wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

"Kongres 590" - Wicepremier Mateusz Morawiecki: "Przedsiębiorcy to nie kombinatorzy, państwo to nie łupieżca". Konstytucja Biznesu. 2016.11.18

Jasionka k. Rzeszowa - 18 listopada 2016 - W dniu dzisiejszym w Jasionce k. Rzeszowa, podczas drugiego dnia "Kongresu 590" - Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zaprezentował publicznie "Konstytucję Biznesu", której podstawą jest domniemanie uczciwości i pewność prawa. "Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty, nie buduje silnego państwa. Właśnie w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis." - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przemawia podczas „Kongresu 590”.
Jasionka k. Rzeszowa, 18 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Jasionka k. Rzeszowa – 18 listopada 2016

W dniu dzisiejszym w Jasionce k. Rzeszowa, podczas drugiego dnia „Kongresu 590” - Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki zaprezentował publicznie "Konstytucję Biznesu".

Podstawą "Konstytucji Biznesu" jest domniemanie uczciwości i pewność prawa.

„Przedsiębiorcy to nie są kombinatorzy, ale państwo to nie jest łupieżca. Państwo to nie jest krwiopijca. Już nawet używanie takiego języka jest niedobre. Nie buduje wspólnoty, nie buduje silnego państwa. Właśnie w tych dojrzałych zachodnich i wschodnich państwach, które odniosły największy sukces, tam budowana jest wspólna płaszczyzna porozumienia, kompromis” – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przemawia podczas „Kongresu 590”.
Jasionka k. Rzeszowa, 18 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Kongres swoją nazwę wziął od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez polskie firmy.

"Konstytucja Biznesu" to dokument określający ogólnie zbiór zasad, jakimi będzie kierował się Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zmieniając regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
Dlatego pierwszy rozdział zawiera gotowy projekt ustawy „Prawo przedsiębiorców”.

Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki przemawia podczas „Kongresu 590”.
Jasionka k. Rzeszowa, 18 listopada 2016.
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców” składa się z ośmiu następujących rozdziałów:

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Rozdział 2 – Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej

Rozdział 3 – Załatwianie spraw w zakresie działalności gospodarczej

Rozdział 4 – Reglamentacja działalności gospodarczej

Rozdział 5 – Ograniczenia kontroli wykonywania działalności gospodarczej

Rozdział 6 – Stanowienie prawa

Rozdział 7 – Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców, Rzecznik Przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców

Rozdział 8 – Przepis końcowy


Główne założenia pakietu „Konstytucja Biznesu”

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Cztery główne zasady, według których działa państwo

Konstytucja ma gwarantować przedsiębiorcom, że wszelkie urzędy i instytucje państwowe będą przestrzegać czterech reguł:

• Co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone.
Oznacza to, że przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń.

• Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy.
Wątpliwości dotyczące konkretnej sprawy mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

• Przyjazna interpretacja przepisów.
Zagwarantowanie, że jeśli jakiś przepis nie daje się jednoznacznie interpretować, to należy przyjąć interpretację korzystną dla przedsiębiorcy.

• Zasada proporcjonalności.
Ma zapewnić przedsiębiorcy ochronę przed żądaniami prowadzącymi do nieuzasadnionych obciążeń, np. poprzez wydanie dokumentów, którymi urząd już dysponuje.


Preambuła do „Konstytucji Biznesu”
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Oprócz powyższych zasad Konstytucja ma doprowadzić do wprowadzenia zmian w prawie zapewniających ułatwienia przedsiębiorcom.

Dodatkowe ułatwienia dotyczące przedsiębiorców dopiero rozwijających działalność:

• Dopuszczenie działalności nierejestrowej.
Prowadząc ją można osiągnąć miesięczny przychód w wysokości nie większej niż 925 złotych, czyli 50 procent minimalnego wynagrodzenia.
Obecnie głównym kryterium przy uznawaniu działalności za gospodarczą ma regularność osiągania przychodów, a nie ich wysokość.

• Pierwsze 6 miesięcy bez składki na ZUS.
Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.


Spis treści do „Konstytucji Biznesu”
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Oprócz tego Konstytucja zakłada wprowadzenie pakietu ułatwień.
Wśród rozwiązań znaleźć można m.in.:


• Uproszczenie zasad odliczenia kosztów przychodu.
Ma nastąpić poprzez jednoznaczne określenie tego co może być kosztem, tak by przedsiębiorca nie był narażony na spór z urzędem skarbowym.

• Likwidacja niektórych obowiązków związanych z dokumentacją.

• Ujednolicenie formularzy podatkowych.

• Likwidacja numeru REGON.
Zmiana ma ułatwić komunikację z urzędem i będzie wprowadzana w sposób stopniowy.


Preambuła do Projektu ustawy – Prawo przedsiębiorców.
Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Mniej wizyt w urzędach

Konstytucja Biznesu zakłada też ułatwienia w komunikowaniu się z urzędem.

• Jeśli przedsiębiorca wyrazi taką wolę część spraw będzie mógł załatwić przez telefon, e-mail a nawet za pomocą innych środków komunikacji.

• Łatwiejsza komunikacja ma polegać też na zmianie zasad tworzenia prawa. Przepisy mają być pisane prostym językiem.


Większa ochrona przedsiębiorców

Wicepremier Mateusz Morawiecki chce również, by przedsiębiorcy nie czuli się w kontakcie z przedstawicielami władz bezsilni.
Dlatego zamierza powołać do życia dwie nowe instytucje
.

• Rzecznik Przedsiębiorców.
Ma stać na straży przedsiębiorców. Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów.
Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo.
Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.

• Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców.
Ma to być stałe forum umożliwiające dyskusję pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców.
Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.
Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.


Konstytucję Biznesu” można już pobrać ze strony Ministerstwa Rozwoju pod adresem

http://www.mr.gov.pl/media/29158/KONSTYTUCJABIZNESU.pdf  


Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 

Konstytucja Biznesu. Wolność gospodarcza w praktyce

Działalność na najmniejszą skalę bez konieczności rejestracji, 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm oraz liczne uproszczenia podatkowe – te i wiele innych rozwiązań zawiera pakiet Konstytucji Biznesu, którą 18 listopada 2016 przedstawił Wicepremier Mateusz Morawiecki.

Sercem pakietu jest prowolnościowa ustawa Prawo Przedsiębiorców, która na nowo zdefiniuje relacje biznesu z administracją.

Konstytucja Biznesu to pakiet dokumentów, które zmieniają polską rzeczywistość gospodarczą.
Najważniejszym z nich jest projekt ustawy Prawo przedsiębiorców.

"Opracowaliśmy gruntowną reformę prawa gospodarczego, w której proponujemy pozytywny przełom w relacjach przedsiębiorców z administracją. Hasłem przewodnim pakietu jest wolność, a sercem ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku" – zapowiedział Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
W Prawie przedsiębiorców znajdą się zasady, które wszystkie urzędy będą musiały wziąć pod uwagę podczas rozpatrywania spraw z udziałem firm, m.in.:

1
- co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wyraźnych zakazów lub ograniczeń);

2 - domniemanie uczciwości przedsiębiorcy (przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy);

3 - przyjazna interpretacja przepisów (niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców);

4 - zasada proporcjonalności (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje).


Poniżej prezentujemy wybrane uproszczenia, które wprowadza pakiet Konstytucji Biznesu, przygotowany przez resort rozwoju we współpracy z zespołem ekspertów prawa gospodarczego, przedstawicieli nauki prawa, jak również praktyków – prawników z bogatym doświadczeniem zawodowym.


Drobna działalność bez rejestracji

Działalność na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia) nie będzie uznawana za działalność gospodarczą.
Oznacza to, że osoby zajmujące się drobnym handlem czy sporadycznie udzielające korepetycji nie będą musiały rejestrować się w urzędzie i płacić comiesięcznych składek.


Ulga na start

Początkujący przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.
Potem, tak jak dotychczas, będą mogli korzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.
Zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku stawiają pierwsze kroki w biznesie.


Prostsze podatki

Wybrane przykłady:

• likwidacja wielu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w zakresie podatków dochodowych,

• uproszczenie i dookreślenie zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodu. Są one jedną z najczęstszych przyczyn sporów pomiędzy podatnikami a skarbówką,

• ujednolicenie wzorów formularzy w zakresie podatków lokalnych (tj. w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym) oraz umożliwienie składania ich w formie elektronicznej,

• osoby, które odziedziczyły firmę (lub udziały w niej) po śmierci właścicieli, nie będą musiały zapłacić podatku od spadków i darowizn,

• Minister Rozwoju i Finansów będzie musiał wydać interpretację ogólną, jeśli Naczelny Sąd Administracyjny wyda wyrok, w wyniku którego zostanie wydana interpretacja indywidualna rozbieżna z dotychczasowymi interpretacjami indywidualnymi,

• sprawozdania finansowe firmy będą musiały przechowywać 5 lat, a nie, jak dotychczas, bezterminowo,

• w podatku VAT do 120 dni skrócony zostanie okres, po upływie którego wierzyciel ma możliwość skorzystania z „ulgi na złe długi”, jednocześnie w podatkach dochodowych wprowadzona zostanie analogiczna ulga.


Sprawę załatwisz nie tylko na papierze

Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre sprawy urzędowe będzie można załatwiać przez telefon, e-mail lub za pomocą innych środków komunikacji.


Prawo pisane prostym językiem

Urzędy będą wydawać napisane prostym językiem „objaśnienia przepisów”.
Jeśli przedsiębiorca zastosuje się do nich, będzie chroniony, np. w trakcie kontroli.


Rzecznik Przedsiębiorców

Rzecznik Przedsiębiorców będzie stał na straży ich praw.
Na jego wniosek, urzędy będą musiały wydać objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów.
Rzecznik będzie też mógł wstrzymać dowolną kontrolę, jeśli istnieje poważne podejrzenie, że urzędnicy naruszyli prawo.
Jego zadania to także wspieranie mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji oraz opiniowanie projektów ustaw dotyczących przedsiębiorczości na każdym etapie procesu legislacyjnego.


Komisja Wspólna Rządu i Przedsiębiorców

Powstanie stałe forum dyskusji i współpracy pomiędzy ministerstwami a przedstawicielami przedsiębiorców.
Zadaniem komisji będzie m.in. opiniowanie aktów prawnych istotnych dla działalności gospodarczej i wypracowywanie wspólnych rozwiązań.
Komisja nie będzie powielać kompetencji Rady Dialogu Społecznego.


Likwidacja numeru REGON

Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP, który stanie się również numerem identyfikacyjnym w rejestrze REGON.
Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu.
Proces ten zostanie rozłożony w czasie.


Odświeżone prawo

Pakiet Konstytucji Biznesu zawiera też rozwiązania, które eliminują z polskiego prawa zapisy uprzykrzające życie przedsiębiorcom lub niepotrzebnie gmatwające prawo.
Przykładem może być uchylenie ustawy z 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.


Foto dzięki uprzejmości Ministerstwa Rozwoju
 
Pliki do pobrania:

Konstytucja Biznesu (PDF 4 MB)

Pakiet "100 zmian dla firm" (PDF 2 MB)

Projekty ustaw:

Projekty ustawy - Prawo przedsiębiorców (PDF 583 KB)

Projekt ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzeczniku Przedsiębiorców (PDF 218 KB)

Projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (PDF 384 KB)

Projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym (PDF 200 KB)

Projekt ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców (PDF 422 KB)

Projekt ustawy o uproszczeniu procedur wydatkowania funduszy UE (PDF 280 KB)

Projekt uchylenia ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium PRL działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (PDF 222 KB)

Podręcznik Liczenia Kosztów Regulacyjnych (PDF 925 KB)


Całość plików do pobrania jest pod adresem

http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/konstytucja-biznesu-wolnosc-gospodarcza-w-praktyce/  


Kontakt

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
pn.- pt. 8:15 – 16:15
tel. +48 22 250 01 30
e-mail: kancelaria@mr.gov.pl  

www.biznes.gov.pl  


Źródło: Ministerstwo Rozwoju

http://www.mr.gov.pl  ASTROMAN Magazine - 2016.11.17

"Kongres 590" - Prezydent RP Andrzej Duda o polskich przedsiębiorcach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2157  


ASTROMAN Magazine - 2016.11.06

XI Kongres Obywatelski w Warszawie pod hasłem: Dojrzali Polacy - Lepsza Polska!

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2152  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.29

Mateusz Morawiecki: Największą naszą wartością są polscy przedsiębiorcy i to, co robią dzięki swojej kreatywności, pracowitości i produktywności.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2127  


ASTROMAN Magazine - 2016.09.22

IAA HANNOVER 2016: Tytuł "Bus of the Year 2017" dla polskiego autobusu Solaris Urbino 12 electric

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2123  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.26

Prof. Jerzy Żyżyński: Złoty powinien być silniejszy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2110  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.19

Królowa Elżbieta II uhonorowała Profesor Annę Dominiczak Orderem Imperium Brytyjskiego "Dama Komandor"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2107  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.18

Maciej Kozłowski: Jak kosmos pomógł Internetowi opanować świat

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2106  


ASTROMAN Magazine - 2016.08.01

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2098  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.17

Xi Jinping, Prezydent Chin: Chiński wiatr współpracy z Polską i Europą

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2076  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.26

Buick Cascada - amerykański hit z polskiej fabryki Opla w Gliwicach

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2070  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.17

Tomasz Kulakowski, CodiLime co-founder and CEO, wins Poland's top business award for Vision and Innovation

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2066  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.21

The European Council for Nuclear Research (CERN) and Polish NCBJ cooperation agreement extended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2055  


ASTROMAN Magazine - 2016.04.16

European Truck Platooning Challenge and 6th European Transport Research Conference in Warsaw, Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2054  


ASTROMAN Magazine - 2016.03.09

Prezydent RP Andrzej Duda w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2039  


ASTROMAN Magazine - 2016.02.02

Lockheed Martin: Wchodzimy do Polski na długo

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2017  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.26

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2015  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia "Ten, który zmienia polski przemysł" za 2015 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" - Politechnika Warszawska, 7 listopada 2015

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.