wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Poland's PGE EJ1 has selected AMEC Nuclear UK as Owner's Engineer to support the first Polish Nuclear Power Plant build project 3,000 MWe 2014.07.08

Warsaw, Poland - July 07, 2014 - PGE EJ1 Sp. z o.o. has completed the public procurement procedure of competitive negotiations involving publication and selected the winning bid for "Providing Technical Advisor (Owner's Engineer) services to support PGE EJ1 Sp. z o.o.'s first Polish nuclear power plant development program with an installed capacity of approximately 3,000 MWe". The winning bid has been submitted by AMEC Nuclear UK Ltd. Total bid value amounts to 1,327,978,177.52 PLN net, this sum encompassing the required scope of work valued at: 204,601,176.23 PLN net, and the optional scope of services valued at: 1,123,377,001.29 PLN net.

Site Management
AMEC is a partner in Nuclear Management Partners Ltd (NMP), a company owned jointly by URS, AREVA and AMEC.
NMP is the parent body organisation which owns the shares in Sellafield Limited to manage and operate the Sellafield site on behalf of the Nuclear Decommissioning Authority.
As part of NMP, AMEC is contributing to an extensive change and delivery programme at Sellafield as part of a 17 year contract
.
Photo by courtesy of AMEC
 

Warsaw, Poland – July 07, 2014

PGE EJ1 Sp. z o.o. has completed the public procurement procedure of competitive negotiations involving publication and selected the winning bid for „Providing Technical Advisor (Owner’s Engineer) services to support PGE EJ1 Sp. z o.o.’s first Polish nuclear power plant development program with an installed capacity of approximately 3000 MWe”.

The winning bid has been submitted by AMEC Nuclear UK Ltd.

Total bid value amounts to 1,327,978,177.52 PLN net, this sum encompassing the required scope of work valued at: 204,601,176.23 PLN net, and the optional scope of services valued at: 1,123,377,001.29 PLN net.

AMEC NSS is a provider of services to nuclear utilities and related markets.
With more than 40 years of experience and an in-depth knowledge of nuclear plant design and operation, AMEC supports its clients through the entire nu clear life-cycle, from new build to operations, refurbishment and life extension and finally waste management and decommissioning
.
Photo by courtesy of AMEC
 
The Tender Committee has applied the following criteria in order to evaluate the bids:

• methodology (max 70 points)
• price (max 20 points)
• commercial (max 10 points).

At this stage of project development, selection of Owner’s Engineer is a strategic decision.


Jacek Cichosz, President of PGE EJ 1 Sp. z o.o.
Courtesy of PGE EJ 1 Sp. z o.o
 
“Close cooperation with the selected Technical Advisor will allow for performance of some key activities that require nuclear expertise and competence such as development and execution of Integrated Proceedings, IMS implementation, planning for site and NPP associated infrastructure”
- says Jacek Cichosz, President of PGE EJ 1 Sp. z o.o.

AMEC’s nuclear experts provide detailed Safety Analysis and Safety Case Preparation which includes analysis and coordination of thermal hydraulics, physics, fuel, containment, atmospheric release, and dose calculations analyses used in preparing and maintaining plant safety reports.
In addition, AMEC has the unique capability to provide safety analysis assessments to engineering design projects, and engineering activities relating to power plant design, operations, maintenance, and lay up.
Photo by courtesy of AMEC
 
AMEC Nuclear UK Ltd. has received the score of 90 points under the procurement procedure in question.

The remaining bidders were awarded the following scores respectively:

• consortium of Mott MacDonald Limited and AF-Consult Switzerland AG – 58,67 points

• consortium of: URS Polska Sp. z o.o. and Tractebel Engineering S.A. – 54,55 points

• Exelon Generation Company, LLC – 45,89 points.

Owner’s Engineer will support the Investor (PGE EJ1) during the development and execution of the NPP build project.

Courtesy of AMEC
 
The Technical Advisor selected will in particular support the Owner in the execution of tasks and meeting the requirements set by the nuclear technology provider/ main EPC contractor as well as other key service providers of the project.

The scope of work encompasses 13 areas of close cooperation:

• Integrated Proceedings support

• Licensing

• Engineering support

• Site infrastructure

• Contractor and supply chain oversight

• Culture of safety

• QA

• Management system

• Contract management

• PMO

• Capacity building and operational readiness

• Training oversight

• Stat-up and testing.


Additional information:

Joanna Zając
Chief Specialist
Communications and External Relations Office
PGE EJ 1 Sp. z o.o.
phone: +48 783 941 518
joanna.zajac@gkpge.pl  


 
 
Source: PGE EJ 1 Sp. z o.o.

http://www.pgeej1.pl/  


About AMEC

AMEC (LSE: AMEC) is a focused supplier of consultancy, engineering and project management services to its customers in the world's oil and gas, mining, clean energy, environment and infrastructure markets.

 
 
With annual revenues of some £4 billion, AMEC designs, delivers and maintains strategic and complex assets and employs around 27,000 people in about 40 countries worldwide.

See www.amec.com  


ASTROMAN Magazine – 2014.07.01

AMEC wins consultancy contract for UAE nuclear energy programme

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1750  Jacek Cichosz

President of the Management Board, PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Jacek Cichosz
Courtesy of PGE EJ 1 Sp. z o.o.
 
Jacek Cichosz is a graduate of the Electrical Department of Warsaw University of Technology.

Since January 2011 he held the position of the Director of Operations of PGE EJ 1 Sp. z o.o., in charge of the overall coordination and development of key areas for the project, including: project management, site selection, integrated proceedings, reactor technology and EPC contractor selection, design and engineering issues, quality and nuclear safety management, licensing and permitting as well as integrated management systems.

Between 1998-2010 Mr. Cichosz worked for with Accenture, implementing and supervising large scale projects for clients in the energy, oil and steel-works sectors, including Vattenfall, RWE, Energa, Total, MOL and ArcelorMittal.

Between 2008-2010 he held the position of Director of Resources (energy and natural resources) at Accenture Sp. z o.o., responsible for consulting practices development as well as the execution of complex transformation projects and implementation of solutions developed for clients operating in the energy, utilities, steel-works, oil and gas sectors.
He was the member of the Board of Directors of the Polish Accenture branch.

Doctoral student at Ecole des Mines de Paris (ENSMP), Centre de Morphologie Mathematique (CMM), also completed a post-graduate program at the Institut pour l’ouverture à la Société et à l’Economie Françaises et Européennes (ISEFRE).


Source: PGE EJ 1 Sp. z o.o.

http://www.pgeej1.pl/  


PGE EJ 1 Sp. z o.o. wybrała Inżyniera Kontraktu w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej


Warszawa – 7 lipca 2014

PGE EJ 1 Sp. z o.o. rozstrzygnęła przetarg publiczny prowadzony w trybie negocjacji z ogłoszeniem na świadczenie przez Inżyniera Kontraktu (ang. Owner’s Engineer) usług doradztwa technicznego w procesie inwestycyjnym związanym z budową przez PGE EJ 1 Sp. z o.o. pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy około 3.000 MW.

Wykonawcą wybranym w postępowaniu jest AMEC Nuclear UK Ltd.

Cena oferty Wykonawcy to 1.327.978.177,52 PLN netto, w tym cena za zakres podstawowy: 204.601.176,23 PLN netto, a cena za zakres opcjonalny: 1.123.377.001,29 PLN netto.

Komisja przetargowa oceniała oferty na podstawie następujących kryteriów:

• metodologia (maksymalnie 70 pkt)
• cena (maksymalnie 20 pkt)
• warunki handlowe (maksymalnie 10 pkt).

Wybór Inżyniera Kontraktu to strategiczna decyzja na tym etapie projektu.

„Współpraca z wybranym wykonawcą pozwoli na realizację kluczowych zadań wymagających doświadczenia i kompetencji z obszaru energetyki jądrowej m.in. przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania zintegrowanego, wdrożeniu zintegrowanych systemów zarządczych, czy opracowaniu planów infrastruktury lokalizacji i infrastruktury towarzyszącej EJ”
powiedział Jacek Cichosz, Prezes PGE EJ 1 Sp. z o.o.

Firma AMEC Nuclear UK Ltd. otrzymała 90 punktów w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostali Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

• Konsorcjum firm: Mott MacDonald Limited, AF-Consult Switzerland AG – 58,67 pkt

• Konsorcjum firm: URS Polska sp. z o.o. Tractebel Engineering S.A. – 54,55 pkt

• Exelon Generation Company, LLC – 45,89 pkt.

Inżynier Kontraktu wspierać będzie organizację Inwestora (PGE EJ 1) w przygotowaniu i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej.

Wybrany wykonawca wspierać będzie Spółkę w szczególności w realizacji zadań i wypełnianiu obowiązków w stosunku do dostawcy technologii reaktora/głównego wykonawcy EPC (Engineering Procurement Construction) oraz pozostałych wykonawców kluczowych prac.

Zakres prac przewiduje 13 obszarów współpracy:

• Wsparcie w Postępowaniu Zintegrowanym;
• Zezwolenia i pozwolenia;
• Wsparcie inżynieryjne;
• Infrastruktura w miejscu Lokalizacji;
• Nadzór nad dostawcami i łańcuchem dostaw;
• Kultura bezpieczeństwa;
• Zapewnienie jakości;
• System zarządzania;
• Zarządzanie umowami;
• Biuro Zarządzania Programem (ang. PMO);
• Budowanie i gromadzenie potencjału oraz gotowość do eksploatacji;
• Nadzór nad szkoleniami;
• Testowanie i rozruch.


PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenie badań lokalizacyjnych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. odpowiada także za przeprowadzenie postępowania na wybór technologii przyszłej elektrowni jądrowej.


PGE EJ 1 Sp. z o.o.
ul. Mysia 2
00-496 Warszawa
tel: (+48) 22 340 1053
fax: (+48) 22 340 1041


Źródło: PGE EJ 1 Sp. z o.o.

http://www.pgeej1.pl/  ASTROMAN Magazine – 2014.07.05

TOSHIBA and GDF SUEZ Complete NuGen Deal, Europe's Largest New Nuclear Energy Project in Northwest England

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1747  


ASTROMAN Magazine – 2014.07.01

AMEC wins consultancy contract for UAE nuclear energy programme

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1750  


ASTROMAN Magazine - 2014.06.15

Prof. Jacek Jagielski: Za 30 lat reaktory jądrowe czwartej generacji będą wytwarzały 85% energii na świecie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1734  


ASTROMAN Magazine - 2014.05.23

VI Europejski Kongres Gospodarczy 2014: Bezpieczeństwo i solidarność w energetyce zamiast lansowanej doktryny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1717  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.15

Elektrownie jądrowe: tanie, bezemisyjne i bezpieczne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1712  


ASTROMAN Magazine – 2014.05.01

Prof. Andrzej Strupczewski: Jeżeli nas stać na czystą energię, czyli słońce, wiatr, energia jądrowa - to najtańsza jest energia jądrowa

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1704  


ASTROMAN Magazine – 2014.04.27

GE's Energy Investing Unit Exceeds $10 Billion Renewable Energy Milestone, Generating Clean Power, Jobs

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1703  


ASTROMAN Magazine - 2014.04.12

Nowy klimat w europejskiej debacie o energetyce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1694  


ASTROMAN Magazine – 2014.03.24

Europejski think-tank Bruegel w Brukseli: Unia Europejska mogłaby w ciągu roku zrezygnować z rosyjskiego gazu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1682  


ASTROMAN Magazine – 2014.02.12

Kajetan Różycki from NCBJ in Poland appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1652  


ASTROMAN Magazine – 2012.07.01

GE's ecomagination Reaches $105 Billion in Revenue

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1265  


ASTROMAN Magazine – 2012.06.21

Siemens: the Integration of Regenerative Energy and Electric Mobility

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1259  


ASTROMAN Magazine – 2012.03.17

The U.S. Energy Information Administration presents updated projections for U.S. energy markets to 2035

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1208  Editor-in-Chief of ASTROMAN magazine: Roman Wojtala, PhD.


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.