wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Zadaniem dla gospodarki jest wysoki wzrost PKB i eksportu 2014.03.10

Warszawa - 10 marca 2014 - Dziś kluczowym zadaniem rozwoju Polski jest osiągnięcie wysokiego wzrostu PKB i zwiększenie zdolności eksportowych - podkreślił Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, otwierając konferencję "Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform". Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie oraz uniknęła głębokich skutków kryzysu gospodarczego, typowego dla całej UE i zachowała wzrost gospodarczy w czasie, kiedy inne kraje przeżywały recesję i zapaść. Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki i dzięki rozwojowi tego sektora możemy zmniejszać bezrobocie. Bronisław Komorowski przypomniał, że w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje prawie 12 mln osób. Jest zdania, że ograniczenie szarej strefy i wzrost zatrudnienia będą możliwe poprzez dostosowanie prawa pracy do działalności typowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Według prezydenta rekomendacje OECD dla Polski są dobrym drogowskazem działań dla władzy ustawodawczej i wykonawczej. Przekonywał, że trzeba tworzyć firmom w Polsce warunki do rozwoju, ale także tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i zdolności do konkurowania.

Miejsce obrad Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform" w Warszawie 10 marca 2014.
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 

Warszawa – 10 marca 2014

„Dziś kluczowym zadaniem rozwoju Polski jest osiągnięcie wysokiego wzrostu PKB i zwiększenie zdolności eksportowych”podkreślił Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, otwierając konferencję „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform”.

„Wówczas możliwa będzie istotna poprawa jakości życia Polaków. Możliwy będzie dalszy rozwój gospodarczy na miarę naszych ambicji, osiąganie dalszego wzrostu poziomu naszego życia i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki przez najbliższe 25 lat naszej polskiej wolności”dodał Bronisław Komorowski.

Prezydent RP Bronisław Komorowski przemawia podczas Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent podkreślał, że w ciągu ostatnich 25 lat Polska wyrosła na jednego z liderów wzrostu w Europie oraz uniknęła głębokich skutków kryzysu gospodarczego, typowego dla całej UE i zachowała wzrost gospodarczy w czasie, kiedy inne kraje przeżywały recesję i zapaść.


Prezydent RP Bronisław Komorowski przemawia podczas Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
„To jest słuszne źródło naszej dumy”
.
„Małe i średnie firmy są siłą naszej gospodarki i dzięki rozwojowi tego sektora możemy zmniejszać bezrobocie”podkreślił Prezydent RP.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Przypomniał, że w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach pracuje prawie 12 mln osób.

Dodał też, że 85% młodych Polaków deklaruje pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości, co także pozwala optymistycznie patrzyć w przyszłość.

Uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
„Polacy są i chcą być przedsiębiorczy, jednak trudno im często realizować swoje zamysły, marzenia z powodu istnienia bardzo różnych barier”
zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Przekonywał, że trzeba tworzyć firmom w Polsce warunki do rozwoju, ale także tworzyć dobry klimat dla przedsiębiorczości i zdolności do konkurowania.


„Oferujemy tu w Kancelarii Prezydenta pakiet zmian na rzecz przedsiębiorczości – mikro, małych i średnich firm”stwierdził Prezydent RP.

Prezydent RP Bronisław Komorowski
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski wskazywał, że Kancelaria Prezydenta pracuje nad trzema obszarami:

• przepisy wzmacniające ochronę praw podatnika.
"Zmiany te, np. wprowadzenie zasady rozstrzygania wątpliwości na rzecz podatnika, wzmocnią ład w relacjach obywateli z administracją" – uważa Bronisław Komorowski.

• poprawa warunków dla innowacji małych i średnich przedsiębiorstw.

• zmiany w prawie pracy, na co uwagę zwraca także raport OECD.
"To jest trudny, delikatny społecznie obszar, ale bez ruszenia tego obszaru nie ma mowy o utrzymaniu konkurencyjności polskiej gospodarki" – przekonywał prezydent.

Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski jest zdania, że ograniczenie szarej strefy i wzrost zatrudnienia będą możliwe poprzez dostosowanie prawa pracy do działalności typowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Według prezydenta rekomendacje OECD dla Polski są dobrym drogowskazem działań dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Przemawia Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Bronisław Komorowski ocenił, że rekomendacje OECD są cenne również w dalszej dyskusji nad perspektywą przyjęcia euro w Polsce.
Prezydent dodał, że nad tą kwestią trzeba się zastanawiać także w kontekście konkurencyjności polskiej gospodarki dzisiaj i w przyszłości.

Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria.
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że Polska potrzebuje nowego impulsu reformatorskiego na rzecz dynamicznego rozwoju przez kolejne 25 lat polskiej wolności.

„Widzę w tym zadanie dla wszystkich, także dla siebie”dodał Bronisław Komorowski.

Uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Zdaniem Bronisława Komorowskiego to oznacza:


• konieczność stworzenia dobrych warunków dla przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki Polski,

• kontynuację procesu deregulacji,

• proinnowacyjną reorientację polskiej gospodarki.Prezydent RP Bronisław Komorowski i uczestnicy Konferencji „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".
Foto dzięki uprzejmości
prezydent.pl
 
Prezydent odniósł się też do koniecznych reform na Ukrainie
.

„Ukraina jest ważna dzisiaj, jako dostrzeżenie tego, jak można utracić szanse i jak trudno jest je odzyskiwać i jak wielkie zadanie czeka nas wszystkich we wspieraniu Ukrainy w procesie niełatwych reform, które ten kraj czekają. Bez reform na Ukrainie nie będzie dobrych rozwiązań, także potrzebnych z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i dobrego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego” - powiedział Bronisław Komorowski.

Bronisław Komorowski dodał, że Ukraina w ostatnich dniach zgłosiła wniosek o uruchomienie procedur prowadzących do członkostwa w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

„Mam świadomość, że OECD będzie się musiało tym problemem zająć. My jesteśmy członkiem OECD - to także nasze zadanie. Sądzę, że należy ten wniosek potraktować - chciałbym bardzo potraktować - jako deklarację gotowości do głębokiego reformowania ukraińskiej gospodarki, ukraińskiej rzeczywistości”zaznaczył Bronisław Komorowski.

Z tego punktu widzenia powinniśmy i będziemy wspierali Ukrainę”zapowiedział Bronisław Komorowski.

Wyraził też przekonanie, że również OECD dysponuje wielkimi, sprawdzonymi zespołami eksperckimi i może być ważnym źródłem inspiracji dla Ukrainy.

Spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z Sekretarzem Generalnym OECD Jose Angel Gurria.
Foto dzięki uprzejmości prezydent.pl
 
Podczas spotkania Sekretarz Generalny OECD Jose Angel Gurria przedstawił raport o konkurencyjności polskiej gospodarki.

W konferencji uczestniczyli też Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński i Doradca Prezydenta RP Jerzy Pruski.

Partnerami medialnymi konferencji byli Dziennik Gazeta Prawna oraz telewizja TVN 24 Biznes i Świat.Video
Konferencja „Gospodarka konkurencyjnej Polski: rekomendacje reform".


http://www.youtube.com/watch?v=6HisfxFTYI4  


Źródło:

 http://www.prezydent.pl/  
 ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie 6-7 lutego 2014

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1638  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Potrzeba afrykańskiej strategii cz. 2: Uczmy się od Brazylii, Chin i Turcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1636  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.03

Prof. Michał Kleiber: Filar przyszłego świata

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1629  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.02

Dr Hubert A. Janiszewski: Życzenia na 2014 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1627  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Jan Krzysztof Kulig: Potrzeba afrykańskiej strategii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1626  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Noworoczne orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1625  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.27

Prof. Krzysztof Rybiński: Cele strategiczne przy tworzeniu budżetu Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1615  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy…

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.15

Prof. Krzysztof Rybiński: Katastrofa na rynku pracy. Talenty uciekają za granicę, mamy ponad 500 tysięcy urzędników

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1559  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.09

Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP: Konieczna jest podatkowa rewolucja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1553  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.03

Dr Hubert Janiszewski: Hydra biurokracji fiskalnej pożera coraz większy obszar przedsiębiorczości Polaków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1487  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.12

Premier Japonii Shinzo Abe: Trzy strzały wzrostu gospodarczego mają skierować Japonię ku przyspieszonemu rozwojowi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1480  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1476  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.25

Prof. Leszek Balcerowicz: Wszystkie partie powinny zająć się poprawą warunków do pracy i przedsiębiorczości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1466  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.05

Wally Olins: Polska na tle świata musi się wyróżniać w każdej dziedzinie, potrzebuje osobowości i własnego stylu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1458  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.16

Robert Gwiazdowski: To nie pieniądze z Unii Europejskiej są podstawą rozwoju Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1409  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.