wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019 2019.06.01

Wroclaw, Poland - May 30, 2019 - Selena Group owner of the Tytan brand and one of the world's three largest producers of polyurethane foams posted net profit amounted to PLN6.1 million, up PLN10 million compared to Q1 2018. The Group's consolidated revenue has increased by more than 9% year-on-year to PLN271 million and EBIT amounts to more than PLN10 million. Gross profit margin increased by 2.6 pp vs. Q1 2018, and stands at 31.3%.

Selena Group is a global leader and distributor of construction chemicals.
The Group’s product range includes foams, sealants, adhesives, waterproofing products, insulation systems, fastenings and complementary products.
Photo courtesy of Selena FM SA
 

Wroclaw, Poland – May 30, 2019

Selena Group owner of the Tytan brand and one of the world’s three largest producers of polyurethane foams posted net profit amounted to PLN6.1 million, up PLN10 million compared to Q1 2018.

The Group’s consolidated revenue has increased by more than 9% year-on-year to PLN271 million and EBIT amounts to more than PLN10 million.

Gross profit margin increased by 2.6 pp vs. Q1 2018, and stands at 31.3%.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
The company’s continues its trend that set in after the 2018 results, and is increasing its sales in most of its key markets, including:

• Ukraine (+47%)

• United States (+38%)

• China (+31%)

• Spain (+18%)

• Kazakhstan (+13%)

• Romania (+10%)

• Central Europe (+10%)

• Brazil (+8%) and

• Poland (+5%).

Revenue from sales increased mainly on the back of organic growth, bigger share of innovative products with higher margins and optimized formulations of products with invariably high quality.

Krzysztof Domarecki, President of the Management Board of Selena FM S.A.
Photo courtesy of Selena FM SA
 
“Selena continues the upward trend in trading performance. The first quarter results we are presenting today was very satisfying. Our revenues and EBIT are at all-time highs as for this part of year – but quite importantly, we have recorded net profit in this off-season period for the construction industry. It’s even more important as traditionally this is the most difficult period for the sector. We owe our success to a number of factors: Above all to the steady optimization of costs, improvement of the sales system and implementation of high quality products – the output of our R&D. Not without significance is also the “flattening” of the seasonality effect in the sector, due to relatively mild winters and early springs, which helps extend the period of construction or finishing works. At the same time, the situation in the raw materials market is calming down, which makes it easier to plan purchases and obtain good margins on products. Such a strong Q1 result and the efficiency-improvement measures undertaken by the company certainly augur well for the whole of 2019” - says Krzysztof Domarecki, the CEO of Selena FM S.A.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
In 2019, Selena Group expects the situation in the construction market to become stable, both in terms of raw material prices and the potential for sales growth in key markets, including in the United States, Spain, Western Europe, Poland, China, with an improvement expected in Russia.

The company also plans to continue to increase the share of innovative products in total sales.

Photo courtesy of Selena FM SA
 

Selena Group

Selena Group is a global leader and distributor of construction chemicals and one of the three largest producers of polyurethane foam in the world.

The Group’s product range includes foams, sealants, adhesives, waterproofing products, insulation systems, fastenings and complementary products.


 
 
The Group comprises 33 companies in 17 countries
.

The Group’s manufacturing plants are located in Poland, Brazil, South Korea, China, Romania, Turkey, Spain and Kazakhstan.

With its international experience gained in diverse markets, Selena Group can grow fast as an innovative company that develops new solutions adapted to increasing users' needs.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
Selena Group received multiple awards in the most prestigious rankings
.

The company was recognised by the President of Poland Bronisław Komorowski in the category “Sustainable Success” of the Polish President’s Economic Awards competition and received the accolade of “Teraz Polska” in the category “Foreign Investment”.

Selena's modern products of highest quality are appreciated by the Group's partners and customers in 70 countries.

Photo courtesy of Selena FM SA
 
The Group's portfolio is topped by such outstanding brands as Tytan, Quilosa, Artelit and Matizol.

In April 2008, the shares of Selena FM S.A., the Group’s holding entity, became admitted to trading on Warsaw Stock Exchange.Source: Selena FM SA 

http://www.selena.com/  


Grupa Selena – znaczny wzrost zysku netto w I kwartale 2019

Wrocław – 30 maja 2019

Grupa Selena – jeden z czołowych producentów i dystrybutorów chemii budowlanej oraz właściciel marki TYTAN – w pierwszym kwartale 2019 roku zanotowała zysk netto w wysokości 6,1 mln zł, czyli o ponad 10 mln zł więcej niż w I kwartale 2018.

Skonsolidowane przychody Grupy sięgnęły 271 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 9% rok do roku, a EBIT wzrósł do poziomu ponad 10 mln zł.

Wyższa jest również rentowność brutto sprzedaży – o 2,6 p.p. wobec Q1 2018 i wynosi 31,3%.

Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 
Spółka kontynuuje trend zaprezentowany po wynikach finansowych za rok 2018 i zwiększa sprzedaż na większości kluczowych rynków, m.in.:  na Ukrainie (+47%);  w USA (+38%”),  Chinach (+31%);  Hiszpanii (+18%),  Kazachstanie (+13%);  Rumunii (+10%),  Europie Centralnej (+10%);  Brazylii (+8%);  Polsce (+5%).

Wzrost przychodów ze sprzedaży został uzyskany głównie dzięki wzrostowi organicznemu, zwiększonemu udziałowi innowacyjnych produktów o wyższej marżowości oraz optymalizacji receptur produktów przy pełnym zachowaniu ich wysokiej jakości.

Krzysztof Domarecki, Prezes Zarządu Selena FM S.A.
Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 
„Selena kontynuuje trend coraz lepszych wyników finansowych. Mamy za sobą kolejny dobry kwartał. Osiągnęliśmy najwyższe jak na tę część roku przychody i EBIT – ale co istotne, w tym pozasezonowym dla budownictwa okresie odnotowaliśmy zysk netto. To tym ważniejsze, że tradycyjnie jest to dla branży okres najtrudniejszy. Nasz sukces jest efektem wielu czynników. Przede wszystkim systematycznej optymalizacji kosztów oraz poprawy systemu sprzedaży i wdrażania wysokiej jakości produktów – będących wynikiem prac naszego R&D. Nie bez znaczenia jest także pewnie „wypłaszczanie” sezonowości branży ze względy na stosunkowo łagodne zimy i wczesne wiosny – wydłużające okres prowadzania prac budowlanych czy wykończeniowych. Jednocześnie uspokaja się nieco sytuacja na rynku surowców, dzięki czemu łatwiej zaplanować zakupy i uzyskać dobre marże na produktach. Tak dobry wynik I kwartału i podejmowane przez spółkę działania pozytywnie wpływające na efektywność, są z pewnością bardzo dobrym prognostykiem na wynik całego 2019 roku” – powiedział Krzysztof Domarecki, prezes zarządu Selena FM SA.

Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 
W 2019 roku Grupa Selena spodziewa się stabilizacji sytuacji na rynku budowlanym zarówno pod względem cen surowców, jak i potencjału wzrostów sprzedaży na kluczowych rynkach, w tym w: USA, Hiszpanii, Europie Zachodniej, Polsce, Chinach i poprawy w Rosji.

Spółka zakłada również dalsze zwiększanie udziału produktów innowacyjnych w sprzedaży.

Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 

Grupa Selena

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z trzech największych producentów piany poliuretanowej na świecie.

Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne.

W skład Grupy wchodzi 33 spółek w 17 krajach.

Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie.

Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.

Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 
Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach.

Spółka została wyróżniona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii „Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł Teraz Polska w kategorii „Inwestycja Zagraniczna”.

Najwyższa jakość produktów Grupy Selena oraz ich nowoczesność cieszą się uznaniem partnerów i klientów w 70 krajach.

Portfolio marek Grupy otwierają takie topowe brandy jak: Tytan, Quilosa, Artelit czy Matizol.

Od kwietnia 2008 roku akcje spółki holdingowej Grupy – Selena FM S.A. – notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
.


Foto dzięki uprzejmości Selena FM SA
 

Źródło: Selena FM SA

http://www.selena.com/  ASTROMAN Magazine - 2019.05.15

Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2741  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.27

Selena Group: over PLN 1.2 billion in revenue in 2018

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2728  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.03

Selena Group: Selena Lab's new R&D centre - global business, local benefits

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2713  


ASTROMAN Magazine - 2019.02.16

Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2683  


ASTROMAN Magazine - 2019.02.15

Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2682  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.05

LANXESS intensifies focus on electromobility

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2717  


ASTROMAN Magazine - 2019.04.05

BASF and Aspen Aerogels Expand Strategic Partnership

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2715  


ASTROMAN Magazine – 2019.02.15

BASF’s Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2681  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.26

Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2671  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.18

BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2661  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.17

BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2660  


ASTROMAN Magazine – 2019.01.16

BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2659  


ASTROMAN Magazine - 2019.01.09

ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with  IBM to Accelerate Joint Research in  Quantum Computing

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2655  


ASTROMAN Magazine - 2018.12.24

LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2648  


ASTROMAN Magazine - 2018.12.23

BASF: Master Builders Solutions provides digital planning tool for the construction industry

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2647  


ASTROMAN Magazine - 2018.08.09

LANXESS plans to sell remaining 50 percent stake in joint venture ARLANXEO to Saudi Aramco

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2564  


ASTROMAN Magazine - 2018.08.02

Bridgestone premieres leading-edge products and solutions offering ultimate efficiency, convenience and sustainability at IAA 2018

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2558  


ASTROMAN Magazine - 2018.07.23

Grupa Selena: COOL-R obniża temperaturę największego targu rybnego w Europie

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2550  


ASTROMAN Magazine - 2018.04.20

Poland's Selena Group: all-time high sales posted in 2017

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2489  


ASTROMAN Magazine - 2018.01.13

Wręczono WEKTORY 2017. Krzysztof Domarecki wśród laureatów. Laureatem Super Wektora 2017 został Premier Mateusz Morawiecki

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2422  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.12

BASF: High gloss in automotive interiors

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2359  


ASTROMAN Magazine - 2017.10.01

Crop Science Division of Bayer well positioned to fulfill future customer, market and societal needs. Progress being made in planned Monsanto acquisition

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2349  


ASTROMAN Magazine - 2017.09.26

Selena Group becomes a member of the European Cool Roof Council

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2343  


ASTROMAN Magazine - 2017.09.03

DowDuPont Merger Successfully Completed. Global Leaders in Agriculture, Materials Science and Specialty Products

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2327  


ASTROMAN Magazine - 2017.08.06

DuPont and Dow Set Closing Date for Merger of Equals

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2307  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.