wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce 2018.11.23

Konstancin-Jeziorna - 22 listopada 2018 - Funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 - oceniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego w Polsce. W ocenie PSE lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie lokalizacyjnego modelu rynku, opartego na cenach węzłowych (LMP).

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 

Konstancin-Jeziorna - 22 listopada 2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zorganizowały 22 listopada 2018 roku debatę zatytułowaną „
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce”.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 – oceniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego w Polsce.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
W ocenie PSE lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie lokalizacyjnego modelu rynku, opartego na cenach węzłowych (LMP).

PSE planują, w ciągu najbliższych kilku lat, pilotażowo wprowadzić takie rozwiązanie na polskim rynku.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
O potrzebie zmiany architektury rynku energii – zarówno w Polsce, jak i Europie – dyskutowali:

Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Michał Kurtyka, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska,

Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii,

Michał Smyk, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej,

Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Moderatorem debaty był profesor Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE.

Stanowisko PSE w sprawie modelu rynku energii zaprezentował dr Konrad Purchała, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Obecnie europejski rynek energii elektrycznej bazuje na dużych strefach cenowych, opartych na iluzorycznym założeniu, że fizyczne możliwości przesyłania energii elektrycznej są nieograniczone (koncepcja „miedzianej płyty”).

Ten model sprawdzał się na wstępnym etapie liberalizacji rynków w Europie oraz w początkowym okresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, lecz dziś okazuje się być obarczony wieloma wadami.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Podstawowym problemem jest brak wyceny energii w poszczególnych punktach systemu – m.in. w źródłach wytwarzania, przesyle czy dystrybucji.

W funkcjonującym obecnie modelu rynku niemożliwe jest również optymalne wykorzystanie energii z OZE o zmiennej charakterystyce wytwarzania.
Coraz częściej bowiem – dla bezpieczeństwa pracy zarówno sieci, jak i całego systemu elektroenergetycznego – konieczne jest uruchamianie tzw. redispatchingu, czyli wymuszania pracy niektórych elektrowni, by zmienić przepływy energii w sieci.

Dane z ostatnich lat wskazują, że im większy udział OZE w systemie, tym większy wolumen energii jest potrzebny do redispatchingu.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Europejscy operatorzy sieci przesyłowych, aby zwiększać efektywność alokacji zasobów wytwórczych, stają przed koniecznością rozbudowy sieci, co niesie za sobą olbrzymie nakłady inwestycyjne, przenoszone w efekcie na odbiorców końcowych i jest niezwykle trudne ze względu na opór społeczny.

Same inwestycje w sieć nie rozwiążą jednak tego problemu.
Zdaniem PSE niezbędna jest zmiana modelu rynku.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
„Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie mechanizmów rynkowych, w ramach których optymalizacja wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych byłaby realizowana w ramach jednego procesu, a wyznaczona cena odzwierciedlałaby całość łańcucha kosztów dostaw energii do odbiorców.
Dlatego właściwym rozwiązaniem byłby system węzłowy oparty na lokalizacyjnych cenach krańcowych
stwierdził Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Model LMP, funkcjonujący m.in. na części obszaru Stanów Zjednoczonych, opiera się na węzłach, w których kształtują się ceny energii.
Uwzględniają one nie tylko koszt jej wytworzenia, lecz także przesłania, dzięki czemu lepiej odzwierciedlają fizyczne warunki systemu.

Tak skonstruowany rynek jest źródłem spójnych zachęt dla uczestników rynku – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców.
Przyczynia się to do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów wytwórczych i sieciowych. Tym samym pojawiają się oszczędności przy wytwarzaniu energii elektrycznej, zmniejsza się także emisja CO2.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
O tym, jakie są poglądy i opinie wszystkich uczestników debaty na temat modelu energii elektrycznej, można dowiedzieć się oglądając nagranie z przebiegu całego spotkania, które jest dostępne na stronie internetowej

http://centrumprasowe.pap.pl/  

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=0E0T83N188Y  


Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce.
Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.


 
 
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem 14.195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.Źródło: PSE

https://www.pse.pl  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.