wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

HSBC sprzedaje Alior Bankowi portfel kredytowy pod marką HSBC Credit 2009.09.06

HSBC Bank Polska SA - należący do jednej z największych instytucji finansowych na świecie Grupy HSBC - podpisał 4 września 2009 roku umowę o sprzedaży portfela kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych działającego pod marką HSBC Credit (wcześniej Beneficial Credit), jak również portfela kart kredytowych na rzecz Alior Banku. 24 sierpnia 2009 roku Alior Bank rozpoczął dystrybucję tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych BlackRock Global Funds.

Helene Zaleski (Przewodnicząca Rady Nadzorczej Alior Banku) i Wojciech Sobieraj (Prezes Alior Banku)

 
HSBC Bank Polska SA
– należący do jednej z największych instytucji finansowych na świecie Grupy HSBC – podpisał 4 września 2009 roku umowę o sprzedaży portfela kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych działającego pod marką HSBC Credit (wcześniej Beneficial Credit), jak również portfela kart kredytowych na rzecz Alior Banku, największego start-up’u w europejskiej bankowości od 30 lat.

Rozliczenie transakcji nastąpi gotówką według wartości netto portfela wierzytelności na dzień zamknięcia transakcji wraz z premią.
Zakończenie transakcji sprzedaży jest przewidziane na czwarty kwartał 2009 roku.
Według stanu z 31 lipca 2009 roku, wartość brutto portfela pożyczek, kredytów i kart kredytowych HSBC wynosiła 1 mld PLN.


• HSBC Bank Polska zmienia strategię w segmencie detalicznym i koncentruje się na zamożnych klientach indywidualnych i tych należących do klasy średniej

• Alior Bank wzmacnia strategiczny segment kredytowania osób fizycznychHSBC ma ambitne plany rozwoju w Polsce


Decyzja o sprzedaży portfela wierzytelności jest kontynuacją repozycjonowania HSBC w segmencie detalicznym w Polsce.
Bank ogłosił w czerwcu tego roku, że skala działalności na rynku consumer finance nie gwarantuje Bankowi uzyskania przewagi konkurencyjnej w długim okresie.

 
   
 
“Mamy ogromne aspiracje, aby rozwijać nasz biznes na rynku detalicznym w Polsce. Dzięki sprzedaży portfela wierzytelności w segmencie consumer finance, który nie jest naszym strategicznym obszarem działalności, możemy skierować nasze wysiłki na realizację nowej strategii. Będziemy koncentrować się na oferowaniu usług prawdziwej bankowości osobistej klientom zamożnym i przedstawicielom szybko rosnącej klasy średniej w Polsce.” – mówi Alan Jarman, dyrektor zarządzający HSBC Bank Polska SA.

W lipcu HSBC Bank został dokapitalizowany kwotą 180 mln PLN, co wzmocniło fundamenty banku.

"Globalny zasięg i silna pozycja kapitałowa Grupy HSBC pozwala nam wzmacniać konkurencyjność na polskim rynku. Rozwijamy ofertę bankowości komercyjnej, która przynosi znaczące korzyści dla firm działających na rynkach międzynarodowych. Umacniamy również naszą pozycję na rynku usług skarbowych, gdzie ostatnio, jako Grupa HSBC, obsługiwaliśmy największą do tej pory w Polsce denominowaną w dolarach amerykańskich emisję obligacji o wartości 3,5 mld USD” – dodaje Janusz Dedo, prezes zarządu HSBC Bank Polska SA.


Alior Bank gotowy do dalszej ekspansji w Polsce


Zakup portfela pożyczek, kredytów ratalnych i kart kredytowych od banku HSBC jest zgodny ze strategią Alior Banku, który tym samym aktywnie włącza się w konsolidację rynku bankowego w Polsce.

"Zaledwie 9 miesięcy po rozpoczęciu swojej działalności Alior Bank dołączył do grupy banków średniej wielkości i będzie obsługiwał ponad pół miliona klientów." – powiedział Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku.
"Taka skala operacji oraz solidna baza kapitałowa zapewni Alior Bankowi znakomitą pozycję wyjściową do dalszej ekspansji na polskim rynku." – dodaje Wojciech Sobieraj.


Warunki i standard usług co najmniej takie same


Po zakończeniu transakcji, klienci posiadający karty kredytowe HSBC, którzy przyjmą ofertę nowego banku, jak również posiadacze pożyczek gotówkowych i kredytów ratalnych staną się klientami Alior Banku.
Transakcja nie ma żadnego wpływu na dotychczasową sytuację kredytową klientów. Wszyscy będą obsługiwani tak jak dotychczas, za pośrednictwem call centre i zespołu obsługi klienta HSBC.
Wkrótce przedstawiciele Banku HSBC będą kontaktować się z klientami i informować o tym, w jaki sposób będą kontynuowane ich umowy kredytowe.

Od 8 września 2009 roku wszystkie potrzebne informacje będą także dostępne na stronie dedykowanej transakcji

http://hsbc.aliorbank.pl  

"Jesteśmy dobrze przygotowani, aby integracja nowych klientów nastąpiła bardzo sprawnie. Alior Bank dysponuje najnowocześniejszymi systemami informatycznymi i back office’owymi. Klienci zyskają dostęp do 130 oddziałów na terenie całego kraju, do przyjaznego i nowoczesnego systemu bankowości internetowej oraz szerokiej gamy atrakcyjnych produktów i usług. Gwarantujemy wszystkim nowym klientom Alior Banku, że warunki oraz standard usług, które im zaproponujemy, będą co najmniej takie same, jak te które do tej pory oferował im Bank HSBC" - powiedział Cezary Smorszczewski, wiceprezes Alior Banku.

04.09.2009

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyj-ne/aktualnosci/wiadomosc?newsId=130,HSBC-sprzedaje-Alior-Bankowi-portfel-kredytowy-pod-marka-HSBC-Credit  Dystrybucja funduszy BlackRock


Alior Bank
w szybkim tempie poszerza ofertę funduszy inwestycyjnych.
24 sierpnia 2009 roku Alior Bank rozpoczął dystrybucję tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych BlackRock Global Funds.

Dzięki umowie zawartej z BlackRock klienci Banku zyskają dostęp do blisko 59 funduszy zagranicznych reprezentujących różne strategie inwestycyjne. W ofercie znajdują się niedywidendowe tytuły uczestnictwa klasy A, co oznacza wyższą stopę zwrotów dla inwestorów niż w klasie tytułów uczestnictwa E, również dostępnej na polskim rynku. Klienci będą mogli inwestować wykorzystując obce waluty: USD, GBP i EUR.

„Rozpoczęcie dystrybucji funduszy BlackRock stanowi kolejny etap realizacji strategii Alior Banku. Lista oferowanych przez Bank funduszy stale się rozszerza. Chcemy ułatwić klientom dostęp do produktów najwyższej jakości, zarządzanych przez cenionych i sprawdzonych partnerów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy z BlackRock, który jest światowym liderem na rynku funduszy inwestycyjnych, a jego oferta inwestycyjna należy do najobszerniejszych na świecie”. – mówi Marcin Mierzwa, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Banku.

Fundusze dostępne w ofercie BlackRock dają klientom dostęp do strategii inwestycyjnych oraz regionów geograficznych niedostępnych za pośrednictwem polskich funduszy inwestycyjnych. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tzw. opłata za zarządzanie funduszami zagranicznymi jest o ok. 40% niższa w porównaniu do funduszy polskich. W perspektywie przyjęcia Euro inwestycje w zagraniczne fundusze zyskiwać będą coraz większe zainteresowanie polskich klientów.

W początkowej fazie tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych BlackRock będą dystrybuowane poprzez oddziały Banku. Pozostałe fundusze dystrybuowane przez Alior Bank dostępne są dla klientów zarówno w oddziałach, jak i przez stronę internetową. Wykorzystując jeden login i hasło inwestorzy mają dostęp do bieżącego stanu aktywów oraz ich wyceny. Możliwość elektronicznej obsługi sprawia, że proces realizacji zleceń jest zdecydowanie krótszy. Niebawem również dla funduszy BlackRock będzie możliwość składania dyspozycji oraz podglądu do bieżącego stanu aktywów za pośrednictwem Internetu.

Strategia Alior Banku zakłada szeroki dostęp do wyselekcjonowanych pod względem jakości oferty i wyników zarządzania Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Bank będzie sukcesywnie zwiększał ilość dostępnych funduszy inwestycyjnych, w tym również funduszy zagranicznych.


 
 
BlackRock
jest jedną z największych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami globalnymi i zarządzaniem ryzykiem, świadczących usługi doradcze klientom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie.
Oprócz dążenia do jak najlepszych wyników firma BlackRock stawia sobie za cel oferowanie wysokiej jakości usług, indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Baza klientów firmy BlackRock obejmuje spółki prywatne, przedsiębiorstwa publiczne, plany emerytalne Taft-Hartley, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze wzajemne, fundusze powstałe z darowizn, fundacje, fundusze na rzecz likwidacji niebezpiecznych zakładów jądrowych, korporacje, banki i osoby fizyczne z całego świata.

Firma z główną siedzibę w Nowym Jorku, zatrudniająca 5.500 pracowników w 22 krajach jest liczącym się graczem na większości kluczowych rynków, w tym na rynkach Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Azji, Australii, Bliskiego Wschodu i Europy.


Opis wybranych funduszy BlackRock


BGF World Mining fund

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel.
Fundusz może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów.
Fundusz nie posiada złota ani metali.


BGF World Gold Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota.
Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów.
Fundusz nie posiada złota ani metali.


BGF Latin American Fund

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej.


BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w denominowane w lokalnej walucie zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwijających się.
Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym.


BGF China fund

Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.


BGF World Energy Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii.
Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność ukierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych.


BGF World HealthScience Fund

Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.


BGF Euro Bond Fund

Fundusz lokuje co najmniej 80% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro.


BGF Euro Short Duration Bond Fund

Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym.
Nie mniej niż 70% łącznych aktywów Funduszu inwestowane jest w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, o duracji poniżej pięciu lat.

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyjne/aktu-alnosci/wiadomosc?newsId=124,Dystrybucja-funduszy-BlackRock
Informacje o Alior Banku SA


18 kwietnia 2008 roku Grupa Carlo Tassara uzyskała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku.
1 września 2008 roku Alior Bank SA otrzymał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności.
28 października 2008 roku otwarte zostały pierwsze oddziały, zaś oficjalny start Alior Banku nastąpił 17 listopada 2008 roku.

Alior Bank to ogólnopolski bank uniwersalny, obsługujący wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów: detalicznego i biznesowego.

 
 
Strategia banku zakłada zrównoważony i racjonalny rozwój, w oparciu o zasady tradycyjnej i solidnej bankowości: przejrzystość, bezpieczeństwo, stabilność, odpowiedzialność, doradztwo, przedsiębiorczość oraz innowacyjność.

Oferta banku skierowana jest do Klientów, którzy oczekują wyższego poziomu usług, doradztwa i wyższej zyskowności produktów.
Bank udostępnia w standardzie produkty i usługi, które dotychczas oferowane były jedynie wybranym, najbogatszym Klientom, oraz produkty dotąd niedostępne na rynku.

W perspektywie 3 lat Alior Bank zamierza pozyskać od 2 do 4 % udziałów w rynku w zależności od segmentu oraz zdobyć zaufanie około miliona Klientów, osiągając rentowność już w trzecim roku działalności.

Bank zatrudnia doświadczonych pracowników, którzy pochodzą z 33 instytucji finansowych z kraju i zagranicy, z bankowością związani są średnio od 8 lat.
Obecnie w Alior Banku pracuje 1900 osób, jeszcze w tym roku zatrudnionych zostanie kolejnych 600 osób.

Centrala banku znajduje się w Warszawie, natomiast jego zaplecze techniczne i operacyjne zlokalizowane jest w Krakowie.
Alior Bank w krótkim czasie zbudował szeroką sieć dystrybucji.
Na początku sierpnia 2009 roku Klienci obsługiwani byli w 125 oddziałach i 8 centrach biznesowych.
Do końca roku liczba placówek zostanie zwiększona do 155 placówek, a w 2010 roku osiągnie docelową liczbę – 200 oddziałów i 400 placówek partnerskich.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy działalności Alior Bank pozyskał ponad 190.000 Klientów, z czego ponad 20.000 to Klienci biznesowi.
Równie dynamicznie rośnie baza depozytów - w połowie sierpnia 2009 roku ich wolumen przekroczył 3 miliardy złotych.
W tym samym czasie bank udzielił też 2 mld zł kredytów.

Alior Bank jest polską spółką i podlega Komisji Nadzoru Finansowego.
Depozyty gromadzone przez Klientów w Alior Banku są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Kapitał własny banku wynosi 1,5 miliarda PLN.
Alior Bank jest największą od 30 lat tego typu inwestycją w Europie oraz jedną z największych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.
Od początku swojego istnienia Alior Bank znajduje się wśród 10 największych banków w Polsce pod względem wielkości kapitałów własnych.

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/informacje_o_banku  


Nagroda "Parkietu" za "Debiut roku 2008" dla Alior Banku


Alior Bank otrzymał prestiżową nagrodę Gazety Giełdy "Parkiet" za "Debiut Roku 2008" w kategorii Rynek Finansowy.
Jest to nagroda za udany debiut rynkowy pomimo kryzysu, niepewności i ostrej konkurencji w sektorze bankowym.

Alior Bank otrzymał nagrodę Gazety Giełdy "Parkiet" za "Debiut Roku 2008"

 
Statuetkę Byka i Niedźwiedzia dla Alior Banku oraz gratulacje od wiceministra skarbu Michała Chyczewskiego, wiceministra skarbu Dariusza Barana oraz członka Zarządu NBP Jerzego Stopyry odebrał Marcin Mierzwa z Biura Maklerskiego Alior Banku.

Przyznawane już po raz piętnasty statuetki otrzymały osoby, spółki i instytucje rynku kapitałowego, które w szczególny sposób wyróżniły się na rynku.

Tegoroczne wyróżnienia mają również szczególne znaczenie, gdyż stanowią nagrodę za odwagę i bardzo dobrą pracę w ekstremalnych warunkach, podkreślił podczas Gali wręczania nagród Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

13.02.2009

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyjne/aktu-alnosci/wiadomosc?newsId=54,Nagroda-Parkietu-za-Debiut-roku-2008-dla-Alior-BankuWojciech Sobieraj - "Graczem Roku 2009" według miesięcznika Forbes


5 lutego 2009 roku w Warszawie odbyło się spotkanie z cyklu FORBES EXECUTIVE FORUM, organizowane przez miesięcznik Forbes.
Podczas spotkania ogłoszono wyniki rankingu „Gracz Roku” oraz wręczono nagrody.


Wojciech Sobieraj - "Gracz Roku 2009"

 
„Graczem Roku 2009” w kategorii finanse został Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Otrzymał on największą liczbę wskazań niezależnych ekspertów.

Jury doceniło dotychczasowe osiągnięcia w budowaniu od podstaw Alior Banku.
W zaledwie rok udało się stworzyć uniwersalny bank o ogólnopolskim zasięgu, z pełna ofertą zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla małych i średnich firm.

http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyjne/aktu-alnosci/wiadomosc?newsId=49,Wojciech-Sobieraj-Graczem-Roku-2009-wedlug-miesiecznika-ForbesWojciech Sobieraj - Liderem Biznesu 2009


Jury rankingu, złożone z wybitnych teoretyków i praktyków biznesu, uznało Wojciecha Sobieraja, prezesa zarządu Alior Banku SA, Liderem Biznesu 2009.

Według jurorów, „Alior Bank to było przedsięwzięcie, które nie miało prawa się udać, a jednak się udało”.


Źródło: Forbes, wrzesień 2009, s.32  

 
"Ten sukces potwierdził od lat powtarzaną opinię o Wojciechu Sobieraju jako najbardziej utalentowanym polskim menedżerze ostatniej dekady.” – można przeczytać w artykule z najnowszego numeru miesięcznika Forbes.

27.08.2009


http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/centrum_informacyjne/aktu-alnosci/wiadomosc?newsId=125,Wojciech-Sobieraj-Liderem-Biznesu-2009Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu Alior Bank SA

 

Wojciech Sobieraj
Prezes Zarządu Alior Bank SA


Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej.
W okresie zatrudnienia w Banku BPH SA pełnił również funkcje Przewodniczącego Rad Nadzorczych Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oraz BPH Banku Hipotecznego SA.

Wcześniej, w latach 1994-2002, był pracownikiem, menedżerem i partnerem The Boston Consulting Group (BCG) w Bostonie, Londynie i Warszawie.
Był jednym z twórców biura BCG w Warszawie, jednym z jego dyrektorów oraz pierwszym Polakiem-partnerem BCG.
Był szefem pionu usług finansowych BCG w Europie Wschodniej, ekspertem w dziedzinie przejęć i połączeń oraz rynku płatności bankowych.

W latach 1991-1994 Wojciech Sobieraj był właścicielem firmy Central European Financial Group (analiza rynków kapitałowych Europy Wschodniej), zdobył licencję maklera na Wall Street oraz pracował jako asystent w departamencie finansów i operacji na New York University.ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
"Central and Eastern Europe Innovation Roundtable" w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki i Sundar Pichai, prezes zarządu Google
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
Premier Mateusz Morawiecki na polsko-amerykańskiej konferencji Atlantic Council w Warszawie
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.