wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce 2018.11.23

Konstancin-Jeziorna - 22 listopada 2018 - Funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 - oceniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego w Polsce. W ocenie PSE lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie lokalizacyjnego modelu rynku, opartego na cenach węzłowych (LMP).

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 

Konstancin-Jeziorna - 22 listopada 2018

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zorganizowały 22 listopada 2018 roku debatę zatytułowaną „
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce”.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Funkcjonujący obecnie w Unii Europejskiej strefowy model rynku energii elektrycznej nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych oraz przyczynia się do zwiększenia emisji CO2 – oceniają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego w Polsce.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
W ocenie PSE lepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie lokalizacyjnego modelu rynku, opartego na cenach węzłowych (LMP).

PSE planują, w ciągu najbliższych kilku lat, pilotażowo wprowadzić takie rozwiązanie na polskim rynku.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
O potrzebie zmiany architektury rynku energii – zarówno w Polsce, jak i Europie – dyskutowali:

Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,

Michał Kurtyka, Pełnomocnik ds. Prezydencji COP 24, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska,

Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych,

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii,

Michał Smyk, Członek Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej,

Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Moderatorem debaty był profesor Leszek Jesień, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE.

Stanowisko PSE w sprawie modelu rynku energii zaprezentował dr Konrad Purchała, Wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w PSE.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Obecnie europejski rynek energii elektrycznej bazuje na dużych strefach cenowych, opartych na iluzorycznym założeniu, że fizyczne możliwości przesyłania energii elektrycznej są nieograniczone (koncepcja „miedzianej płyty”).

Ten model sprawdzał się na wstępnym etapie liberalizacji rynków w Europie oraz w początkowym okresie rozwoju odnawialnych źródeł energii, lecz dziś okazuje się być obarczony wieloma wadami.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Podstawowym problemem jest brak wyceny energii w poszczególnych punktach systemu – m.in. w źródłach wytwarzania, przesyle czy dystrybucji.

W funkcjonującym obecnie modelu rynku niemożliwe jest również optymalne wykorzystanie energii z OZE o zmiennej charakterystyce wytwarzania.
Coraz częściej bowiem – dla bezpieczeństwa pracy zarówno sieci, jak i całego systemu elektroenergetycznego – konieczne jest uruchamianie tzw. redispatchingu, czyli wymuszania pracy niektórych elektrowni, by zmienić przepływy energii w sieci.

Dane z ostatnich lat wskazują, że im większy udział OZE w systemie, tym większy wolumen energii jest potrzebny do redispatchingu.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Europejscy operatorzy sieci przesyłowych, aby zwiększać efektywność alokacji zasobów wytwórczych, stają przed koniecznością rozbudowy sieci, co niesie za sobą olbrzymie nakłady inwestycyjne, przenoszone w efekcie na odbiorców końcowych i jest niezwykle trudne ze względu na opór społeczny.

Same inwestycje w sieć nie rozwiążą jednak tego problemu.
Zdaniem PSE niezbędna jest zmiana modelu rynku.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
„Uważamy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wdrożenie mechanizmów rynkowych, w ramach których optymalizacja wykorzystania zasobów wytwórczych i sieciowych byłaby realizowana w ramach jednego procesu, a wyznaczona cena odzwierciedlałaby całość łańcucha kosztów dostaw energii do odbiorców.
Dlatego właściwym rozwiązaniem byłby system węzłowy oparty na lokalizacyjnych cenach krańcowych
stwierdził Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
Model LMP, funkcjonujący m.in. na części obszaru Stanów Zjednoczonych, opiera się na węzłach, w których kształtują się ceny energii.
Uwzględniają one nie tylko koszt jej wytworzenia, lecz także przesłania, dzięki czemu lepiej odzwierciedlają fizyczne warunki systemu.

Tak skonstruowany rynek jest źródłem spójnych zachęt dla uczestników rynku – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców.
Przyczynia się to do lepszego wykorzystania dostępnych zasobów wytwórczych i sieciowych. Tym samym pojawiają się oszczędności przy wytwarzaniu energii elektrycznej, zmniejsza się także emisja CO2.

Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 
O tym, jakie są poglądy i opinie wszystkich uczestników debaty na temat modelu energii elektrycznej, można dowiedzieć się oglądając nagranie z przebiegu całego spotkania, które jest dostępne na stronie internetowej

http://centrumprasowe.pap.pl/  

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=0E0T83N188Y  


Debata pt. "Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce".
Foto dzięki uprzejmości PSE
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce.
Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.


 
 
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.

Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi.

Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE są właścicielem 14.195 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.Źródło: PSE

https://www.pse.pl  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.