wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą 2016.06.17

Pekin, Chiny oraz Warszawa, Polska - 16 czerwca 2016 - "Wizyta w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku wywarła na mnie duże wrażenie. Polacy są pracowici, inteligentni i odważni, a kraj może się szczycić swoją historią oraz wspaniałą kulturą. Mikołaj Kopernik badał daleki kosmos, jako pierwszy tworząc teorię o Słońcu, a nie jak ówcześnie sądzono Ziemi, znajdującym się w centrum wszechświata, dzięki czemu ludzkość mogła lepiej rozumieć rządzące nim prawa. Maria Skłodowska-Curie przyglądała się bacznie światu w skali mikro, odkrywając dwa pierwiastki - rad oraz polon - które stworzyły fundament dla dalszych prac nad zastosowaniem promieniotwórczości. Chińczycy, podobnie jak miłośnicy muzyki na całym świecie, uwielbiają Chopina, niezwykłego twórcę z Polski. Melodyjne dźwięki fortepianowych kompozycji Chopina szczególnie mocno działają na nasze serca. Zarówno Chińczycy, jak i Polacy wierzą, że 'prawdziwa przyjaźń potrafi przetrwać trudne czasy'. Pracujmy razem, by wypłynąć w podróż współpracy przynoszącej wzajemne korzyści, i pokierujmy okręt chińsko-polskiej przyjaźni pełną parą ku lepszym stosunkom chińsko-polskim, chińsko-środkowoeuropejskim oraz chińsko-europejskim." - pisze Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping.

Xi Jinping, Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej.
Foto dzięki uprzejmości The Governance of China
 

Pekin, Chiny oraz Warszawa, Polska – 16 czerwca 2016


Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita”, zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu Prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping dla polskiego dziennika „Rzeczpospolita".


Chiński wiatr współpracy


Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś, że tego, co zostało zrobione, się nie zauważa, widzi się tylko to, co jeszcze jest do zrobienia. Mam nadzieję, że moja wizyta będzie dobrą okazją dla mnie do pracy z polskimi przywódcami nad wzmocnieniem współpracy między oboma krajami – pisze prezydent Chin w artykule dla „Rzeczpospolitej".

Wizyta w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku wywarła na mnie duże wrażenie.
Polacy są pracowici, inteligentni i odważni, a kraj może się szczycić swoją historią oraz wspaniałą kulturą.

Mikołaj Kopernik badał daleki kosmos, jako pierwszy tworząc teorię o Słońcu, a nie jak ówcześnie sądzono Ziemi, znajdującym się w centrum wszechświata, dzięki czemu ludzkość mogła lepiej rozumieć rządzące nim prawa.

Maria Skłodowska-Curie przyglądała się bacznie światu w skali mikro, odkrywając dwa pierwiastki – rad oraz polon – które stworzyły fundament dla dalszych prac nad zastosowaniem promieniotwórczości.

Chińczycy, podobnie jak miłośnicy muzyki na całym świecie, uwielbiają Chopina, niezwykłego twórcę z Polski.
Melodyjne dźwięki fortepianowych kompozycji Chopina szczególnie mocno działają na nasze serca.

Xi Jinping, Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej.
Foto dzięki uprzejmości The Governance of China
 

Od „polskiego Marco Polo" do Mazowsza

Pomimo dużego dystansu, jaki dzieli Chiny i Polskę na mapie, historia naszej przyjaźni liczy kilka wieków.

W połowie XVII wieku polski misjonarz Michał Boym przybył do Chin.
Dogłębne studiowanie chińskiego społeczeństwa, historii, medycyny oraz geografii pozwoliło mu pozostawić po sobie wiele książek.
Dzięki temu Boym stał się pierwszym Europejczykiem, który przedstawił na Zachodzie naukowe i kulturowe dziedzictwo starożytnych Chin.
Zyskał dzięki temu przydomek „polskiego Marco Polo".

Zarówno Chińczycy, jak i Polacy wierzą, że „prawdziwa przyjaźń potrafi przetrwać trudne czasy".
Ta dewiza okazała się szczególnie prawdziwa w czasach II wojny światowej, gdy oba narody wspierały się wzajemnie, ugruntowując głęboką przyjaźń.

Dr Stanisław Flato, Wolf Jungerman i wielu innych przyjaciół z Polski pokonywało duże odległości, by nieść Chinom pomoc medyczną podczas japońskiej okupacji.
Witold Urbanowicz i Włodzimierz Szymankiewicz walczyli w Chinach jako członkowie alianckich sił wspierających.
Dzięki heroicznemu poświęceniu Polacy wnieśli ważny wkład do ostatecznego zwycięstwa w wojnie przeciwko faszyzmowi i odrodzenia światowego pokoju.

Polska jako jeden z pierwszych krajów nawiązała stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową.
Minione 67 lat wzajemnych relacji doświadczyło pogłębiania się dotychczasowej przyjaźni między naszymi narodami.

W pierwszych latach istnienia ChRL Polska udzielała silnego wsparcia dla ekonomicznego oraz społecznego rozwoju, w szczególności w takich dziedzinach jak górnictwo, przemysł cukrowy i stoczniowy.

Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA, założone w 1951 roku i działające do dziś, było pierwszym przedsiębiorstwem z udziałem kapitału zagranicznego w Chińskiej Republice Ludowej.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze był pierwszym zagranicznym zespołem zaproszonym na występy do ChRL.
Jego utwory i tańce, jak mazurki, polonezy i „Kukułeczka", są do dziś znane wielu Chińczykom.


Najwięksi partnerzy handlowi w regionie

W ostatnich latach chińsko-polskie stosunki doświadczyły szybkiego wzrostu.
Prezydent Andrzej Duda i ja doszliśmy do porozumienia w wielu ważnych dziedzinach, zwiększając wymianę na wysokim szczeblu, pogłębiając obopólne zaufanie strategiczne oraz rozszerzając pole do współpracy dzięki wizycie prezydenta RP w Chinach w listopadzie ubiegłego roku.
Oba kraje podpisały także list intencyjny dotyczący wspólnego budowania inicjatywy „Jednego Pasa i Szlaku".
To wszystko dało solidny fundament do dalszej wymiany oraz współpracy na wszelkich polach.

Polska stała się pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który ustanowił partnerstwo strategiczne z Chinami oraz dołączył do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

Chiny oraz Polska uzyskały na przestrzeni ostatnich lat stabilny wzrost ekonomiczny i stały się dla siebie największymi partnerami handlowymi w regionie.
W 2015 roku wymiana handlowa sięgnęła 17,09 mld dolarów.
Wzajemne inwestycje stopniowo rosły.
Oba kraje kontynuowały rozwój i umacnianie współpracy w przemyśle wydobywczym, infrastrukturze, transporcie i logistyce, lotnictwie, nauce i technologii oraz rolnictwie.


Utrzymaliśmy również dynamiczną wymianę międzyludzką.
Chiński Nowy Rok świętowany jest od sześciu lat w Polsce, a polskie festiwale kulturalne zyskują popularność w Chinach.

W Polsce założono do tej pory pięć Instytutów Konfucjusza.
Coraz więcej chińskich uniwersytetów oferuje kursy nauki języka polskiego.
Chińsko-Polskie Forum Regionalne odbywa się z powodzeniem od trzech lat, zapewniając platformę ponadnarodowego działania.
Wymiana ukierunkowana na ludzi rośnie w siłę, oferując coraz większą paletę możliwości, dodając tym samym świeżej energii do naszej dotychczasowej przyjaźni.


Wzmocniona współpraca z Europą

Jako dopełniający się partnerzy strategiczni Chiny i Unia Europejska utrzymały bliskie stosunki, niosące obietnicę ogromnych możliwości rozwoju.

W 2014 roku podczas mojej wizyty w siedzibie Unii Europejskiej wraz z liderami UE zgodziliśmy się co do rozwijania partnerstwa chińsko-unijnego dla dobra pokoju, wzrostu, reform i rozwoju cywilizacji, definiując najważniejsze kierunki dla chińsko-europejskiej współpracy w nowych czasach.
Sukces osiągnięto na pięciu płaszczyznach, które postanowiliśmy budować, tzn. w dziedzinie wspierania inwestycji, komunikacji, dialogu prawnego, współpracy cyfrowej oraz mobilności ludzi.

Zarówno Chiny, jak i Europa przechodzą obecnie reformy strukturalne mające na celu wzmocnienie ekonomicznego oraz społecznego rozwoju.
Chinom szczególnie zależy na wzmocnieniu nowej wizji wzrostu: innowacyjnego, skoordynowanego, ekologicznego, otwartego i wspólnego.
Model wzrostu oraz struktura ekonomiczna podlegają unowocześnianiu, by utrzymać średniowysokie tempo rozwoju oraz przesunąć się na coraz wyższe pozycje w przemysłowym łańcuchu wartości.

UE wprowadza plan inwestycyjny dla Europy, mając do dyspozycji połączenie rozmaitych środków mogących podtrzymać europejski potencjał.
Chiny oraz Europa jako dwie główne światowe siły, dwa duże rynki i uznane cywilizacje mają wszelkie powody, by wzmacniać synergię w strategiach rozwoju, pogłębiać wzajemne płaszczyzny wspólnego zainteresowania, promować obopólny wzrost i działać na rzecz światowego pokoju oraz rozwoju.


Równi partnerzy

Jednak ani współpraca 16+1, ani relacje chińsko-europejskie nie przyniosą rezultatów bez pracy nad pogłębianiem wzajemnych więzów między Chinami a krajami regionu.

Przed chińsko-polskimi stosunkami jest obecnie wiele możliwości.

Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś, że tego, co zostało zrobione, się nie zauważa, widzi się tylko to, co jeszcze jest do zrobienia.
Mam nadzieję, że ta wizyta będzie dla mnie dobrą okazją do pracy z polskimi przywódcami nad wzmocnieniem współpracy między oboma krajami i do uzyskania wyższego poziomu rozwoju oraz szerszych i pogłębionych relacji na polu inicjatywy 16+1, jak i relacji chińsko-europejskich.

Powinniśmy traktować siebie jako równych, budować wzajemne zaufanie i wspólnie stawiać czoło wyzwaniom naszych czasów.

Na przestrzeni minionych 67 lat Chiny i Polska poczyniły niesamowite postępy na ścieżkach własnego rozwoju wynikających z krajowych realiów.

Xi Jinping, Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej.
Foto dzięki uprzejmości The Governance of China
 

Zadania na przyszłość

Konfucjusz, wybitny myśliciel starożytnych Chin, zauważył kiedyś, iż „Dżentelmen trzyma się najwyższych zasad we wszystkich staraniach i spełnia swoją misję w dobrej wierze".
W tym samym duchu nasze kraje powinny postrzegać wzajemne relacje ze strategicznej, jak i długoterminowej perspektywy, pozostawać w zgodzie oraz wspierać się w kwestiach najważniejszych dla siebie celów, spraw najwyższej wagi oraz zapewniać stabilny wzrost chińsko-polskich stosunków w nadchodzących latach.

Musimy wzmacniać więzi międzyludzkie i działać na rzecz tradycyjnej przyjaźni.
Zarówno Chiny, jak i Polska mają bogate dziedzictwo historyczne oraz kulturowe. Powinniśmy uczyć się od siebie, rozwijając współpracę w zakresie kultury, edukacji, turystyki, sportu, jak również na poziomach lokalnych.
Powinniśmy zachęcać młodsze pokolenia do przejmowania pałeczki we wzajemnej przyjaźni oraz do działania na swoim polu w sprawie pogłębiania i odnawiania dotychczasowych relacji.

Powinniśmy skutecznie korzystać z istniejących platform działania oraz wspólnie promować współpracę regionalną.

Polska jako pierwsza wystąpiła z propozycją współpracy w ramach 16+1, organizując u siebie spotkanie przywódców rządów Chin oraz państw Europy Środkowo-Wschodniej. Aktywnie wspierała oraz brała udział w działaniach inicjatywy 16+1, odgrywając w jej ramach ważną rolę we wzmacnianiu inwestycji oraz handlu.
Jesteśmy gotowi pracować z Polską i pozostałymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, by jeszcze lepiej korzystać z mechanizmu 16+1 dla współpracy regionalnej oraz by przynosić więcej profitów dla obywateli wszystkich 17 państw.

Powinniśmy wzmacniać chińsko-europejską współpracę i wspólnie tworzyć lepszą przyszłość.

Chiny oraz Europa muszą podążać tą samą ścieżką pokoju, rozwoju i współpracy opartej na wzajemnych korzyściach.
Musimy pogłębiać współpracę strategiczną, zwiększać komunikację i koordynację działań na polu międzynarodowym oraz wnosić wkład do budowy relacji nowego typu – mając na względzie działania oparte na korzyściach dla całej ludzkości.

Pracujmy razem, by wypłynąć w podróż współpracy przynoszącej wzajemne korzyści, i pokierujmy okręt chińsko-polskiej przyjaźni pełną parą ku lepszym stosunkom chińsko-polskim, chińsko-środkowoeuropejskim oraz chińsko-europejskim.


Xi Jinping
Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej


Tytuł i śródtytuły od Redakcji „Rzeczpospolita”


Źródło: Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/  ASTROMAN Magazine - 2015.04.24

Xu Jian, Ambasador ChRL w Polsce: Wspólnie budując Jedwabny Szlak XXI wieku, promujemy i zacieśniamy przyjaźń


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1908  


ASTROMAN Magazine – 2014.11.22

Inauguration of the Permanent Secretariat for Cooperation between China and Central Eastern Europe Countries in Warsaw

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1833  


ASTROMAN Magazine - 2014.10.23

BYD Unveils The World's Largest Battery Electric Vehicle Carries 120 Passengers Over 170 Miles Per Single Electric Charge


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1815  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.20

5th Offshore Engineering Summit in Shanghai, China, 18-19 September 2014

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1737  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.14

Xu Jian, Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej: Coraz lepsze perspektywy współpracy z Polską


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1711  


ASTROMAN Magazine - 2014.04.24

3rd HEV Technology Summit 2014 on June 26-27 in Shanghai, China


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1701  


ASTROMAN Magazine – 2012.04.29

China will set up a $10 billion line of credit to support cooperative projects with Central and Eastern Europe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1229ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.