wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Mateusz Morawiecki: Wnioski ze szczytu w Davos. Złapać robota za rogi 2016.01.26

Warszawa - 25 stycznia 2016 - "Nasz przemysł, chcąc wchodzić na rynek międzynarodowy, natrafia na różne bariery. Globalni gracze, czyli wielkie korporacje wspierane mniej lub bardziej bezpośrednio przez rządy, zajęli miejsca przy stoliku i w sposób naturalny bronią swojego stanu posiadania. Dlatego tak trudno o prawdziwą globalną konkurencję na rynku energii, biotechnologii czy wytwarzania technologii teleinformatycznych. Czy Polska może się dosiąść do takiego stolika i wziąć udział w globalnej grze? Naszą gospodarczą racją stanu jest podjęcie takiego wyzwania. Mamy piękne przykłady ekspansji polskich firm, ale tych firm jest wciąż zbyt mało. Dlatego należy szerzej stosować instrumenty wsparcia w postaci kredytów i poręczeń eksportowych, zachęt podatkowych do inwestowania w badania i rozwój itd." - stwierdził Pan Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju RP.

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości Super Express
 

Warszawa – 25 stycznia 2016

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu Pana Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera i Ministra Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.


Złapać robota za rogi


Globalni gracze, czyli wielkie korporacje wspierane mniej lub bardziej bezpośrednio przez rządy, zajęli miejsca przy stoliku i bronią swojego stanu posiadania.
Czy Polska może się dosiąść i wziąć udział w grze?

Ważnym motywem tegorocznego szczytu w Davos, o fundamentalnym znaczeniu dla gospodarki w naszym regionie, była przyszłość rynku pracy, a głównie kwestia wpływu, jaki wywierać będą w tym obszarze przemiany technologiczne. I tu na pierwszym planie pojawiła się robotyzacja.
Nawet jednym z emblematów Davos był robot.
Zdaje się, że organizatorzy forum chcieli tym samym pobudzić uczestników do myślenia, jak będzie wyglądał świat wtedy, gdy znaczną ilość pracy będą za nas wykonywać maszyny, roboty, komputery.

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości newsweek.pl / Mateusz Wiśniewski / Forum
 

Znikające zawody

U naszych bram czeka nowa rewolucja technologiczna, oznaczająca zmiany we wszelkich wymiarach życia, z których praca należy do najbardziej wrażliwych.

Nad światem krąży dziś widmo „końca pracy" i znikających zawodów.
To tylko pozornie przypomina wizje rodem z filmów science fiction.
Jeden z francuskich tygodników zażartował nawet kiedyś ponuro, że jedynym zawodem, który nie musi bać się robotyzacji, jest... ksiądz.

Żart dziennikarza może się okazać swoistym epitafium dla jego zawodu, zważywszy, że nawet wytwarzanie treści dziennikarskich może być, i coraz częściej bywa, procesem zautomatyzowanym, w którym ludzi piór zastępują algorytmy i aplikacje.

Od produkcji przemysłowej przez rolnictwo po analizę danych biznesowych, rynkowych i społecznych maszyny zabierają pracę ludziom.
Jeśli wciąż wielu zawodów, np. w gastronomii, nie wykonują jeszcze roboty, to jest to wynikiem jedynie smutnego faktu, że człowiek jest po prostu (na razie) tańszy.

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości Bank Zachodni WBK / Marek Mytnik
 
Problem znikających miejsc pracy z powodu ekspansji robotyki jest globalny.
Dotyczy nawet takich krajów jak USA czy Niemcy.

Z niedawnej publikacji Carla Freya i Michaela Osborne'a, naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie, wynika, że 47 proc. zawodów w USA jest zagrożonych całkowitą automatyzacją.

W pierwszej kolejności zagrożone są miejsca pracy i stanowiska wykorzystujące niskie kwalifikacje, a przy tym słabo opłacane.
To ich kosztem będzie rosła produktywność w gospodarce.

Zaawansowane specjalności będą mniej podatne na zagrożenia ze strony automatyzacji.

Proces ten będzie miał jednak dalekosiężne konsekwencje związane z podziałem przychodów.
Skorzystają na tym ci, którzy będą właścicielami i twórcami robotów, stracą tzw. zwykli pracownicy, na których zapotrzebowanie rynkowe będzie coraz mniejsze.

Nie wszyscy mogą należeć do szczęśliwej mniejszości.
Niemożliwe jest przecież, by całe społeczeństwo składało się z inżynierów, właścicieli technologii i wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych specjalistów.
Ktoś będzie siłą rzeczy stratny.

Kwestia sprawiedliwego podziału dochodów i zasobów stanie się pierwszoplanową kwestią społeczną i polityczną.

Trzeba będzie zadbać o to, by w erze zmniejszającego się zapotrzebowania na siłę roboczą popyt nadal nadążał za podażą.
Tylko tak będzie można zaradzić wyzwaniom robotyzacji dla rynku pracy.
Ale jest kilka światełek w tunelu...

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości wiadomości.dziennik.pl / PAP / Jakub Kamiski
 

Nadrobić dystans technologiczny

Najlepiej z wyzwaniami na linii robotyzacja–rynek pracy radzą sobie takie kraje, jak Japonia, Korea Południowa czy – w Europie – Szwecja.
One mocno stawiają na  edukację i rozwój zaawansowanych technologii.

O ile zatem wiele krajów wysoko rozwiniętych zdążyło się w niemałym stopniu dostosować do nowych warunków, o tyle przed krajami o średnim poziomie rozwoju (jak Polska) stoi poważne wyzwanie.

Na pewno nie powinniśmy tej nowej fali rewolucji technologicznej demonizować.
Także w przeszłości kolejne fale przemian zagrażały zastanej rzeczywistości ekonomicznej, ale w jej miejsce tworzyły nową rzeczywistość – z nowymi zawodami, nowymi stylami życia i organizacji społecznej.

Powinniśmy się natomiast dobrze do tej rewolucji przygotować. To na pewno.
Zwłaszcza że mamy w Polsce narastający problem braku miejsc pracy dla absolwentów kierunków politechnicznych oraz szczupłości przemysłu zdolnego do korzystania z niejednokrotnie wybitnej kreatywności naszych młodych inżynierów.

Zarazem wyzwaniem ciągle aktualnym jest nadrabianie dystansu dzielącego nas od gospodarek nadających ton w wyścigu technologicznym.

To m.in. na bazie najnowszych technologii opieramy strategię rozwoju polskiego przemysłu.

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości wiadomości.onet.pl / PAP
 
W erze robotyzacji szansą dla ludzi jest to, że ktoś te roboty musi tworzyć, programować, wdrażać na rynkach i obsługiwać.

Kompetencyjnie jesteśmy do tego przygotowani.
Tak jak od lat do najściślejszej czołówki należą młodzi polscy informatycy, tak też nasi konstruktorzy robotów przyzwyczaili nas do swoich triumfów na najbardziej prestiżowych konkursach świata.

Dziś, kiedy siła gospodarcza w dużej mierze jest pochodną zdolności biznesu do efektywnego wchłaniania nowych technologii, wiele zależy od stopnia zorganizowania współpracy między systemem edukacji, biznesem i państwem.

Kraje wysoko uprzemysłowione są z natury rzeczy uprzywilejowane w tym wyścigu.

Pozycje na globalnej mapie gospodarczej zajęte po II wojnie światowej, mocno wsparte odpowiednią polityką patentową, sprawiają, że młodszym zawodnikom w tych dyscyplinach jest znacznie trudniej wejść na boisko.

Polska, będąc w zniewoleniu komunistycznym, nie mogła wziąć udziału w tym wyścigu.

Mateusz Morawiecki
Foto dzięki uprzejmości rp.pl
 

Rozwojowe priorytety

Z takiego stanu rzeczy płyną ważne wnioski dla Polski i naszej strategii rozwoju gospodarczego.

Przede wszystkim należy mocno postawić na przemysł nowej generacji i zainwestować w te jego gałęzie, które potrzebują pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Dziś polski przemysł absorbuje rynek pracy w stopniu mniejszym, niżby to wynikało z jego potencjału.
Polska myśl techniczna nie może przez to wytwarzać wartości dodanej dla gospodarki.

Nasz przemysł, chcąc wchodzić na rynek międzynarodowy, natrafia na różne bariery.

Globalni gracze, czyli wielkie korporacje wspierane mniej lub bardziej bezpośrednio przez rządy, zajęli miejsca przy stoliku i w sposób naturalny bronią swojego stanu posiadania. Dlatego tak trudno o prawdziwą globalną konkurencję na rynku energii, biotechnologii czy wytwarzania technologii teleinformatycznych.

Czy Polska może się dosiąść do takiego stolika i wziąć udział w globalnej grze?

Naszą gospodarczą racją stanu jest podjęcie takiego wyzwania.

Mamy piękne przykłady ekspansji polskich firm, ale tych firm jest wciąż zbyt mało.
Dlatego należy szerzej stosować instrumenty wsparcia w postaci kredytów i poręczeń eksportowych, zachęt podatkowych do inwestowania w badania i rozwój itd.

Wszystko, warto to podkreślić, w oparciu o strategiczny wybór rozwoju w ramach polskich specjalizacji, które będą systemowo wspierane przez państwo, system edukacji, politykę podatkową i regulacyjną.

Siłą rzeczy strategia ta musi kłaść nacisk na wysokie kwalifikacje i zaawansowany poziom technologiczny.
Tylko tak możemy wziąć skutecznie tego byka, pardon – robota, za rogi.

Te priorytety rozwojowe dla Polski tegoroczny szczyt w Davos uwypuklił jeszcze dobitniej.


Mateusz Morawiecki

Autor jest Wicepremierem i Ministrem Rozwoju w rządzie Beaty Szydło.
W latach 2007–2015 był Prezesem Zarządu Banku Zachodniego WBK.


Źródło: Dziennik „Rzeczpospolita

http://www.rp.pl/  ASTROMAN Magazine - 2016.01.23

Laureaci wyróżnienia „Ten, który zmienia polski przemysł” za 2015 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2016  


ASTROMAN Magazine - 2016.01.04

Bartosz Marczuk: Polacy chcą mieć zdecydowanie więcej dzieci niż mają w rzeczywistości. Program Rodzina 500+ może w tym pomóc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=2005  


ASTROMAN Magazine - 2015.12.05

Krzysztof Domarecki, założyciel i szef Grupy SELENA, otrzymał tytuł "Wizjoner ekspansji zagranicznej"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1999  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.27

Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju, szeroko o planach gospodarczych rządu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1996  


ASTROMAN Magazine - 2015.11.05

Jubileuszowy X Kongres Obywatelski pod hasłem "Polska jutra. Możemy być lepsi!" -  Politechnika Warszawska,  7 listopada 2015

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1989  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.25

Intel Technology Poland czyli Polacy tworzą nowoczesne technologie teleinformatyczne dla świata w Gdańsku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1985  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.24

Wywiad z Prof. Romualdem Krajewskim, Prezydentem Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów UEMS na kolejną kadencję w latach 2016-2019

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1984  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Komisja Europejska chce przyspieszyć negocjacje umowy Unia Europejska-USA o wolnym handlu Transatlantic Trade and Investment Partnership

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1979  


ASTROMAN Magazine - 2015.10.10

Największa umowa o wolnym handlu na świecie Trans-Pacific Partnership została uzgodniona

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1978  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.20

Nowoczesna przedstawiła program podatkowy trzy razy 16 - PIT, CIT i VAT po 16 procent

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1968  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.14

Laureaci Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1962  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.11

Beata Szydło:  Więcej polskiej gospodarki  w polskiej gospodarce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1959  


ASTROMAN Magazine - 2015.09.08

Jak Słowacja wygrała z Polską przetarg na inwestycję Jaguar Land Rover w wysokości 1,4 mld euro

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1958  


ASTROMAN Magazine - 2015.08.04

Prof. Andrzej Koźmiński: Dezercja elit

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1947  


ASTROMAN Magazine - 2015.04.08

Daniel Boniecki, McKinsey & Company: Polska gospodarka może awansować do światowej ekstraklasy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1901  


ASTROMAN Magazine - 2014.02.18

Bartosz Marczuk: Program Polski Razem to realizacja postulatów liberałów o wolnych ludziach i ograniczonym rządzie

http://www.astroman.com.pl/?mod=magazine&a=read&id=1656  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, Ph.D.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.