wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Wicepremier RP Mateusz Morawiecki w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla 2016.08.05

Zabrze - 05 sierpnia 2016 - W dniu 4 sierpnia 2016 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu miała miejsce wizyta Wicepremiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego w towarzystwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego. Goście zwiedzili instalacje Centrum Czystych Technologii Węglowych. Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji i konferencji prasowej wskazał na innowacyjność technologii rozwijanych w Instytucie oraz podkreślił rolę nauki we wdrażaniu postępu technologicznego i działań aplikacyjnych na rzecz rozwoju przemysłu na Śląsku. Chodzi o wykorzystanie węgla w niskoemisyjnych, ekologicznie akceptowanych technologiach - służących nie tylko Polsce, w tym całemu polskiemu przemysłowi - ale zdolnych do eksportu na cały świat.

Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki w towarzystwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 

Zabrze – 05 sierpnia 2016

W dniu 4 sierpnia 2016 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu miała miejsce wizyta Wicepremiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego w towarzystwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego.

Goście zwiedzili instalacje Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Na fotografii od prawej: Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski, Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych IChPW Michał Janasik, Sekretarz Naukowy IChPW prof. Marek Ściążko.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Wcześniej przed tą wizytą, w dniu 26 lipca 2016 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla gościła Pani Izabela Żmudka, Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju.

W dniu 26 lipca 2016 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla gościła Pani Izabela Żmudka, Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju (w środku).
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
W trakcie wizyty Pani Izabeli Żmudka, Pan Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju IChPW wraz z Panem Michałem Janasikiem, Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych IChPW, zapoznali Panią Izabelę Żmudka z prowadzonymi przez Instytut pracami oraz ofertą technologiczną IChPW.

W dniu 26 lipca 2016 roku w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla gościła Pani Izabela Żmudka, Zastępca Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych Ministerstwa Rozwoju (z prawej).
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Wizytę Pani Izabeli Żmudka zakończył krótki spacer po laboratoriach IChPW oraz infrastrukturze Centrum Czystych Technologii Węglowych.

Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
W trakcie wizyty Wicepremiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego w towarzystwie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego, w dniu 4 sierpnia 2016 roku w IChPW, w której uczestniczył m.in. dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski, podczas dyskusji roboczej poruszono następujące tematy, istotne dla polityki gospodarczej państwa.

Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki z metalowym pudełkiem zawierającym „Błękitny węgiel”, za nim Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 

1. Zgazowanie węgla dla substytucji gazu ziemnego

Zgazowanie krajowego węgla kamiennego jest jedynym realnym sposobem zagospodarowania nadprodukcji węgla w Polsce.

Substytucja gazu ziemnego dla przemysłu chemicznego winna być ukierunkowana na produkcję amoniaku względnie metanolu.


2. Paliwa niskoemisyjne dla ogrzewnictwa indywidualnego

Omówiono możliwości istotnego ograniczenia niskiej emisji przez wykorzystanie paliwa o nazwie „błękitny węgiel” produkowanego z krajowego węgla kamiennego.

Wyniki badań poligonowych potwierdziły, że w obszarze, w którym zastąpiono muły węglowe i flotokoncentraty „błękitnym węglem” stężenie pyłu w powietrzu w warunkach smogowych w zimie nie przekroczyło 30 g/m3.


3. Odbudowa mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym przez rewitalizację bloków 200 MW

Koszty programu rewitalizacyjnego będą wielokrotnie niższe od systemowej odbudowy mocy w oparciu o bloki 1000 MW.

Realizacja programu jest wykonalna przy zastosowaniu krajowego know-how oraz krajowego potencjału wykonawczego.


Idą na przedzie: Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki i Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji i konferencji prasowej wskazał na innowacyjność technologii rozwijanych w Instytucie oraz podkreślił rolę nauki we wdrażaniu postępu technologicznego i działań aplikacyjnych na rzecz rozwoju przemysłu na Śląsku.

Na fotografii od lewej: Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski, Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Chodzi o wykorzystanie węgla w niskoemisyjnych, ekologicznie akceptowanych technologiach - służących nie tylko Polsce, w tym całemu polskiemu przemysłowi - ale zdolnych do eksportu na cały świat.

Idą na przedzie: Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki i Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
"Myślę, że w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wkomponujemy razem z ministrem Tobiszowskim takie elementy planu, które pozwolą w perspektywie trzech, pięciu, ośmiu, dziesięciu lat dokonać głębokiej, autentycznej reformy, restrukturyzacji, która stworzy lepsze miejsca pracy i nie będzie wiązała się z ogromnymi problemami społecznymi"
stwierdził Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Idą na przedzie: Wicepremier Rządu RP Mateusz Morawiecki i Dyrektor IChPW Aleksander Sobolewski.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Przyrównał te zamierzenia do transformacji Zagłębia Ruhry - jednak w kontekście ery technologii cyfrowych i czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie "mamy wspaniałych polskich technologów, informatyków i naukowców, którzy mogą wpisać się i być katalizatorem zmian gospodarczych służących budowie nowego przemysłu, czyli tego, co nazywamy reindustrializacją XXI wieku."


Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski zaakcentował w wagę umieszczenia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju kwestii wypracowywanych w województwie śląskim innowacji i nowych technologii - w kontekście potrzeby powstrzymania w tym regionie procesów degradacji społecznej i gospodarczej.

"Ten program ma powstrzymać nie tylko wyludnianie się, ale również ma dać nam kolejne pchnięcie dla naszego województwa, naszej struktury - dość specyficznej, ale bardzo istotnej, bo industrialnej. Wracamy i przywracamy woj. śląskiemu ten potencjał gospodarczy, który jest bardzo istotny dla nowoczesnej gospodarki Polski" - stwierdził Grzegorz Tobiszowski.


Kompetencje Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

Tworzenie i wdrażanie nowych technologii stanowi podstawę rozwoju naszej cywilizacji.
Aby jutro być kompetentnym i konkurencyjnym, dziś korzystamy z naszej przeszłości oraz doświadczeń otoczenia.

 
 
Efektywne uczestnictwo Instytutu w łańcuchu innowacyjnym jest dla nas największym wyzwaniem.

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych.

Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.

Dzięki uprzejmości IChPW
 
Prace badawcze Instytutu ukierunkowane są na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki uprzejmości IChPW
 
Działalność Instytutu obejmuje
:


• termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,

• przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe,

• gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym – odpady jako nośniki energii albo surowce,

• termochemiczne magazynowanie energii z wykorzystaniem reakcji ciało stałe-gaz,

• efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produktów węglopochodnych,

• perspektywiczne procesy wytwarzania energii i inżynierii środowiska.


Dzięki uprzejmości IChPW
 
Wszystkie badania i prace rozwojowe prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, a w szczególności na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowo-pyłowych.

Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50. krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.Dr inż. Aleksander Sobolewski

Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna.
Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 roku na Politechnice Śląskiej.

Dr inż. Aleksander Sobolewski, Dyrektor IChPW.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
Od 1987 roku jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu.

Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów.
Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami.

Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.

Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 Zastępcą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.


Dr hab. inż. Jarosław Zuwała

Od 01.09.2013 Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju.
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), gdzie w roku 2004 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych (budowa i eksploatacja maszyn).

Dr hab. inż. Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju w IChPW.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (inżynieria środowiska, specjalność: czyste technologie węglowe) w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Uczestnik kilku staży zagranicznych w uczelniach wyższych (DTU, Dania 2001), instytucjach badawczych (TNO, Holandia 2005) i zakładach przemysłowych (Ahlstrom Pumps Co., Finlandia 1995), Energi E2 (Dania 1997).

Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych “LABIOMEN”, Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk, o/Katowice oraz przedstawiciel Polski w Europejskiej Inicjatywie Przemysłowej w obszarze CCS.

W roku 2010 otrzymał Odznaczenie Ministra Gospodarki “Za zasługi dla Energetyki”.

Pracownik Instytutu od 2004 roku, zatrudniony na stanowiskach kolejno: Zastępcy Dyrektora Centrum (do 2009) a następnie Dyrektora Centrum Badań Technologicznych (do 2013 roku).


Prof. dr inż. Marek Ściążko

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą kończył w 1975 roku.
W 1980 roku odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla, w wyniku czego powstała praca doktorska.

Prof. dr inż. Marek Ściążko, Sekretarz Naukowy IChPW
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 
W 1993 roku otrzymał stypendium na University of North Dakota, USA, w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce.

W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla.

Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 do 2013 roku.

Obecnie pracuje na stanowisku Sekretarza Naukowego.

Jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, a także profesorem w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (AGH).

Jest współautorem 138 artykułów, 33 monografii i 58 patentów.


Kontakty:

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
tel. +48-322710041
fax: +48-32-2710809

Dr hab. inż. Jarosław Zuwała
tel. +48-32-271552
email: jzuwala@ichpw.pl  

Prof. dr inż. Marek Ściążko
tel. +48-32-2745007
email: msc@ichpw.pl  


Siedziba Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.
Foto dzięki uprzejmości IChPW
 

Źródło: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla


http://www.ichpw.pl/  ASTROMAN Magazine - 2016.08.03

Dlaczego Wielka Brytania wznawia budowę elektrowni jądrowych


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2100  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.01

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2098  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.24

NoEM Electro Protector i powłoka hydroizolacyjna Cool-R Grupy SELENA wydarzeniem Kongresu Impact'16

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2079  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.26

Buick Cascada - amerykański hit z polskiej fabryki Opla w Gliwicach


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2070  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.17

Tomasz Kulakowski, CodiLime co-founder and CEO, wins Poland's top business award for Vision and Innovation


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2066  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.16

European Truck Platooning Challenge and 6th European Transport Research Conference in Warsaw, Poland


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2054  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2016.02.02

Lockheed Martin: Wchodzimy do Polski na długo


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2017  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.26

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2015  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia "Ten, który zmienia polski przemysł" za 2015 rok


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.12.05

Krzysztof Domarecki, założyciel i szef Grupy SELENA, otrzymał tytuł "Wizjoner ekspansji zagranicznej"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1999  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Komisja Europejska chce przyspieszyć negocjacje umowy Unia Europejska-USA o wolnym handlu Transatlantic Trade and Investment Partnership

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1979  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Największa umowa o wolnym handlu na świecie Trans-Pacific Partnership została uzgodniona


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1978  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.20

Nowoczesna przedstawiła program podatkowy trzy razy 16 - PIT, CIT i VAT po 16 procent

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1968  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.14

Laureaci Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1962  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.11

Beata Szydło: Więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1959  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
New era for renewable energies in Germany: Mercedes-Benz Cars and Statkraft make an important contribution to the energy transition
New Intel Architectures and Technologies Target Expanded Market Opportunities
Now Available: NVIDIA Jetson AGX Xavier Module for Next-Gen Autonomous Machines
RED Digital Cinema and NVIDIA Make 8K Movie Editing a Reality
HONGKONG bramą do rynku chińskiego - seminarium 15 stycznia 2019 w Warszawie
NASA's Mars InSight Flexes Its Arm
Lockheed Martin And Airbus Sign Memorandum Of Agreement On Aerial Refueling
12th Asian Financial Forum, 14-15 January 2019, Hong Kong
Microsoft: Digital innovation on wheels. How Renault Sport Formula One Team races for success
Fintech Start-up QUPITAL, Based in Hong Kong, Bridges Cash Gap
Dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A., został Przedsiębiorcą Roku 2018, zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce
Atos launches construction of global R&D Lab to drive innovation in Quantum Computing
Dimension Data: Technology futures in 2019 and beyond. The top five future technology trends that will transform your business in 2019
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce
Supersonic Commercial Travel Begins To Take Shape At Lockheed Martin Skunk Works
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.