wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Canon Inc. to make OPTOPOL Technology S.A. of Poland a subsidiary 2009.12.23

TOKYO, December 22, 2009 - Canon Inc. ("Canon"; President and COO: Tsuneji Uchida; Headquarters: Tokyo, Japan) and OPTOPOL Technology S.A. ("OPTOPOL"; President: Adam Bogdani; Headquarters: Zawiercie, Poland) today announced that the two companies have reached an agreement to make OPTOPOL a consolidated subsidiary of Canon. Canon intends to acquire 90% of the outstanding shares of OPTOPOL through a tender offer with the aim of achieving the world's No. 1 position within the overall ophthalmic diagnostic equipment segment.

MIDO - Milano, Italy - 2009
Foto: Optopol
 
TOKYO, December 22, 2009 - Canon Inc. ("Canon"; President and COO: Tsuneji Uchida; Headquarters: Tokyo, Japan) and OPTOPOL Technology S.A. ("OPTOPOL"; President: Adam Bogdani; Headquarters: Zawiercie, Poland) today announced that the two companies have reached an agreement to make OPTOPOL a consolidated subsidiary of Canon.

 
   
 
Canon intends to acquire 90% of the outstanding shares of OPTOPOL
through a tender offer with the aim of achieving the world's No. 1 position within the overall ophthalmic diagnostic equipment segment.

Under Phase III of its Excellent Global Corporation Plan, a five-year initiative launched in 2006, Canon aims to maintain its high-profitability structure and join the ranks of the world's top 100 companies in terms of all key measures of business performance.
As a principal strategy toward the realization of this goal, Canon aims to achieve the overwhelming No. 1 position worldwide in all of its current core businesses.

MIDO - Milano, Italy - 2009
Foto: Optopol
 
Towards this goal, Canon welcomes OPTOPOL into the Canon Group as a partner toward the realization of becoming No. 1 in the world for comprehensive ophthalmic diagnostic equipment.
The inclusion of OPTOPOL into the Canon Group is expected to offer the following three benefits.


Entry into the OCT segment


The first benefit is entry into the field of Optical Coherence Tomography (OCT).
OCT plays an important role in fundus-examination devices that make use of near-infrared light for the diagnosis of retinal disorders, including such leading causes of eyesight loss as age-related macular degeneration and glaucoma.

MIDO - Milano, Italy - 2009
Foto: Optopol
 
Such devices have garnered attention as innovative ophthalmic diagnostic tools that make possible more precise, more accurate diagnoses compared with conventional diagnostic equipment.
Accordingly, this medical equipment segment is expected to undergo significant growth. OPTOPOL possesses a powerful product lineup that includes advanced OCT models and the acquisition of OPTOPOL would provide the Canon Group with a major foothold into the OCT product segment.


Strong complementary fit in products


The second benefit is a strong complementary product mix.
OPTOPOL's product lineup boasts strengths in such areas as OCT, ultrasound scanners, corneal topographers, and perimeters, while Canon excels in the areas of retinal cameras, refractors and tonometers.
The combination of the two companies' product offerings makes possible a greatly enhanced product portfolio spanning a wide range of ophthalmic diagnostic systems.


Technological synergies


The third benefit is technological synergies.
OPTOPOL, with strength in optical tomographic technology, possesses advanced technological capabilities, as illustrated in its joint research project in collaboration with Poland's Nicholas Copernicus University.
Canon's area of expertise, by comparison, lies in the areas of optics and imaging technology as a leading manufacturer of cameras and lenses.
Joint product-development efforts by both companies would lead to the creation of groundbreaking new ophthalmic diagnostic tools.

MIDO - Milano, Italy - 2009
Foto: Optopol
 
Following the completion of the acquisition, OPTOPOL will maintain its headquarters in Zawiercie, Poland, and continue to conduct global business activities.


Overview of OPTOPOL


The Optopol Group, based in Poland, develops, manufactures and sells a wide range of innovative ophthalmic diagnostic equipment, including OCT systems making possible retinal tomography.

MIDO - Milano, Italy - 2009
Foto: Optopol
 
The company, with business operations throughout Europe, the United States and Japan, continues to grow.

1.) Company name : OPTOPOL Technology S.A.
2.) President : Adam Bogdani
3.) Headquarters : Zawiercie, Poland
4.) Established : August 1992
5.) Main businesses : Development, manufacture, and sales of ophthalmic diagnostic equipment
6.) Primary Exchange : Warsaw Stock Exchange
7.) Fiscal year-end : December 31
8.) No. of employees : 291 (as of end of September 2009, consolidated)
9.) Capital : 710,215 PLN (Approx. 23 million yen, as of end of September 2009)
10.) Sales : 69.5 million PLN (FY 2008) (Approx. 2.2 billion yen in FY2008, consolidated)
(Note: Yen figures calculated at an exchange rate of 1 PLN = 32 yen)


Overview of the Tender Offer ("TOB")


(1) Tender offer price

248 million PLN (approx. 7.9 billion yen)
Assuming the acquisition of 90% of OPTOPOL's outstanding shares of common stock (10% of shares to be retained by the company founder upon completion of the offer) at an offer price of 19 PLN per share for founding family members, and 20 PLN for general shareholders.

Optopol Group
 
The other terms and conditions of the TOB have been announced by means of an Invitation to Subscriptions to Shares of Optopol Technology S.A. (the "Invitation to Subscriptions") and will be published in Parkiet and Rzeczpospolita daily newspapers dated December 23 and 24 respectively in Poland. A notice of the TOB will be published in the Wall Street Journal in the United States on December 23, 2009.

(2) Schedule (tentative)

Tender offer announcement : December 22, 2009
Commencement of subscription period : January 13, 2010
End of subscription period : February 11, 2010
Tender Offer settlement : February 16, 2010

The above schedule is subject to change depending on various circumstances.

(3) Other

Founding family members holding approximately 64% of OPTOPOL's outstanding shares of common stock have agreed to tender approximately 54% of their shares under the intended offer when it is made. Nomura Securities Co., Ltd. is acting as a financial advisor to Canon.

The TOB will be made in accordance with applicable Polish regulations and the applicable laws and regulations of other jurisdictions.
This TOB will not be considered as the TOB defined by the Financial Instruments and Exchange Act, Clause 27-2(1).

This press release does not constitute an offer to purchase or a solicitation of an offer to sell securities of OPTOPOL.

OPTOPOL shareholders are strongly advised to read carefully the Invitation to Subscriptions that has been filed with the Polish Financial Supervisory Commission and the Warsaw Stock Exchange on December 22, 2009.


http://www.canon.com/news/2009/dec22e.html  


 
 

Japoński Canon przejmuje optyczną spółkę Optopol


Szanowni Państwo,

Zarząd Optopol Technology SA z satysfakcją informuje o podpisaniu w dniu 22 grudnia 2009 roku umowy z Canon Inc., Tokio, Japonia, o zamierzanych powiązaniach biznesowych i przejęciu pełnej kontroli przez Canona nad spółką Optopol.

Canon planuje przejąć na drodze publicznego wezwania 90% akcji Optopolu za cenę 20 PLN za akcję, przy czym niektórzy akcjonariusze Spółki zgodzili się sprzedać określoną ilość swoich akcji, każdy z nich za cenę PLN 19 za akcję zgodnie z ofertą.
Do 2012 roku 10-cio% pakiet akcji pozostanie w rękach założyciela i Prezesa Optopolu, Pana Adama Bogdani, który pozostanie w tym okresie na dotychczasowym stanowisku.

 
   
 
Początek okresu zapisów w ramach publicznego wezwania spodziewany jest w dniu 13 stycznia 2010 roku, zakończenie zaś 11 lutego 2010, zgodnie z terminami i warunkami oferty publicznej.

Dla wszystkich Spółek i pracowników Grupy Optopol, podpisanie umowy z Canonem jest niewątpliwie wydarzeniem przełomowym.
Pozytywne skutki i następstwa zamierzanych powiązań biznesowych z Canonem trudno przecenić.
W najbliższym czasie Optopol stanie się partnerem biznesowym i członkiem globalnej rodziny Canona, co dla Optopolu oznacza nie tylko olbrzymie wyzwanie, szanse rozwoju, współuczestnictwo oryginalnych polskich rozwiązań technicznych i osiągnięć naukowców z Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu w realizacji planów Firmy Canon, ale przede wszystkim zamierzana transakcja oznacza znamienne zobowiązanie dla Canona i wielką odpowiedzialność dla Optopolu.

Jak wielka szansa stoi przed nami, zobrazuje najlepiej wycinek cytatu z oficjalnej publikacji Canon Inc. wydanej w dniu dzisiejszym w związku z podpisaniem umowy :

„Będąc w trzecim etapie swojego Priorytetowego Globalnego Planu Korporacyjnego, inicjatywy 5-letniej rozpoczętej w 2006 roku, Canon zamierza utrzymać swoją wysoko rentowną strukturę i dołączyć do rankingu 100 najlepszych firm na świecie w zakresie wszystkich kluczowych elementów działalności biznesowej. W ramach głównej strategii w realizacji tego celu, Canon zamierza uzyskać przeważającą pozycję nr 1 na świecie we wszystkich swoich bieżących działalnościach. Zmierzając w tym celu, Canon wita OPTOPOL w Grupie Canon jako swego partnera we wspólnym dążeniu do uzyskania najwyższej pozycji na świecie w branży urządzeń diagnostycznych dla okulistyki. Włączenie OPTOPOL'u do Grupy Canon ma przynieść następujące trzy korzyści.


Wejście do segmentu OCT


Pierwszą korzyścią jest wejście do segmentu Optycznej Koherentnej Tomografii (Optical Coherence Tomography – OCT). OCT odgrywa ważną rolę w urządzeniach do badania dna oka, które wykorzystują światło podczerwone do diagnostyki chorób siatkówki, w tym głównych przyczyn utraty widzenia spowodowanej starczym zwyrodnieniem plamki i jaskrą. Urządzenia te są innowacyjnymi narzędziami do diagnostyki okulistycznej, które pozwalają postawić diagnozę jeszcze precyzyjniej i z większą dokładnością niż urządzenia konwencjonalne. W związku z tym, w segmencie tego typu urządzeń medycznych spodziewany jest znaczny rozwój. OPTOPOL posiada silną linię produktów w tym zaawansowane modele OCT, i zakup OPTOPOL'u umożliwi Grupie Canon uzyskanie mocnej podstawy w segmencie produktów OCT.


Mocne uzupełnienie oferty produktowej


Drugą korzyścią jest mocne wzajemne uzupełnienie oferty produktowej. Urządzenia OPTOPOL mają silną pozycję w segmencie OCT, ultrasonografii, topografii rogówki oraz perymetrii, podczas gdy Canon wyróżnia się jako producent funduskamer, refraktometrów i tonometrów. Połączenie obu firm umożliwi oferowanie znacznie szerszego i bardziej atrakcyjnego zakresu produktów diagnostycznych dla okulistyki.


Synergia technologiczna


Trzecią korzyścią jest synergia technologiczna. OPTOPOL, mocny w technologii tomografii optycznej, posiada zaawansowane możliwości technologiczne, co obrazuje jego wspólny projekt badawczy z polskim Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika. Dla porównania, doświadczenie Canon'a jako wiodącego producenta aparatów i soczewek, leży w segmencie optycznym i technologii obrazowania. Wspólne prace rozwojowe obu firm mogą przyczynić się do stworzenia podwalin do powstania nowych narzędzi diagnostycznych w okulistyce.

Po przejęciu, OPTOPOL pozostanie w swojej siedzibie w Zawierciu, Polska, i będzie kontynuować prowadzenie międzynarodowej działalności.”

Jesteśmy gotowi do ciężkiej pracy i będziemy w pełni przygotowani i zdeterminowani, aby przyczynić się do tego, by zamierzane powiązania biznesowe z Canon Inc. odniosły sukces.

Adam Bogdani
Prezes Zarządu Optopol Technology SA


22.12.2009

http://www.optopol.com/  Adam Bogdani
Prezes Zarządu


Pan Adam Bogdani pełni funkcję Prezesa Zarządu od dnia 6 sierpnia 2007 roku.

Adam Bogdani
Foto: Optopol
 
Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Adam Bogdani nie wykonuje żadnej działalności, która może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia działalności prowadzonej przez Emitenta.

Pan Adam Bogdani posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa); ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (w 1975 r.); kierunek: Prawo.

Pan Adam Bogdani kolejno pracował:
• w latach 1970-1972 w Wojewódzkim Oddziale Naczelnej Organizacji Technicznej z siedzibą w Opolu jako Kierownik Działu Organizacji;
• w latach 1972-1981 w Kombinacie Obrabiarek Ciężkich z siedzibą w Porębie jako Starszy Ekonomista, Kierownik Działu Organizacji i Kadr, Kierownik Działu Kadr, Zastępca Dyrektora ds. Pracowniczych;
• w 1981 r. w Okręgowej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich z siedzibą w Bytomiu jako Starszy Specjalista ds. Ekonomiczno-Administracyjnych;
• od 1981 r. jako prowadzący Zakład Optyczny z siedzibą w Zawierciu; oraz
• od 1993 r. u Emitenta jako Dyrektor Generalny.

W wyżej wymienionych przypadkach miejsce pracy Pana Adama Bogdani pokrywało/obecnie pokrywa się z siedzibami wskazanych podmiotów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Bogdani, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił następujące funkcje:
• Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (od 12 grudnia 2005 r.); oraz
• Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTOPOL Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (w okresie od 2001 r. do 28 sierpnia 2007 r.).


Obecnie Pan Adam Bogdani pełni następujące funkcje:
• Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.

Działalność powyższego podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Bogdani był oraz obecnie jest wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub osobowych:
• Emitenta (od 1992 r.); oraz
• Grupy Finansowej Premium S.A. z siedzibą w Katowicach (od marca 2007 r.).

http://optopol.com/content/view/269/193/  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.