wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Zadaniem dla gospodarki jest wysoki wzrost PKB i eksportu 2014.03.10

Warszawa - 10 marca 2014 - Dziś kluczowym zadaniem rozwoju Polski jest osiągnięcie wysokiego wzrostu PKB i zwiększenie zdolności eksportowych - podkreślił Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, otwierając konferencję "Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform". Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie oraz uniknęła głębokich skutków kryzysu gospodarczego, typowego dla całej UE i zachowała wzrost gospodarczy w czasie, kiedy inne kraje przeżywały recesję i zapaść. Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki i dzięki rozwojowi tego sektora możemy zmniejszać bezrobocie. Bronisław Komorowski przypomniał, że w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje prawie 12 mln osób. Jest zdania, że ograniczenie szarej strefy i wzrost zatrudnienia będą możliwe poprzez dostosowanie prawa pracy do działalności typowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Według prezydenta rekomendacje OECD dla Polski są dobrym drogowskazem działań dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Przekonywał, że trzeba tworzyć firmom w Polsce warunki do rozwoju, ale także tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i zdolności do konkurowania.

Miejsce obrad Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" w Warszawie 10 marca 2014.
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 

Warszawa – 10 marca 2014

„Dziś kluczowym zadaniem rozwoju Polski jest osiągnięcie wysokiego wzrostu PKB i zwiększenie zdolności eksportowych”podkreślił Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, otwierając konferencję „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”.

„Wówczas możliwa będzie istotna poprawa jakości życia Polaków. Możliwy będzie dalszy rozwój gospodarczy na miarę naszych ambicji, osiąganie dalszego wzrostu poziomu naszego życia i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez najbliższe 25 lat naszej polskiej wolności”dodał Bronisław Komorowski.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przemawia podczas Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie oraz uniknęła głębokich skutków kryzysu gospodarczego, typowego dla całej UE i zachowała wzrost gospodarczy w czasie, kiedy inne kraje przeżywały recesję i zapaść.


Prezydent RP Bronisław Komorowski przemawia podczas Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
„To jest słuszne źródło naszej dumy”
.
„Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki i dzięki rozwojowi tego sektora możemy zmniejszać bezrobocie”podkreślił Prezydent RP.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Przypomniał, że w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje prawie 12 mln osób.

Dodał też, że 85% młodych Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, co także pozwala optymistycznie patrzyć w przyszłość.

Uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
„Polacy są i chcą być przedsiębiorczy, jednak trudno im często realizować swoje zamysły, marzenia z powodu istnienia bardzo różnych barier”
zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Przekonywał, że trzeba tworzyć firmom w Polsce warunki do rozwoju, ale także tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i zdolności do konkurowania.


„Oferujemy tu w Kancelarii Prezydenta pakiet zmian na rzecz przedsiębiorczości – mikro, małych i średnich firm”stwierdził Prezydent RP.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski wskazywał, że Kancelaria Prezydenta pracuje nad trzema obszarami:

• przepisy wzmacniające ochronę praw podatnika.
"Zmiany te, np. wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika, wzmocnią ład w relacjach obywateli z administracją" – uważa Bronisław Komorowski.

• poprawa warunków dla innowacji małych i średnich przedsiębiorstw.

• zmiany w prawie pracy, na co uwagę zwraca także raport OECD.
"To jest trudny, delikatny społecznie obszar, ale bez ruszenia tego obszaru nie ma mowy o utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki" – przekonywał prezydent.

Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski jest zdania, że ograniczenie szarej strefy i wzrost zatrudnienia będą możliwe poprzez dostosowanie prawa pracy do działalności typowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Według prezydenta rekomendacje OECD dla Polski są dobrym drogowskazem działań dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Przemawia Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski ocenił, że rekomendacje OECD są cenne również w dalszej dyskusji nad perspektywą przyjęcia euro w Polsce.
Prezydent dodał, że nad tą kwestią trzeba się zastanawiać także w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki dzisiaj i w przyszłości.

Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska potrzebuje nowego impulsu reformatorskiego na rzecz dynamicznego rozwoju przez kolejne 25 lat polskiej wolności.

„Widzę w tym zadanie dla wszystkich, także dla siebie”dodał Bronisław Komorowski.

Uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Zdaniem Bronisława Komorowskiego to oznacza:


• konieczność stworzenia dobrych warunków dla przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki Polski,

• kontynuację procesu deregulacji,

• proinnowacyjną reorientację polskiej gospodarki.Prezydent RP Bronisław Komorowski i uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent odniósł się też do koniecznych reform na Ukrainie
.

„Ukraina jest ważna dzisiaj, jako dostrzeżenie tego, jak można utracić szanse i jak trudno jest je odzyskiwać i jak wielkie zadanie czeka nas wszystkich we wspieraniu Ukrainy w procesie niełatwych reform, które ten kraj czekają. Bez reform na Ukrainie nie będzie dobrych rozwiązań, także potrzebnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i dobrego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego” - powiedział Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski dodał, że Ukraina w ostatnich dniach zgłosiła wniosek o uruchomienie procedur prowadzących do członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

„Mam świadomość, że OECD będzie się musiało tym problemem zająć. My jesteśmy członkiem OECD - to także nasze zadanie. Sądzę, że należy ten wniosek potraktować - chciałbym bardzo potraktować - jako deklarację gotowości do głębokiego reformowania ukraińskiej gospodarki, ukraińskiej rzeczywistości”zaznaczył Bronisław Komorowski.

Z tego punktu widzenia powinniśmy i będziemy wspierali Ukrainę”zapowiedział Bronisław Komorowski.

Wyraził też przekonanie, że również OECD dysponuje wielkimi, sprawdzonymi zespołami eksperckimi i może być ważnym źródłem inspiracji dla Ukrainy.

Spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Sekretarzem Generalnym OECD Jose Angel Gurria.
Foto dzięki uprzejmości prezydent.pl
 
Podczas spotkania Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki.

W konferencji uczestniczyli też Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Jerzy Pruski.

Partnerami medialnymi konferencji byli Dziennik Gazeta Prawna oraz telewizja TVN 24 Biznes i Świat.Video
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".


http://www.youtube.com/watch?v=6HisfxFTYI4  


Źródło:

 http://www.prezydent.pl/  
 ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie 6-7 lutego 2014

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1638  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Potrzeba afrykańskiej strategii cz. 2: Uczmy się od Brazylii, Chin i Turcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1636  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.03

Prof. Michał Kleiber: Filar przyszłego świata

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1629  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.02

Dr Hubert A. Janiszewski: Życzenia na 2014 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1627  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Jan Krzysztof Kulig: Potrzeba afrykańskiej strategii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1626  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Noworoczne orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1625  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.27

Prof. Krzysztof Rybiński: Cele strategiczne przy tworzeniu budżetu Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1615  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy…

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.15

Prof. Krzysztof Rybiński: Katastrofa na rynku pracy. Talenty uciekają za granicę, mamy ponad 500 tysięcy urzędników

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1559  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.09

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP: Konieczna jest podatkowa rewolucja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1553  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.03

Dr Hubert Janiszewski: Hydra biurokracji fiskalnej pożera coraz większy obszar przedsiębiorczości Polaków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1487  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.12

Premier Japonii Shinzo Abe: Trzy strzały wzrostu gospodarczego mają skierować Japonię ku przyspieszonemu rozwojowi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1480  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1476  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.25

Prof. Leszek Balcerowicz: Wszystkie partie powinny zająć się poprawą warunków do pracy i przedsiębiorczości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1466  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.05

Wally Olins: Polska na tle świata musi się wyróżniać w każdej dziedzinie, potrzebuje osobowości i własnego stylu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1458  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.16

Robert Gwiazdowski: To nie pieniądze z Unii Europejskiej są podstawą rozwoju Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1409  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
NASA, Northrop Grumman Launch Space Station, National Lab Cargo
Dell EMC Gains High Performance Computing Momentum and Expands Portfolio
Fourth industrial revolution and machine learning
NASA TV Coverage Set for November 15 Cygnus Launch to International Space Station
Daimler and Bosch: San José as the pilot city for automated ride-hailing service
Intel Shows Breadth of Data-Centric Platform with Cascade Lake Advanced Performance and Xeon E-2100
Intel Shows Breadth of Data-Centric Platform with Cascade Lake Advanced Performance
A window to the cloud: Microsoft unveils new Azure Cloud Collaboration Center
IBM Blockchain: How Dubai is Becoming the Blockchain Capital of the World
IBM To Acquire Red Hat, Completely Changing The Cloud Landscape And Becoming World's #1 Hybrid Cloud Provider For USD34 Billion
Lockheed Martin: U.S. Army Pilots Fly Autonomous Sikorsky Helicopter In First-Of-Its-Kind Demonstration
Lockheed Martin: Aegis Combat System Demonstrates Success During At-Sea Test Against Medium Range Ballistic Missile
Prof. Witold M. Orłowski: Polska 2050. Warunki rozwoju naszego kraju
Prof. Grzegorz W. Kołodko: Miejsce Polski w szeregu państw świata
Emirates: Miracle Garden w Dubaju czyli Morze kwiatów na środku pustyni
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.