wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska! 2016.11.06

Warszawa - 6 listopada 2016 - W dniu wczorajszym w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się XI Kongres Obywatelski. Inicjatorem i organizatorem Kongresów Obywatelskich jest dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Dla przejścia od kultury przetrwania do kultury rozwoju najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie, że nie musimy wymyślać ról mesjanistycznych czy znowu budować odgórnie wymuszanej wspólnotowości. Powinniśmy raczej znaleźć nowe równowagi między otwarciem a zamknięciem - stwierdził w swoim przemówieniu Inicjator Kongresu Obywatelskiego. Brak równowagi w sferze wartości, gospodarki, polityki i relacji społecznych doprowadził w Polsce i na całym świecie do potężnego kryzysu, który kumulował się przez całe ćwierćwiecze. Powrót do równowagi wymaga dojrzałości. Dlatego tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem "Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!"

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 

Warszawa - 6 listopada 2016

W dniu wczorajszym w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbył się XI Kongres Obywatelski.

Inicjatorem i organizatorem Kongresów Obywatelskich jest dr Jan Szomburg, Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Brak równowagi w sferze wartości, gospodarki, polityki i relacji społecznych doprowadził w Polsce i na całym świecie do potężnego kryzysu, który kumulował się przez całe ćwierćwiecze.
Powrót do równowagi wymaga dojrzałości. Dlatego tegoroczny Kongres odbywał się pod hasłem „Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!”

Przemawia dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Dzięki uprzejmości organizatorów XI Kongresu Obywatelskiego zamieszczamy poniżej tekst wystąpienia dr Jana Szomburga, Prezesa Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.


Wyzwanie dojrzałości


Jeśli historia się nie „rozhuśta”, czas będzie pracował na naszą – Polaków – korzyść. Jeszcze niedawno niewielu by przypuszczało, jak bardzo na tle Europy możemy być pracowici, zmotywowani, kreatywni i przedsiębiorczy.

Wciąż nieśmiało mówimy o tym, że nasz system bankowy jest bardziej innowacyjny od niemieckiego, a nasze przedsiębiorstwa są często lepiej zarządzane niż w krajach Zachodu.

W dodatku stanowimy zagłębie talentów – wszelakich.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Mając takie predyspozycje możemy z ufnością patrzeć w przyszłość.

Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek, budować sieci wzajemnego wsparcia, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe.

Lista wyzwań jest znacznie dłuższa.
Ale dlaczego mielibyśmy im nie sprostać mając przekonanie, że posiadamy swe silne strony, na których możemy się oprzeć.
Dla przejścia od kultury przetrwania do kultury rozwoju najważniejsze jest wewnętrzne przekonanie, że nie musimy wymyślać ról mesjanistycznych czy znowu budować odgórnie wymuszanej wspólnotowości.

Powinniśmy raczej znaleźć nowe równowagi między otwarciem a zamknięciem.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Brak równowagi w sferze wartości, gospodarki, polityki i relacji społecznych doprowadził w Polsce i na całym świecie do potężnego kryzysu, który kumulował się przez całe ćwierćwiecze.


Powrót do równowagi wymaga dojrzałości

Na bazie poczucia niesprawiedliwości, oburzenia, resentymentu czy chęci rewanżu łatwo niezbędną korektę „przestrzelić” i wychylić wahadło zbyt mocno w drugą stronę.
Wszelkie takie wychylenia podcinają jednak skrzydła dojrzałego rozwoju.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
My w Polsce również potrzebujemy nowej równowagi i nowego konsensusu społeczno–rozwojowego, opartego na lekcji dojrzałości, którą dał nam okres po 1989 roku.

Dla dojrzałości osobowej i zbiorowej najważniejsza jest samoświadomość i akceptacja swego „ja”.

Po ponad 25 latach przemian musimy na nowo zapytać się kim jesteśmy, jakie mamy silne i słabe strony, co nam daje poczucie własnej wartości i jakie są nasze aspiracje.

Najważniejszą barierą na drodze do naszej zbiorowej dojrzałości jest brak zrozumienia siebie samych – jako narodu i społeczeństwa.

Brak uwspólnionego wyobrażenia naszego „my” (czyli zbiorowego „ja”) powoduje dezintegrację wewnętrzną.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Brakuje nam kleju, który cementowałby nas mimo (skądinąd naturalnych) różnic w sferze wartości, korzeni czy interesów.

Takiego wspólnego wyobrażenia naszego „my” nie wypracowaliśmy w ciągu „młodzieńczego” okresu żywiołowej transformacji i rozwoju po 1989 roku.

Na początku mieliśmy stare, dobre kompasy: Zachód, Unię Europejską, NATO… Jednocześnie, w sposób naturalny, odreagowaliśmy szarzyznę konsumpcyjną i wymuszaną odgórnie wspólnotowość PRL-u.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Sądziliśmy, że wprowadzając wymarzoną liberalną demokrację, rynek i przesuwając się kulturowo na Zachód trafimy do krainy wiecznej szczęśliwości i stałego rozwoju (postępu) – trochę w duchu „Końca historii” F. Fukuyamy.

„Domyślne oprogramowanie” przyjęte dla tego etapu przemian dzisiaj już nie wystarcza.

Po pierwsze – zmienił się sam Zachód.
Nie daje nam już aż tak atrakcyjnych wzorców kulturowych oraz bezpieczeństwa i poczucia stabilności ekonomicznej, których oczekiwaliśmy.

Z drugiej strony – wewnątrz kraju narosły nierównowagi i napięcia ewidentnie wymagające korekty.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Jak na te wyzwania odpowiedzieć w sposób dojrzały?

Z pewnością nie jest to łatwe, ponieważ poczucie lęku i niepewności zarówno ze względu na sytuację zewnętrzną, jak i wewnętrzną nie jest dobrym doradcą.
Aby korekta okazała się prorozwojowa, a nie antyrozwojowa, potrzebujemy kompasu dojrzałości.

By dobrze odpowiedzieć na pytanie, jak ułożyć nasze jutro warto spojrzeć na ostatnie ćwierćwiecze i odpowiedzieć sobie na pytanie, co nam ono powiedziało o naszych silnych stronach.

Dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego.
XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Czy jest coś, na czym możemy oprzeć swoje zaufanie do samych siebie, nasze dojrzałe budowanie przyszłości?
Coś, co pozwoli nam osadzić przyszłość nie na strachu, ale na pewności swoich umiejętności,  swego potencjału,  swych możliwości.

Taki fundament pozytywnego myślenia daje nasze doświadczenie.
Zdobyła je nie elita, ale miliony Polaków, setki tysięcy rodzin.


Czas pracuje na naszą korzyść

W bezpośredniej konfrontacji z Zachodem, który początkowo jawił się nam być we wszystkim lepszy, okazało się, że w wielu dziedzinach to my jesteśmy lepsi.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Zobaczyliśmy, że potrafimy być bardzo pracowici (nasz etos pracy wzrósł radykalnie), że jesteśmy bardziej kreatywni i elastyczni, że jesteśmy dobrze wykształceni i potrafimy się szybko uczyć, no i przede wszystkim – że jesteśmy europejskimi mistrzami przedsiębiorczości!

Początkowo była to przedsiębiorczość sprytu, ale stale się uszlachetniała i dziś mogą jej nam zazdrościć wszyscy w Europie.

Polski gen przedsiębiorczości nie ograniczył się tylko do gospodarki.
Zobaczyliśmy go również w kulturze, a także w działalności społecznej, służbie zdrowia czy edukacji.

Czesław Lang
XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Najwyższa pora porzucić również nasze stereotypy o słabościach w sferze organizacji i zarządzania.

Nasze „Euro 2012” było lepiej zorganizowane, niż to francuskie w 2016 roku.

Nasz system bankowy jest technologicznie i organizacyjnie na wyższym poziomie niż niemiecki.

Nasze fabryki są w globalnych sieciach światowych korporacji najlepsze, najbardziej produktywne.

Nikt tego jeszcze głośno nie mówi, ale często nasze przedsiębiorstwa są lepiej zarządzane niż w krajach „jądra” Europy.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Decyzje są u nas podejmowane szybciej, kultury organizacyjne są mniej nasycone „polityczną poprawnością”, typową dla zachodnich korporacji, a przez to bardziej efektywne.

Po cichu i pomału to partnerzy z renomowanych gospodarek zachodnich zaczynają się uczyć od nas nowoczesnego zarządzania.

Mamy też większą skłonność do podejmowania ryzyka – wbrew temu, co sami sądzimy o naszej szkole i wychowaniu.

Nawet nasza dwupółkulowość – mieszanka Wschodu z Zachodem – nie musi być wadą. Daje nam bowiem większą wszechstronność i chroni przed nadmiernym „spłaszczeniem” kulturowo-kompetencyjnym.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Niezwykle ważnym odkryciem ostatniego 25-lecia jest to, że jesteśmy społeczeństwem bardzo energetycznym, potrafiącym się angażować, mającym „ciąg na bramkę”, chcącym się dorobić, odnieść sukces.
Potrafiącym zmienić swój styl życia.

Dzięki temu stale poprawimy naszą pozycję w międzynarodowym podziale pracy.
Nasze przedsiębiorstwa się umiędzynarodawiają i lepiej sytuują w łańcuchach wartości. Inwestycje zagraniczne w Polsce są coraz lepszej jakości.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Okazało się również, że  Polska jest  zagłębiem talentów – wszelakich.

Sukcesy naszych informatyków i naukowców wręcz nam już spowszedniały, nikogo nie zaskakują!

Chyba najbardziej niedoceniany pozostaje fakt, że jesteśmy silni również w sferze kultury.

Nie tylko z sukcesami prezentujemy się na scenach Londynu, Nowego Jorku, Paryża czy Tokio, ale równie skutecznie, dzięki coraz ciekawszej ofercie i nowym obiektom, zachęcamy do korzystania z oferty kulturalnej w kraju.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Wszystkie te przykłady dowodzą, że czas pracuje na naszą korzyść.

Mając takie predyspozycje, jakie mamy, możemy z ufnością patrzeć w przyszłość.

Musimy się tylko lepiej poukładać wewnętrznie – wyrównać szanse, zadbać o lepsze relacje społeczne, lepiej i szerzej dystrybuować szacunek (np. doceniać tych, co budują więzi społeczne, co stwarzają wzorce życia etycznego), budować sieci wzajemnego wsparcia – także tego duchowego i emocjonalnego, docenić i otwierać szanse przed Polską lokalną, partnersko poukładać relacje międzypokoleniowe itd.


Drogowskazy procesu dojrzewania Polaków i Polski

Lista tych wyzwań nie jest mała.

Pierwszy z lewej: dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego, przysłuchuje się obradom Kongresu.
XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Niektóre z nich definiuję poniżej, jako drogowskazy procesu dojrzewania Polaków i Polski:

1. Budowanie i wzmacnianie poczucia naszej tożsamości zbiorowej w różnych jej odcieniach – lepsze rozumienie kim, jako Polacy, jesteśmy, jak przebiegała nasza historia, do czego chcielibyśmy dążyć, jakie są różnice między nami, co nas łączy.

2. Większa samoakceptacja naszego „ja” zbiorowego – naszych silnych i słabych stron; naszej różnorodnej przeszłości, wszystkich korzeni, z których wyrastamy, wzrost poczucia własnej wartości i zgodności z samym sobą.

3. Wzrost autonomii i podmiotowości osobowej, docenianie wolności jako warunku samorealizacji i rozwoju w życiu indywidualnym i zbiorowym.

4. Zwiększenie troski o innych, promowanie postaw prospołecznych, poczucia odpowiedzialności za całą zbiorowość, zmniejszenie egocentryzmu i postaw wsobno-roszczeniowych.

5. Wydłużenie horyzontu czasowego w myśleniu i działaniu zbiorowym, dalekowzroczność, nastawienie na realizację strategicznych celów. Rozumienie logiki rozwoju sekwencyjnego.

6. Wzrost znaczenia racjonalności myślenia i działania (rozwagi).

7. Zwiększenie otwartości na krytykę i zmianę; samodoskonalenie, samokrytycyzm, redefiniowanie siebie, samorozwój i adaptacja.

8. Wzrost zdolności do porozumiewania się i kompromisu – rezygnacja z ciągłego stawiania na swoim i traktowania ustępstw, jako plamy na honorze.

9. Otwartość na innych, umiejętność postrzegania szans we współpracy z innymi i realizowania tej współpracy przy zachowaniu swojego ja i swoich życiowych interesów (asertywność).

10. Troska o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze - myślenie o przyszłych pokoleniach.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 

Zaufanie swoim możliwościom

Dla przejścia od kultury przetrwania do kultury rozwoju najważniejsze jest jednak zaufanie swoim możliwościom, wewnętrzne przekonanie, że nie musimy się zamykać, wymyślać ról mesjanistycznych, koncentrować się na przeszłości, czy znowu budować odgórnie wymuszaną wspólnotowość.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Powinniśmy raczej znaleźć nowe równowagi między otwarciem a zamknięciem, uniwersalizmem a lokalnością, przyszłością a przeszłością, różnorodnością a spójnością, rynkiem a państwem, ale powinny to być równowagi prorozwojowe, oparte nie na kompleksach, ale na wierze w nasz potencjał.

XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Pytanie „do czego edukować”, które stawiamy na Kongresie Obywatelskim od lat, staje się dziś dramatycznie ważne.

Widzimy, że cała zachodnia cywilizacja przeżywa kryzys, że to, czego doświadczamy w Polsce, jest częścią większej całości zagrożeń i wyzwań, chociaż ma też swoją lokalną specyfikę (wynikającą z innego etapu rozwoju i pewnej odmienności kulturowej).

Prof. Jerzy Bralczk
XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Remedium może być przejście z edukacji opartej na posłuszeństwie i testach (standardach) do edukacji opartej na ciekawości i etosie.

Jak to robić?

Będziemy o tym rozmawiali dzisiaj na XI Kongresie Obywatelskim – serdecznie zapraszam do włączenia się w dyskusję!


dr Jan Szomburg

Autor jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i inicjatorem Kongresu Obywatelskiego.


Pierwszy z lewej: dr Jan Szomburg, Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator Kongresu Obywatelskiego.
XI Kongres Obywatelski w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.
Warszawa, 5 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości kongresobywatelski.pl
 
Video
TRANSMISJA - XI KONGRES OBYWATELSKI - DOJRZALI POLACY - LEPSZA POLSKA!

https://www.youtube.com/watch?v=Qn4GetbSSww  


 
 
Źródło: Kongres Obywatelski

https://www.kongresobywatelski.pl/  ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem „Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.