wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Bronisław Komorowski, Prezydent RP: Gospodarki Niemiec, Francji i Polski wytwarzają razem 40 procent PKB Unii Europejskiej 2014.04.02

'Uzasadnione jest dokonanie korekty polityki europejskiej, bo dziś już wiemy, że tak głębokie cofnięcie się w rozwoju przemysłu było błędem, który UE musi teraz naprawić. Ceny energii już decydują i nadal będą decydowały o przyszłości - mówiąc o współpracy gospodarczej i przemysłowej, musimy zmierzyć się z pytaniem, co zrobić, by energia w Europie była tańsza, by nie drożała z każdym rokiem. Zwracam uwagę także na konkurencję ze strony Azji, która z Europą konkuruje nie tylko tańszą siłą roboczą, lecz także skuteczniejszą polityką przemysłową. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna musi być w coraz mniejszym stopniu przeszkodą, a w coraz większym stopniu motorem rozwoju gospodarczego i rozwoju przemysłu." - powiedział Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencja "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski". Kraków 2014.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
W związku z obecną sytuacją gospodarczą w Unii Europejskiej, w ślad za zamieszczonym w ASTROMAN Magazine 26 marca 2014 artykułem
Mark Weinberger: Europa tłumi przedsiębiorczość i innowacyjność
(Mark Weinberger jest globalnym prezesem i dyrektorem generalny renomowanej firmy doradczo-audytorskiej EY, dawniej Ernst & Young)
http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1683  

warto przypomnieć sobie główne tezy wystąpień trzech głównych uczestników konferencji "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., jaka odbyła się w Krakowie w dniach 6-7 lutego 2014 roku.

Pisaliśmy na ten temat w ASTROMAN Magazine już 20 stycznia 2014 w artykule zapowiadającym tę konferencję
Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie 6-7 lutego 2014
http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1638  

Redakcja ASTROMAN Magazine zwraca szczególną uwagę Państwa na wystąpienia, jakie podczas konferencji wygłosili:

• Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

• Sigmar Gabriel, Wicekanclerz Niemiec, Minister Gospodarki i Technologii,

• Arnaud Montebourg, Minister Odnowy Produkcji Francji.


Dzięki uprzejmości Polskiego Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., zamieszczamy poniżej główne tezy wystąpienia Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Logo Konferencji PTWP
 
"Ceny energii już decydują i nadal będą decydowały o przyszłości - mówiąc o współpracy gospodarczej i przemysłowej, musimy zmierzyć się z pytaniem, co zrobić, by energia w Europie była tańsza, by nie drożała z każdym rokiem"
- powiedział Bronisław Komorowski, Prezydent RP, podczas konferencji "Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski", jaka odbyła się w Krakowie w dniach 6-7 lutego 2014 roku.

Ostatnie 25 lat to dla Polski ćwierćwiecze wolności i wolnego rynku, w ramach którego mieści się doświadczenie dziesięciu lat funkcjonowania w zakresie reguł wyznaczanych przez Unię Europejską.

Jeśli chodzi o wymiar polityczny, społeczny czy szczególnie gospodarczy, to dla Polski okres bardzo dobry.

W tym czasie uzyskaliśmy pozycję jednego z liderów rozwoju gospodarczego w Europie. Licząc różnymi metodami, Polska jest dziś 6. lub 8. gospodarką europejską.

Mamy aspiracje i ambicje, by rozwijać się jeszcze szybciej.

Polski rozwój gospodarczy, a w takich dziedzinach jak branża chemiczna, przemysł wydobywczy, motoryzacyjny, meblarski czy AGD mamy liczące się sukcesy, wyraża się m.in. w tym, że produkcja przemysłowa naszego kraju od września 2008 roku do września 2013 roku wzrosła o ponad 20 procent.
Nie czujemy więc bezpośrednich skutków negatywnych dezindustrializacji.

Z innych powodów jesteśmy jednak żywo zainteresowani szukaniem rozwiązań, które na gruncie europejskim sprzyjałyby wzmocnieniu industrialnej tkanki i zwiększyły zdolność konkurowania z resztą świata.

Z niepokojem przyglądamy się skutkom przyjętych rozwiązań w dziedzinie polityki przemysłowej Unii Europejskiej, bo obawiamy się, że może to zagrozić konkurencyjności polskiej gospodarki i gospodarki całej Unii.


Ideologia i energia

Mówiąc o europejskim przemyśle, trzeba pamiętać, że industrializacja niejedno miała i ma imię, w zależności od tego, w jaki sposób się ją prowadzi.

Jednym z doświadczeń ćwierćwiecza polskiej wolności i wolnego rynku jest stwierdzenie, że zupełnie dobrze można żyć bez ideologii, ale bez energii nie.

To dla nas ważna konstatacja, bo rozwijamy się po przełamaniu ciążących na naszym rozwoju okowów ideologii - ideologii poniekąd "księżycowej", w imię której wprowadzano industrializację sztuczną, przyspieszoną i podporządkowaną efektom politycznym.

Mamy jednak i inne doświadczenie.
Myślę tu o osiągnięciach wszystkich polskich rządów, które potrafiły wykorzystać możliwości, jakie tworzyły fundusze europejskie, a także zaczerpnąć z myśli politycznej i dorobku UE po to, by dokonać korekty nieuregulownego, niecywilizowanego procesu industrializacji, odbywającego się kosztem środowiska naturalnego, kulturalnego i kosztem innych elementów składających się na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa.

W okresie naszego ćwierćwiecza mamy prawdziwie gigantyczne osiągnięcia, jeśli chodzi o ochronę środowiska naturalnego i dążenie do zrównoważonego rozwoju.

Zaczynamy mieć też doświadczenia z ograniczeniami, które nas dotykają z tytułu przyjętej w UE mniej czy bardziej świadomie dezindustrializacji.

Potrzebujemy dyskusji i odpowiedzi na pytania, jak osiągnąć cele takie, jak ochrona klimatu, z utrzymaniem szans dla przemysłu, bez czego trudno sobie wyobrazić skuteczne konkurowanie z gospodarkami świata.

Okres dezindustrializacji w świecie zachodnim wiązał się z rewolucją informatyczno-telekomunikacyjną, z postępem globalizacji, usług finansowych, a także z wiarą, że oparcie rozwoju na usługach wystarczy.

Otóż - nie wystarczy, to widać.

Uzasadnione jest dokonanie korekty polityki europejskiej, bo dziś już wiemy, że tak głębokie cofnięcie się w rozwoju przemysłu było błędem, który UE musi teraz naprawić - po pogłębionej debacie i po wyciągnięciu wniosków także z doświadczeń takich krajów jak Polska czy Niemcy Wschodnie, gdzie industrializacja odbywała się w sposób krzywdzący dla interesu narodowego, środowiska czy dla samej gospodarki.

Przemysł w Polsce, ale nie tylko tu, daje poczucie stabilności miejsc pracy.

Przemysłu nie da się bowiem tak łatwo "wywieźć za granicę".

Przemysł to także lepsze miejsca pracy - dobre zarobki przekraczające o 10 procent polską średnią krajową.

To musi być uwzględniane przy budowaniu polskiej, ale także europejskiej polityki przemysłowej, jeśli poważnie traktuje się deklaracje o chęci zbliżenia się przez Polskę, ale i inne kraje będące "na dorobku" do średniej europejskich wynagrodzeń.


Konieczna korekta

Cieszę się, że tu w Krakowie możemy spotkać się w kręgu polityków i praktyków biznesu.

To ważne, że przyjechali tu przedstawiciele liczących się firm z Polski, Francji i Niemiec, które to podmioty tworzą 200 tysięcy miejsc pracy w Polsce i 1,5 mln na całym świecie.

Widać, że europejski przemysł nie jest wyłącznie przedmiotem troski specjalistów od polityki przemysłowej, lecz także praktyków życia gospodarczego.

Cieszę się też, że przemysłowy Trójkąt Weimarski staje się nową odsłoną naszej europejskiej współpracy.

Potencjał przemysłowy (przenoszący się w znacznej mierze na potencjał polityczny) krajów Trójkąta mogący wpływać na kształtowanie polityki przemysłowej Unii Europejskiej jest istotny.

Gospodarki Niemiec, Francji i Polski wytwarzają razem 40 procent PKB Unii Europejskiej.

Warto zwrócić uwagę na inne, pozagospodarcze aspekty dyskusji o integracji europejskiej, które mogą stanowić wyzwania i szanse dla gospodarek i przemysłu krajów Trójkąta Weimarskiego.

Bardzo potrzebna Europie wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony ma szansę realizować się głównie w obszarze współpracy przemysłu obronnego, będącej przecież kooperacją na szczytach przemysłowego nowatorstwa technicznego, innowacyjności, nauki z szansami przenoszenia wielu rozwiązań do produkcji cywilnej.

Chciałbym też zwrócić uwagę na problem konkurencyjności cen energii jako warunku przywrócenia dynamiki rozwoju przemysłowego i szerzej - gospodarczego w Europie.

Ameryka z trzykrotnie niższymi cenami gazu niż w Europie jest dla nas pożądanym partnerem, jeśli chodzi o budowanie wspólnej przestrzeni gospodarczej obejmującej UE i USA, ale jest także groźnym konkurentem.

Ceny energii już decydują i nadal będą decydowały o przyszłości - mówiąc o współpracy gospodarczej i przemysłowej, musimy zmierzyć się z pytaniem, co zrobić, by energia w Europie była tańsza, by nie drożała z każdym rokiem.

Zwracam uwagę także na konkurencję ze strony Azji, która z Europą konkuruje nie tylko tańszą siłą roboczą, lecz także skuteczniejszą polityką przemysłową.

Europejska polityka energetyczno-klimatyczna musi być w coraz mniejszym stopniu przeszkodą, a w coraz większym stopniu motorem rozwoju gospodarczego i rozwoju przemysłu.

Dla Polski to szczególnie ważne, ale jestem przekonany, że Unia nie może utrudniać wzrostu gospodarczego w żadnym kraju członkowskim.Bronisław Komorowski

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej


Logo Konferencji PTWP
 
Źródło: PTWP S.A.


http://www.wnp.pl/artykuly/  ASTROMAN Magazine – 2014.04.02

Sigmar Gabriel, Wicekanclerz Niemiec: Francja, Niemcy i Polska będą forsowały w Europie hasła reindustrializacji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1688  


ASTROMAN Magazine – 2014.04.02

Arnaud Montebourg, Francja: Konieczny jest system wsparcia dla sektora przemysłowego Unii Europejskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1687  


ASTROMAN Magazine – 2014.03.24

Europejski think-tank Bruegel w Brukseli: Unia Europejska mogłaby w ciągu roku zrezygnować z rosyjskiego gazu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1682  


ASTROMAN Magazine – 2014.03.23

Premier Matteo Renzi redukuje podatki i administrację państwową, dofinansowuje biednych i przedsiębiorczych Włochów

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1681  


ASTROMAN Magazine - 2014.03.19

Prof. Marek Wierzbowski: Ameryka wyznacza światu kierunek zmian w regulacjach rynków finansowych

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1677  


ASTROMAN Magazine - 2014.03.10

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Zadaniem dla gospodarki jest wysoki wzrost PKB i eksportu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1672  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie 6-7 lutego 2014

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1638  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Potrzeba afrykańskiej strategii cz. 2: Uczmy się od Brazylii, Chin i Turcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1636  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.03

Prof. Michał Kleiber: Filar przyszłego świata

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1629  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.