wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Maciej Kozłowski: Jak kosmos pomógł Internetowi opanować świat 2016.08.18

Warszawa - 17 sierpnia 2016 - Na początku lat 90. liczyły się cztery protokoły rozległych sieci komputerowych: Bitnet - oparty na mechanizmach poczty komputerowej bez jakichkolwiek perspektyw na przyszłość; DECnet - sieć firmy Digital Equipment, zaprojektowana ze zbyt szczupłą przestrzenią adresową; X.25 - porządna sieć komputerowa zaprojektowana przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, dobrze przystosowana do pracy na łączach o niskiej jakości, nadająca się do zastosowań komercyjnych. Jej wadą było to, że operowała z maksymalną przepustowością 64 kilobity na sekundę. No i był Internet - dziki, prymitywny, zaprojektowany dla celów wojskowych, bez mechanizmów rozliczania należności za transmisję danych. Łatwo przyjął się w środowisku naukowym i akademickim, w którym rozliczanie nie było potrzebne (za wszystko płaciło państwo), łatwy w konfiguracji. Jak się wówczas wydawało, nie nadawał się do transmisji głosu i wideo, ponieważ nie miał wbudowanych mechanizmów dostarczenia do odbiorcy pakietów w określonym (krótkim) czasie. Najważniejsze było to, że został włączony do dystrybuowanego bezpłatnie systemu operacyjnego UNIX. Opanował świat pomimo oczywistych wad, które stopniowo eliminowano.

Dr Maciej Kozłowski: Liderami działań, które miały doprowadzić do budowy w Polsce sieci komputerowych i połączenia ich ze światem, byli fizycy i astronomowie.
Foto dzięki uprzejmości dr Macieja Kozłowskiego
 

Warszawa – 17 sierpnia 2016

Dzięki uprzejmości dziennikaRzeczypospolita”, zamieszczamy poniżej pełny tekst wywiadu, jaki przeprowadził Hubert Salik, Redaktor w dziale ekonomicznym dziennika „Rzeczypospolita”, z dr Maciejem Kozłowskim, jednym z pionierów polskiego Internetu.


Kozłowski: jak Internet opanował świat


Internet – dziki, prymitywny, zaprojektowany dla wojska – łatwo przyjął się w środowisku naukowym i akademickim. W pokonanym polu zostawił trzy konkurencyjne technologie. I opanował świat pomimo oczywistych wad – stwierdził jeden z pionierów polskiego Internetu dr Maciej Kozłowski.

Hubert Salik, dziennik „Rzeczpospolita”: Dokładnie ćwierć wieku temu w Polsce pojawił się Internet. Komu najbardziej zależało na powstaniu sieci komputerowej?

Dr Maciej Kozłowski: Liderami działań, które miały doprowadzić do budowy sieci komputerowych w Polsce i połączenia ich z sieciami światowymi, byli fizycy i astronomowie.
Wynikało to z ich mocnej pozycji naukowej na świecie – fizycy uczestniczyli w eksperymentach prowadzonych w największych laboratoriach świata (CERN w Genewie, DESY w Hamburgu), a astronomowie odwiedzali największe obserwatoria.

W tym czasie w tych środowiskach nie dało się już funkcjonować bez sieci komputerowych, a co najmniej bez dostępu do poczty komputerowej.
Tym, którzy nie mieli do nich dostępu, groziło wykluczenie cyfrowe ze świata nauki.

W maju 1987 roku fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego uruchomili regularną łączność e-mailową „dzwonioną" do Genewy, skąd e-maile szły w świat i tą drogą do nas przychodziły.

Trzy miesiące później z podobnym serwisem ruszyli astronomowie z Centrum Astronomicznego PAN – w tym przypadku stacją przesiadkową było Obserwatorium Astronomiczne w Aarhus w Danii.

Od 1987 roku w Polsce realizowany był program budowy Krajowej Akademickiej Sieci Komputerowej (KASK) opartej na protokole X.25.
Jego kierownikiem był prof. Daniel Józef Bem z Politechniki Wrocławskiej.
Docelowo sieć miała połączyć kilka polskich ośrodków akademickich, planowano nawet łącze do Moskwy.

Program miał być zakończony w połowie 1990 roku. Ostatecznie sieć nie zadziałała.


Na Rosję nie musieliśmy się już oglądać, ale trzeba było przekonać Amerykanów, by dopuścili nas do swoich sieci.

Trzeba pamiętać, że pod koniec 1989 roku nadal mieliśmy embargo na dostęp do zaawansowanych technologii, obejmujących między innymi rozległe sieci komputerowe.

Szefem amerykańskiej sieci komputerowej CREN został Ira Fuchs, profesor Uniwersytetu Princeton.

Dzięki prof. Bohdanowi Paczyńskiemu, jednemu z najwybitniejszych astronomów na świecie, którego byłem doktorantem, udało się przekonać Fuchsa, by rozpoczął lobbing w Departamencie Handlu USA.

W listopadzie 1989 roku okazało się, że Lechowi Wałęsie w jego podróży do Waszyngtonu ma towarzyszyć prof. Bronisław Geremek, który odwiedzi też Princeton.
Miałem trzy dni na dotarcie do Geremka, by zapewnił w Princeton, że „pieniądze się znajdą".

Nie znałem Geremka, ale mój kolega z PAN Piotr Amsterdamski podczas internowania przez pół roku przebywał we wspólnej celi z Geremkiem, ucząc go teorii względności, podczas gdy Geremek uczył go historii średniowiecza.
Napisałem więc pismo, a Piotr mu je zawiózł.

Geremek spotkał się z Fuchsem, a efekt tej rozmowy nastąpił dość szybko.
W styczniu 1990 roku Fuchs dostał list z Departamentu Handlu USA wyrażający stosowną zgodę.


Co działo się dalej?

W marcu 1990 roku kierownikiem tworzącej się sieci komputerowej został Tomasz Hofmokl, fizyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Formalnie został Pełnomocnikiem Komitetu do spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów do spraw związanych z włączeniem Polski do sieci Informacyjnej EARN.

Pionierami polskiego internetu byli Krzysztof Heller i Rafał Pietrak (data wysłania przez niego e-maila 17 sierpnia 1991 roku uznawana jest za początek internetu w Polsce – red.). Obydwaj mieli już pewne doświadczenie z Internetem, a szczególnie Heller, który wrócił do Polski po dwuletnim pobycie w Centrum Fizyki Teoretycznej w Trieście, dokąd wyjechał jako fizyk, a wrócił bardziej jako informatyk mający doświadczenie we wdrażaniu internetu w tamtejszym Centrum.

Decyzja o wprowadzeniu internetu w Polsce zapadła na spotkaniu w Centrum Astronomicznym PAN w Warszawie, a prace trwały prawie przez cały rok 1991.


Czy właśnie rok 1991 okazał się przełomowy?

Działo się wiele.
W kwietniu 1991 roku Polska otrzymała pierwszą klasę adresową IP, w maju tego samego roku powstała NASK [Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – red.], a w czerwcu uruchomiliśmy łączność między Warszawą i Krakowem.

Wszystko ruszyło pełną parą, gdy w grudniu 1991 roku zamontowano na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego antenę satelitarną przygotowaną do transmisji danych do Sztokholmu z prędkością 64 kb/s.

Wcześniej wykorzystywane łącze międzynarodowe miało przepustowość zaledwie 9,6 Kb/s i o ile nieźle obsługiwało pocztę komputerową transmitowaną w ramach sieci Bitnet/EARN, o tyle nie mogło już sprostać potrzebom internetu.

Antena „ruszyła" w marcu 1992 roku, a półtora roku później jej przepustowość wzrosła do 2 Mb/s.

Kluczowe jednak było otworzenie się w grudniu 1991 roku Ameryki dla naszego internetu, co oznaczało łączność z całym ówczesnym światem internetowym.

W styczniu Rafał Pietrak zwołał zebranie w Centrum Informatycznym UW, na którym przedstawił propozycję struktury domeny .pl.
Rejestracja domen internetowych miała następować w poddomenach wzorowanych na systemie domen amerykańskich.


Dlaczego akurat technologia oparta na protokole IP? W latach 80. były przecież konkurencyjne rozwiązania?

Na początku lat 90. liczyły się cztery protokoły rozległych sieci komputerowych: Bitnet – oparty na mechanizmach poczty komputerowej bez jakichkolwiek perspektyw na przyszłość; DECnet – sieć firmy Digital Equipment, zaprojektowana ze zbyt szczupłą przestrzenią adresową; X.25 – porządna sieć komputerowa zaprojektowana przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, dobrze przystosowana do pracy na łączach o niskiej jakości, nadająca się do zastosowań komercyjnych. Jej wadą było to, że operowała z maksymalną przepustowością 64 kilobity na sekundę.

No i był Internet – dziki, prymitywny, zaprojektowany dla celów wojskowych, bez mechanizmów rozliczania należności za transmisję danych.
Łatwo przyjął się w środowisku naukowym i akademickim, w którym rozliczanie nie było potrzebne (za wszystko płaciło państwo), łatwy w konfiguracji.

Jak się wówczas wydawało, nie nadawał się do transmisji głosu i wideo, ponieważ nie miał wbudowanych mechanizmów dostarczenia do odbiorcy pakietów w określonym (krótkim) czasie.
Najważniejsze było to, że został włączony do dystrybuowanego bezpłatnie systemu operacyjnego UNIX.

Opanował świat pomimo oczywistych wad, które stopniowo eliminowano.


Kiedy po raz pierwszy zdał pan sobie sprawę, że jest świadkiem rewolucji?

Euforia nastąpiła w czasie dołączania Polski do internetu.
Łatwo było przewidzieć, że pomimo ówczesnych wad sieci telefonia głosowa stanie się tylko jedną z usług internetu, bynajmniej nie dominującą, ponieważ istnieje granica zapotrzebowania na tę usługę.

Wyobrażałem sobie, że szybko będę mieć „bank w domu" i byłem bardzo zdziwiony, że tak długo to nie następuje.

Bardziej dojrzale spojrzałem na to po zapoznaniu się z raportem komisarza Martina Bangemanna z kwietnia 1994 roku [był unijnym komisarzem w latach 1989–1999 – red.]. Zwracał on uwagę na nadchodzącą rewolucję cywilizacyjną, której źródłem jest rozwój narzędzi informacji i technik informacyjnych, a przede wszystkim upowszechnienie się internetu.
Przedstawiał związane z tym korzyści oraz wizję społeczeństwa informacyjnego.
Zwracał też uwagę na zagrożenia powodowane „wykluczeniem cyfrowym" oraz przedstawiał szanse na przyspieszenie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów w efekcie świadomego upowszechniania w nich nowoczesnej łączności.


Jakie były pana zdaniem punkty zwrotne w rozwoju internetu?

WWW [World Wide Web – red.], czyli wiązanie z sobą informacji na zasadzie hypertekstu.

System ten zdominował sieć w połowie 1994 roku, choć wcześniej dominującym serwisem był USENET, czyli grupy dyskusyjne rozsyłane na cały świat.

Ciekawe, że w tym właśnie czasie komputery osobiste PC wyposażone w system operacyjny Windows 3.11 stały się graficzne.

W Polsce pierwszą graficzną stroną WWW była „Polska Strona Domowa" uruchomiona w grudniu 1993 roku przez fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kolejnym krokiem była budowa miejskich akademickich światłowodowych sieci komputerowych.

Pierwsze pieniądze dał Komitet Badań Naukowych już w grudniu 1992 roku: po 4 mld ówczesnych złotych przeznaczono na budowę sieci miejskich w Warszawie i w Poznaniu, a 2 mld zł na budowę sieci miejskiej w Krakowie.

W 1993 roku program objął 11 ośrodków akademickich, a później – 21.

Program ten był ewenementem na skalę światową.

No i wreszcie upowszechnienie internetu w Polsce przez Telekomunikację Polską w oparciu o telefoniczny numer dostępowy.
Program ruszył w maju 1996 roku.

Na początku było to 800 dostępów do sieci jednocześnie, pod koniec 1998 roku – 2900 dostępów na łączach analogowych i 2700 dostępów na łączach cyfrowych.

Nie przyszło to łatwo, bo TP SA w tym czasie była skoncentrowana na zadaniach „telefon w każdej gminie".


Czemu między uzyskaniem pierwszego numeru IP i pierwszym e-mailem, a komercyjnym udostępnieniem internetu przez TPSA minęło aż pięć lat?

Niezupełnie tak było.
Wymienię niektórych klientów komercyjnych NASK: Firma ATM (od 1993), Polskie Sieci Energetyczne (1993), Urząd Patentowy (1993), Computerland (1994), Maloka BBS czy Stan Tymiński (1994).

Oczywiście to, że świadczyliśmy usługi komercyjne, bardzo nie podobało się w środowisku akademickim, z drugiej strony obwiniano nas, że rozwój tych usług następuje zbyt wolno, a przede wszystkim, że są drogie.


Dlaczego tak długo trwała komercjalizacja internetu?

O wszystkim decydował rozwój rynku.
Żadna planowa komercjalizacja internetu akademickiego w Polsce nie nastąpiła i w ogóle była nie do pomyślenia.
A w Stanach Zjednoczonych skomercjalizowano Internet już w 1995 roku.


Co pana najbardziej zaskoczyło w rozwoju sieci w ciągu ostatnich 25 lat?

Negatywnie – poziom agresji w internecie.
Zjawisko dało się zauważyć już na pierwszej liście dyskusyjnej w Polsce założonej w 1992 roku.
Toczone tam dyskusje miały anielski charakter w porównaniu z tym, co dzieje się dziś.
Brylowali internetowi guru, którzy zwracali uwagę dyskutantom.
Sęk w tym, że czynili to bardzo brutalnie i w ogóle pouczali się wzajemnie w sposób mało delikatny.

Zaskoczył mnie także poziom infantylności widoczny w serwisach społecznościowych.
Wrażenie zrobiło na mnie za to tempo, w jakim Internet przeszedł na smartfony.


Hubert Salik

Redaktor w dziale ekonomicznym dziennika „Rzeczypospolita”.

Hubert Salik
Foto dzięki uprzejmości rp.pl
 
Absolwent SGH, publicysta ekonomiczny, fan NBA.


Maciej Kozłowski

Doktor astronomii.
Dyrektor i jeden z założycieli Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK.

Dr Maciej Kozłowski
Foto dzięki uprzejmości dr Macieja Kozłowskiego
 
Z wykształcenia astronom, absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracował w instytucjach prowadzących badania w dziedzinie astronomii i astrofizyki: w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, w Centrum Obliczeniowym PAN (obecnie Instytut Podstaw Informatyki PAN) oraz w Centrum Astronomicznym PAN.
Odbywał staże naukowe m.in. na uniwersytetach Harvarda i Princeton.

Uzyskał tytuł doktora na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Był bezpośrednio zaangażowany w zniesienie embarga na dostęp Polski do światowych sieci komputerowych, zorganizowanie sieci Internet w Polsce i dołączenie jej do światowego Internetu.

Maciej Kozłowski uczestniczył w powstawaniu oraz aktywnie działa w założonej w 1999 roku międzynarodowej organizacji CENTR - Council of European National Top-level domain Registries, której celem jest koordynacja serwisu nazw internetowych w krajach europejskich.

Jest autorem wielu wystąpień i publikacji na temat Internetu i zaawansowanych technologii sieciowych na konferencjach w Polsce i za granicą.

W uznaniu zasług w tworzeniu polskiego Internetu Maciej Kozłowski otrzymał we wrześniu 2001 roku Złoty Order Zasługi przyznawany przez Prezydenta RP.


Źródło: Dziennik „Rzeczypospolita”

http://www.rp.pl/  ASTROMAN Magazine - 2016.08.01

Ministerstwo Rozwoju wysłało do konsultacji projekt "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2098  


ASTROMAN Magazine - 2016.06.02

Narodowe Centrum Badań Jądrowych planuje budowę badawczego reaktora nowej generacji High Temperature Gas Reactor - HTGR

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2072  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.25

John Baird, Raytheon Integrated Defence Systems: Realizujemy z polskimi firmami program Poland Patriot

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2069  


ASTROMAN Magazine - 2016.05.13

Cel: Polska w prestiżowej grupie krajów G20

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2063  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy


http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.