wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych 2016.03.09

Otwock-Świerk - 08 marca 2016 - W dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Miejscem spotkania była MARIA - jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce. Naukowcy przedstawili m.in. efekty zakończonego procesu konwersji paliwa, do czego zobowiązała się Polska w 2004 roku przystępując do międzynarodowego programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative). Od 2010 roku pracownicy NCBJ wykonali taką ilość napromieniania tarcz uranowych niezbędnych do uzyskania molibdenu-99, że zapewnili produkcję leków dla 75,5 miliona osób. NCBJ nie tylko bierze udział w produkcji molibdenu-99. MARIA wytwarza też całą gamę innych radioizotopów, które stanowią bazę preparatów eksportowanych pod marką POLATOM do 80 krajów na całym świecie.

Stoją od lewej: Dyrektor NCBJ prof. Krzysztof Kurek, Dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek i Prezydent RP Andrzej Duda.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ / Marcin Jakubowski
 

Otwock-Świerk – 08 marca 2016 

W dniu dzisiejszym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).
Miejscem spotkania była MARIA – jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce.

 
 
Naukowcy przedstawili m.in. efekty zakończonego procesu konwersji paliwa, do czego zobowiązała się Polska w 2004 roku przystępując do międzynarodowego programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative).

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku z lotu ptaka.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ
 
W dzisiejszej wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) udział wzięli m.in.:

Paweł Soloch – Szef BBN,

Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju,

Jadwiga Emilewicz – Wiceminister Rozwoju,

Andrzej Piotrowski – Wiceminister Energii,

Janusz Włodarski – Prezes Państwowej Agencji Atomistyki,

Krzysztof Kurek – Dyrektor NCBJ,

Andrzej Cholerzyński – Dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych,

Grzegorz Krzysztoszek – Dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych NCBJ.

Miejscem spotkania była „MARIA” – jedyny czynny reaktor jądrowy w Polsce, znajdujący się na terenie NCBJ w Otwocku-Świerku, ok. 30 km od Warszawy.

Prezydent RP Andrzej Duda i Dyrektor Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych NCBJ mgr inż. Grzegorz Krzysztoszek.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ / Marcin Jakubowski
 
„Należy koniecznie podkreślić, że nasz reaktor MARIA jest obecnie niekwestionowaną wizytówką Polski na arenie międzynarodowej”
powiedział prof. Krzysztof Kurek, Dyrektor NCBJ.
„To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie i na świecie. Polscy naukowcy nie tylko go zaprojektowali i skonstruowali, ale od ponad 40-tu lat czuwają nad jego bezpieczną eksploatacją. Także dzięki naszemu wysiłkowi Polska wypełniła zobowiązania programu GTRI, kończąc z pełnym sukcesem proces przejścia na paliwo niskowzbogacone. Jest to potwierdzeniem wysokich kompetencji NCBJ w zakresie fizyki reaktorów i energetyki jądrowej”.

Prezydent RP Andrzej Duda w NCBJ.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ / Marcin Jakubowski
 
Polska, przystępując w 2004 roku do programu GTRI (Global Threat Reduction Initiative – inicjatywy rządu USA mającej na celu redukcję zagrożenia terrorystycznego), zobowiązała się do przeprowadzenia konwersji paliwa jądrowego w badawczym reaktorze MARIA.

Ze względu na znaczące różnice w parametrach fizycznych pomiędzy dotychczas stosowanymi elementami paliwowymi (wysokowzbogaconymi o zawartości 36% uranu 235) i nowymi (niskowzbogaconymi o zawartości poniżej 20% uranu 235), konwersja jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem.

Zmiana zawartości uranu i jego wzbogacenia, a także do pewnego stopnia konstrukcji paliwa powoduje zmianę parametrów fizycznych rdzenia reaktora takich jak np. efektywny czas życia generacji neutronów i efektywny udział neutronów opóźnionych.
Zmieniają się również współczynniki temperaturowych reaktywności niezwykle istotne dla stabilności pracy reaktora.
Dlatego operację poprzedziły szczegółowe analizy i symulacje.

Wszystkie obliczenia specjaliści z NCBJ wykonali równolegle z ekspertami z Argonne National Laboratory (USA) za pomocą tych samych kodów.
Po ich zakończeniu przystąpiono w 2009 r. do testowania nowych, francuskich, niskowzbogaconych elementów paliwowych.
Cały proces trwał niecałe dwa lata i dziś reaktor MARIA pracuje już tylko na paliwie, które zawiera mniej niż 20% uranu 235.

Choć pierwsze dostawy takiego paliwa zapewnili Amerykanie, to chcąc utrzymać ciągłość pracy reaktora MARIA na dalsze lata, NCBJ podpisał kolejną umowę ze spółką TVEL (rosyjskim producentem dedykowanych niskowzbogaconych elementów paliwowych).

POLATOM, linia jodowa.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ
 
„Choć konwersja paliwa była skomplikowaną operacją to nie tylko udało się nam zachować dotychczasowe parametry eksploatacyjne reaktora, np. 30 MW mocy, ale jeszcze zwiększyliśmy jego wydajność pracy do 4800 godzin rocznie. Daje to nam dużo większe możliwości prowadzenia badań czy produkcji radioizotopów”
dodał prof. Krzysztof Kurek.
„To w połączeniu z uzyskanym w ubiegłym roku pozwoleniem Państwowej Agencji Atomistyki na eksploatację reaktora na kolejne 10 lat oznacza, że MARIA będzie dalej nieprzerwanie pracować. Niewątpliwie to bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla osób, dla których medycyna nuklearna jest ostatnim ratunkiem. A przypomnę, że od 2010 roku wykonaliśmy taką ilość napromieniania tarcz uranowych niezbędnych do uzyskania molibdenu-99, że zapewniliśmy produkcję leków dla 75,5 mln osób!”.

Hala reaktora jądrowego MARIA, jedynego czynnego reaktora jądrowego w Polsce.
Foto dzięki uprzejmości NCBJ
 
Ciągłość pracy reaktorów badawczych, jakim jest polska MARIA, ma kluczowe znaczenie. Izotopów promieniotwórczych nie daje się wyprodukować „na zapas”, gdyż z każdą chwilą maleje ich aktywność, a więc i przydatność do użycia w diagnostyce i leczeniu.
Z tego względu w ramach ONZ koordynuje się prace wszystkich reaktorów badawczych na świecie i w przypadku przestoju jednego z nich ciężar takiej produkcji spada na barki pozostałych.

Właśnie taki przypadek miał miejsce w zeszłym roku, kiedy to podczas przestoju holenderskiego reaktora w Petten MARIA zwiększyła swoją zdolność do naświetlań.
W ten sposób przez tylko jeden tydzień wzmożonej pracy polskiego reaktora napromieniono tyle tarcz uranowych, że pozwoliły one na wyprodukowanie leków dla 100 tys. pacjentów. A przecież NCBJ nie tylko bierze udział w produkcji molibdenu-99.
MARIA wytwarza też całą gamę innych radioizotopów, które stanowią bazę preparatów eksportowanych pod marką POLATOM do 80 krajów na całym świecie.

Produkcja izotopów dla medycyny czy przemysłu to nie jedyne zadanie polskiego badawczego reaktora jądrowego MARIA.
Dziś wykorzystywany jest on przede wszystkim jako źródło wysokiego strumienia neutronów (4*1014 neutronów/s*cm² i neutronów prędkich 2*1014 neutronów/s*cm² w rdzeniu).

Właściwości tych silnie związanych w jądrach atomowych cząstek są niezwykle cenne dla fizyków.
Obojętne elektrycznie neutrony ulegają wszystkim czterem znanym oddziaływaniom (silnemu, elektromagnetycznemu, słabemu i grawitacyjnemu), a ponadto nie muszą pokonywać tzw. bariery kulombowskiej przy oddziaływaniu z materią.
Oznacza to, że stwarzają doskonałe warunki do prowadzenia badań naukowych.

W Świerku takie prace prowadzone są na sześciu kanałach poziomych, realizując projekty dla medycyny, gospodarki, przemysłu, badań archeologicznych czy nawet historii sztuki.

Planowana jest również budowa nowych stanowisk badawczych, m.in. „Neutrony H2” służących do badań nad wiązkami neutronów epitermicznych.
Dzięki temu Polska będzie mogła włączyć się w światowe badania nad terapią borowo-neutronową (BNCT), innowacyjną metodą leczenia nowotworów np. mózgu.

Ponadto, dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej naukowcy NCBJ zamierzają pozyskać aparaturę badawczą z zamykanego niemieckiego reaktora BER II z Berlina. Otrzymane spektrometry i dyfraktometry o wartości ok. 200 mln euro wkrótce podniosą potencjał badawczy polskiego reaktora.
Pierwsze umowy zostały już podpisane i spodziewana jest dostawa pierwszych urządzeń w najbliższych miesiącach.

Z reaktora korzystają również przyszli fizycy jądrowi i specjaliści ochrony radiologicznej biorąc udział w specjalistycznych kursach.

Z szerokiej oferty Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ korzystają również uczniowie szkół średnich.
Każdego roku reaktor MARIA odwiedza ponad 7000 osób.

Polacy mają ponad 60 lat doświadczeń z energetyką jądrową.

Przełomową datą był czerwiec 1955 roku kiedy to, w wyniku odtajnienia przez USA, Wielką Brytanię i ZSRR prac związanych z fizyką jądrową i udostępnieniu innym krajom technologii jądrowych, powołano Instytut Badań Jądrowych.

Centrum Informatyczne w NCBJ
Foto dzięki uprzejmości NCBJ
 
Budowa pierwszego reaktora jądrowego w Polsce – reaktora EWA (Eksperymentalny, Wodny, Atomowy) ruszyła już trzy lata później i była możliwa dzięki ustaleniom Pierwszej Konferencji Genewskiej poświęconej pokojowemu zastosowaniu energii jądrowej.
Wtedy to ZSRR zaoferował krajom sąsiednim sprzedaż swoich badawczych reaktorów.
Taka umowa została podpisana z Polską, Bułgarią, Czechosłowacją, NRD, Rumunią i Węgrami.

Wraz z reaktorem EWA powstała w Świerku Centrala Odpadów Promieniotwórczych, a w wojskowym forcie w Różanie zlokalizowano Składowisko Odpadów Promieniotwórczych.

Reaktor EWA pracował nieprzerwanie po 3500 godzin rocznie do 24 lutego 1995 roku. Wtedy to, ze względu na zużycie poszczególnych elementów i materiałów podjęto decyzję o jego wyłączeniu.
Proces likwidacji rozpoczęto w 1997 roku.
Do 2002 roku usunięto paliwo jądrowe i substancje wysokoaktywne oraz zdemontowano konstrukcję.
Dziś hala reaktora EWA znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych sąsiadującym z NCBJ.

Wybudowany siłami polskich naukowców i inżynierów reaktor MARIA został uruchomiony w 1974 roku, w Instytucie Badań Jądrowych (dziś Narodowe Centrum Badań Jądrowych).

Jest to konstrukcja kanałowo-basenowa, tzn. kanały paliwowe wraz z pozostałymi elementami rdzenia reaktora (bloki moderatora berylowego i reflektora grafitowego, pręty pochłaniające, zasobniki z materiałami tarczowymi) znajdują się w tzw. koszu rdzenia w basenie reaktora pod 7-metrową warstwą wody.

Połączony jest on śluzą z sąsiednim basenem przechowawczym, który pełni rolę okresowego przechowalnika wypalonego paliwa i napromienionych elementów konstrukcyjnych oraz eksperymentalnych reaktora.

Co więcej, konstrukcja rdzenia jest modułowa, dzięki czemu stosunkowo łatwo i bezpiecznie można go dostosować do zmian w programie badawczo – produkcyjnym.

Reaktor MARIA wyposażony jest w szereg układów zapewniających jego bezpieczną eksploatację.
Szacuje się, że będzie mógł pracować nawet do 2060 roku.

Do najważniejszych elementów obiektu należą: obiegi chłodzenia, system wentylacji, blokady zabezpieczeń (rozruchu i podnoszenia mocy reaktora), awaryjne zalewanie rdzenia, wielostopniowe systemy zapewniające ciągłość zasilania elektrycznego w warunkach normalnych i awaryjnych, instalacje ścieków w obiekcie reaktora jak i specjalna gospodarka odpadami promieniotwórczymi, a także rozbudowany system dozymetryczny obejmujący ciągły monitoring pól promieniowania i zagrożeń radiologicznych.


Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

http://www.ncbj.gov.pl/  ASTROMAN Magazine - 2014.11.22

Poland's NCBJ thermal-to-14 MeV neutron converter is a sole device of its kind operated in the world

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1834  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.08

Poland's PGE EJ1 has selected AMEC Nuclear UK as Owner's Engineer to support the first Polish Nuclear Power Plant build project 3,000 MWe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1752  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.05

TOSHIBA and GDF SUEZ Complete NuGen Deal, Europe's Largest New Nuclear Energy Project in Northwest England

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1747  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.01

AMEC wins consultancy contract for UAE nuclear energy programme

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1750  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.15

Prof. Jacek Jagielski: Za 30 lat reaktory jądrowe czwartej generacji będą wytwarzały 85% energii na świecie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1734  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.23

VI Europejski Kongres Gospodarczy 2014: Bezpieczeństwo i solidarność w energetyce zamiast lansowanej doktryny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1717  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.15

Elektrownie jądrowe: tanie, bezemisyjne i bezpieczne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1712  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.01

Prof. Andrzej Strupczewski: Jeżeli nas stać na czystą energię, czyli słońce, wiatr, energia jądrowa - to najtańsza jest energia jądrowa


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1704  


ASTROMAN Magazine – 2014.04.27

GE's Energy Investing Unit Exceeds $10 Billion Renewable Energy Milestone, Generating Clean Power, Jobs

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1703  


ASTROMAN Magazine – 2014.02.12

Kajetan Różycki from NCBJ in Poland appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1652  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.01

Polski reaktor jądrowy Maria ratuje światową medycynę nuklearną

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1358  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.22

Professor Agnieszka Zalewska elected President of CERN Council, is the first woman to fill this position

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1317  


ASTROMAN Magazine - 2012.07.22

Spintronika: Powstał nowy typ tranzystora, owoc polskiej technologii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1281  


ASTROMAN Magazine - 2012.07.05

CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1266  


ASTROMAN Magazine - 2012.05.06

Prof. dr hab. Andrzej Udalski jest członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences)

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1235  


ASTROMAN Magazine – 2012.01.24

Profesor dr Jacek M. Żurada Przewodniczącym Komisji Oceny Periodyków IEEE w USA

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1156  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

GE Hitachi Nuclear Energy and Fluor Corporation Team Up on Polish Nuclear Power Plant Project

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1059  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

World's leading nuclear power companies adopt principles of conduct

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1058  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.08

GE Hitachi Nuclear Energy Expands Workforce Training Collaboration with Poland's University Sector

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1052  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Japońskie Technologie Środowiskowe - międzynarodowa konferencja w Warszawie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=911    


ASTROMAN Magazine - 2010.07.18

International Nuclear Energy Development of Japan

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=761     


ASTROMAN Magazine - 2010.05.06

Westinghouse and PGE Agree to Partner on Delivering Nuclear Energy Solutions for Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=715      


ASTROMAN Magazine - 2010.03.27

Polacy opracowali nowatorski czujnik wykrywający melaminę

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=686       


ASTROMAN Magazine - 2010.03.06

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN ponownie w akcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=674      


ASTROMAN Magazine - 2010.02.08

Polscy naukowcy modernizują akceleratory w CERN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=660       Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.