wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

John Baird, Raytheon: NATO i "Pustynna burza" sprawdziły system obrony przeciwrakietowej Patriot 2015.04.13

Warszawa - 12 kwietnia 2015 - "Patriot jest najnowocześniejszym i najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem obrony przeciwrakietowej. Grono jego użytkowników obejmuje 13 państw, w tym pięciu członków NATO: USA, Grecję, Hiszpanię, Holandię i Niemcy. Łącznie na świecie rozlokowanych jest ponad 200 baterii Patriot, w tej chwili mamy w produkcji blisko 20 kolejnych baterii. Najnowsza wersja systemu to tzw. konfiguracja 3+, którą już wdrożyliśmy lub wdrażamy w USA, Holandii, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, ZEA i na Tajwanie; przed kilkoma dniami podpisaliśmy kolejny kontrakt, z Koreą Południową. 13 państw, które dotychczas zakupiły system Patriot, przeprowadziły odpowiednie, dogłębne analizy i doszły do wniosków, które okazały się korzystne dla obrony tych państw." - pisze John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w koncernie Raytheon.

John Baird, wiceprezes ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).
Foto dzięki uprzejmości Raytheon
 

Warszawa – 12 kwietnia 2015

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu Johna Bairda, wiceprezesa ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).


Podczas tak znaczącego programu jak „Wisła” jest szczególnie ważne, aby wszystkie strony dysponowały najświeższymi i opartymi na faktach informacjami – pisze wiceprezes firmy Raytheon Integrated Defence Systems.

Autor opublikowanego 1 kwietnia 2015 na łamach „Rzeczpospolitej" artykułu nt. wyboru systemu obrony przeciwrakietowejWisła płynie. Ale dokąd?" Andrzej Karkoszka zastanawia się nad kierunkiem, w jakim to postępowanie podąża.

Jako wiceprezes odpowiedzialny za ofertę Raytheona dla Polski mam okazję bezpośrednio obserwować, jak skrupulatnie polski rząd je prowadzi.

Mam także dogłębną wiedzę o naszej ofercie, zatem mogę przedstawić oparte na faktach informacje dotyczące spełniania przez nią wymagań systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Polski.

Po pierwsze,
Patriot jest najnowocześniejszym i najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemem obrony przeciwrakietowej.
Grono jego użytkowników obejmuje 13 państw, w tym pięciu członków NATO: USA, Grecję, Hiszpanię, Holandię i Niemcy.
Łącznie na świecie rozlokowanych jest ponad 200 baterii Patriot, w tej chwili mamy w produkcji blisko 20 kolejnych baterii.


Co to oznacza dla Polski?

To, że w przypadku wyboru patriota polskie siły zbrojne będą mogły dzielić się wiedzą i doświadczeniem z jego użytkowania z armią USA i pozostałymi 12 państwami – odbywać wspólne szkolenia, testy, wymieniać doświadczenia w zakresie integrowania elementów systemu obrony.

To, że koszty dalszej modernizacji – bo przecież żaden system nie stoi w miejscu, a zagrożenia stale ewoluują – będą się rozkładały na 13 albo i więcej użytkowników.

I wreszcie to, że polski przemysł obronny zyska ogromne możliwości rozwoju: do Polski mogłoby wrócić co najmniej 50 proc. środków wydanych na zakup systemu Patriot, a dodatkowo 2–3-krotnie większe środki w postaci zamówień z pozostałych krajów użytkujących system.
Zresztą już podpisaliśmy z polskimi przedsiębiorstwami siedem kontraktów i 28 listów intencyjnych
.

Tymczasem system francuski to tylko kilkanaście baterii w dwóch państwach i żadnych nowych zamówień, a MEADS wciąż pozostaje nieukończony.
USA zrezygnowały z jego wdrożenia i wycofały się z jego dalszego finansowania, ponieważ nie spełniał wymagań US Army.

Po drugie,
Patriot jest jedynym systemem sprawdzonym w warunkach bojowych.
Swój chrzest bojowy miał w operacji „Pustynna burza", a następnie, głęboko zmodernizowany, w operacji „Wolność dla Iraku", gdzie ponownie okazał się niezwykle skuteczny, odpierając wszystkie ataki rakiet irackich.
Od wielu też lat zapewnia skuteczną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową w Izraelu.

Po trzecie,
armia USA zobowiązała się do używania systemu Patriot co najmniej do 2048 roku i co roku przeznacza spore środki na jego utrzymanie i modernizację: w 2014 roku 235,5 mln dolarów, a w 2015 roku – kolejne 212 mln dolarów.
Ponadto na rok 2015 Kongres zaaprobował dalsze finansowanie systemu Patriot w wysokości 241 mln dolarów.
Dodatkowe środki zapewniają także niektórzy użytkownicy.

Dzięki tym środkom Patriot jest regularnie modernizowany – na rok 2015 mamy zamówienia na modernizację ponad stu baterii.

Najnowsza wersja systemu to tzw. konfiguracja 3+, którą już wdrożyliśmy lub wdrażamy w USA, Holandii, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, ZEA i na Tajwanie; przed kilkoma dniami podpisaliśmy kolejny kontrakt, z Koreą Południową.

W przeciwieństwie do powyższego nie wiadomo, ile lat zajmie ukończenie systemu MEADS i kto za to zapłaci.

Po czwarte,
system Patriot jako jedyny jest w 100 proc. interoperacyjny z systemami NATO, w szczególności z systemem obrony powietrznej THAAD, systemem AEGIS używanym przez US Navy na Morzu Śródziemnym oraz systemem AEGIS ASHORE, który zostanie rozmieszczony w Rumunii i w Polsce, w Redzikowie – w 2018 roku.
Ten ostatni będzie się opierał na pociskach antybalistycznych SM-3, także naszej produkcji
.

Po piąte,
użytkownicy systemu Patriot co roku odpalają nawet sto pocisków, z każdego testu wyciągając cenne wnioski.
Pod tym względem konkurencja nie może się z nami równać
.


Zgodność w wymaganiami

Autor artykułu kwestionuje zgodność oferty Raytheona z wymaganiami MON, w szczególności z tym, by oferowany system był operacyjny i był na uzbrojeniu państw NATO – zupełnie ignorując fakt, że dostawy mają być rozłożone w czasie.
W pierwszym etapie (2018 rok) oferenci mają dostarczyć baterie spełniające te dwa kryteria, a w kolejnych – jednostki zmodernizowane.
Jest to oczywiście słuszne podejście, gdyż gwarantuje polskim siłom zbrojnym na przestrzeni kilku lat otrzymywanie coraz to nowszych i skuteczniejszych wersji uzbrojenia, jak również modernizację tych dostarczonych wcześniej.

Z tego punktu widzenia nasza oferta w 100 proc. spełnia wymagania MON, ponieważ pierwsze baterie dostarczymy w trzy lata po podpisaniu kontraktu.
Będą to baterie w konfiguracji 3+, która już jest operacyjna w trzech państwach, w tym dwóch należących do NATO, i m.in. obejmuje możliwość wykorzystywania pocisków PAC-2 i PAC-3.

Nasza oferta dotycząca systemu Patriot Next Generation jest rozwinięciem konfiguracji 3+ i obejmuje następujące udoskonalenia spełniające wymogi MON:

1. radar AESA o polu widzenia 360 stopni, którego działanie zostało niedawno zademonstrowane delegacji na wysokim szczeblu z Niemiec,

2. nowy system wspólnego dowodzenia i kierowania (Common Command and Control – CC2) oferujący otwartą architekturę i możliwości wielofunkcyjne, który wykorzystuje i utrzymuje sprawdzoną w walce funkcjonalność systemu Patriot oraz jego interoperacyjność USA/NATO,

3. elastyczność w odpalaniu różnych typów rakiet – w tym nowego niskokosztowego pocisku przechwytującego (LCI) – co pozwala na odparcie wszelkich niebezpieczeństw, które mogłyby Polsce zagrozić.

Wbrew temu, co twierdzi autor artykułu, dwa z trzech zaproponowanych przez nas pocisków, LCI i PAC-3 MSE, mają głowicę hit-to-kill, dzięki czemu, w przeciwieństwie do systemu francuskiego, mogą zniszczyć cel bezpośrednim trafieniem.
Proponowany przez nas pocisk PAC-3 MSE, używany także w MEADS, został gruntownie przetestowany i zintegrowany z systemem Patriot
.


Kolejna generacja

W ubiegłotygodniowym artykule autor poruszył także kwestie budowy systemu Patriot Next Generation.

Chciałbym w związku z tym zauważyć, że system ten stanowi faktycznie ewolucję i wiele sprawdzonych elementów obecnego systemu zostanie zachowanych.

Co więcej, już powstają jego poszczególne elementy, np. wspomniany prototyp radaru AESA o polu widzenia 360 stopni.

Wprowadzamy także architekturę otwartą i sieciocentryczność – przewiduje to na przykład nasz niedawny kontrakt z Koreą Południową na modernizację jej systemu Patriot.
Baterie Patriot Next Generation będą już w te elementy wyposażone, natomiast pierwsze baterie dostarczone w obecnej konfiguracji 3+ zostaną zmodernizowane i także w nie wyposażone.
Tym samym będą spełniały wymagania MON.

Co więcej, te rozwiązania technologiczne o całą generację wyprzedzą technologie zastosowane obecnie w systemach konkurencyjnych.

Jak już wspomniałem, górujemy także nad konkurentami w kwestii finansowania tych udoskonaleń, które będą korzystne dla Polski.
W odróżnieniu od naszych konkurentów koszty udoskonaleń patriota dzielą się na 13 państw-użytkowników.

Inwestycje dokonane przez użytkowników systemu Patriot na świecie w opracowanie Patriot Next Generation przyniosą korzyść także polskiemu przemysłowi obronnemu.

Ja i mój zespół przed ostatnie dwa lata blisko współpracowaliśmy z kilkudziesięcioma polskimi przedsiębiorstwami, aby uzgodnić, jak mogłyby one wesprzeć zwiększające się globalne zapotrzebowanie na system Patriot.

Podpisaliśmy już kontrakt z Teldatem, którego inżynierowie zrobili zasadniczy krok naprzód w opracowaniu routera dla patriota, z kolei PIT-RADWAR zaprojektuje, opracuje, przetestuje i dostarczy nową antenę systemu identyfikacji „swój–obcy" (Identification Friend or Foe – IFF) dla wspomnianego już naszego nowego radaru o polu widzenia 360 stopni.
Radar ten zaoferujemy nie tylko Polsce, ale także pozostałym 13 użytkownikom systemu Patriot.

To tylko dwa przykłady, ale jest ich przecież więcej.

Nie podzielam obawy autora o możliwość uzyskania zgody rządu USA na transfer technologii i danych do polskich partnerów.

W Polsce będą produkowane pociski GEM-T i LCI i wiele innych elementów naszego systemu, a polski przemysł będzie miał dostęp do tych technologii.
Niedawno otrzymaliśmy zgodę na eksport celem opracowania kluczowych elementów Patriota Next Generation
.

Jakkolwiek ubiegłotygodniowy artykuł skupiał się na projekcie „Wisła", jego autor wspomniał także o programie „Narew".

W tym postępowaniu naszym partnerem jest norweska firma Kongsberg, dostawca rakiet NSM dla dwóch nadbrzeżnych dywizjonów rakietowych.
Nasza oferta obejmuje całkowitą interoperacyjność tych dwóch systemów: krótkiego i średniego zasięgu, tym bardziej że proponowany przez firmę Kongsberg system NASAMS opiera się na naszych pociskach AIM 120 AMRAAM – tych samych, w które wyposażone są polskie F-16
.

Podczas tak znaczącego postępowania jak „Wisła" jest szczególnie ważne, aby wszystkie strony dysponowały najświeższymi i opartymi na faktach informacjami.

Podobnie jak Polska, 13 państw, które dotychczas zakupiły system Patriot, przeprowadziły odpowiednie, dogłębne analizy i doszły do wniosków, które okazały się korzystne dla obrony tych państw.John Baird


John Baird jest wiceprezesem ds. zintegrowanych systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na Polskę w spółce Raytheon Integrated Defence Systems (ang. Raytheon’s vice president of Poland Integrated Air and Missile Defence).


Źródło: „Rzeczpospolita

http://www4.rp.pl/  ASTROMAN Magazine - 2015.03.12

TELDAT and Raytheon move to next phase of Patriot router development

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1890  


ASTROMAN Magazine - 2015.02.07

Raytheon: Novel Vision for Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1867  


ASTROMAN Magazine - 2015.01.03

First U.S. Army missile-fighting radar blimp airborne on East Coast

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1854  


ASTROMAN Magazine - 2014.12.13

Raytheon AMRAAM and NASAMS showcased in Thor's Hammer exercise

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1845  


ASTROMAN Magazine - 2014.11.08

Raytheon acquires special operations and cybersecurity firm Blackbird Technologies for USD 420 million

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1822  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.27

Raytheon awarded $251 million Tomahawk missile contract

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1798  


ASTROMAN Magazine – 2014.07.29

Poland's TELDAT signs Letter of Intent with Raytheon

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1765  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.19

Poland's Bumar Elektronika and Raytheon Partner to Develop New Patriot IFF Antenna

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1735  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.17

Raytheon welcomes new CEO Thomas A. Kennedy and discuss his vision for Raytheon and industry

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1713  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Thomas Kennedy will succeed William Swanson as the Chief Executive Officer of Raytheon Company

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1643  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.18

Raytheon Awarded $685.7 Million for New Patriot Systems for Taiwan

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1124  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.26

Raytheon Completes Upgrade Third Early Warning Radar

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=928  


ASTROMAN Magazine - 2010.11.13

Raytheon Expands Cybersecurity Portfolio with Acquisition of Trusted Computer Solutions

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=843  


ASTROMAN Magazine - 2010.03.05

Raytheon Names William F. Kiczuk Vice President, CTO

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=673  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, PhD.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Prof. Andrzej K. Koźmiński: Suwerenność ekonomiczna we współczesnym świecie to mit
Siemens Healthineers lays out strategy to bolster market leadership beyond 2025
BlackRock: Larry Fink's annual letter to CEOs. A Sense of Purpose
BlackRock managed approximately USD6.288 trillion in assets on behalf of investors worldwide
CES 2018: Catalyst of Innovation. 5G, smart cities, AI, IoT, AR and VR, shine at annual innovation event
Can't Stop the Global Innovation at CES 2018
CES 2018: Control4 Awarded Three Consumer Technology Association TechHome Mark of Excellence Awards
Misty Robotics Announces the Misty I Developer Edition Prototype Robot and Platform to Enable a Community of Co-Creators
CES 2018 Debuts Next-Gen Innovation That Will Change the World
New the Consumer Technology Association Scorecard Identifies the Most Innovative Countries 2018
CES 2018 Opens with Game-Changing Innovation
2018 Tech Industry Revenue to Reach Record USD351 Billion, Says the Consumer Technology Association
CES 2018: Intel Partners with BMW, Nissan, SAIC Motor, Volkswagen, Paramount Pictures, Ferrari North America to Showcase Power of Data at CES
CES 2018: Mercedes-Benz presents the future
CES 2018: Velodyne Showcases the Best of Next-Generation LiDAR, Extends Its Industry Leadership
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.