wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl


Oferta nr: AS-3905
 poprzednia   lista ofert   następna 
Kategorie:  zarządzanie strategiczne
 finanse i bankowość
 architektura i budownictwo
 przemysł i energetyka

CHIEF FINANCIAL OFFICER POLAND - GLOBAL CORPORATION
Firma:    Jeden z największych koncernów cementowych na świecie, posiadający najnowocześniejszą cementownię w Europie zlokalizowaną w Polsce oraz kilkadziesiąt cementowni na terenie USA, Europy, Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki. Koncern od ponad 150 lat jest niedoścignionym wzorem dla całej branży cementowej na świecie pod względem jakości, niezawodności, ekologii i ilości posiadanych patentów. Od 20 lat podstawową działalnością koncernu na terenie Polski jest produkcja i sprzedaż cementów portlandzkich, cementów portlandzkich wieloskładnikowych, cementów hutniczych oraz mieszanek cementowych i zapraw murarskich. Druga linia biznesowa, będąca kluczowym kanałem dystrybucji dla cementu, to produkcja betonu towarowego. Produkcja i sprzedaż betonu towarowego realizowana jest poprzez zakłady betoniarskie zlokalizowane w kilkudziesięciu miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakłady betoniarskie dysponują dużą flotą specjalistycznych samochodów dostawczych. Dla zapewnienia kompleksowej obsługi Klienta, koncern oferuje mieszanki betonowe oraz nowoczesne i wydajne urządzenia do zautomatyzowanego procesu wylewania betonowych elementów konstrukcji, gdzie bardzo wydajne pompy szybko rozładowują kolejne betonowozy i umożliwiają transport mieszanki na dużą odległość i wysokość, w tym dla realizacji wielopiętrowych wieżowców zlokalizowanych na wszystkich kontynentach. Ofertę koncernu w Polsce uzupełnia zestaw profesjonalnych usług doradztwa w zakresie oceny właściwości oraz zastosowania cementów i betonu, realizowanych przez zlokalizowane w Polsce własne Centrum Technologiczne Betonu dla profesjonalistów budowlanych z lokalnych i zagranicznych przedsiębiorstw, instytutów badawczych i wyższych uczelni technicznych na terenie Polski i Europy Środkowej.
Wymagania:    Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektor Finansowy (ang. Chief Financial Officer - CFO) w Polsce będzie raportowała bezpośrednio do Prezesa Zarządu Spółki w Polsce. Dyrektor Finansowy ma za zadanie osiąganie celów zdefiniowanych przez Zarząd Spółki. Jest odpowiedzialny za politykę i sytuację finansową firmy. Nadzoruje i koordynuje przygotowanie budżetu finansowego, kontroluje wyniki ekonomiczne firmy i porównuje je z wytyczonymi celami i założeniami. Prowadzi nadzór nad dokumentacją księgową i kontrolę jej poprawności zgodnie z przepisami i procedurami, a także koordynuje i nadzoruje system sprawozdawczości finansowej. Ocenia ryzyko finansowe inwestycji, kontroluje stopień zwrotu zaangażowania kapitału, poszukuje rozwiązań zapewniających optymalną rentowność firmy, tworzy wewnętrzne procedury dot. obszaru finansowego, nadzoruje pracę podległego personelu oraz nadzoruje tworzenie odpowiednich raportów dla Zarządu Spółki, kadry kierowniczej, akcjonariuszy, jednostek zewnętrznych, itp. Raportuje i ściśle współpracuje z Radą Nadzorczą i Właścicielami Spółki. Zarządza pracą podległych osób, reprezentuje firmę na zewnątrz i buduje jej pozytywny wizerunek. Przy wypełnianiu powierzonej funkcji realizuje również inne szczegółowe zadania prowadzące do maksymalizacji zysku przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności funkcjonowania Spółki ze wszystkimi przepisami prawa, a w szczególności prawa pracy, BHP, ochrony środowiska, regulacjami koncernowymi i innych wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności.
Uwarunkowania:    Doskonała znajomość procesów inwestycyjnych, finansowych, księgowych, sprawozdawczych i administracyjnych, występujących w dużym holdingu przemysłowym, posiadającym szereg zakładów produkcyjnych na terenie Polski, zgodnie z wymogami 21 wieku. Wysokie umiejętności menedżerskie i organizacyjne. Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym posiadającym zakłady produkcyjne na terenie Polski. Wszechstronne doświadczenie w obszarze finansów, rachunkowości, controllingu finansowego i operacyjnego. Znajomość rynku materiałów budowlanych i branży betonowej. Dobra znajomość prawa podatkowego w odniesieniu do spółek prawa handlowego. Wyższe studia magisterskie w zakresie nauk ekonomicznych. Ukończenie egzaminów na dyplom ACCA, CIMA lub biegłego rewidenta jest warunkiem koniecznym. Doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych, finansowo-księgowych i sprawozdawczych w renomowanej korporacji przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR), wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) jest warunkiem koniecznym. Doświadczenie w przygotowywaniu okresowych bilansów i raportów finansowych dla potrzeb Zarządu Spółki w Polsce oraz kierownictwa w zagranicznej centrali korporacji. Doświadczenie we współpracy z bankami obsługującymi działalność inwestycyjną i operacyjną korporacji. Dobra znajomość nowoczesnych zintegrowanych systemów informatycznych klasy MRPII/ERP i relacyjnych baz danych wykorzystywanych w procesach zarządczych i finansowo-księgowych spółek prawa handlowego. Dobra znajomość informatycznych systemów analityki finansowej. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym. Dobra znajomość języka niemieckiego. Język polski jako język ojczysty. Wysoka świadomość biznesowa, nastawienie na cel i osiąganie wymiernych wyników. Umiejętność analitycznego myślenia i oceny złożonych sytuacji biznesowych. Doskonałe umiejętności przywódcze, interpersonalne i społeczne. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów biznesowych. Czynne prawo jazdy kategorii B. Doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi przy stale rosnącej efektywności ekonomicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadprzeciętne poczucie odpowiedzialności. Wytrwałość w działaniach. Zorientowanie na cele. Terminowość i punktualność. Kreatywność, zdolność analizy wyników, wyciągania właściwych wniosków, podejmowania i wdrażania niezbędnych działań. Odporność i umiejętność radzenia sobie ze stresem, optymizm i wiara w siebie. Zaangażowanie, identyfikowanie się z pracodawcą i wykonywaną pracą. Rozwaga i konsekwencja w działaniu. Chęć stałego rozwoju zawodowego, ambicja, upór i zdecydowanie w działaniu, silne zorientowanie na osiągnięcie zamierzonego celu. Zdolności interpersonalne, komunikatywność, dyskrecja i lojalność. Zapobiegliwość, umiejętność przewidywania trudności. Odporność na stres. Znakomite referencje z całego przebiegu pracy zawodowej w kraju lub za granicą. Praca w dużej miejscowości w centralnej Polsce.


Oferta nr:  AS-3905       kraj:  Polska     Wymagane wykształcenie:  Masters
      Stanowisko menedżerskie:  tak

wydrukuj tę ofertę
 poprzednia   lista ofert   następna 
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.