wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Inteligentna sieć energetyczna Mitsubishi Corp. 2010.12.25

Tokyo, Japonia - 21 grudnia 2010 - Firmy Mitsubishi Corporation (MC), Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oraz Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) zdecydowały się na partnerską współpracę w ramach projektu badawczego prowadzonego przez japońską rządową Agencję Nowych Źródeł Energii i Rozwoju Technologii Przemysłowych (NEDO).

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez Mitsubishi Motors Corporation (MMC).
Foto: MMC
 

Tokyo, Japonia – 21 grudnia 2010

Firmy Mitsubishi Corporation (MC), Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oraz Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) zdecydowały się na partnerską współpracę w ramach projektu badawczego prowadzonego przez japońską rządową Agencję Nowych Źródeł Energii i Rozwoju Technologii Przemysłowych (NEDO).

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez Mitsubishi Motors Corporation (MMC).
Foto: MMC
 
Głos doradczy w tym projekcie należy do Tokijskiego Instytutu Technologicznego, który zamierza opracować inteligentne systemy energetyczne (Smart Grid) współpracujące z samochodami elektrycznymi i ich litowo-jonowymi akumulatorami trakcyjnymi.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez Mitsubishi Motors Corporation (MMC).
Foto: MMC
 
MC, MMC
oraz MELCO od marca 2010 roku pracują nad włączeniem samochodowych akumulatorów trakcyjnych do inteligentnych systemów energetycznych.

Przewiduje się, że liczba takich akumulatorów będzie gwałtownie rosła w związku z rozpowszechnieniem się samochodów o napędzie elektrycznym.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez MMC.
Foto: MMC
 
Partnerzy spod znaku Mitsubishi zgłosili do NEDO gotowość przystąpienia do programu badawczego i zostali do niego przyjęci 24 sierpnia 2010 roku.

Podpisano umowę o subwencjach na te prace, zgodnie z którą NEDO sfinansuje 2/3 kosztów projektu.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez MMC ładowany z domowego gniazdka elektrycznego.
Foto: MMC
 
Projektem zostaną objęte systemy fotowoltaiczne, samochody elektryczne i akumulatory tych samochodów znajdujące się na terenie zakładów MMC produkujących samochody elektryczne w miejscowości Okazaki (zakład Nagoya).

Projekt dotyczy także samochodów elektrycznych, którymi będą dojeżdżali do zakładów ich pracownicy.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez MMC ładowany z domowego gniazdka elektrycznego.
Foto: MMC
 
Akumulatory
będą doładowywane z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych, sieci elektrycznej i zakładowego systemu zarządzania energią (Factory Energy Management System - FEMS), co pozwoli zoptymalizować sposób korzystania z energii elektrycznej i zmniejszy jej zużycie na terenie zakładów produkcyjnych.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez MMC ładowany z domowego gniazdka elektrycznego.
Foto: MMC
 
W ramach projektu opracowany zostanie system integracji samochodów elektrycznych (Electric Vehicle Integration System - EIS), który będzie kontrolował stan naładowania akumulatorów i tak zarządzał ich ładowaniem, by minimalizować ponoszone koszty, a także pozwoli na wykorzystanie całego systemu zarządzania energią FEMS, by można było używać akumulatorów w samochodach jako dodatkowego źródła energii do zasilania innych urządzeń.

Elektryczny samochód i-MiEV produkowany przez MMC ładowany z domowego gniazdka elektrycznego.
Foto: MMC
 
W ramach współpracy firm MC, MMC oraz MELCO planowane jest określenie możliwości wykorzystania wyników badań w zastosowaniu do kilku innych projektów inteligentnych sieci energetycznych prowadzonych w innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek krajów rozwijających się.


Tło i szczegóły programu


Odbiorniki energii w domach, biurach i fabrykach, systemy fotowoltaiczne, samochody elektryczne i inne rozproszone urządzenia pobierające energię będą coraz powszechniejsze, zarówno w Japonii, jak i w innych krajach.

Zamiast wlewu paliwa elektryczny samochód i-MiEV ma gniazdo ładowania akumulatorów.
Foto: MMC
 
Rosną obawy o stabilność systemów energetycznych poddanych zmiennym obciążeniom i wahaniom mocy dostępnej z odnawialnych źródeł energii.

Agencja NEDO inwestuje dostępne środki we wprowadzanie stabilnych systemów energetyki rozproszonej.

Samochód i-MIEV – widok na elektryczny blok napędowy.
Foto: MMC
 
Celem jest opracowanie i zweryfikowanie technologii magazynowania energii na dwóch poziomach, czyli w ramach sieci dystrybucji energii elektrycznej - w miejscach poboru mocy u użytkowników dysponujących możliwością oddawania energii do sieci oraz na ogólniejszym poziomie obejmującym całe regiony.

Widok tablicy rozdzielczej w samochodzie i-MIEV.
Foto: MMC
 
Dążąc do takich celów, NEDO oferuje swój udział w badaniach nad różnorodnymi technologiami magazynowania energii, w szczególności działając w następujących obszarach:

• Badania i rozwój technologii akumulatorowych dla systemów zarządzania energią po stronie użytkownika

• Propagowanie systemów zarządzania energią z wykorzystaniem akumulatorów energii

• Promowanie metod oceny oraz standaryzacji w dystrybucji energii elektrycznej, jako sposobów na uporządkowanie rynku energii, również na skalę międzynarodową.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez MC, MMC oraz MELCO będą uwzględniały rozwiązywanie potencjalnych problemów wynikających z szerszego stosowania źródeł energii odnawialnej i rozpowszechnienia samochodów elektrycznych na dużą skalę.

Samochód i-MIEV – schemat systemu elektrycznego pojazdu.
Foto: MMC
 
Mierząc się z zagadnieniami wskazanymi przez NEDO w wyniku wcześniejszych prac, partnerzy z Mitsubishi zbadają efektywność stosowania akumulatorów energii elektrycznej po stronie odbiorców energii (w domach i fabrykach), a także opracują potrzebne do tego rozwiązania techniczne.

* PCS - podsystem kontroli jakości energii elektrycznej (Power Conditioning Subsystem): układy elektryczne kontrolujące natężenie prądu, napięcie i częstotliwość na wejściu oraz na wyjściu.

* FEMS – zakładowy system zarządzania energią (Factory Energy Management System): układy elektryczne i informatyczne sterujące poborem energii i zapotrzebowaniem na nią w zakładach Nagoya, przy wykorzystaniu akumulatorów litowo-jonowych, systemów fotowoltaicznych i samochodów o napędzie elektrycznym.


Zadania partnerów programu badawczego


Mitsubishi Corporation

Prowadzenie prac nad stosowaniem akumulatorów energii wykorzystywanych przy współpracy z inteligentnymi sieciami elektrycznymi (V2X: pojazd dla domu, fabryki itp.) oraz nad standardową infrastrukturą umożliwiająca funkcjonowanie systemu V2X.

Samochód i-MIEV – schemat blokowy konfiguracji systemu elektrycznego pojazdu.
Foto: MMC
 
Prace będą prowadzone z myślą o zastosowaniu wyników także w innych krajach, a wsparcia przy ich prowadzeniu udzieli Tokijski Instytut Technologiczny.

Mitsubishi Motors Corporation

Prowadzenie prac nad systemem V2X na bazie elektrycznego samochodu i-MiEV produkowanego przez MMC, prace nad komunikacją z układami samochodu celem zastosowania systemu V2X, wprowadzenie funkcji wykorzystywania przez sieć elektryczną energii z akumulatorów samochodu, prace nad standardami połączeń między siecią i samochodem (rozszerzenie prac standaryzacyjnych prowadzonych przez CHAdeMO).

Mitsubishi Electric Corporation

Opracowanie systemów zarządzania energią (EMS) w fabrykach i domach oraz systemów informatycznych o wysokiej uniwersalności do zastosowania w samochodach o napędzie elektrycznym.


Czas trwania i plan realizacji umowy


Zawarta umowa obejmuje okres do zakończenia roku finansowego 2011, natomiast NEDO będzie kontynuować prace wraz ze swoimi partnerami do końca roku finansowego 2014.

Samochód i-MIEV – schemat blokowy systemu operacyjnego pojazdu.
Foto: MMC
 
Firma MC
udostępni częściowe wyniki swoich prac po uzyskaniu wstępnej akceptacji ze strony NEDO 31 marca 2011 roku.

W następnym okresie firma będzie kontynuowała prace rozwojowe z zamiarem praktycznego zastosowania ich wyników, również na rynkach całego świata.

Dodatkowe informacje:

Kinga Lisowska
Tel. +48 22 46 31 875
Tel. +48 22 46 31 800 w.175
Tel. kom. 609 290 133
kinga.lisowska@mitsubishi-motors.pl  


http://www.press.mitsubishi.pl/www/aktualnosc/106-inteligentna-siec-energetyczna/2  


Świąteczna wystawa na lotnisku Narita


Tokyo, Japonia – 23 grudnia 2010

Prezentacja ma na celu popularyzację pojazdów z napędem elektrycznym.
Ekspozycję zorganizowano w centralnej części hal odlotów obu terminali, gdzie żegnać ma pasażerów odlatujących na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

Międzynarodowy Port Lotniczy Narita
stara się być lotniskiem przyjaznym środowisku. Montuje się tam systemy wykorzystujące energię słoneczną jako źródło zasilania.

Samochód i-MIEV na terenie międzynarodowego portu lotniczego Narita w Japonii.
Foto: MMC
 
Od 2009 roku częścią tej strategii jest również użycie elektrycznego modelu i-MiEV jako pojazdu obsługi naziemnej lotniska.
Takie działanie ma na celu obniżenie poziomu emisji substancji szkodliwych w czasie wykonywania czynności obsługowych.

Jednocześnie w wielu krajach odbędą się pokazy filmów promocyjnych i-MiEV, a firmy wytwarzające części dla tego modelu zaprezentują technologię i podzespoły wykorzystywane do jego produkcji.

Samochód i-MIEV na terenie Europy.
Foto: MMC
 
Celem jest zwiększenie zainteresowania pojazdami elektrycznymi i podniesienie świadomości społecznej dotyczącej pojazdów elektrycznych.

Firma MMC prowadzi obecnie sprzedaż modelu i-MiEV w Japonii, Hong Kongu, oraz Australii i w Europie.


Dodatkowe informacje:

Kinga Lisowska
Tel. +48 22 46 31 875
Tel. +48 22 46 31 800 w.175
Tel. kom. 609 290 133
kinga.lisowska@mitsubishi-motors.p l

http://www.press.mitsubishi.pl/www/aktualnosc/108  


Samochód i-MIEV na terenie Europy.
Foto: MMC
 

ASTROMAN Magazine - 2010.03.21

Nowy etap rozwoju Mitsubishi Motors

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=685  


ASTROMAN Magazine - 2010.01.17

Hitachi Develops Lithium-ion Batteries for Plug-in Hybrid Electric Vehicles

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=644  


ASTROMAN Magazine - 2009.12.18

Elektryczne Mitsubishi i-MiEV dla Londynu i Księstwa Monako

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=618  


ASTROMAN Magazine - 2009.07.27

Fortum i Mitsubishi promują wspólnie samochody elektryczne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=548  


ASTROMAN Magazine - 2009.06.06

Oregon Governor Ted Kulongoski Takes First Drive in Mitsubishi i-MiEV

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=519  


ASTROMAN Magazine - 2009.06.06

Mitsubishi Motors to bring new-generation EV i-MiEV to market

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=518  


ASTROMAN Magazine - 2009.06.06

Plany Mitsubishi: początek ery pojazdów elektrycznych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=520  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.