wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Japońskie Technologie Środowiskowe - międzynarodowa konferencja w Warszawie 2011.03.06

Warszawa - 4 marca 2011 - W dniach 2-3 marca 2011 roku w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja "Japońskie Technologie Środowiskowe". Głównym organizatorem konferencji była Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO).

Międzynarodowa Konferencja "Japońskie Technologie Środowiskowe" w dniach 2-3 marca 2011 w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. Na fotografii od lewej: przemawia Yuji Kimura, Dyrektor Generalny w NEDO w Japonii, siedzą Grzegorz Gębala, Prezes Zarządu JAAP, Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Konserwator Przyrody oraz Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, Ambasador Japonii w Polsce.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 

Warszawa – 4 marca 2011 roku

W dniach 2-3 marca 2011 roku w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja "Japońskie Technologie Środowiskowe", podczas której zaprezentowane zostały najnowocześniejsze japońskie technologie z dziedziny energetyki oraz ochrony środowiska, niezmiernie przydatne przy realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (ang. Green Investment Scheme - GIS) w Polsce.

 
 
Głównym organizatorem konferencji była Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (ang. New Energy and Industrial Technology Development Organization - NEDO), z którą Polska podpisała podczas konferencji klimatycznej w grudniu 2010 roku umowę sprzedaży jednostek przyznanej emisji CO2 (AAU).

Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, Ambasador Japonii w Polsce, dokonuje uroczystego otwarcia Konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
NEDO
od 30 lat zajmuje się promowaniem na świecie najnowszych japońskich rozwiązań energetycznych, przemysłowych i ochrony środowiska oraz pobudza międzynarodową konkurencję w dziedzinie nowoczesnych technologii przemysłowych.

Międzynarodowa Konferencja "Japońskie Technologie Środowiskowe" w dniach 2-3 marca 2011 w Hotelu Jan III Sobieski w Warszawie. Na fotografii od lewej: przemawia Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Konserwator Przyrody, siedzą Grzegorz Gębala, Prezes Zarządu JAAP, Yuji Kimura, Dyrektor Generalny w NEDO w Japonii oraz Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, Ambasador Japonii w Polsce.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Współorganizatorem Konferencji było Stowarzyszenie JAAP (ang. JICA Alumni Association in Poland) - stowarzyszenie zrzeszające od 1992 roku polskich absolwentów szkoleń w Japonii organizowanych przez Japońską Agencję Współpracy Międzynarodowej JICA (ang. Japanese International Cooperation Agency), którego misją jest między innymi prowadzenie działalności na rzecz rozwoju wzajemnych kontaktów z japońskimi organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi w Polsce.

Dwudniowe obrady prowadził Henryk Lipszyc - Ambasador Polski w Japonii w latach 1991-1996, kawaler Orderu Wschodzącego Słońca, przyznanego przez władze Japonii.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Konferencja została zorganizowana przy wsparciu Ambasady Japonii w Polsce.

Wykład Shigeru Tamura z koncernu Hitachi. Schemat poglądowy sieci „smart grid” czyli inteligentnych systemów elektroenergetycznych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Obrady Konferencji odbywały się w językach japońskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym
.

Wyniki sprzedaży turbin wiatrowych koncernu Mitsubishi. Turbiny wiatrowe Mitsubishi mają ponad 30-letnią historię, udowodnił Yoshinori Ueda - Prezes Japońskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej i przewodniczący Komisji Międzynarodowej.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
W Konferencji wzięli udział prelegenci z wiodących korporacji japońskich i przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych.

Uczestnicy Konferencji "Japońskie Technologie Środowiskowe" na długo zapamiętają wykłady, atmosferę i niezwykle interesującą problematykę tej dwudniowej konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Prelekcje prezentowali również specjaliści polscy, którzy przedstawili uwarunkowania realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (ang. GIS) w Polsce.

Wykład Akira Yashio z wiodącego w Japonii przedsiębiorstwa budowlanego SHIMIZU Corporation. Zaprezentowane zostały najnowsze japońskie rozwiązania energooszczędne w zakresie izolacji termicznej, klimatyzacji oraz systemu wentylacyjnego.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Równolegle do prelekcji, w osobnej sali, odbywały się konsultacje dotyczące konkretnych technologii.

Yasunori Matsumoto, przedstawiciel KYOCERA Corporation, wiodącego w Japonii producenta paneli słonecznych, przedstawił technologie związane z energią słoneczną, metody wdrażania systemów jej pozyskiwania oraz omówił problematykę efektywności wdrażania tych systemów i ich komponentów.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Dwudniowe obrady prowadził Henryk Lipszyc - Ambasador Polski w Japonii w latach 1991-1996, kawaler Orderu Wschodzącego Słońca, przyznanego przez władze Japonii.

Podczas wykładu Shigeru Tamura z koncernu Hitachi zaprezentował koncepcję inteligentnych systemów elektroenergetycznych, ich komponenty oraz układy sterownicze dla gospodarstw domowych i samochodów elektrycznych. Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 

Uroczystego otwarcia Konferencji
, w postaci wstępnego wystąpienia, dokonali:

Yuji Kimura, Dyrektor Generalny w NEDO w Japonii,

Jego Ekscelencja Yuichi Kusumoto, Ambasador Japonii w Polsce,

Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Konserwator Przyrody.


Zniszczenia spowodowane przez tajfun w 2003 roku doprowadziły do radykalnych zmian w projektowaniu i realizacji elektrowni wiatrowych przez koncern Mitsubishi.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Podczas dwudniowych obrad licznie przybyli uczestnicy mieli okazję poznać całą gamę najnowocześniejszych technologii środowiskowych, które mogą być wykorzystane w realizacji projektów Systemu Zielonych Inwestycji (ang. Green Investment Scheme - GIS) w Polsce, szczególnie w zakresie: poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii czystego węgla.

Przykład japońskiego budynku redukującego emisję CO2 o połowę, zaprezentowany przez Akira Yashio z SHIMIZU Corporation.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
W konferencji wystąpili prelegenci z wiodących japońskich korporacji i przedsiębiorstw, które specjalizują się w technologiach środowiskowych, w tym m.in. Mitsubishi, Shimizu, Mayekawa, Hitachi, NGK, Kyocera, Panasonic, JFE, IHI, Kawasaki.

Systemy kontroli ładowania pojazdów elektrycznych oraz ich lokalizacji. Wykład Shigeru Tamura z koncernu Hitachi cieszył sięwielkim zainteresowaniem i uznaniem wszystkich uczestników Konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Japońscy eksperci
przedstawili najnowsze i sprawdzone rozwiązania technologiczne między innymi w zakresie energooszczędności w budownictwie (izolacja termiczna, ramy okienne, klimatyzacja, systemy wentylacyjne, oświetleniowe, najnowsze japońskie technologie pomp ciepła dużej mocy).

Obrady Konferencji odbywały się w językach japońskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Duże zainteresowanie wzbudziły inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid), które maksymalnie zwiększają wykorzystanie energii odnawialnej i które są używane do inteligentnego dostarczania, magazynowania oraz wykorzystania energii elektrycznej.

Fragment sali obrad.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Wiele uwagi poświęcono również najnowszym japońskim technologiom związanym z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem źródeł energii odnawialnej - energii słonecznej i wiatrowej, a także energii pozyskiwanej z różnych rodzajów biomasy i biogazów, w tym m.in. technologii odzysku metanu z odchodów kurzych, technologii odzysku biogazów z osadu ściekowego, ze ścieków z zakładów browarniczych, z biomasy drewnianej, a nawet z fusów kawowych w aglomeracjach miejskich.

Licznie zgromadzeni uczestnicy Konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Niezwykle inspirujące były informacje poświęcone japońskim technologiom pozyskiwania energii z ciepła pochodzącego ze spalania odpadów, technologiom efektywnego wykorzystania węgla kamiennego, m.in. technologie ultra-nadkrytyczne - bazujące na podnoszeniu parametrów pary do wartości ultra-nadkrytycznych oraz technologie spalania oxyfuel.
Technologie te sprzyjają jednocześnie rozwiązaniu problemu globalnego ocieplenia, podobnie jak przedstawione najnowsze japońskie technologie odmetanowania kopalni węgla.


Szczegółowa problematyka Konferencji

Energooszczędność w budownictwie - izolacja termiczna, ramy okienne, klimatyzacja oraz system wentylacyjny


SHIMIZU Corporation

Akira Yashio
Foto: NEDO
 
W polskim Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) przedmiotem dofinansowania są prace mające zwiększyć energooszczędność budynków użyteczności publicznej, a szczególnie budynków już stojących.

Wykład Akira Yashio
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Wykład Akira Yashio skierowany był do właścicieli takich budynków, a także do związanych z nimi przedsiębiorstw projektowych i budowlanych.

Poglądowy schemat energooszczędnego budynku.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Zaprezentowane zostały rozwiązania energooszczędne w zakresie izolacji termicznej, klimatyzacji oraz systemu wentylacyjnego wraz z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi z Japonii.

Wykład wygłosił przedstawiciel wiodącego w Japonii przedsiębiorstwa budowlanego SHIMIZU Corporation.


Energooszczędność w budownictwie - system oświetlenia


Panasonic Electric Works Co., Ltd.

Masayuki Aoyama
Foto: NEDO
 
W polskim Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) przedmiotem dofinansowania są prace mające zwiększyć energooszczędność budynków użyteczności publicznej, a szczególnie budynków już stojących.

Wykład Masayuki Aoyama skierowany był do właścicieli takich budynków, a także do związanych z nimi przedsiębiorstw projektowych i budowlanych.

Wykład Masayuki Aoyama
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Zaprezentowane zostały rozwiązania energooszczędne w zakresie systemu oświetlenia wraz z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi z Japonii.
Wykład wygłosił przedstawiciel wiodącego w Japonii producenta sprzętu oświetleniowego Panasonic Electric Works Co., Ltd.


Pompy ciepła


Mitsubishi Electric Corporation,
MAYEKAWA MFG Co., Ltd.


Osamu Nagaishi
Foto: NEDO
 
W polskim Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) przedmiotem dofinansowania są prace mające zwiększyć energooszczędność budynków użyteczności publicznej, a szczególnie budynków już stojących.
Również w przypadku odłączenia istniejącego kotła i zastąpienia go pompą ciepła, przy znacznym spadku zużycia energii w budynku, można liczyć na włączenie takiego przedsięwzięcia do programu GIS.

Firmy Mitsubishi Electric Corporation oraz MAYEKAWA MFG Co., Ltdw Japonii wiodącymi producentami pomp ciepła.

Podczas wykładu Osamu Nagaishi z firmy Mitsubishi Electric Corporation wyjaśnił czym są pompy ciepła i jaka jest ich skuteczność, a także zaprezentował najnowsze japońskie technologie dotyczące tej problematyki.

Shuji Fukano
Foto: NEDO
 
Firma MAYEKAWA MFG Co., Ltd. specjalizuje się szczególnie w pompach ciepła dużej mocy.
Podczas wykładu Shuji Fukano z firmy MAYEKAWA MFG Co., Ltd. zaprezentował technologie pomp ciepła dużej mocy, które są odpowiednie dla budynków użyteczności publicznej.


Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid)


Hitachi Ltd.

Shigeru Tamura
Foto: NEDO
 
Inteligentne systemy elektroenergetyczne
to technologia, która maksymalnie zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej i która jest używana do inteligentnego dostarczania, magazynowania oraz zużywania energii elektrycznej.

Wykład Shigeru Tamura. Schemat poglądowy sieci „smart grid” czyli inteligentnych systemów elektroenergetycznych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Obecnie na całym świecie prowadzone są projekty związane z inteligentnymi systemami elektroenergetycznymi.

Kierunki rozwoju technologii inteligentnych systemów elektroenergetycznych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Koncern Hitachi jest najaktywniejszym liderem w tej dziedzinie spośród wszystkich producentów sprzętu elektrycznego.

Energetyczny system wiatrowy z kompensacją wahań mocy.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Podczas wykładu Shigeru Tamura z koncernu Hitachi zaprezentował koncepcję inteligentnych systemów elektroenergetycznych, ich komponenty oraz układy sterownicze.

Główne propozycje działań w Japonii i na świecie.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Opowiedział o technologiach i projektach realizowanych przez producentów sprzętu elektrycznego oraz o wartościach tworzonych w nowoczesnym świecie przez inteligentne systemy elektroenergetyczne.

Wykład Shigeru Tamura z koncernu Hitachi cieszył się wielkim zainteresowaniem i uznaniem wszystkich uczestników Konferencji.


Inteligentne systemy elektroenergetyczne (Smart Grid)


NGK Insulators, Ltd.

Naoki Hirai
Foto: NEDO
 
Jednym z celów inteligentnych systemów elektroenergetycznych jest maksymalne zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej
.

Technologia generowania takiej energii ulega jednak wpływom pogody, przez co nie jest stabilna. Wymaga więc ulepszeń, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę jej wpływ na inne urządzenia wytwarzające lub przesyłające energię elektryczną.
Dla rozwiązania tych problemów, japońska firma NGK Insulators opracowała i zastosowała w praktyce akumulatory sodowo-siarkowe.
Podczas wykładu Naoki Hirai z firmy NGK Insulators zaprezentował technologię akumulatorów sodowo-siarkowych oraz sposoby zastosowania ich w inteligentnych systemach elektroenergetycznych.


Energia słoneczna


KYOCERA Corporation

Yasunori Matsumoto
Foto: NEDO
 
W polskim Systemie Zielonych Inwestycji (GIS) przedmiotem dofinansowania są prace mające zwiększyć energooszczędność budynków użyteczności publicznej, szczególnie budynków już stojących.

Wykład Yasunori Matsumoto
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Również w przypadku wprowadzenia urządzeń do generowania energii słonecznej, przy znacznym spadku zużycia energii w budynku, można liczyć na włączenie takiego przedsięwzięcia do programu GIS.

Elementy systemu paneli słonecznych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Yasunori Matsumoto, przedstawiciel przedsiębiorstwa KYOCERA Corporation
, które jest wiodącym w Japonii producentem paneli słonecznych, przedstawił podczas wykładu technologie związane z energią słoneczną, metody wdrażania systemów jej pozyskiwania oraz omówił problematykę efektywności wdrażania tych systemów i ich komponentów.

Analiza światowego rynku paneli słonecznych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 


Energia wiatrowa


MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

Yoshinori Ueda
Foto: NEDO
 
Wśród źródeł energii odnawialnej za szczególnie tanie uważa się pozyskiwanie energii wiatrowej.

Turbiny wiatrowe Mitsubishi mają ponad 30-letnią historię, udowodnił Yoshinori Ueda - Prezes Japońskiego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej i przewodniczący Komisji Międzynarodowej.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Koncern MITSUBISHI Heavy Industries
jest wiodącym w Japonii producentem generatorów wiatrowych.

Prace rozwojowe nad wysokowydajnymi łopatkami elektrowni wiatrowych realizowane są we współpracy z firmami europejskimi.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
W swojej prezentacji Yoshinori Ueda z koncernu MITSUBISHI Heavy Industries opowiedział o obecnym etapie rozwoju metod pozyskiwania energii wiatrowej w Japonii, związanych z nimi najnowszych osiągnięciach technologicznych, a także przedstawił aktualną sytuację przemysłu energetyki wiatrowej w Japonii i stojące przed nim wyzwania.

Idea projektowania modułowego elektrowni wiatrowych.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Przedstawione zostały także unikalne, autorskie rozwiązania technologiczne dotyczące pozyskiwania energii wiatrowej.

Realizacja elektrowni wiatrowej w Polsce w Zajączkowie w województwie pomorskim z wykorzystaniem turbin wiatrowych Mitsubishi.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Ponieważ Polska uchodzi za miejsce o stosunkowo dobrych warunkach wiatrowych, wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców z branży energetyki wiatrowej.


Biomasy, biogazy


Hitachi Engineering & Services Co., Ltd.

Koichi Sasaki
Foto: NEDO
 
Istnieją różne rodzaje biomasy i biogazów. Podczas wykładu Koichi Sasaki z firmy Hitachi Engineering & Services zaprezentował firmowe autorskie technologie, a także przedstawił aktualny etap opracowywania i sposób działania technologii odzysku metanu z odchodów kurzych, procesu uznawanego za szczególnie trudny.
Prezentacji towarzyszyło ogólne omówienie technologii stosowanych przy pozyskiwaniu energii z biomasy i biogazów, a zwłaszcza technologii odzysku biogazów z osadu ściekowego, ze ścieków z zakładów browarniczych, z biomasy drewnianej, z fusów kawowych itp.


Spalanie odpadów a wytwarzanie energii


JFE Engineering Corporation

Yasuo Suzuki
Foto: NEDO
 
W Europie, w dziedzinie zagospodarowywania odpadów stałych, stopniowo przechodzi się z rekultywacji na spalanie.
Natomiast w Japonii to właśnie spalanie odpadów było od zawsze powszechne, dlatego też japońskie technologie związane z tą metodą są wiodącymi na świecie.
Podczas wykładu Yasuo Suzuki z firmy JFE Engineering, będącej wiodącym producentem instalacji przemysłowych, przedstawił ideę spalania odpadów stałych oraz technologię pozyskiwania energii z ciepła spalania.


Technologia czystego węgla - technologie ultra-nadkrytyczne


IHI Corporation

Koichi Hirayama
Foto: NEDO
 
W celu efektywnego wykorzystania węgla kamiennego, w Japonii rozwinęły się zaawansowane technologie czystego węgla.
Wśród nich, powszechnie stosowaną w Japonii jest technologia pozyskiwania energii poprzez podnoszenie parametrów pary do wartości ultra-nadkrytycznych.

Wykład Koichi Hirayama
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Podczas wykładu Koichi Hirayama z firmy IHI Corporation, będącej wiodącym w Japonii producentem kotłów i generatorów elektrycznych, przedstawił technologie ultra-nadkrytyczne.
Opowiedział również o technologii spalania oxyfuel nakierowanej na sekwestrację dwutlenku węgla (CCS), która może stanowić rozwiązanie problemu globalnego ocieplenia.


Technologia czystego węgla - odmetanowanie kopalni węgla


Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Masaaki Okamoto
Foto: NEDO
 
Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego, który stanowi dla niej ważne źródło energii.
Przy wydobywaniu węgla wydziela się metan o różnym stężeniu np. metan z pokładów dziewiczych (Coal bed methane), metan z kopalni czynnych (Coal mine methane) czy metan odsysany z powietrza wentylacyjnego (Ventilation air methane).
Uważa się, że im niższe stężenie metanu, tym trudniej wykorzystać go efektywnie jako paliwo.

Wykład Masaaki Okamoto
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Podczas wykładu Masaaki Okamoto z firmy Kawasaki Heavy Industries przedstawił technologię wykorzystania metanu o najniższym stężeniu, czyli metanu odsysanego z powietrza wentylacyjnego, którą firma sama opracowała i wykorzystuje w praktyce.

Treść wykładu spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli polskiego przemysłu węglowego.


Szczegółowy program Konferencji "Japońskie Technologie Środowiskowe" pod adresem

http://www.konferencjajts.serwiskonferencji.pl/page/art/73  


Kuluary Konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Uczestnicy dwudniowej Konferencji "Japońskie Technologie Środowiskowe", oprócz poznania najlepszych japońskich technologii związanych z energią i środowiskiem, mieli możliwość dowiedzenia się od polskich specjalistów i przedstawicieli polskiego Rządu o priorytetowych Programach Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme) realizowanych w Polsce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz sposobach finansowania projektów środowiskowych w Polsce, także przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

Kuluary Konferencji.
Foto: JAAP / Wacława Wojtala
 
Konferencja została zakończona wystąpieniem Grzegorza Gębali, Prezesa Zarządu JAAP.


Autor: dr Wacława Wojtala


Dodatkowe informacje i serwis fotograficzny z Konferencji na polskiej stronie internetowej JAAP

„Najnowocześniejsze technologie z Kraju Kwitnącej Wiśni zaprezentowane w Warszawie”

http://www.jaap.pjwstk.edu.pl/  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.