wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego 2019.02.20

Warszawa - 20 lutego 2019 - Ekonomika zdrowia i analityka danych, czyli Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) to nowe studia II stopnia na kierunku ekonomia, uruchamiane od najbliższego roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Są to studia dualne o profilu praktycznym, prowadzone w języku angielskim. Dualność kształcenia polega na tym, że duża część zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się bezpośrednio u pracodawców.

Budynek Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 

Warszawa – 20 lutego 2019

HEBDA – innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego

Zostań ekonomistą od ochrony zdrowia

Ekonomika zdrowia i analityka danych, czyli Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) to nowe studia II stopnia na kierunku ekonomia, uruchamiane od najbliższego roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego.
Są to studia dualne o profilu praktycznym, prowadzone w języku angielskim.
Dualność kształcenia polega na tym, że duża część zajęć ma charakter praktyczny i odbywa się bezpośrednio u pracodawców.

Ekonomika zdrowia jest nową, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną nauk ekonomicznych, która ma praktyczne zastosowanie w sektorze ochrony zdrowia.
Jej zadaniem jest tworzenie i dostarczanie metod i narzędzi analitycznych do szacowania skuteczności, wydajności i wartości procedur i technologii medycznych, których ostatecznym celem jest optymalna alokacja zasobów opieki zdrowotnej.
W nadchodzących latach przewidziane jest duże zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny.

Atrium w Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Program studiów został uznany za najlepszy w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i uzyskał dofinansowanie pokrywające ponad 70 % czesnego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki temu studenci zapłacą tylko 2900 zł za semestr nauki.

Opłata jest taka sama dla studentów polskich i zagranicznych i obowiązuje przez cały dwuletni cykl kształcenia.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym, a ich absolwenci uzyskają tytuł magistra ekonomii.

Prof. dr Katarzyna Kolasa
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
„Program studiów został przygotowany w porozumieniu z pracodawcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w kształceniu dualnym. Stąd nasze głębokie przekonanie, że spełnia on oczekiwania rynku, na którym jest duży popyt na specjalistów od ekonomiki zdrowia, nie tylko w kraju, ale też za granicą”
powiedziała prof. dr Katarzyna Kolasa, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK i opiekunka kierunku.

Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński, twórca Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Liczba miejsc na studiach HEBDA jest ograniczona.
Może je podjąć tylko 25 osób z dyplomem licencjata.

Warunkiem zakwalifikowania się jest posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i przystąpienie do egzaminu wstępnego on-line w jednym z trzech terminów: 23 maja, 23 lipca i 23 września 2019 roku.

Osoby z najlepszymi wynikami tego egzaminu zostaną przyjęte na studia.

Kierunek może być prowadzony w Akademii Leona Koźmińskiego także w kolejnych latach, jednak tylko osoby rozpoczynające studia w 2019/2020 r. skorzystają z unijnego dofinansowania.


Prof. dr hab. Witold T. Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 

ATUTY  PROGRAMU

Health Economics and Big Data Analytics to specjalność na kierunku ekonomia.
Jedyna tego typu w Polsce i jedna z niewielu w Unii Europejskiej.

Innowacyjny system nauczania oparty jest o najnowsze osiągnięcia z dziedziny ekonomiki zdrowia i zdefiniowany z perspektywy potrzeb płatnika, świadczeniodawcy, producenta technologii zdrowotnych oraz pacjenta.

Celem programu jest przyswojenie wiedzy specjalistycznej i wykształcenie umiejętności w obszarze analizy danych, ze szczególnym uwzględnieniem danych zdrowotnych w przemyśle farmaceutycznym i innych powiązanych branżach.

Dualna forma studiów oznacza praktyczny ich charakter - program jest realizowany w formie zajęć dydaktycznych w ALK i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy.

Pracodawcy zaangażowali się w proces powstawania programu studiów i uczestniczą w jego realizacji od rekrutacji aż po proces dyplomowania.

W trakcie studiów studenci realizują płatne staże u wiodących pracodawców z obszaru ochrony zdrowia.
Dzięki temu mają dostęp do najnowszych technik analitycznych i praktycznych oraz najczęściej stosowanych rozwiązań.

Najlepsi studenci wyjadą na staże zagraniczne.

Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Podczas studiów zaplanowane są wizyty studyjne w działach Research & Development polskich innowacyjnych przedsiębiorstw: w firmie farmaceutycznej oraz u producenta wyrobów medycznych, a także wizyty w Komisji Zdrowia Sejmu RP i Ministerstwie Zdrowia.

W programie studiów znajdują się także dwa zagraniczne wyjazdy: do Parlamentu Europejskiego oraz do EMA - Europejskiej Agencji Rejestracji z siedzibą w Amsterdamie.

Wśród kadry naukowej znajdują się wykładowcy z wiodących zagranicznych ośrodków akademickich m.in. z Hochschule Neubrandenburg, University of Illinois, National and Kapodistrian University of Athens, Lund University, University of York, Eötvös Loránd University i University of Ljubljana.

Prawie 75% czesnego pokrywane jest ze środków UE
.

Liderką Programu jest Prof. Katarzyna Kolasa, która posiada ponad 20-letnie doświadczenie akademickie i zawodowe w sektorze ochrony zdrowia.
Pracowała na regionalnych i globalnych stanowiskach działów Health Economics & Outcomes Research (HEOR) w AstraZeneca z siedzibą w Szwecji i BiogenIdec z siedzibą Szwajcarii.
W firmach Bristol Myers Squibb i Lundbeck kierowała zespołami ds. dostępu do rynku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i krajach nordyckich.

Big Data Analysis specialization students at the Bloomberg Workshop.
Foto dzięki uprzejmości ALK
 

ADRESACI  STUDIÓW

• Absolwenci ekonomii i kierunków pokrewnych pragnący poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia z zakresu ekonomiki zdrowia

• Osoby zainteresowane tematyką big data, które chcą rozwijać swoją ścieżkę kariery w kierunku przetwarzania i analityki dużych zbiorów danych, w szczególności danych sektora farmaceutycznego i branż pokrewnych

• Pracownicy sektora opieki zdrowotnej odpowiedzialni za podział i alokację zasobów w ochronie zdrowia lub osoby pragnące rozpocząć swoją karierę w tym obszarzePERSPEKTYWY  ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na specjalności HEBDA w języku angielskim można podjąć pracę w:

• instytucjach zajmujących się organizowaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych

• przedsiębiorstwach odpowiadających za produkcję bądź dystrybucję technologii zdrowotnych

Przykładowe stanowiska pracy:

• Health Economics Advisor

• Health Data Scientist

• Health Economics Value Consultant

• Clinical Outcomes Consultant

• Health Outcomes Manager

• Market Access Manager


Foto dzięki uprzejmości ALK
 

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ

• Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).


ZASADY  NABORU

Kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników egzaminu pisemnego (test online).

Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.


Więcej informacji:
https://www.kozminski.edu.pl/mie_hebda/  


Dzień otwarty:

sobota, 16 marca 2019, godz. 12:00 – przyjdź i dowiedz się więcej!Prof. dr Katarzyna Kolasa

Prof. dr Katarzyna Kolasa
Foto dzięki uprzejmości ALK
 
Przez ostatnie cztery lata zdobywała doświadczenie z zakresu wyzwań związanych z ustalaniem cen i refundacją wyrobów medycznych.

Od 2016 roku reprezentuje Straub Medical jako Global Market Access Lead, będąc głównym konsultantem zewnętrznym dla tej szwajcarskiej firmy rodzinnej.

Wcześniej była zatrudniona na stanowisku Senior HEOR Director w GE Healthcare.

Prof. Kolasa posiada tytuł doktora z dziedziny ekonomiki zdrowia i jest autorką blisko 40 publikacji naukowych z dziedziny oceny technologii medycznych i farmakoekonomii.

Opiniuje artykuły nadsyłane do tak prestiżowych czasopism jak: Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, International Journal for Equity in Health oraz International Journal of Technology Assessment.

Rozległą wiedzę z zakresu ekonomii zdrowia zdobyła na Uniwersytecie w Yorku, Uniwersytecie w Lund i Uniwersytecie w Bergen, a także podczas międzynarodowych kursów doktoranckich z ekonomiki zdrowia i polityki zdrowotnej, organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego.

Prof. Kolasa kieruje Zakładem Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną w ALK.

Wizją Zakładu jest stanie się wiodącym polskim ośrodkiem badawczym w dziedzinie zdrowia cyfrowego w Europie.

Współpracuje ściśle z ekonomicznymi partnerami z Uniwersytetu w Lund, Uniwersytetu w Atenach, Uniwersytetu Illinois, Uniwersytetu w Yorku oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Berlinie.

Prof. Kolasa została nominowana przez Ministerstwo Nauki do reprezentowania Polski w COST Action CA17117, COST Association "Towards an International Network for Evidence based Research in Clinical Health Research".

Od stycznia 2019 roku jest współprzewodniczącą Global Special Interest Group for Digital Health utworzonej w ISPOR.


Foto dzięki uprzejmości ALK
 

Kontakt dla mediów:

Ewa Barlik
rzecznik prasowy
tel. +48 601 248 450
ewabarlik@kozminski.edu.pl  

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa

www.kozminski.edu.pl/stypendia/  ASTROMAN Magazine - 2018.10.04

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Trzy bariery dalszego rozwoju Polski

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2598  


ASTROMAN Magazine - 2018.09.10

The huge success of a Polish Kozminski University in the world rankings "Financial Times" Masters in Management 2018

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2580  


ASTROMAN Magazine - 2018.01.19

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Suwerenność ekonomiczna we współczesnym świecie to mit

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2421  


ASTROMAN Magazine - 2017.12.09

Honorary doctorate of ESCP Europe, the oldest business school in Europe, to Professor Andrzej Koźmiński

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2398  


ASTROMAN Magazine - 2017.12.09

Profesor Witold Kieżun:  Patriotyzm ekonomiczny Koźmińskich

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2397  


ASTROMAN Magazine - 2017.05.09

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Czwarta fala globalizacji

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2240  


ASTROMAN Magazine - 2017.02.02

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2187  


ASTROMAN Magazine - 2016.12.05

Prof. Andrzej K. Koźmiński: Firmy muszą być zwinne

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2167  


ASTROMAN Magazine - 2015.08.04

Prof. Andrzej Koźmiński: Dezercja elit

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1947  


ASTROMAN Magazine - 2014.09.26

Profesorowie Akademii Leona Koźmińskiego: Grozi nam kryzys społeczny, a nie ekonomiczny

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1796  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Prof. Andrzej Koźmiński: Hipokryzja i medycyna

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1493  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.06

Najbardziej prestiżowa międzynarodowa akredytacja dla polskiej Akademii Leona Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1029  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Błędy tak zwanych fachowców od gospodarki to nie wyjątek, tylko reguła

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=913  


ASTROMAN Magazine - 2010.10.27

Najlepszy w Polsce Executive MBA to program Akademii Koźmińskiego

https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=830  


ASTROMAN Magazine - 2010.02.06

Trzeci sukces uczelni Koźmińskiego w rankingu "Financial Times"


https://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=659  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Panasonic and Toyota Agree to Establish Joint Venture Related to Town Development Business
Red Hat Expands Alliance with NVIDIA to Accelerate and Scale AI/ML Workloads Across Hybrid Cloud Environments
New Research Expects Red Hat Enterprise Linux to Impact USD10 Trillion of Global Business Revenues, Employ 900,000 IT Professionals in 2019
Red Hat and Microsoft fuel hybrid cloud development with Azure Red Hat OpenShift
IBM Watson Wins Prestigious Gottlieb Duttweiler Prize
Syniverse and IBM Complete Successful Blockchain Solution Pilot with Orange Group and MTS
Mateusz Morawiecki: Poland's vision for Europe
The French company Forsee Power announces the development of its production plant in Poland
The Orange brand celebrates its 25th anniversary
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.