wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

22 państwa świata poza Unią Europejską wśród perspektywicznych rynków dla polskiego eksportu 2017.03.14

Warszawa - 13 marca 2017 - 22 państwa z sześciu kontynentów znalazły się w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wśród perspektywicznych rynków pozaunijnych, mających znaczenie dla polskiego eksportu. Zwiększenie powiązań z rynkami międzynarodowymi ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju. Wśród pożądanych kierunków ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki Strategia wymienia: Kanadę, USA, Meksyk, Brazylię, Algierię, RPA, Norwegię, Ukrainę, Rosję, Kazachstan, Azerbejdżan, Turcję, Izrael, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonię, Koreę Południową, Indie, Chiny, Singapur, Indonezję oraz Australię - w sumie 22 państwa, znajdujące się poza Unią Europejską.

Mapa świata
Foto: archiwum własne
 

Warszawa – 13 marca 2017

22 państwa z sześciu kontynentów znalazły się w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wśród perspektywicznych rynków pozaunijnych, mających znaczenie dla polskiego eksportu.

Zwiększenie powiązań z rynkami międzynarodowymi ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju.


Wśród pożądanych kierunków ekspansji zagranicznej polskiej gospodarki Strategia wymienia:

1. Kanadę,
2. USA,
3. Meksyk,
4. Brazylię,
5. Algierię,
6. RPA,
7. Norwegię,
8. Ukrainę,
9. Rosję,
10. Kazachstan,
11. Azerbejdżan,
12. Turcję,
13. Izrael,
14. Iran,
15. Zjednoczone Emiraty Arabskie,
16. Japonię,
17. Koreę Południową,
18. Indie,
19. Chiny,
20. Singapur,
21. Indonezję,
22. Australię

- w sumie 22 państwa, znajdujące się poza Unią Europejską.

Branże priorytetowe na rynkach perspektywicznych to według Strategii:
sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, kosmetyki, sektor informatyczny lub teleinformatyczny, biotechnologia i farmaceutyka, moda polska, budowa i wykańczanie budowli, jachty i łodzie, meble, polskie specjalności żywnościowe, sektor usług prozdrowotnych,
  części samochodowe i lotnicze.

Autorzy SOR zwracają uwagę, że polski eksport charakteryzuje się silną i rosnącą koncentracją na rynkach państw Unii Europejskiej (blisko 80 procent w 2015 roku), przy niewielkim i malejącym udziale państw pozaunijnych.

"Tym samym wyniki polskiego eksportu są w dużym stopniu uzależnione od wahań koniunkturalnych gospodarek UE, w przeciwieństwie do wysoko rozwiniętych krajów unijnych, takich np. jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, których eksport jest zdecydowanie bardziej zdywersyfikowany geograficznie" – ostrzegają autorzy SOR.

Zaznaczają jednocześnie, że zwiększenie powiązań z rynkami międzynarodowymi, poprzez zwiększanie liczby firm uczestniczących w wymianie międzynarodowej, zwłaszcza z krajami pozaunijnymi, oraz rozwijanie bardziej zaawansowanych form współpracy z zagranicą, przyczyni się do rozwoju gospodarczego Polski oraz poprawy jej konkurencyjnej pozycji na arenie międzynarodowej.

"Dzięki informacjom i doświadczeniom uzyskanym na rynkach zagranicznych krajowe firmy mogą być bardziej skłonne do wdrażania efektywnych rozwiązań i usprawnień procesów przekładających się na jakość oferowanych przez nie produktów i usług" - zaznaczono w Strategii.

"Niezależnie od wagi państw Unii Europejskiej w polskiej wymianie handlowej, należy wzmacniać aktywność na perspektywicznych rynkach - azjatyckim, afrykańskim i amerykańskim. Notują one często znacznie wyższe wskaźniki wzrostu PKB i obrotów handlowych (w tym importu) niż rynki unijne oraz posiadają jeszcze niezagospodarowany potencjał popytu wewnętrznego. Działania te przełożą się jednocześnie na zmniejszenie uzależnienia wyników polskiego eksportu od koniunktury w krajach Unii Europejskiej" - zauważa się w SOR.

Średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów w latach 2009-2014 Strategia szacuje na 6,8 proc., a na lata 2015-2020 prognozuje na 7,2 proc.
Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem w 2015 r. wyniósł 8,5 proc., a w 2020 ma wynieść 10 proc.

Stan należności z tytułu polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2015 roku wyniósł 22 mld euro.
SOR przewiduje, że w 2020 roku sięgnie on około 25 mld euro.

Mapa świata
Foto: archiwum własne
 
Do 2020 roku SOR przewiduje m.in. rozwój dwustronnej współpracy gospodarczej, w tym działania bilateralne w relacjach międzyrządowych z krajami pozaunijnymi, realizowane na podstawie długookresowego planu budowy relacji handlowych
.

Chce też promować polską gospodarkę w oparciu o programy promocji na pięciu wybranych rynkach perspektywicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju polskiego eksportu, czyli:

1. w Indiach,
2. Wietnamie,
3. Iranie,
4. Algierii,
5. Meksyku.

Strategia sugeruje również działania promujące Polskę w ramach wydarzeń promocyjnych o dużej skali i kompleksowym charakterze, aktywność w instytucjach UE, które zapewnią równą i uczciwą konkurencję na jednolitym rynku dla polskich przedsiębiorców i uwzględnią polskie interesy ofensywne i defensywne w negocjacjach umów o handlu preferencyjnym z krajami pozaunijnymi.

Mówi ponadto o eliminacji barier szczególnie uciążliwych dla polskiego eksportu w dostępie do rynków pozaunijnych i działaniach mających na celu obniżenie kosztów importu zaopatrzeniowego dla produkcji krajowej oraz przeciwdziałanie obniżeniu unijnych ceł na komponenty produkowane w Polsce.

Po 2020 roku przewiduje zaś dalsze działania ułatwiające przedsiębiorstwom wychodzenie na rynki pozaunijne, m.in. poprzez stałe wzmacnianie działań w krajach określonych w dalszym etapie, jako priorytetowe i perspektywiczne.

Według Strategii w dłuższej perspektywie zdolność do konkurowania polskich towarów na zagranicznych rynkach będzie zależała już nie tylko od ich ceny, ale przede wszystkim od ich poziomu technologicznego.

Zwiększenie innowacyjności polskich towarów powinno się jednocześnie przełożyć na przesunięcie się producentów do bardziej wartościowych (czyli bardziej zyskownych) ogniw w ramach łańcuchów produkcji globalnej.

"Efektem wskazanych działań będzie utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzrostu eksportu, przy jednoczesnej poprawie poziomu jego innowacyjności, jak również pobudzenie polskich BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych - PAP)" - wyjaśnia.

"Intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej pozwoli polskim przedsiębiorstwom na osiąganie: większych i zdywersyfikowanych przychodów, wyższej wydajności i rentowności oraz lepszego poziomu technologicznego, co przełoży się na poprawę ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych" - dodaje.

SOR przewiduje dla każdej z 12 wybranych branż opracowanie szczegółowego zakresu programu promocji, którego realizacja nastąpi w dwóch trzyletnich etapach.

Pierwszy etap jest już realizowany od połowy 2016 roku i potrwa do połowy 2019 roku.

W ostatnim roku realizacji pierwszego etapu branżowych programów promocji przeprowadzona zostanie ewaluacja ich efektywności.
Na tej podstawie dokonany zostanie przegląd wspieranych branż, a w wyniku dodatkowej analizy wyłonione zostaną branże wspierane w ramach drugiego etapu realizacji branżowych programów promocji.

W Strategia podkreślono, że istotną rolę w umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki będzie odgrywała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).
Do jej głównych zadań będzie należało m.in. doradztwo dla polskich przedsiębiorstw w zakresie eksportu, inwestycji oraz ekspansji na rynkach międzynarodowych.

Zadania PAIH ma regulować przygotowywana ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Autor: PAP


Źródło: PAP

http://www.pap.pl/  ASTROMAN Magazine - 2017.03.09

Jean-Claude Juncker: Przyszłość europejskiego przemysłu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2206  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.23

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z akceptacją rządu Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2197  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.02

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2187  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2167  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu
.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2158  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.17

"Kongres 590" - Prezydent RP Andrzej Duda o polskich przedsiębiorcach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2157  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.06

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2152  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.22

IAA HANNOVER 2016: Tytuł "Bus of the Year 2017" dla polskiego autobusu Solaris Urbino 12 electric

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2123  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.26

Prof. Jerzy Żyżyński: Złoty powinien być silniejszy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2110  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.19

Królowa Elżbieta II uhonorowała Profesor Annę Dominiczak Orderem Imperium Brytyjskiego "Dama Komandor"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2107  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.18

Maciej Kozłowski: Jak kosmos pomógł Internetowi opanować świat

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2106  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.01

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2098  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.26

Buick Cascada - amerykański hit z polskiej fabryki Opla w Gliwicach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2070  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.17

Tomasz Kulakowski, CodiLime co-founder and CEO, wins Poland's top business award for Vision and Innovation

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2066  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.16

European Truck Platooning Challenge and 6th European Transport Research Conference in Warsaw, Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2054  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2016.02.02

Lockheed Martin: Wchodzimy do Polski na długo

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2017  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.26

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2015  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia "Ten, który zmienia polski przemysł" za 2015 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.