wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Geoexplorers International: Jak uratować polskie łupki 2014.09.29

Warszawa - 29 września 2014 - "Polska niech weźmie przykład ze Stanów Zjednoczonych, a nawet... Trynidadu i Tobago, bardzo małego kraju położonego na dwóch niewielkich wyspach Karaibów. W 2007 roku zanosiło się na wielki boom w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce. Niestety, mimo sukcesów ponad 20 lat wolnego rynku w Polsce górę wzięła mentalność rodem z systemu centralnego planowania i podejrzliwość wobec obcego kapitału. Boom wygasł." - pisze amerykański ekspert polskiego pochodzenia dr Jan Krasoń, prezes firmy Geoexplorers International, Inc. w Denver w USA.

Aurelian Oil & Gas. Niebieszczany-1, Polska.
Foto dzięki uprzejmości Aurelian
 

Warszawa – 29 września 2014

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu autorstwa amerykańskiego eksperta polskiego pochodzenia dr Jana Krasonia, prezesa firmy Geoexplorers International, Inc. z siedzibą w Denver w USA.


Jak uratować łupki


Polska niech weźmie przykład ze Stanów Zjednoczonych, a nawet... Trynidadu i Tobago – pisze ekspert.

W 2007 roku zanosiło się na wielki boom w poszukiwaniach gazu łupkowego w Polsce. Niestety, mimo sukcesów ponad 20 lat wolnego rynku w Polsce górę wzięła mentalność rodem z systemu centralnego planowania i podejrzliwość wobec obcego kapitału.
Boom wygasł.

W kołowrocie dyskusji o „zagrożeniach" wynikających ze szczelinowania, podsycanej przez zagrożonych eksporterów gazu do Polski oraz samozwańczych ekspertów, w ciągu kilku lat większość wielkich korporacji naftowych się wycofała.
A przecież to one dysponują wielkim kapitałem niezbędnym do poszukiwania gazu łupkowego.

Geolodzy firmy San Leon Energy, Siciny w Polsce.
Foto dzięki uprzejmości San Leon Energy
 
Korporacje te znalazły złoża gazu łupkowego w krajach o bardziej sprzyjającym klimacie inwestycyjnym.
Dlatego ponowne sprowadzenie ich do Polski, mimo ostatnich zabiegów rządu, będzie niemożliwe.

Inni potencjalni inwestorzy przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu w Polsce też wyciągną dla siebie wnioski i będą ostrożni.

Tymczasem ani polski rząd, ani największe krajowe firmy nadal nie mają odpowiednio wielkiego kapitału potrzebnego do poszukiwań gazu łupkowego.

Choć w międzyczasie zostało wykonanych kilkadziesiąt otworów wiertniczych w potencjalnie gazonośnych czarnych łupkach, ryzyko związane z poszukiwaniem przemysłowych zasobów gazu łupkowego nadal jest wysokie.

Aurelian Oil & Gas. Niebieszczany-1, Polska.
Foto dzięki uprzejmości Aurelian
 

Zajmijmy się starymi złożami...

Jakie wobec tego jest rozwiązanie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na Wschodzie, i pilną potrzebę uniezależnienia się Polski od importu rosyjskiego gazu?

W kontekście współczesnych osiągnięć dotyczących wierceń kierunkowych oraz szczelinowania najmniej kosztowne byłoby powtórne studium dokumentacji geologicznej, wiertniczej oraz zbadanie wydajności już znanych złóż naftowych i gazowych Karpat, Zapadliska Przedkarpackiego oraz Niżu Polskiego.

Należałoby również przyspieszyć budowę połączeń gazowych z zagranicą oraz terminalu gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu.

Największą jednak potrzebą jest przyjęcie dobrze sprawdzonego modelu regulacji dotyczących poszukiwań gazu łupkowego.

Oczywiście nie musi to być model tylko jednego kraju, choć najlepiej sprawdzonym jego składnikiem byłby niewątpliwie amerykański.

Przyjacielska kooperacja pomiędzy organami rządowymi i korporacjami poszukiwawczo-produkcyjnymi spowodowała, że w ciągu dziesięciu lat USA z importera gazu stały się największym jego producentem na świecie.

Mimo że szczelinowanie przy produkcji ropy lub gazu było stosowane już od ponad 60 lat, obawy ekologów oraz dotychczasowych producentów gazu spowodowały zwiększenie kontroli rządowej ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

San Leon Energy, Siciny w Polsce.
Foto dzięki uprzejmości San Leon Energy
 

...nowym modelem regulacji...

Tylko w północnej części stanu Kolorado (notabene obszarowo mniejszej niż polski rejon nadbałtycki) w ostatnich trzech latach wykonano około 60 tysięcy otworów wiertniczych (pionowych z przedłużeniem do 2.000 metrów, zgodnie z rozciągłością gazonośnych warstw).
Przyniosło to ludności stanu Kolorado, która jest prawie dziesięć razy mniej liczna niż populacja Polski, 110 tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy dla inżynierów i przedstawicieli innych zawodów.

Tylko w 2013 roku firmy naftowe odprowadziły do budżetu Kolorado 1,6 mld dolarów podatków.

Ewidentnie szczelinowanie hydrauliczne jest główną podstawą gospodarki stanu Kolorado.

Ktoś może jednak powiedzieć, że przyjęcie modelu „made in USA" dla Polski jest niewłaściwe.
Niemniej w kontekście współczesnych wielkich osiągnięć w przemyśle naftowym oraz wypływających z tego oczywistych wniosków adaptacja jakiegoś model bardziej odpowiedniego niż obecny staje się pilną potrzebą.

San Leon Energy, Siciny w Polsce.
Foto dzięki uprzejmości San Leon Energy
 
Modelem takim może być choćby taki jak wypracowany przez Trinidad i Tobago, bardzo mały kraj położony na dwóch niewielkich wyspach Karaibów.

Może być odpowiedni dla Polski ze względu na niezwykle przyjacielską współpracę przedstawicielstw rządu, korporacji naftowych, właściwie rozumianą politykę rządową, a szczególnie stabilność warunków koncesyjnych, politykę ochrony środowiska i realistyczne wymagania lokalnej administracji.

Polska mogłaby z tego modelu wziąć również kształcenie młodej kadry inżyniersko-administracyjno-biznesowej oraz ułatwienia w odbywania praktyk przygotowujących do pracy w przemyśle naftowym.

Aurelian Oil & Gas. Niebieszczany-1, Polska.
Foto dzięki uprzejmości Aurelian
 

...promocją...

Ponadto zachętą dla potencjalnych inwestorów, szczególnie mających szukać gazu łupkowego w Polsce, byłoby przygotowanie choćby broszury promocyjnej czy raportu podobnego do któregoś z ostatnio opublikowanych przez specjalistyczne pismo branżowe „Oil and Gas Journal", a dotyczących Trinidadu i Tobago, Zjednoczonego Królestwa czy Teksasu.

W Polsce w przygotowanie takiego promocyjnego wydawnictwa należy włączyć przede wszystkim przedstawicieli urzędów zainteresowanych odkryciem nowych złóż gazu i ropy naftowej.

Należy również zachęcić przedstawicieli wszystkich zagranicznych i lokalnych firm naftowych już poszukujących gazu łupkowego i wydobywających gaz lub ropę.

Oczywiście, w takim wydawnictwie należy zapewnić miejsce wyższym uczelniom, które śledząc współczesne osiągnięcia przemysłu naftowego, już prowadzą odpowiednie programy nauczania geologów, geofizyków, inżynierów, wiertników i innych przygotowujące do pracy w Polsce i poza jej granicami.

Polski raport powinien zostać przygotowany w dobrym języku angielskim, profesjonalnie zredagowany i zilustrowany odpowiednimi grafikami i fotografiami.
A poza wysyłką do wybranych adresatów powinien być kolportowany jako wkładka do profesjonalnego pisma branży gazowo-naftowej.

Aurelian Oil & Gas. Niebieszczany-1, Polska.
Foto dzięki uprzejmości Aurelian
 

...i podatkami

Przy przygotowaniu odpowiedniego modelu i w oczekiwaniu jego pozytywnych rezultatów należy mieć na uwadze również najnowszą dyskusję odnośnie do specjalnego opodatkowania wydobycia gazu łupkowego.

Potencjalni inwestorzy niewątpliwie będą woleli inwestować w kraju, w którym podatki oraz wszystkie inne opłaty dla gazu łupkowego są nie tylko takie same jak dla konwencjonalnych złóż ropy i gazu, ale także możliwe do opłacenia.

Kraje, w których geologia potencjalnych złóż gazu łupkowego jest słabo poznana, specjalnymi przywilejami zachęcają do jego poszukiwań, obarczonych wszak ryzykiem inwestycyjnym.

Ważne jest też, by prawo geologiczne nie zmieniało się zbyt często, jak w Polsce.

W USA prawo geologiczno-górnicze zostało przyjęte w 1872 roku.
Zdało egzamin w praktyce, dlatego nadal obowiązuje i jest przestrzegane.


dr Jan Krasoń


Dr Jan Krasoń od sierpnia 1974 roku jest prezesem amerykańskiej firmy Geoexplorers International, Inc. z siedzibą w Denver w USA.

Dr Jan Krasoń
Foto LinkedIn
 
Z zawodu geolog, od 40 lat jest konsultantem zachodnich firm wydobywczych.
Bywa nazywany człowiekiem, który wywołał w Polsce łupkową rewolucję.

Członek amerykańskich towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych:
- American Association of Petroleum Geologists (AAPG),
- Society of Economic Geologists (SEG),
- Geological Society of America (GSA),
- International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD),
- Denver Regional Exploration Geologist's Society (DREGS),
- Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC),
- Rocky Mountain Association of Geologists (RMAG).


Źródła:

Rzeczpospolita

http://www.ekonomia.rp.pl/  

LinkedIn

http://www.linkedin.com/pub/jan-krason/37/346/62b  ASTROMAN Magazine - 2014.09.26

Silna Europa to silna gospodarka

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1795  


ASTROMAN Magazine - 2014.08.20

Dr Hubert A. Janiszewski: Rządowy Miszmasz, czyli gdyby...

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1779  


ASTROMAN Magazine - 2014.08.10

Prof. Krzysztof Rybiński: Dlaczego postęp omija administrację publiczną

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1773  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.22

Prof. Robert Gwiazdowski: Hipokryzja podatkowa

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1761  


ASTROMAN Magazine - 2014.07.18

Prof. Michał Kleiber:  Polsce potrzebne jest radykalne centrum

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1758  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.09

Polish Company ORLEN acquires Birchill Exploration, new production assets in Canada, doubling its  oil and gas reserves

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1728  


ASTROMAN Magazine - 2014.04.12

Nowy klimat w europejskiej debacie o energetyce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1694  


ASTROMAN Magazine - 2014.03.24

Europejski think-tank Bruegel w Brukseli: Unia Europejska mogłaby w ciągu roku zrezygnować z rosyjskiego gazu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1682  


ASTROMAN Magazine - 2014.02.01

Paweł Olechnowicz: Energetyczne wyzwania Europy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1646  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Big Idea 2014 By Jeff Immelt: The Age of Gas

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1624  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.12

PGNiG i amerykański Chevron wspólnie poszukają gazu łupkowego w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1602  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.09

PGNIG Sales & Trading wkracza na austriacki rynek energii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1601  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.08

General Electric Selects Oklahoma City Site for New Global Hub of Oil & Gas Technology Innovation

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1600  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.01

EU domestic shale gas production could add a million jobs, new study shows

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1594  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.01

San Leon Energy to announce the successful execution of the vertical hydraulic fracture stimulations in Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1592  


ASTROMAN Magazine - 2013.10.17

Rob Posthauer Named General Electric Appliances' Sales General Manager

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1575  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.18

Polish Company PKN ORLEN to acquire an upstream company TriOil Resources in Canada

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1560  


ASTROMAN Magazine – 2013.08.26

Jeff Immelt, Chairman and CEO at GE: How to Differentiate Great Leaders from Good Leaders

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1530  


ASTROMAN Magazine – 2013.08.03

GE Completes Acquisition of Avio Aviation Business for US$4.3 Billion

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1507  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.12

Ben van Beurden to be next Chief Executive Officer of Royal Dutch Shell plc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1495  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.27

Poland in second place in Europe in terms of foreign direct investment

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1486  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Kulczyk Oil Ventures Net Production Reaches 19.9 MMcf/d in Ukraine

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1478  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland is an excellent place to invest and develop business. Why we have invested in Poland?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1472  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.18

Europe is in need of reform. The 5th European Economic Congress has ended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1463  


ASTROMAN Magazine – 2013.05.04

GE Agrees to Acquire Salof, a Designer and Manufacturer of Small LNG Technologies

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1456  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.28

Kulczyk Oil Ventures To Acquire Winstar Resources and be renamed Serinus Energy Inc.

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1450  


ASTROMAN Magazine - 2012.11.19

IEA: the United States becomes a net exporter of natural gas by 2020 and world's top energy producer by 2035

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1353  


ASTROMAN Magazine - 2012.11.12

Recommended Merger of San Leon Energy plc and Aurelian Oil & Gas plc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1349  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.02

San Leon to announce that it has found oil in southwest Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1308  


ASTROMAN Magazine – 2012.07.22

General Electric Simplifies Energy Business

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1280  


ASTROMAN Magazine – 2012.07.01

GE's ecomagination Reaches $105 Billion in Revenue

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1265  


ASTROMAN Magazine - 2012.06.09

Chesapeake Energy Corporation Announces Plan to Sell Its Midstream Assets of More Than $4.0 Billion

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1255  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.17

The U.S. Energy Information Administration presents updated projections for U.S. energy markets to 2035

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1208  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.11

ExxonMobil and GE Join University Initiative to Help Bring Latest Natural Gas Best Practices to Shale Development

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1200  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.12

The Talisman Energy and San Leon Energy reports shale gas exploration success in Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1173  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.06

Royal Dutch Shell sets out new growth agenda

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1169  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.05

Total to invest US$4.2 billion in the North Sea, Norway

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1166  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.27

TANAP project envisages transportation of 16 billion m3 Azerbaijani gas to Europe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1133  


ASTROMAN Magazine - 2011.11.20

Grupa LOTOS sprzeda koncernowi Statoil paliwa za 9,17 miliarda PLN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1104  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.25

PGNiG Norway sprzeda ropę ze złoża Skarv spółce Shell za 3,5 miliarda PLN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1083  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.23

Gaz z łupków. Bezpieczne i ekologiczne źródło energii jest już wydobywane na Pomorzu przez PGNiG

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1082  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.06

GE Energy Completes $3.2 Billion Deal to Acquire Converteam

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1051  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.28

Shale Gas. ERCB issues approval for the resumption of pipeline operations to Plains Midstream Canada

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1045  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, PhD.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
"Central and Eastern Europe Innovation Roundtable" w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki i Sundar Pichai, prezes zarządu Google
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
Premier Mateusz Morawiecki na polsko-amerykańskiej konferencji Atlantic Council w Warszawie
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.