wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Grafen, hybrydowy śmigłowiec, implanty medyczne, robot walki - współpraca Politechniki Łódzkiej i przemysłu 2014.07.10

Łódź - 9 lipca 2014 - Opracowanie rozwiązań dla superszybkiego hybrydowego śmigłowca X3, stworzenie robota pola walki, przeglądarki internetowej dla osób sparaliżowanych czy opracowanie nowego sposobu wytwarzania grafenu - to niektóre przykłady współpracy Politechniki Łódzkiej z przemysłem. Dzięki współpracy naukowców i studentów Politechniki Łódzkiej z biznesem, do przemysłu wdrożono w ostatnich latach wiele nowoczesnych technologii i rozwiązań, opracowanych przez łódzkich naukowców. Niektóre z nich są rozwiązaniami unikatowymi na światową skalę. Zdaniem Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Innowacji prof. dr hab. inż. Piotra Kuli szansą na rozwój współpracy nauki z przemysłem jest obecna forma finansowania badań ukierunkowanych na aplikacje rynkowe, która wymusza udział w projektach partnera gospodarczego.

Fragment kompleksu budynków Politechniki Łódzkiej.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 

Łódź – 9 lipca 2014

Opracowanie rozwiązań dla superszybkiego hybrydowego śmigłowca X3, stworzenie robota pola walki, przeglądarki internetowej dla osób sparaliżowanych czy opracowanie nowego sposobu wytwarzania grafenu - to niektóre przykłady współpracy Politechniki Łódzkiej z przemysłem.

 
 
Dzięki współpracy naukowców i studentów Politechniki Łódzkiej z biznesem, do przemysłu wdrożono w ostatnich latach wiele nowoczesnych technologii i rozwiązań, opracowanych przez łódzkich naukowców.
Niektóre z nich są rozwiązaniami unikatowymi na światową skalę.


Zdaniem Prorektora Politechniki Łódzkiej ds. Innowacji prof. dr hab. inż. Piotra Kuli szansą na rozwój współpracy nauki z przemysłem jest obecna forma finansowania badań ukierunkowanych na aplikacje rynkowe, która wymusza udział w projektach partnera gospodarczego.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki
Rektor Politechniki Łódzkiej
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
"Jeżeli chcemy dziś dostać pieniądze na badania stosowane, to musimy mieć partnera gospodarczego, który wyłoży swoją część środków. I w tym instytucjonalnym rozwiązaniu upatruję szansę zmiany relacji pomiędzy nauką i przemysłem"
- powiedział prof. Piotr Kula.

Prof. dr hab. inż. Piotr Kula
Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Innowacji
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Jego zdaniem dzięki współpracy z biznesem uczelnia potrafi lepiej kształtować programy nauczania tak, aby wychodziły one naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, ponadto doskonali ona i uaktualnia swój warsztat naukowy zgodnie z zapotrzebowaniami rynku.


"Należy też podkreślić wymierne korzyści ekonomiczne dla uczelni jako partnera danego przedsięwzięcia"zaznaczył prof. Piotr Kula.

Budynek Fabryki Inżynierów Politechniki Łódzkiej.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Jak powiedziała rzeczniczka uczelni Ewa Chojnacka, jedną z unikatowych technologii opracowywanych we współpracy z przemysłem jest technologia wytwarzania grafenu i wykorzystywania go do budowy zbiorników magazynujących paliwo przyszłości - wodór.


W ramach programu Graf-Tech, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ wraz z partnerem przemysłowym - firmą Seco/Warwick - realizuje projekt "Grafenowy nanokompozyt do rewersyjnego magazynowania wodoru", finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).
Wartość projektu to ponad 6 mln złotych.


Wnętrze budynku Fabryki Inżynierów Politechniki Łódzkiej.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Grafen to materiał zbudowany z pojedynczej warstwy atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną.
Jest ponad stukrotnie mocniejszy od stali, ma wyjątkowe właściwości elektryczne i nie przepuszcza gazów.

Łódzcy naukowcy opracowali technologię wytwarzania grafenu przy użyciu ciekłej matrycy metalicznej według oryginalnej, opatentowanej w świecie metody.

Laboratorium zastosowań grafenu PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Wykorzystując tak wytwarzany grafen, opracowano nanokompozytowy materiał do budowy zbiorników magazynujących wodór.
Technologia będzie mogła w niedalekiej przyszłości znaleźć zastosowanie w motoryzacji i kosmonautyce.

Naukowcy z PŁ zaprojektowali i uruchomili urządzenie do wytwarzania grafenu w skali przemysłowej.
Wyprodukowała je firma Seco/Warwick i od lutego tego roku pracuje ono w laboratorium Instytutu Inżynierii Materiałowej uczelni.

Pierwsze partie wyprodukowanego grafenu są obecnie testowane w wielu w laboratoriach w Polsce i za granicą.


Laboratorium bio-nanotechnologii przemysłowej PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
"Projekt ten po raz pierwszy pokazuje możliwość wytwarzanie grafenu dobrej jakości w skali makroskopowej, a nie tylko drobnych płatków. Jest to projekt, który ma szerokie perspektywy aplikacji w bardzo wielu nowoczesnych dziedzinach gospodarki i techniki, natomiast jest on niezwykle trudny do realizacji"
- podkreślił prof. Piotr Kula.

Spektrometr fotoelektronów AXIS Ultra w pracowni indywidualnych implantów medycznych PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Profesor Kula przyznał, że niedawno na PŁ gościli przedstawiciele działu badań i rozwoju jednego z francuskich koncernów gazowych, który jest bardzo zainteresowany współpracą w zakresie m.in. budowy zbiorników do przechowywania wodoru.

Inne ciekawe rozwiązanie opracowali naukowcy z Instytutu Biochemii Technicznej PŁ, którzy dzięki współpracy z firmą Genomed z Warszawy poznali sekwencję genomu pierwszego szczepu bakterii z gatunku Gluconacetobacter xylinus syntetyzującego bionanocelulozę.
Spektrometr fotoelektronów AXIS Ultra w pracowni indywidualnych implantów medycznych PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Bakterie zostały użyte przez zespół prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Rektora Politechniki Łódzkiej, do otrzymania materiałów opatrunkowych "CelMat", stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran.

Opracowana technologia została skomercjalizowana i w tym roku planowana jest produkcja materiałów opatrunkowych.

Zespół prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego pracuje obecnie nad uzyskaniem w krótszym czasie lepszych i tańszych materiałów opatrunkowych, implantów, maseczek kosmetycznych oraz innych, nowych produktów.

Laboratorium sieci światłowodowych PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Konsorcjum naukowo-przemysłowe Politechniki Łódzkiej (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii) z Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi realizuje projekt dotyczący opracowania metody oczyszczania biogazu w skali przemysłowej ze związków siarki i dwutlenku węgla.
Projekt wart 3,5 mln złotych jest finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oczyszczanie odbywa się przy użyciu drobnoustrojów, które prowadzą proces utleniania siarkowodoru z większą wydajnością niż stosowane obecnie procesy chemiczne.

Centrum Technologii Informatycznych PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Opracowano i uruchomiono w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi nowatorską instalację w skali półtechnicznej do biologicznego odsiarczania biogazu.

Obecnie testowana jest skuteczność instalacji w innej biogazowni w Zduńskiej Woli.

Technologia została zgłoszona do ochrony patentowej w Europie.


"Trwają rozmowy na temat komercjalizacji - są potencjalne firmy zainteresowane tą technologią" - podkreśliła rzeczniczka uczelni.

Inne konsorcjum, tworzone przez wydziały: Mechaniczny i Chemiczny PŁ oraz firmę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, uzyskało finansowanie projektu "Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla" ze środków NCBiR.
Łączna kwota projektu to ponad 22 mln złotych.


W jego ramach opracowana zostanie innowacyjna technologia usuwania rtęci z gazów spalinowych przy użyciu sorbentu, połączona z odzyskiem tego pierwiastka.

Planowane jest oczyszczanie z par rtęci części spalin wytwarzanych w jednym z bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów.

Opracowanie rozwiązań dla superszybkiego hybrydowego śmigłowca Eurocopter X3.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Na Politechnice Łódzkiej powstał także autonomiczny robot pola walki.
Projekt o wartości ponad 6,5 mln zł, realizowany jest przez Instytut Informatyki Stosowanej we współpracy z firmami Sochor, Prexer i GreenPoint z Łodzi.

Na to mobilne urządzenie składają się: nowoczesny system wizyjny z trzema rodzajami kamer: termowizyjną, noktowizyjną, światła widzialnego oraz dalmierz laserowy, nowatorski układ napędowy, a także wydajne komputery najnowszej generacji, przetwarzające dane w algorytmach zapewniających autonomię robota.

Opracowany robot może być wykorzystywany przez wojsko np. podczas misji zwiadowczych lub inspekcji podejrzanych obiektów czy ładunków wybuchowych.

Robot po wprowadzeniu nieznacznych modyfikacji będzie mógł służyć też innym służbom mundurowym, np. Policji, Straży Pożarnej czy Straży Granicznej.

Testowanie rozwiązań dla superszybkiego hybrydowego śmigłowca Eurocopter X3.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Technologie opracowane w ostatnich latach przez naukowców z Politechniki Łódzkiej zostały wdrożone przez wielkie światowe koncerny i polskie firmy.

Uczeni z Łodzi współpracują z Airbus Helicopters (dawniej Eurocopter) m.in. w zakresie obliczeń aerodynamicznych dla helikopterów.
Naukowcy z PŁ opracowali rozwiązania m.in. dla superszybkiego hybrydowego śmigłowca X3 tej firmy.

Dla koncernu Peugeot Citroen Automobiles opracowali zautomatyzowaną skrzynię biegów, pozwalającą na takie samo zużycie paliwa w ruchu miejskim i na autostradzie.
Na PŁ działa też Laboratorium Mechaniki Stosowanej tego koncernu, które pracuje nad nowymi technologiami pozwalającymi na obniżenie zużycia paliwa w samochodach m.in. z napędem hybrydowym.

Widok z tarasu nowopowstającego centrum nauki i techniki PŁ.
Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Wśród opracowań, które trafiły już do polskich firm, są m.in. przeglądarka internetowa dla osób sparaliżowanych o nazwie B-Link, Technologia PreNitLPC - sposób nawęglania wyrobów stalowych w podciśnieniu czy technologia azotowania narzędzi wykonanych ze stopów żelaza.

We współpracy ze spółką AMZ Kutno (w ramach programu INNOTECH) powstał polski prototyp miejskiego autobusu z ekologicznym napędem elektrycznym.

Foto dzięki uprzejmości Politechniki Łódzkiej
 
Łódzcy naukowcy pracują obecnie nad kolejnymi projektami, które - ich zdaniem - mają duży potencjał wdrożeniowy.
Wiele z nich to rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie w medycynie.

Wśród nich jest m.in. ubiór ochronny dla wcześniaków, który ma ograniczyć u tych noworodków utratę wody wskutek parowania, a jednocześnie zapewnić im komfort termiczny oraz nowe biomateriały do leczenia ran cukrzycowych.


Autor: PAP


Dodatkowe informacje:

Politechnika Łódzka
ul. Ks. I. Skorupki 6/8
90-924 Łódź,
tel. (+48 42) 631 20 08, 631 20 07
fax (+48 42) 636 92 35
www.p.lodz.pl  


Video
Politechnika Łódzka - Twoja Strefa Sukcesu


http://www.youtube.com/watch?v=F2wIGxM7O_s  


Źródła: wnp.pl oraz Politechnika Łódzka

http://www.wnp.pl/  

http://www.p.lodz.pl/index.htm  ASTROMAN Magazine - 2014.06.19

Poland's CodiLime selected for maintenance contract with NTT i3 Palo Alto data center in California

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1738  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.08

Fujitsu World Tour 2014 w Warszawie czyli Fujitsu buduje hiperpołączony świat

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1727  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.01

2014 University Rover Challenge 1st Place: Hyperion Team - Bialystok University of Technology, Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1722  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.31

Raport EY: Atrakcyjność Inwestycyjna Europy. Polska najlepsza w regionie. Europa Zachodnia bardziej atrakcyjna niż Chiny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1720  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.31

Innowacyjność w czasach nowej ekonomii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1719  


ASTROMAN Magazine - 2014.04.05

Polska utrzymała pozycję lidera jako najatrakcyjniejsze państwo dla inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1693  


ASTROMAN Magazine – 2014.04.02

Bronisław Komorowski, Prezydent RP: Gospodarki Niemiec, Francji i Polski wytwarzają razem 40 procent PKB Unii Europejskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1689  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014: Warszawa liderem inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1635  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.03

Polish team won Programming Marathon24

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1596  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.14

Polish start-up Estimote Wins PCH Incubator Highway1's Award for Best Hardware Startup in California

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1556  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.13

Polski hotel podwodny Water Discus podniesie prestiż Resortu ZEN na Malediwach w branży turystycznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1496  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.21

Wielki światowy sukces polskich studentów na Aero Design 2013, California, USA

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1446  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.21

Wroclaw University of Economics Crowned Winner of Seventh Annual CFA Institute Research Challenge Student

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1447  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.01

Amazon.com Announces Acquisition of IVONA Software

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1405  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.20

Polska nowatorska koncepcja podwodnych hoteli Water Discus

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1393  


ASTROMAN Magazine - 2012.07.22

Spintronika: Powstał nowy typ tranzystora, owoc polskiej technologii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1281  


ASTROMAN Magazine - 2012.06.05

Wicemistrzowie świata i Mistrz Polski w programowaniu z firmy CodiLime zainwestują w Białymstoku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1251  


ASTROMAN Magazine - 2012.01.28

Pierwszy polski satelita studencki PW-Sat poleci w kosmos 9 lutego 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1160  


ASTROMAN Magazine - 2011.07.16

Microsoft Reveals Imagine Cup 2011 Winners in New York City

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1018  


ASTROMAN Magazine - 2011.06.05

Polski łazik marsjański MAGMA2 najlepszy na świecie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=989  


ASTROMAN Magazine - 2010.02.08

Polscy naukowcy modernizują akceleratory w CERN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=660  


ASTROMAN Magazine - 2010.01.10

Polskie satelity zbadają w kosmosie najgorętsze gwiazdy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=637  


ASTROMAN Magazine - 2009.11.14

Polscy emigranci zarobili 125 miliardów EUR

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=599  


ASTROMAN Magazine - 2009.08.19

Zwycięstwo studentów Politechniki Warszawskiej w konkursie General Electric "Make Your Campus Greener"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=560  


ASTROMAN Magazine - 2009.07.11

Instytut Problemów Jądrowych dołączył do japońskiego programu badań kosmicznych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=538  


ASTROMAN Magazine - 2009.07.11

Imagine Cup 2009 - trzy polskie drużyny na podium

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=537  


ASTROMAN Magazine - 2008.03.12

Polacy zwycięzcami Imagine Cup 2007 Akcelerator Innowacji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=337  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, PhD.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.