wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

John Baird, Raytheon: NATO i "Pustynna burza" sprawdziły system obrony przeciwrakietowej Patriot 2015.04.13

Warszawa - 12 kwietnia 2015 - "Patriot jest najnowocześniejszym i najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem obrony przeciwrakietowej. Grono jego użytkowników obejmuje 13 państw, w tym pięciu członków NATO: USA, Grecję, Hiszpanię, Holandię i Niemcy. Łącznie na świecie rozlokowanych jest ponad 200 baterii Patriot, w tej chwili mamy w produkcji blisko 20 kolejnych baterii. Najnowsza wersja systemu to tzw. konfiguracja 3+, którą już wdrożyliśmy lub wdrażamy w USA, Holandii, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, ZEA i na Tajwanie; przed kilkoma dniami podpisaliśmy kolejny kontrakt, z Koreą Południową. 13 państw, które dotychczas zakupiły system Patriot, przeprowadziły odpowiednie, dogłębne analizy i doszły do wniosków, które okazały się korzystne dla obrony tych państw." - pisze John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w koncernie Raytheon.

John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).
Foto dzięki uprzejmości Raytheon
 

Warszawa – 12 kwietnia 2015

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu Johna Bairda, wiceprezesa ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).


Podczas tak znaczącego programu jak „Wisła” jest szczególnie ważne, aby wszystkie strony dysponowały najświeższymi i opartymi na faktach informacjami – pisze wiceprezes firmy Raytheon Integrated Defence Systems.

Autor opublikowanego 1 kwietnia 2015 na łamach „Rzeczpospolitej" artykułu nt. wyboru systemu obrony przeciwrakietowejWisła płynie. Ale dokąd?" Andrzej Karkoszka zastanawia się nad kierunkiem, w jakim to postępowanie podąża.

Jako wiceprezes odpowiedzialny za ofertę Raytheona dla Polski mam okazję bezpośrednio obserwować, jak skrupulatnie polski rząd je prowadzi.

Mam także dogłębną wiedzę o naszej ofercie, zatem mogę przedstawić oparte na faktach informacje dotyczące spełniania przez nią wymagań systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski.

Po pierwsze,
Patriot jest najnowocześniejszym i najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem obrony przeciwrakietowej.
Grono jego użytkowników obejmuje 13 państw, w tym pięciu członków NATO: USA, Grecję, Hiszpanię, Holandię i Niemcy.
Łącznie na świecie rozlokowanych jest ponad 200 baterii Patriot, w tej chwili mamy w produkcji blisko 20 kolejnych baterii.


Co to oznacza dla Polski?

To, że w przypadku wyboru patriota polskie siły zbrojne będą mogły dzielić się wiedzą i doświadczeniem z jego użytkowania z armią USA i pozostałymi 12 państwami – odbywać wspólne szkolenia, testy, wymieniać doświadczenia w zakresie integrowania elementów systemu obrony.

To, że koszty dalszej modernizacji – bo przecież żaden system nie stoi w miejscu, a zagrożenia stale ewoluują – będą się rozkładały na 13 albo i więcej użytkowników.

I wreszcie to, że polski przemysł obronny zyska ogromne możliwości rozwoju: do Polski mogłoby wrócić co najmniej 50 proc. środków wydanych na zakup systemu Patriot, a dodatkowo 2–3-krotnie większe środki w postaci zamówień z pozostałych krajów użytkujących system.
Zresztą już podpisaliśmy z polskimi przedsiębiorstwami siedem kontraktów i 28 listów intencyjnych
.

Tymczasem system francuski to tylko kilkanaście baterii w dwóch państwach i żadnych nowych zamówień, a MEADS wciąż pozostaje nieukończony.
USA zrezygnowały z jego wdrożenia i wycofały się z jego dalszego finansowania, ponieważ nie spełniał wymagań US Army.

Po drugie,
Patriot jest jedynym systemem sprawdzonym w warunkach bojowych.
Swój chrzest bojowy miał w operacji „Pustynna burza", a następnie, głęboko zmodernizowany, w operacji „Wolność dla Iraku", gdzie ponownie okazał się niezwykle skuteczny, odpierając wszystkie ataki rakiet irackich.
Od wielu też lat zapewnia skuteczną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową w Izraelu.

Po trzecie,
armia USA zobowiązała się do używania systemu Patriot co najmniej do 2048 roku i co roku przeznacza spore środki na jego utrzymanie i modernizację: w 2014 roku 235,5 mln dolarów, a w 2015 roku – kolejne 212 mln dolarów.
Ponadto na rok 2015 Kongres zaaprobował dalsze finansowanie systemu Patriot w wysokości 241 mln dolarów.
Dodatkowe środki zapewniają także niektórzy użytkownicy.

Dzięki tym środkom Patriot jest regularnie modernizowany – na rok 2015 mamy zamówienia na modernizację ponad stu baterii.

Najnowsza wersja systemu to tzw. konfiguracja 3+, którą już wdrożyliśmy lub wdrażamy w USA, Holandii, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, ZEA i na Tajwanie; przed kilkoma dniami podpisaliśmy kolejny kontrakt, z Koreą Południową.

W przeciwieństwie do powyższego nie wiadomo, ile lat zajmie ukończenie systemu MEADS i kto za to zapłaci.

Po czwarte,
system Patriot jako jedyny jest w 100 proc. interoperacyjny z systemami NATO, w szczególności z systemem obrony powietrznej THAAD, systemem AEGIS używanym przez US Navy na Morzu Śródziemnym oraz systemem AEGIS ASHORE, który zostanie rozmieszczony w Rumunii i w Polsce, w Redzikowie – w 2018 roku.
Ten ostatni będzie się opierał na pociskach antybalistycznych SM-3, także naszej produkcji
.

Po piąte,
użytkownicy systemu Patriot co roku odpalają nawet sto pocisków, z każdego testu wyciągając cenne wnioski.
Pod tym względem konkurencja nie może się z nami równać
.


Zgodność w wymaganiami

Autor artykułu kwestionuje zgodność oferty Raytheona z wymaganiami MON, w szczególności z tym, by oferowany system był operacyjny i był na uzbrojeniu państw NATO – zupełnie ignorując fakt, że dostawy mają być rozłożone w czasie.
W pierwszym etapie (2018 rok) oferenci mają dostarczyć baterie spełniające te dwa kryteria, a w kolejnych – jednostki zmodernizowane.
Jest to oczywiście słuszne podejście, gdyż gwarantuje polskim siłom zbrojnym na przestrzeni kilku lat otrzymywanie coraz to nowszych i skuteczniejszych wersji uzbrojenia, jak również modernizację tych dostarczonych wcześniej.

Z tego punktu widzenia nasza oferta w 100 proc. spełnia wymagania MON, ponieważ pierwsze baterie dostarczymy w trzy lata po podpisaniu kontraktu.
Będą to baterie w konfiguracji 3+, która już jest operacyjna w trzech państwach, w tym dwóch należących do NATO, i m.in. obejmuje możliwość wykorzystywania pocisków PAC-2 i PAC-3.

Nasza oferta dotycząca systemu Patriot Next Generation jest rozwinięciem konfiguracji 3+ i obejmuje następujące udoskonalenia spełniające wymogi MON:

1. radar AESA o polu widzenia 360 stopni, którego działanie zostało niedawno zademonstrowane delegacji na wysokim szczeblu z Niemiec,

2. nowy system wspólnego dowodzenia i kierowania (Common Command and Control – CC2) oferujący otwartą architekturę i możliwości wielofunkcyjne, który wykorzystuje i utrzymuje sprawdzoną w walce funkcjonalność systemu Patriot oraz jego interoperacyjność USA/NATO,

3. elastyczność w odpalaniu różnych typów rakiet – w tym nowego niskokosztowego pocisku przechwytującego (LCI) – co pozwala na odparcie wszelkich niebezpieczeństw, które mogłyby Polsce zagrozić.

Wbrew temu, co twierdzi autor artykułu, dwa z trzech zaproponowanych przez nas pocisków, LCI i PAC-3 MSE, mają głowicę hit-to-kill, dzięki czemu, w przeciwieństwie do systemu francuskiego, mogą zniszczyć cel bezpośrednim trafieniem.
Proponowany przez nas pocisk PAC-3 MSE, używany także w MEADS, został gruntownie przetestowany i zintegrowany z systemem Patriot
.


Kolejna generacja

W ubiegłotygodniowym artykule autor poruszył także kwestie budowy systemu Patriot Next Generation.

Chciałbym w związku z tym zauważyć, że system ten stanowi faktycznie ewolucję i wiele sprawdzonych elementów obecnego systemu zostanie zachowanych.

Co więcej, już powstają jego poszczególne elementy, np. wspomniany prototyp radaru AESA o polu widzenia 360 stopni.

Wprowadzamy także architekturę otwartą i sieciocentryczność – przewiduje to na przykład nasz niedawny kontrakt z Koreą Południową na modernizację jej systemu Patriot.
Baterie Patriot Next Generation będą już w te elementy wyposażone, natomiast pierwsze baterie dostarczone w obecnej konfiguracji 3+ zostaną zmodernizowane i także w nie wyposażone.
Tym samym będą spełniały wymagania MON.

Co więcej, te rozwiązania technologiczne o całą generację wyprzedzą technologie zastosowane obecnie w systemach konkurencyjnych.

Jak już wspomniałem, górujemy także nad konkurentami w kwestii finansowania tych udoskonaleń, które będą korzystne dla Polski.
W odróżnieniu od naszych konkurentów koszty udoskonaleń patriota dzielą się na 13 państw-użytkowników.

Inwestycje dokonane przez użytkowników systemu Patriot na świecie w opracowanie Patriot Next Generation przyniosą korzyść także polskiemu przemysłowi obronnemu.

Ja i mój zespół przed ostatnie dwa lata blisko współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma polskimi przedsiębiorstwami, aby uzgodnić, jak mogłyby one wesprzeć zwiększające się globalne zapotrzebowanie na system Patriot.

Podpisaliśmy już kontrakt z Teldatem, którego inżynierowie zrobili zasadniczy krok naprzód w opracowaniu routera dla patriota, z kolei PIT-RADWAR zaprojektuje, opracuje, przetestuje i dostarczy nową antenę systemu identyfikacji „swój–obcy" (Identification Friend or Foe – IFF) dla wspomnianego już naszego nowego radaru o polu widzenia 360 stopni.
Radar ten zaoferujemy nie tylko Polsce, ale także pozostałym 13 użytkownikom systemu Patriot.

To tylko dwa przykłady, ale jest ich przecież więcej.

Nie podzielam obawy autora o możliwość uzyskania zgody rządu USA na transfer technologii i danych do polskich partnerów.

W Polsce będą produkowane pociski GEM-T i LCI i wiele innych elementów naszego systemu, a polski przemysł będzie miał dostęp do tych technologii.
Niedawno otrzymaliśmy zgodę na eksport celem opracowania kluczowych elementów Patriota Next Generation
.

Jakkolwiek ubiegłotygodniowy artykuł skupiał się na projekcie „Wisła", jego autor wspomniał także o programie „Narew".

W tym postępowaniu naszym partnerem jest norweska firma Kongsberg, dostawca rakiet NSM dla dwóch nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych.
Nasza oferta obejmuje całkowitą interoperacyjność tych dwóch systemów: krótkiego i średniego zasięgu, tym bardziej że proponowany przez firmę Kongsberg system NASAMS opiera się na naszych pociskach AIM 120 AMRAAM – tych samych, w które wyposażone są polskie F-16
.

Podczas tak znaczącego postępowania jak „Wisła" jest szczególnie ważne, aby wszystkie strony dysponowały najświeższymi i opartymi na faktach informacjami.

Podobnie jak Polska, 13 państw, które dotychczas zakupiły system Patriot, przeprowadziły odpowiednie, dogłębne analizy i doszły do wniosków, które okazały się korzystne dla obrony tych państw.John Baird


John Baird jest wiceprezesem ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).


Źródło: „Rzeczpospolita

http://www4.rp.pl/  ASTROMAN Magazine - 2015.03.12

TELDAT and Raytheon move to next phase of Patriot router development

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1890  


ASTROMAN Magazine - 2015.02.07

Raytheon: Novel Vision for Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1867  


ASTROMAN Magazine - 2015.01.03

First U.S. Army missile-fighting radar blimp airborne on East Coast

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1854  


ASTROMAN Magazine - 2014.12.13

Raytheon AMRAAM and NASAMS showcased in Thor's Hammer exercise

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1845  


ASTROMAN Magazine - 2014.11.08

Raytheon acquires special operations and cybersecurity firm Blackbird Technologies for USD 420 million

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1822  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.27

Raytheon awarded $251 million Tomahawk missile contract

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1798  


ASTROMAN Magazine – 2014.07.29

Poland's TELDAT signs Letter of Intent with Raytheon

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1765  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.19

Poland's Bumar Elektronika and Raytheon Partner to Develop New Patriot IFF Antenna

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1735  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.17

Raytheon welcomes new CEO Thomas A. Kennedy and discuss his vision for Raytheon and industry

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1713  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Thomas Kennedy will succeed William Swanson as the Chief Executive Officer of Raytheon Company

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1643  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.18

Raytheon Awarded $685.7 Million for New Patriot Systems for Taiwan

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1124  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.26

Raytheon Completes Upgrade Third Early Warning Radar

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=928  


ASTROMAN Magazine - 2010.11.13

Raytheon Expands Cybersecurity Portfolio with Acquisition of Trusted Computer Solutions

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=843  


ASTROMAN Magazine - 2010.03.05

Raytheon Names William F. Kiczuk Vice President, CTO

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=673  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, PhD.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.