wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

LOTOS gotowy do większego przerobu ropy 2009.12.22

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. zakończyła się budowa zintegrowanej instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej CDU/VDU. To najważniejsza instalacja produkcyjna budowana w ramach Programu 10+. CDU/VDU pozwoli na zwiększenie nominalnych zdolności przerobu ropy naftowej o 75% do 10,5 mln ton rocznie.

Rafineria gdańska Grupy LOTOS S.A.
Foto: Grupa LOTOS S.A.
 
W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A. zakończyła się dzisiaj budowa zintegrowanej instalacji destylacji atmosferyczno-próżniowej CDU/VDU.
To najważniejsza instalacja produkcyjna budowana w ramach Programu 10+.
CDU/VDU pozwoli na zwiększenie nominalnych zdolności przerobu ropy naftowej o 75% do 10,5 mln ton rocznie.

„To jeden z najważniejszych dni w historii firmy i jej pracowników, ponieważ instalacja CDU/VDU, którą dziś przekazujemy do uruchomienia, w nadchodzącym roku pozwoli na zwiększenie przerobu ropy naftowej do 7-8 mln ton, a po uruchomieniu wszystkich instalacji Programu 10+, pozwoli osiągnąć nominalną wartość 10,5 mln ton.” – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy LOTOS S.A.
„ Historię każdej rafinerii mierzy się przyrostem mocy przerobowych – ten kamień milowy już za nami, to również początek zwrotu środków zainwestowanych w 10+” – dodał prezes Paweł Olechnowicz.


Popyt na paliwa motorem rozwoju


Kilka lat temu nakreślono w pomorskim koncernie strategię rozwoju, której fundamentem jest stale i dynamicznie rozwijający się rynek paliw w Polsce oraz rosnąca na nim pozycja Grupy LOTOS.
Produkcja polskich rafinerii nie wystarczała już wtedy, aby pokryć potrzeby paliwowe kraju, które co roku rosną w tempie kilku procent.

Według zeszłorocznego raportu POPiHN oraz danych Ministerstwa Finansów zaimportowano około 9,5 mln m3 paliw, czyli około 37% potrzeb rynkowych.

Rafineria gdańska Grupy LOTOS S.A.
Foto: Grupa LOTOS S.A.
 
Od wielu lat rosnący popyt na krajowym rynku jest przesłanką dla gdańskiego rozwoju.
Grupa LOTOS rozpoczęła procesy inwestycyjne w rozwój sieci sprzedaży oraz w instalacje produkcyjne – najpierw roczny przerób ropy wzrósł do 4,5 mln ton, a następnie do 6 mln ton. Właśnie stąd wziął się pomysł na Program 10+, aby przetwarzać więcej ropy i bardziej efektywnie.


Zintegrowana destylacja ropy naftowej


Nowa, zintegrowana instalacja destylacji atmosferycznej i próżniowej, która w nomenklaturze rafineryjnej nazywana jest instalacją „CDU/VDU” pozwoli Grupie LOTOS na zwiększenie nominalnych zdolności przerobowych ropy naftowej z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln ton, czyli wzrost o 75%.

„Nowa instalacja CDU/VDU jest drugim ciągiem destylacji ropy w gdańskiej rafinerii. Wraz z jej uruchomieniem wzrośnie również możliwość przerobu różnych gatunków surowca – w tym rop cięższych, bardziej zasiarczonych o wyższej liczbie kwasowej. Zwiększy się bezpieczeństwo ruchu rafinerii, modyfikacji ulegnie strategia remontów postojowych. Reasumując będzie to miało istotnie korzystny wpływ na efektywność działalności operacyjnej” – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS.

Rafineria gdańska Grupy LOTOS S.A.
Foto: Grupa LOTOS S.A.
 
Zakończenie budowy instalacji oznacza, że wszystkie jej elementy zostały sprawdzone, przetestowane i skalibrowane. To dokładna, wymagająca precyzji praca.
Na tym etapie inwestycji przyszły użytkownik instalacji włącza się do prac rozruchowych, angażowane są również służby utrzymania ruchu.
Taka współpraca z wykonawcą inwestycji pozwala na pełne poznanie i płynne przejęcie instalacji do rozruchu technologicznego.

W przypadku instalacji CDU/VDU rozruch koordynuje 25-osobowy zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele pionów ds. produkcji, techniki, technologii oraz rozbudowy rafinerii techniki, technologii i remontów Grupy LOTOS – czyli głownie specjaliści, którzy będą prowadzić eksploatację nowej instalacji.


CDU/VDU w liczbach


Przy realizacji samej instalacji CDU/VDU wykonano 10 tys. m3 fundamentów, 7 tys. m2 posadzek, zmontowano 2 tys. ton konstrukcji stalowych, zamontowano kilkadziesiąt wymienników ciepła, kilkanaście sekcji chłodnic powietrznych i kolumn, 2 piece, 80 pomp, prawie 2 tys. t rurociągów, ułożono 130 km kabli elektrycznych, 80 km kabli KiA, podłączyło ponad 2 tys. urządzeń automatycznych (KiA), założono prawie 50 tys. m2 izolacji.

Na uwagę zasługuje także, przygotowany w każdym detalu i precyzyjnie przeprowadzony przez specjalistów firmy Lurgi, transport i montaż jednego z największych aparatów na terenie rafinerii – nowej, 68-metrowej kolumny destylacyjnej.
W szczytowym okresie na instalacji pracowało jednocześnie ponad 800 osób.

Wdrożone wysokie standardy bezpieczeństwa spowodowały, że poza kilkoma drobnymi skaleczeniami nie doszło na placu budowy CDU/VDU do poważniejszych zdarzeń wypadkowych. Ale nawet te drobniejsze były szczegółowo analizowane i omawiane z firmami wykonawczymi, aby wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski do dalszej poprawy bezpieczeństwa realizowanych prac.

Łącznie do tej pory, na placach budowy Programu 10+ przepracowano ponad 10 mln roboczogodzin. Co jest warte podkreślenia, wskaźnik wypadkowości przy realizacji Programu 10+ jest niższy od średniej zachodnioeuropejskiej (<2,6) i wynosi obecnie 1,7. Tak dobry, niski wynik osiągnięto wliczając okres szczytu zatrudnienia, gdy na terenie rafinerii pracowało dodatkowe 3,5 tys. osób z 80 firm wykonawczych.


10+ zgodnie planem


Oprócz zakończonej właśnie budowy instalacji CDU/VDU, latem i jesienią 2009 roku zakończono w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS budowę instalacji hydro-odsiarczania oleju napędowego (HDS), pomocniczego kompleksu aminowo-siarkowego (KAS) oraz wytwórni wodoru (HGU).

„Na początku grudnia 2009 roku Program 10+ przekroczył 93% zaawansowania realizacji” – powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii w Grupie LOTOS.
„Zgodnie z planem do końca przyszłego roku zamierzamy zakończyć budowę i przekazać do uruchomienia dwie kończące realizacje przyjętego zakresu prac instalacje produkcyjne – łagodny hydrokraking (MHC) oraz przerobu ciężkiej pozostałości próżniowej (ROSE).”

„Ostatni rok realizacji Programu 10+ będzie równie intensywny. Wysoki wskaźnik zaawansowania realizacji prac oznacza zakończoną fazę projektowania i dostaw, ale mamy nadal dużo zadań do wykonania na naszym terenie. Musimy zachować pełną koncentracje do wykonania ostatniej spoiny na ostatniej instalacji, jej uruchomienia i uzyskania stabilnej produkcji” – dodał Zbigniew Paszkowicz.


Grupa LOTOS


Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowice, LOTOS Jasło i Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu spod dna Bałtyku) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS.

 
 
Zatrudnienie w grupie kapitałowej na koniec września 2009 roku wyniosło 4.910 osób.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży LOTOS-u po trzech kwartałach 2009 roku osiągnęły wysokość blisko 10,3 mld złotych.
Zysk z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie blisko 660 mln zł, a zysk operacyjny uplasował się na poziomie około 340 mln zł.

Moce przerobowe rafinerii w Gdańsku wynoszą aktualnie 6 mln ton ropy naftowej rocznie. Udział koncernu w rynku paliw ogółem wzrósł w pierwszym półroczu 2009 do 27,5%.
To o blisko 4% więcej niż w pierwszym półroczu 2008.

Poprzez spółkę zależną LOTOS Norge koncern obecny jest również na norweskim szelfie kontynentalnym, gdzie prowadzi prace poszukiwawczo-wydobywcze.

W ramach realizowanego Programu 10+ rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku zwiększy do końca 2010 roku projektowe zdolności przerobowe do 10,5 mln ton rocznie.

Dodatkowo, zgodnie z założeniami strategii do 2012 roku, spółka planuje osiągnąć wzrost udziału w krajowym rynku paliw do 30%.


Marcin Zachowicz, rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A.

ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
tel.(58) 308 75 70, (0) 505 050 454,
e-mail: marcin.zachowicz@grupalotos.pl


18.12.2009


http://www.lotos.pl/korporacyjny/aktualnosci/wiadomosci/28467  Marek Paweł Sokołowski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju


Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Gdańskiej, studia podyplomowe w zakresie realizacji inwestycji w przemyśle oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania.

Marek Paweł Sokołowski
Foto: Grupa LOTOS S.A.
 
W Rafinerii Gdańskiej S.A. (obecnie Grupa LOTOS) pracuje od 1973 roku.
Od 1990 roku jako Dyrektor Techniczny i członek Zarządu.
Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizację inwestycji przez kolejne trzy kadencje.
Zarządzał realizacją programu rozbudowy i modernizacji rafinerii gdańskiej w latach 1996-2000.
Od połowy 2000 roku pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki.

Funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 19 kwietnia 2002 roku.
Zarządza, koordynuje i kieruje całokształtem spraw pionu produkcji, pionu techniki, pionu rozwoju technologii i pionu rozbudowy rafinerii realizującego Program 10+ oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.
Paweł Olechnowicz

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny


Ukończył Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania.

Paweł Olechnowicz
Foto: Grupa LOTOS S.A.
 
W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblągu (od 1990 ABB Zamech Sp. z o. o.).
W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB Ltd. w Zurichu na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią.

W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A.
Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.

Funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS pełni od 12 marca 2002 roku.
Zarządza i kieruje całokształtem działalności Grupy LOTOS oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie działania.
Pełni również obowiązki Wiceprezesa Zarządu ds. Poszukiwań i Wydobycia do czasu powołania nowego członka Zarządu.


http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/zarzad  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Microsoft acquires Semantic Machines, advancing the state of conversational AI
PayPal Expands Global Platform with Acquisition of iZettle for USD2.2 billion
The FIAT 500e uses an Electric-Drive Motor with 111 HP (83 kW) and 147 LB-FT (200 Nm) of Torque
Volkswagen debuts 2018 enthusiast vehicle fleet at SOWO: The European Experience in Savannah, Georgia, USA
Airbus Defence and Space. SpaceDataHighway: 10,000 successful laser connections - Reliability of 99.8 per cent
Intel's 3 Million Square Feet of Solar Panels Help Heat, Cool and Light
Dell Technologies Accelerates Hyper-Converged Infrastructure Portfolio Growth; Simplifies Path to VMware-based Clouds
Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska
Satya Nadella, CEO at Microsoft: Opportunity and responsibility in the era of the Intelligent Cloud and Intelligent Edge
Microsoft Build highlights new opportunity for developers, at the edge and in the cloud
ABB to strengthen Indonesia's power grid and support economic growth
Polskie start-upy prezentowały się w Kanadzie
Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie
Mercedes-Benz USA: Enhancing the user experience through augmented reality
Boeing: Aviall to lead AHRLAC supply chain, join industry team Bronco Combat Systems
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.