-how on nuclear cogeneration technology, including joint material studies and works of experts of both contracting parties on a concept how to implement the developed technical solutions on the market.

National Centre for Nuclear Research (NCBJ) in Swierk, Poland.
Photo courtesy of NCBJ
 

Warsaw, Poland - May 19, 2017

On May 18, 2017 NCBJ reached an agreement on cooperation in development of high temperature reactors with the Japan Atomic Energy Agency (JAEA).
It is another sign that interest in the Polish HTR programme is growing.

 
 
On May 18, 2017 NCBJ reached an agreement on cooperation in development of high temperature reactors with the Japan Atomic Energy Agency.
The agreement was concluded for five years with an option to extend this period.

It is primarily focused on exchange of know-how on nuclear cogeneration technology, including joint material studies and works of experts of both contracting parties on a concept how to implement the developed technical solutions on the market.

National Centre for Nuclear Research (NCBJ) in Swierk, Poland.
Photo courtesy of NCBJ
 
„Since the Japanese are operating the most advanced research high temperature reactor HTTR, the agreement is very valuable for us” – pointed out Professor Grzegorz Wrochna from NCBJ, Chairman of the Committee for HTR Deployment appointed by Polish Minister of Energy.
„Rich experience in modelling of radiation effects in engineering materials exposed to high temperatures is in turn our strong asset. Therefore the cooperation is going to be of benefit to both parties”.

Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
Photo courtesy of Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 
The task of the committee chaired by Professor Wrochna is to examine the feasibility and to work out a plan of utilization of HTR reactors in Polish economy.

 
 
Representatives of the largest consumers of industrial heat in the country and of several engineering companies are participating in works of the team.

At the same time, NCBJ is coordinating “GEMINI+”, an international R&D project on HTRs that won an EURATOM competition organized within the HORIZON 2020 programme.

Photo courtesy of Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 
The project is an extension of the cooperation agreement reached in 2014 between US nuclear industry associated in NGNP Industrial Alliance and the Nuclear Cogeneration Industrial Initiative (NC2I) European consortium to include Japanese and Korean research institutions.

Almost thirty institutions will be working out HTR brief fore design and licensing methods (procedures of approving the built reactors by nuclear regulators).

Photo courtesy of Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 
Project objectives include also to identify potential partners interested in the technology (industrial heat consumers), as well as to work out recommendations concerning development of an European demonstrator of the HTR technology and to indicate directions of further technology development.

Photo courtesy of Japan Atomic Energy Agency (JAEA)
 
HTRs operate at temperatures of up to one thousand Celsius degrees, so they can be excellent sources of heat needed to run some industrial processes in chemical plants.

They are much simpler than commonly used power reactors, therefore they may be cost-effective even at a much smaller scale and power.

Even if several HTRs are already operational in various places around the world, the technology is still not commercially available.

Experts estimate that global industrial demand for such solutions might be big, several hundred units just in Europe.

In Poland HTRs will be used primarily as sources of industrial-grade heat for chemical industry plants and oil refineries.

“Clean” utilization of Polish coal is also considered. 


Japońska Agencja Energii Atomowej zainteresowana polskim programem rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych HTR

Polski program rozwoju reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało umowę o współpracy z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA).

W czwartek 18 maja 2017 Narodowe Centrum Badań Jądrowych podpisało porozumienie z Japońską Agencją Energii Atomowej (JAEA) dotyczące rozwoju technologii reaktorów wysokotemperaturowych HTR (High Temperature Reactor).

 
 
Umowa, zawarta na pięć lat, z możliwością przedłużenia, dotyczy przede wszystkim wymiany doświadczeń w zakresie technologii kogeneracji jądrowej, m.in. udział ekspertów we wspólnych badaniach materiałowych czy tworzenia koncepcji wdrożenia opracowanych rozwiązań na rynku.

Stosowane w reaktorach HTGR paliwo TRISO.
Dzięki uprzejmości NCBJ
 
„To dla nas bardzo cenna umowa, gdyż Japończycy dysponują najbardziej zaawansowanym reaktorem badawczym HTTR” – podkreślił prof. dr hab. Grzegorz Wrochna (NCBJ), przewodniczący zespołu doradczego Ministra Energii ds. wdrożenia HTR.
„My z kolei mamy duże doświadczenie w modelowaniu zjawisk zachodzących w materiałach poddanych promieniowaniu i wysokiej temperaturze. Współpraca będzie więc korzystna dla obu stron”.

W niemieckim kulowym reaktorze HTGR paliwo jest wymieniane w sposób ciągły.
Dzięki uprzejmości NCBJ
 
Zespół, którym kieruje prof. Wrochna, został powołany w lipcu 2016 roku przez Ministra Energii.
Zadaniem zespołu jest zbadanie możliwości i przygotowanie planu wykorzystania reaktorów HTR w Polsce.
W jego pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele największych krajowych  użytkowników ciepła przemysłowego  oraz firm inżynierskich.

Równolegle, w ramach zwycięskiego projektu „GEMINI+” w konkursie EURATOM (program Horyzont 2020), NCBJ koordynuje międzynarodową współpracę obejmującą prace badawczo-rozwojowe związane z reaktorami wysokotemperaturowymi.

Sześciokątne graniastosłupy bloków paliwa amerykańskiego są ustawiane w kolumny otaczające pierścieniem oś reaktora.
Dzięki uprzejmości NCBJ
 
Projekt ten jest rozszerzeniem zawartego w 2014 porozumienia o współpracy pomiędzy przemysłem jądrowym USA skupionym w organizacji „NGNP Industrial Alliance”, a europejskim konsorcjum „Nuclear Cogeneration Industrial Initiative” (NC2I) o udział instytutów z Japonii i Korei.

Blisko trzydzieści instytucji będzie opracowywać założenia i metody licencjonowania reaktorów wysokotemperaturowych, czyli procedur związanych z dopuszczaniem ich do eksploatacji przez instytucje nadzoru jądrowego.

Produkcja wodoru w cyklu siarkowo-jodowym.
Dzięki uprzejmości NCBJ
 
Celem projektu jest też zidentyfikowanie potencjalnych partnerów przemysłowych zainteresowanych tą technologią (są to odbiorcy ciepła przemysłowego), jak również wypracowanie rekomendacji dotyczących budowy europejskiego demonstratora i wskazanie kierunków dalszego rozwoju.

Temperatura uzyskiwana w reaktorach wysokotemperaturowych może dochodzić do tysiąca stopni Celsjusza, dzięki czemu stanowią one znakomite źródło ciepła np. dla procesów przeprowadzanych w zakładach chemicznych.

Mają one prostszą budowę niż powszechnie używane energetyczne reaktory jądrowe, dzięki czemu opłacalne jest ich budowanie w mniejszej skali i o mniejszej mocy.

Synergia węglowo-jądrowa.
Dzięki uprzejmości NCBJ
 
Choć na świecie wybudowano kilka reaktorów wysokotemperaturowych HTR, to jednak technologia ta wciąż nie jest powszechnie dostępna.

Eksperci oceniają, że zapotrzebowanie przemysłu na takie rozwiązanie na całym świecie jest ogromne, w Europie szacowane na kilkaset urządzeń.

W Polsce technologia ta mogłaby być wykorzystywana przede wszystkim jako źródło ciepła przemysłowego dla zakładów chemicznych i rafinerii.

Możliwe jest również wypracowanie rozwiązań pozwalających na „czyste” wykorzystanie polskiego węgla.


Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

https://www.ncbj.gov.pl/  ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2014.11.22

Poland's NCBJ thermal-to-14 MeV neutron converter is a sole device of its kind operated in the world

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1834  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.08

Poland's PGE EJ1 has selected AMEC Nuclear UK as Owner's Engineer to support the first Polish Nuclear Power Plant build project 3,000 MWe

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1752  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.05

TOSHIBA and GDF SUEZ Complete NuGen Deal, Europe's Largest New Nuclear Energy Project in Northwest England

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1747  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.01

AMEC wins consultancy contract for UAE nuclear energy programme

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1750  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.15

Prof. Jacek Jagielski: Za 30 lat reaktory jądrowe czwartej generacji będą wytwarzały 85% energii na świecie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1734  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.15

Elektrownie jądrowe: tanie, bezemisyjne i bezpieczne

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1712  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.01

Prof. Andrzej Strupczewski: Jeżeli nas stać na czystą energię, czyli słońce, wiatr, energia jądrowa - to najtańsza jest energia jądrowa

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1704  


ASTROMAN Magazine – 2014.02.12

Kajetan Różycki from NCBJ in Poland appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1652  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.01

Polski reaktor jądrowy Maria ratuje światową medycynę nuklearną

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1358  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.22

Professor Agnieszka Zalewska elected President of CERN Council, is the first woman to fill this position

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1317  


ASTROMAN Magazine – 2012.04.07

GE Hitachi Nuclear Energy Signs MOU Agreement with National Nuclear Laboratory to Work on Tackling UK Plutonium Stockpile

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1215  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

GE Hitachi Nuclear Energy and Fluor Corporation Team Up on Polish Nuclear Power Plant Project

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1059  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

World's leading nuclear power companies adopt principles of conduct

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1058  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.08

GE Hitachi Nuclear Energy Expands Workforce Training Collaboration with Poland's University Sector

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1052  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Japońskie Technologie Środowiskowe - międzynarodowa konferencja w Warszawie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=911  


ASTROMAN Magazine - 2010.07.18

International Nuclear Energy Development of Japan

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=761  


ASTROMAN Magazine - 2010.05.06

Westinghouse and PGE Agree to Partner on Delivering Nuclear Energy Solutions for Poland

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=715  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Panasonic and Toyota Agree to Establish Joint Venture Related to Town Development Business
Red Hat Expands Alliance with NVIDIA to Accelerate and Scale AI/ML Workloads Across Hybrid Cloud Environments
New Research Expects Red Hat Enterprise Linux to Impact USD10 Trillion of Global Business Revenues, Employ 900,000 IT Professionals in 2019
Red Hat and Microsoft fuel hybrid cloud development with Azure Red Hat OpenShift
IBM Watson Wins Prestigious Gottlieb Duttweiler Prize
Syniverse and IBM Complete Successful Blockchain Solution Pilot with Orange Group and MTS
Mateusz Morawiecki: Poland's vision for Europe
The French company Forsee Power announces the development of its production plant in Poland
The Orange brand celebrates its 25th anniversary
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.