wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Nowa strategia Giełdy Papierów Wartościowych czyli projekt powstania Warsaw Capital City 2014.01.18

Warszawa - 16 stycznia 2014 - Jestem przekonany, że do 2020 roku powstanie rynek, który da przedsiębiorcom od Gdańska, przez Dubrownik po Odessę silne podstawy do rozwoju w oparciu o nowoczesny i efektywny regionalny rynek kapitałowy - powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW, na konferencji prasowej w dniu dzisiejszym. Nowa strategia Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2014-2020 jest wyrazem dążenia do długoterminowego i stabilnego kreowania wartości Grupy Kapitałowej GPW. Głównym celem strategicznym GPW jest osiągnięcie, samodzielnie lub w partnerskim aliansie/połączeniu z dużym podmiotem branżowym dominującej roli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa silnej pozycji Grupy Kapitałowej GPW to istotny element projektu powstania Warsaw Capital City - międzynarodowego centrum kapitałowego w Warszawie.

Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: GPW
 

Warszawa – 16 stycznia 2014


Strategia GPW.2020


• Nowa strategia Giełdy Papierów Wartościowych na lata 2014-2020 jest wyrazem dążenia do długoterminowego i stabilnego kreowania wartości Grupy Kapitałowej GPW

• Głównym celem strategicznym GPW jest osiągnięcie, samodzielnie lub w partnerskim aliansie/połączeniu z dużym podmiotem branżowym dominującej roli w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

• Budowa silnej pozycji Grupy Kapitałowej GPW to istotny element projektu powstania Warsaw Capital City – międzynarodowego centrum kapitałowego w Warszawie

Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: GPW
 
„Przedstawiamy dziś podstawowe założenia strategii, której celem jest budowa najsilniejszej w historii Europy Środkowo-Wschodniej giełdy papierów wartościowych. Giełdy, która swoimi zasobami i możliwościami będzie w stanie skutecznie wspomagać rozwój lokalnych gospodarek oraz konkurować na rynku międzynarodowym. Jestem przekonany, że do 2020 roku powstanie rynek, który da przedsiębiorcom od Gdańska, przez Dubrownik po Odessę silne podstawy do rozwoju w oparciu o nowoczesny i efektywny regionalny rynek kapitałowy”
powiedział Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW.

Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW, podczas konferencji prasowej „Strategia GPW.2020” w siedzibie GPW. Warszawa, 16 stycznia 2014.
Źródło: GPW
 
Strategia GPW.2020 jest wyrazem dążenia Giełdy do długoterminowego i stabilnego kreowania wartości dla jej akcjonariuszy poprzez wzmacnianie bezpieczeństwa modelu biznesowego i poszukiwanie nowych, długoterminowych źródeł rozwoju.

Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW, podczas konferencji prasowej „Strategia GPW.2020” w siedzibie GPW. Warszawa, 16 stycznia 2014.
Źródło: GPW
 
Zachowana przy tym będzie możliwość skutecznej realizacji misji, jaką jest budowa w Warszawie międzynarodowego centrum kapitałowego - Warsaw Capital City, wspieranie polskiej gospodarki, w tym polskiego rynku kapitałowego, a także wspomaganie rynków i gospodarek, na których Grupa Kapitałowa GPW będzie prowadziła swoją aktywną działalność.

Adam Maciejewski, Prezes Zarządu GPW, podczas konferencji prasowej „Strategia GPW.2020” w siedzibie GPW. Warszawa, 16 stycznia 2014.
Źródło: GPW
 
Wejście w obszary biznesowe dotąd niezagospodarowane przez Grupę Kapitałową GPW będzie uzupełnieniem podstawowych kierunków rozwoju.


Źródło: GPW
 
Strategia GPW opiera się na dwóch podstawowych założeniach:

1) maksymalizacji wykorzystania dotychczasowych źródeł wzrostu Grupy Kapitałowej (w szczególności potencjału lokalnej bazy inwestorów i emitentów),

2) pogłębionej dywersyfikacji źródeł przychodów i umiędzynarodowieniu działalności.

Źródło: GPW
 
Dotychczasowe źródła wzrostu Grupy Kapitałowej Giełdy nie zostały jeszcze wykorzystane w stopniu, który można uznać za zadawalający.


Rezerwy tkwią w takich obszarach jak np.:

• płynność notowanych instrumentów,

• udział bezpośrednich inwestycji giełdowych w strukturze portfeli gospodarstw domowych,

• możliwości inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,

• aktywność banków jako inwestorów,

• aktywność inwestorów stosujących zautomatyzowane metody handlu,

• struktura finansowania rozwoju przedsiębiorstw o rodowodzie prywatnym oraz samorządów,

• aktywność emisyjna banków, w tym banków hipotecznych i emitentów produktów strukturyzowanych,

• handel surowcami energetycznymi, w szczególności gazem.

Źródło: GPW
 
Dywersyfikacja ma zmniejszyć zależność wyników finansowych Grupy Kapitałowej GPW od trendów i aktywności inwestorów na rynku akcji, który stanowi aktualnie dominujące źródło przychodów Grupy Kapitałowej GPW.

Źródło: GPW
 
Dywersyfikacja prowadzona będzie zarówno w obszarze produktowo-usługowym, jak również klienckim i geograficznym.

Głównym celem strategicznym GPW jest osiągnięcie, samodzielnie albo w partnerskim aliansie strategicznym lub partnerskim połączeniu z dużym podmiotem branżowym, dominującej roli w Regionie oraz znaczącej pozycji na europejskim rynku kapitałowym.

Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: GPW
 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

 
 
Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

Wnętrze budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Źródło: GPW
 
GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe.

Od 9 listopada 2010 roku GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji na stronie http://www.gpw.pl  


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

http://www.gpw.pl/  ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Big Idea 2014 By Jim Kim: Invest in People

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1623  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.05

Grupa BNP Paribas przejmuje Bank BGŻ

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1598  


ASTROMAN Magazine - 2013.11.03

Berkshire Hathaway's, Warren Buffett's company, reported a 29% jump in third-quarter profit

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1583  


ASTROMAN Magazine - 2013.10.13

A Green Light for a New World Bank Group

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1569  


ASTROMAN Magazine - 2013.10.04

President Jim Yong Kim laid out the World Bank Group's new strategy to end poverty by 2030

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1568  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy...

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.11

Prof. Marek Belka, Prezes NBP, ponownie wybrany na przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i MFW

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1554  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.06

Bloomberg: Lista 50 osób, które trzęsą światowymi finansami

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1552  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.20

Adam Maciejewski, prezes GPW: Giełda musi szukać nowych ścieżek rozwoju

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1524  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.19

Warsaw Stock Exchange and Aquis Exchange become Business Partners

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1523  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland is an excellent place to invest and develop business. Why we have invested in Poland?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1472  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland - the centre of global debate on the economy and finance. IPO Summit, Warsaw 2013, June 6-7

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1471  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.18

Europe is in need of reform. The 5th European Economic Congress has ended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1463  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.17

Nowy system Universal Trading Platform może przyciągnąć nowych inwestorów na GPW

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1425  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.18

Appointment of Adam Maciejewski as President of the Warsaw Stock Exchange Management Board

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1390  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.