wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

VI Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice 7-9 maja 2014. Główne nurty tematyczne 2014.02.14

Warszawa - 14 lutego 2014 - W dniach 7-9 maja 2014 roku w Katowicach, odbędzie się największe biznesowe wydarzenie Europy Centralnej, VI Europejski Kongres Gospodarczy. Już teraz przedstawiamy główne nurty tematyczne VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, które powstały na podstawie Państwa pomysłów i propozycji. Organizatorem VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, tak jak wszystkich poprzednich kongresów, jest Grupa PTWP S.A. Zachęcamy do zapoznania się głównymi nurtami tematycznymi, ale nade wszystko do zaplanowania pobytu w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 roku.

Prof. Jerzy Buzek podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w 2013 roku.
W trzydniowych obradach kongresu w sierpniu 2013 roku udział wzięło ponad 6 tysięcy uczestników w 100 sesjach tematycznych
.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

Warszawa – 14 lutego 2014

W dniach 7-9 maja 2014 roku w Katowicach, odbędzie się największe biznesowe wydarzenie Europy Centralnej, VI Europejski Kongres Gospodarczy.
Organizatorem VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, tak jak wszystkich poprzednich kongresów, jest Grupa PTWP S.A.

Już teraz przedstawiamy główne nurty tematyczne VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, które powstały na podstawie Państwa pomysłów i propozycji.
Zachęcamy do zapoznania się głównymi nurtami tematycznymi, ale nade wszystko do zaplanowania pobytu w Katowicach w dniach 7-9 maja 2014 roku.

Rejestracja na VI Europejski Kongres Gospodarczy możliwa będzie od marca 2014 roku.


 
 

Europejski Kongres Gospodarczy 2014


Główne nurty tematyczne


Dekada nowej Unii

• Bilans rozszerzenia struktur UE z roku 2004. Liczby i fakty. Kluczowe procesy i zjawiska
• Niewykorzystane szanse rozszerzenia. Kryzys w nowych i starych krajach członkowskich
• Kraje Europy Centralnej w roku 2004 i dziś. Potencjał i zakres zmian
• Rola nowych (w roku 2004) członków w UE – aspiracje, partnerstwo, współdecydowanie
• Absorpcja środków na politykę spójności. Rozwój infrastruktury i zasobów ludzkich
• Płatnicy netto i beneficjenci. Skala inwestycji, wpływ na koniunkturę gospodarczą
• Zmiany na europejskim rynku pracy wywołane rozszerzeniem Unii


Kryzys po kryzysie. Unia Europejska wobec wyzwań rozwojowych

• Problem utraty atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. Przyczyny i skala zjawiska
• Lista zagrożeń i słabości: demografia, oczekiwania socjalne, ceny surowców i energii, przeregulowanie gospodarki, budżety krajowe, braki w innowacyjności
• Od uzdrowienia sytuacji po nowy pomysł na rozwój. Reindustrializacja, innowacje, wolny rynek – ewolucja możliwości rozwojowych europejskiej gospodarki
• Instytucje polityczne i środowiska gospodarcze w poszukiwaniu nowej „recepty na wzrost”
• Globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki – wizje, ambicje, realia
• UE i USA – integracja czy konkurencja? Czy Europa zyska na partnerstwie transatlantyckim?


Unia Europejska – USA. Partnerzy czy rywale?

• Największa strefa na świecie. Założenia i perspektywy negocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP)
• Co nas różni? Kluczowe sprzeczności, obszary konfliktu. Gotowość do kompromisu?
• Skala, charakter i dysproporcje w wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach
• Kto bardziej skorzysta? Problematyczna realizacja scenariusza „dwóch zwycięzców”
• TTIP sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie?
• Sojusz, który odmieni świat. Projekcja nowego globalnego układu sił
• Porozumienie transatlantyckie jako model międzynarodowej integracji gospodarczej


Z myślą o gospodarce. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

• Efekty negocjacji – kwoty, kierunki wydatkowania, zasady dystrybucji
• Stara i nowa Unia – wspólne cele czy konflikt interesów?
• Nowe priorytety – unijna polityka walki ze skutkami kryzysu w świetle europejskich finansów
• Jak kraje Europy Centralnej wykorzystają fundusze unijne? Doświadczenia poprzedniej perspektywy – atut czy obciążenie?


Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię

• Znaczenie przemysłu w unijnej gospodarce, na rynku pracy, w eksporcie
• Dostępne i pożądane narzędzia regulacyjne polityki proprzemysłowej w UE
• Rola energetyki w rozwoju przemysłu. Ceny energii a konkurencyjność produkcji
• Dostęp do surowców jako kluczowy element strategii przemysłowej


Energia w Europie, energia na świecie

• Światowa rewolucja energetyczna – gaz i ropa ze źródeł niekonwencjonalnych, przeobrażenia na rynku gazu, rola węgla, ropy i źródeł odnawialnych
• Potrzeba nowego otwarcia w polityce energetycznej UE. Rewizja polityki ochrony klimatu?
• Cele unijnej polityki środowiskowej wobec zróżnicowania polityk energetycznych krajów członkowskich. Konflikt i kompromis
• Energia przyszłości dla Europy. Spór o docelowy mix źródeł energii w UE


Migracje we współczesnej Europie – pułapka czy szansa?

• Skala, przyczyny i główne kierunki migracji w Europie – perspektywa ostatniego dziesięciolecia. Prognozy
• Migracje w ramach UE – czy na pewno swobodny przepływ pracowników?
• Ucieczka biznesu? Przenoszenie działalności gospodarczej do krajów o korzystniejszych warunkach dla przedsiębiorczości
• Kraje UE-15 wobec fali imigracyjnej. Polityka społeczna, problemy asymilacji, finanse publiczne
• Przedsiębiorczy, nieobecni... Struktura społeczna emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej
• Odczuwalne oraz przyszłe konsekwencje migracji dla rynków pracy państw Europy Środkowo-wschodniej. Kto i jak korzysta na migracjach?
• Drenaż najbardziej produktywnych i konkurencyjnych zasobów ludzkich? Czy Europie Centralnej grozi cywilizacyjna i demograficzna degradacja?


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku. Inauguracja Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

SESJE  TEMATYCZNE


POLITYKA,  GOSPODARKA,  KLIMAT


Europa przyszłości

• Czego nauczył nas kryzys? Siła i słabość Unii Europejskiej
• Nadzieja na ożywienie. Co wzmacnia, a co tłumi symptomy poprawy sytuacji gospodarczej?
• Spadek zaufania do wolnego rynku. Oczekiwania wobec państwa. Konkurowanie „na regulacje” i jego społeczno- gospodarcze skutki
• Deficyt europejskiej solidarności? Protekcjonizm a patriotyzm gospodarczy
• Procesy migracji i przemiany demograficzne a wzrost nastrojów radykalnych (populizm, nacjonalizm)
• Beneficjenci i ofiary? Jak będzie wyglądała zróżnicowana ekonomicznie UE w nowym partnerstwie z USA (TTIP)


Przemysł w Europie

• Rola przemysłu w gospodarkach krajów europejskich. Przemysł a „odporność” na kryzysy
• Standardy środowiskowe a produkcja przemysłowa. Ucieczka przemysłu z Europy (carbon leakage)
• Nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej? Deklaracje i fakty
• Jaki przemysł w Europie? Innowacyjne i rozwojowe gałęzie działalności przemysłowej


II pakiet klimatyczny UE? Energetyka wobec nowych wyzwań

• Nowa odsłona europejskiej polityki klimatycznej – założenia, ambicje, realia
• Energetyka w Europie – jaka wizja, co z inwestycjami?
• Skutki ewentualnego wdrożenia nowych założeń unijnej polityki klimatu dla gospodarek krajów unijnych
• Eskalacja celów polityki klimatycznej a konkurencyjność unijnej gospodarki

V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
Forum
Go global-Świat, Europa, Afryka. Czas na nowe rozdanie.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

ENERGETYKA


Inwestycje w sektorze energii

• Inwestycje w europejskiej energetyce. Nakłady i rodzaje projektów. Specyfika regionalna
• Realizowane i planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w polskiej energetyce wytwórczej i sieciowej
• Regulacje na poziomie europejskim i rozwiązania krajowe jako kluczowe uwarunkowania inwestycji energetycznych
• Jak skutecznie stymulować inwestycje w zgodzie z zasadami wolnego rynku?
• Projekty z przyszłością. W jakie rodzaje źródeł i instalacji warto inwestować? Skala i rodzaje ryzyka


Energetyka atomowa w Europie Centralnej

• Moce jądrowe w Europie Centralnej. Plany państw ościennych i ich potencjalny wpływ na polski projekt atomowy
• Stan realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej – aktualne założenia i terminy
• Rola energii atomowej w przyszłym miksie energii w Polsce


Rynek energii w Europie

• Podstawowe funkcje regulacji w energetyce i ich ewolucja. Bezpieczeństwo energetyczne, stymulowanie rozwoju rynku i inwestycji, ochrona słabszych uczestników rynku
• Modele regulacyjne na rynkach krajów UE. Krajowa specyfika – europejska spójność?
• Nowe trendy w europejskich regulacjach dotyczących rynku energii
• Rynek mocy, kontrakty różnicowe i inne mechanizmy regulacyjne – założenia i funkcjonowanie na rynku energii


Rynek energii w Polsce

• Szanse na przełom na rynku energii w roku 2014
• Nowi gracze na rynku energii (telekomy, firmy gazowe itp). Zaostrzenie konkurencji. Strategie sprzedażowe firm dystrybucyjnych
• Nowe zachowania negocjacyjne. Rozszerzenie stosowania zasady TPA. Zakupy grupowe
• Klient czy partner? Energetyka rozproszona i segment prosumencki w planach i w praktyce


Rynek gazu

• Jak amerykańska rewolucja łupkowa może wpłynąć na rynek gazu – światowy, europejski, polski?
• Polski rynek i branża gazowa wobec zmian na rynku europejskim. Liberalizacja, infrastruktura, zależności i bezpieczeństwo
• Polityka państwa na rynku gazu. Narodowy champion czy zliberalizowany rynek?
• Polityka taryfowa URE. Dokąd zmierzamy? Co chcemy osiągnąć?
• Obligo giełdowe – krok w kierunku liberalizacji czy prawo, które nie może działać?
• Docelowy model polskiego rynku gazu – perspektywa 20-lecia. Jaka jest wizja administracji?


Energetyka. Rynek mocy

• Rynek mocy jako narzędzie pomocy publicznej – europejskie regulacje
• Potencjalne znaczenie rynku mocy dla bezpieczeństwa energetycznego państwa i dla inwestycji w energetyce
• Polska koncepcja rynku mocy – w jakim kierunku pójdziemy?
• Rynek mocy a wolny rynek energii


Odnawialne źródła energii w Europie

• Dynamika rozwoju OZE w Europie – podstawowe wskaźniki
• Regulacje unijne wpływające na rynek odnawialnych źródeł energii
• Krajowe modele regulacji dotyczących wsparcia OZE – spektrum rozwiązań w państwach UE
• Nowy systemu wsparcia „zielonej energetyki” w Polsce. Preferowane rodzaje OZE
• Prognoza: wpływ nowych regulacji na energetykę tradycyjną, inwestycje, gospodarkę


Efektywność i nowa energetyka

• Idea efektywności energetycznej w praktyce. Europejskie cele i ich realizacja
• Efektywna generacja a energetyka rozproszona w Europie i w Polsce
• Małe źródła – ich obecne i przyszłe miejsce w zrównoważonych systemach energetycznych
• Rola prosumentów – technologia, świadomość, prawa i obowiązki
• Proekologiczne innowacje w energetyce. „Zielona gospodarka” – postulat czy rzeczywistość?
• Gospodarka solarna jako wkład w realizację idei zrównoważonej energetyki


Polska energetyka – fakty i mity

• Czy proces uwolnienia rynku w Polsce stworzył zdrowe podstawy jego rozwoju?
• Duże ryzyko inwestycyjne barierą dla polskiej energetyki
• Czy nadmiar regulacji ogranicza rozwój sektora?
• Smart klient podłączony do smart sieci – rewolucja jest o krok
• Uwolnienie rynku – kto na tym skorzystał?


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
Sesja inauguracyjna.
W trzydniowych obradach kongresu udział wzięło ponad 6 tysięcy uczestników w 100 sesjach tematycznych.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

KONKURENCJA,  RYNEK,  INNOWACJE


Konkurencyjna chemia w Europie

• Globalne uwarunkowania konkurencyjności produkcji chemicznej w Europie
• Surowce w chemii – kluczowa rola gazu i jego cen
• Transatlantyckie Partnerstwo w zakresie Handlu i Inwestycji (TTIP) – potencjalny wpływ na globalny rynek chemiczny
• Inne obszary konkurencji i kooperacji (Rosja, Bliski Wschód, Afryka)
• Strategie firm chemicznych wobec wyzwań rynku


Inwestycje z wyższej półki

• Inwestycje w R&D w Europie Centralnej. Przodujące sektory, zaangażowane środki
• Jak przyciągnąć inwestora zainteresowanego rozwojem produktu? Warunki konieczne i zachęty
• Rola kadr w inwestycjach badawczo-rozwojowych. Miejsca pracy „wyższej jakości”


Innowacyjność, badania i rozwój

• Fundusze nowej perspektywy UE jako źródło finansowania projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych
• Obszary „podatne na innowacje”. W co warto inwestować? Segment ICT, inteligentna energetyka, farmacja i biotechnologia, przemysł lotniczy, nowe materiały i nanotechnologie
• Administracja wspiera innowacyjność – skuteczność narzędzi, wpływ na wolny rynek
• Współpraca biznesu z nauką. Sprzeczności i dobre praktyki ich pokonywania


Promocja innowacji

• Znaczenie i budowa pozytywnego wizerunku innowacji wśród przedsiębiorców
• Kanały i narzędzia skutecznej komunikacji. Kampanie edukacyjne czy promocyjne?
• Media tradycyjne czy media społecznościowe: serwisy społecznościowe, blogi, mikroblogi? Rola liderów opinii
• Zjawiska popkulturowe i narzędzia marketingu komercyjnego w promocji innowacji
• Promocja innowacji wśród przedstawicieli administracji publicznej
• Monitorowanie efektywności działań promocyjnych


Przemysł obronny

• Inwestycje ujęte w planie modernizacji polskiej armii w latach 2013-2022
• Rodzaje sprzętu i uzbrojenia, oferta rynku. Cena i jakość. Procedury i terminy
• Kto na tym skorzysta? Światowi potentaci i polskie firmy w wyścigu do zamówień
• Współpraca gospodarcza w produkcji zbrojeniowej. Przykłady powiązań kooperacyjnych
• Inwestycje zagraniczne w Polsce związane z przemysłem obronnym. Rola offsetu


Przemysł i drewno

• Zrównoważony model sektora leśno-drzewnego w Europie a jego globalna konkurencyjność
• Gospodarka zasobami drewna w Europie i w Polsce. Kontekst ekonomiczny i środowiskowy
• Przemysły oparte na drewnie we współczesnej gospodarce. Innowacyjność, badania i rozwój, odpowiedzialność społeczna
• Przemysłowe a energetyczne wykorzystanie drewna w polityce państwa. Rola regulacji


Bariery prawne wolnego rynku w Polsce

• Katalog najsilniejszych hamulców prawnych blokujących rozwój wolnego rynku
• Obszary przeregulowane i regulowane wadliwie w polskiej gospodarce
• Jakość i stabilność stanowionego prawa – krytyczna ocena, kluczowe wnioski
• Jak reformować polskie prawo? Rola środowiska adwokackiego i samorządu gospodarczego
• Efektywność wymiaru sprawiedliwości w sprawach gospodarczych


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
Sesja inauguracyjna
.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

PALIWA  I  PRZEMYSŁ  WYDOBYWCZY


Upstream – segment poszukiwawczo-wydobywczy dziś i jutro

• Rentowność i perspektywy rozwoju upstreamu. Nowi gracze na globalnym rynku
• Koszty, ryzyka i know-how w segmencie wydobycia paliw. Złożoność organizacyjna, technologiczna i finansowa projektów poszukiwawczych i wydobywczych
• Dostęp do zasobów. Obszary i bariery ekspansji terytorialnej
• Nowe technologie wydobycia – zasoby niekonwencjonalne


Gaz łupkowy w Polsce

• Bilans działań i zaniechań w kwestii udostępniania gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce
• Światowe doświadczenia w wydobyciu gazu łupkowego – szanse na ich wykorzystanie na gruncie europejskim
• Kwestie sporne i drażliwe w prawie geologicznym, górniczym. Koncesje i podatki
• Wydobycie gazu łupkowego – kwestie bezpieczeństwa. Normy, świadomość zagrożeń, nadzór
• Pokłady cierpliwości? Inwestorzy prywatni zainteresowani eksploatacją polskich łupków
• UE i lobby antyłupkowe wobec polskich planów. Oponenci i sprzymierzeńcy
• Chcę czy muszę? Skala zaangażowanie spółek SP w poszukiwanie węglowodorów z formacji łupkowych


Górnictwo w Polsce

• Wydobycie węgla kamiennego w Polsce – podstawowe liczby i fakty
• Perspektywy węgla jako paliwa energetycznego w Unii Europejskiej w kontekście polityki klimatycznej i bezpieczeństwa energetycznego
• Zewnętrzne i wewnętrzne warunki określające sytuację polskiego górnictwa
• Koszty wydobycia – klucz do rentowności
• Prognozy związane z restrukturyzacją, płynnością, koniunkturą


Czysty węgiel w Polsce i w Europie

• Innowacje w wykorzystaniu węgla jako paliwa – przegląd nowych technologii. Kierunki poszukiwań i badań
• Projekty związane z „czystym węglem” – w Polsce, w Europie, na świecie
• Środki finansowe przeznaczone w nowej perspektywie unijnej na rozwój nowych technologii węglowych. Możliwości wykorzystania, formy współpracy, zainteresowane podmioty
• Szanse na komercjalizację czystych technologii węglowych. Rachunek ekonomiczny vs redukcja emisji


Janez Potočnik, Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska podczas V Europejskiego Kongres Gospodarczego w Katowicach w 2013 roku wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat gazu łupkowego.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

SZTUKA  ZARZĄDZANIA


Zarządzanie – firma 2020

• Czy kultura organizacyjna firmy jest już ważniejsza niż jej strategia? Jak zarządzać w warunkach baumanowskiej „płynnej nowoczesności”?
• Strategiczna rola ICT. Business Intelligence i inne systemy analityczne w zarządzaniu. Przepływ informacji. Technologie mobilne
• Cyfrowy tayloryzm – „praca przy taśmie XXI wieku”. Manowce hiperspecjalizacji. Menedżer wobec Generacji Y. Nowa rola outsiderów
• Tradycja i nowoczesność. Rozmaite systemy zarządzania i lokalne warunki. Przykłady nowych prądów w praktyce


Fuzje i przejęcia

• Koniec kryzysu w Europie. Hamulec czy akcelerator przejęć? Perspektywy rynku
• Skala i rodzaj zaangażowania funduszy PE i VC w Polsce i Europie Centralnej. Wczoraj, dziś, jutro
• Polska specyfika. Zmiany pokoleniowe w biznesie: czas przejęć. Czy koncepcja „narodowych czempionów” jest realna?
• Fuzje i przejęcia szansą rozwoju przedsiębiorstw. Finanse, organizacja, zarządzanie. Przykłady
• Transakcje M&A w kraju i poza Polską jako forma zagranicznej ekspansji polskich firm


Wielkie projekty inwestycyjne – planowanie i realizacja

• Przykłady dużych projektów inwestycyjnych w polskim przemyśle i energetyce
• Duża skala przedsięwzięcia – wysoki stopień komplikacji. Podstawowe ryzyko
• Wszystko pod kontrolą? Jak bezpiecznie prowadzić wielką inwestycję. Organizacja i etapowanie. Logistyka. Finansowanie
• Skuteczne zarządzanie relacjami z piramidą podwykonawców
• Komunikacja z rynkiem w trakcie realizacji. Wpływ procesu inwestycyjnego na wartość spółki


Zarządy spółek – kadencyjność, sukcesja, stabilność

• Długość kadencji zarządów spółek w różnych strukturach własnościowych
• Stabilność składu zarządu a wyniki finansowe i wartość firmy
• Zmiany w zarządach wobec krótko- i długookresowych celów biznesowych


Efektywne restrukturyzacje

• Przebudowa dużych struktur gospodarczych – branż i megaprzedsiębiorstw
• Jak restrukturyzować? Skutecznie, bezpiecznie, odpowiedzialnie. Doświadczenia światowe
• Rola państwa w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych
• Komunikacja wewnętrzna i dialog z otoczeniem
• Łagodzenie negatywnych skutków restrukturyzacji


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

GOSPODARKA  I  SPOŁECZEŃSTWO


Rynek pracy w Polsce

• Sytuacja na polskim rynku pracy – główne zjawiska i tendencje
• Kluczowe regulacje dotyczące rynku pracy
• Bezrobocie ludzi młodych a struktura szkolnictwa i polityka edukacyjna państwa
• Jak kształcić pod kątem przyszłego rynku pracy?
• Współpraca szkolnictwa i biznesu jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy


CSR – odpowiedzialne strategie

• Sztuka tworzenia biznesowych strategii CSR. Jak inwestować w relacje?
• Wizerunek to za mało... Strategia CSR integralnym elementem strategii przedsiębiorstwa
• Polityka odpowiedzialności – korzyści dla firmy, gospodarki, społeczności, państwa
• NGO-sy a biznes – dylematy partnerstwa


Ekonomia społeczna – misja ponad zysk

• Ekonomia społeczna w działaniach na rzecz włączenia społecznego. Podmioty społeczne wobec kryzysu zaufania do biznesu
• Europejski model i polskie tradycje ekonomii społecznej. Znaczenie sektora w gospodarce
• Przewagi podmiotów społecznych nad sektorem prywatnym i państwowym – praktyka, doświadczenia, relacje. Obszary dedykowanej aktywności
• Ramy prawne gospodarki społecznej. Zachęty i wsparcie państwa a niezależność


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
Forum Europa wzrostu. Przyszłość gospodarki europejskiej
.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

NOWA  GOSPODARKA


Cyfryzacja w gospodarce i administracji

• Stan realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej (EAC). Efekty, opóźnienia, zagrożenia
• Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Plany i zaangażowanie instytucji rządowych. Rola samorządu terytorialnego
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 – założenia, priorytety, realizacja
• E-urząd w Europie i na świecie – modele, finansowanie, korzyści
• Rola e-państwa w rozwoju nowych rynków
• Open government data – potencjał otwartości i dostępności informacji
• Proces cyfryzacji a wzrost gospodarczy


E-commerce w gospodarce

• Rola nowych narzędzi wymiany handlowej w rozwoju gospodarki
• E-commerce – dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki
• Nowe modele zachowań klientów – poznaj, zaakceptuj, wykorzystaj
• Wpływ e-commerce na tradycyjne gałęzie gospodarki (logistyka i transport, zarządzanie łańcuchami dostaw, branża pocztowo-kurierska, sektor bankowo-finansowy)


Rynek „telemedialny”

• Telekomunikacja i media – już razem czy jeszcze osobno?
• Konsolidacja na rynku a integracja usług – aspekty technologiczne i organizacyjne
• Biznesowy potencjał zintegrowanej oferty telemedialnej – wpływ na gospodarkę, edukację, rozrywkę
• Rewolucja mobilności. Nowe zachowania odbiorców
Przemysł czasu wolnego
• Przemiany obyczajowe wynikające z transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce. Nowe potrzeby i oczekiwania związane z aktywnym spędzaniem czasu wolnego
• Kultura, turystyka, rekreacja i sport masowy, wielkie wydarzenia sportowe. Sztuka kreowania oferty na zasadach komercyjnych
• Rola samorządu w tworzeniu oferty czasu wolnego. Specjalistyczna infrastruktura (obiekty, zaplecze, dostępność). Potencjalne korzyści dla miasta i regionu
• Aktywność w czasie wolnym jako element napędzający wzrost gospodarczy. Zainteresowane branże, podmioty i formy zaangażowania biznesu


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
W trzydniowych obradach kongresu udział wzięło ponad 6 tysięcy uczestników w 100 sesjach tematycznych
.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

FINANSE  I  ROZWÓJ


Strategie rynku kapitałowego

• Rozwój i potencjał rynku kapitałowego Europy Centralnej. Główne instytucje i ośrodki. Rola warszawskiego centrum finansowego
• Aktywność polskiego rynku kapitałowego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw
• Rynek kapitałowy po zmianach w OFE. Reakcje inwestorów. Przyszłość i ambicje GPW
• Konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego i jego atrakcyjność dla inwestorów globalnych
• Rządowa strategia rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Harmonizacja regulacji krajowych z UE. Wspieranie krajowych inwestorów, domów maklerskich i infrastruktury rynku kapitałowego


Sektor bankowy w Unii Europejskiej

• Banki w Europie w obecnej sytuacji gospodarczej. Kondycja sektora. Relacje z gospodarką
• Konsekwencje „pokryzysowych” regulacji dla strategii banków. Mechanizmy i przykłady
• Wydzielenie działalności inwestycyjnej z bieżącej działalności komercyjnej banku – modele, reguły, kryteria. Skutki nowej regulacji dla europejskiego sektora bankowego
• „Za duże, żeby upaść, za drogie, żeby ratować, zbyt skomplikowane, żeby zlikwidować…” Przyszłość banków w Europie


Finansowanie dużych projektów inwestycyjnych

• Mechanizmy i zasady finansowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych w Europie i w Polsce
• Rynek kapitałowy w Polsce a duże inwestycje. Przykłady relacji, modele finansowania, zabezpieczenia i gwarancje
• Inwestycje w skali makro a nowa perspektywa finansowa UE. Jakie projekty mają szanse na finansowanie?
• Działania państwa wspierające wielkie inwestycje. Program Polskie Inwestycje Rozwojowe. Rola banku rozwojowego


Kapitał na rozwój firm

• System finansowania małych i średnich firm w Polsce – stan obecny, perspektywy i kierunki zmian
• Nowa, unijna perspektywa finansowa. Reorientacja celów szansą dla dynamicznych, innowacyjnych firm?
• Prywatny kapitał w poszukiwaniu ponadprzeciętnych projektów (fundusze VC i PE, anioły biznesu)
• Oferta sektora bankowego dla MSP
• Instrumenty gwarancyjne i poręczeniowe
• MSP na rynku kapitałowym – NewConnect, Catalyst, rynek główny


V Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach w 2013 roku.
W trzydniowych obradach kongresu udział wzięło ponad 6 tysięcy uczestników w 100 sesjach tematycznych
.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

TRANSPORT  I  INFRASTRUKTURA


Infrastruktura w Europie Centralnej

• Rozwój infrastruktury transportowej w krajach Europy Centralnej – efekty społeczne i ekonomiczne
• Rola środków UE wspierających rozwój infrastruktury w mijającej i rozpoczętej perspektywie finansowej
• Krajowe programy rozwoju infrastruktury a realizacja zadań związanych z budową europejskiej sieci korytarzy transportowych TEN-T
• Ponadgraniczna ciągłość nowych i modernizowanych szlaków kolejowych i dróg w Polsce, w Czechach i na Słowacji.


Rozwój infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE

• Inwestycje infrastrukturalne w świetle priorytetów nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020
• W co, jak i ile inwestować? Możliwe finansowanie projektów infrastrukturalnych na kolei, w drogownictwie, w rozwoju sieci energetycznej i gazowej
• Relacje na rynku i procedury przetargowe w świetle aktualnych przepisów o zamówieniach publicznych
• Uniknąć starych błędów. Wykonawcy i zamawiający bogatsi o doświadczenia mijającej perspektywy finansowej


Infrastruktura – porty morskie w gospodarce

• Rola i funkcje portów morskich w polskiej gospodarce. Wpływ na wzrost gospodarczy, inwestycje, obroty handlowe
• Polski potencjał infrastruktury portowej – jego rozwój i wykorzystanie. Główni operatorzy – ich dokonania i strategiczne plany
• Bałtyckie porty w europejskich korytarzach transportowych? Atuty polskich portów w konkurencji z portami zachodniej Europy
• Inwestycje konieczne, by duże potoki towarów nie omijały Polski. Stymulacyjna i regulacyjna rola państwa i prawa


Transport kolejowy. Rynek cargo

• Strategiczne cele polityki transportowej UE – horyzont 2030. Udział kolei i transportu rzecznego
• Struktura i tendencje rozwojowe w krajowym transporcie. Rola transportu samochodowego
• Kolej w konkurencji międzygałęziowej i w polityce transportowej państwa. Uprzywilejowanie i dyskryminacja?
• Zmiany na polskim rynku cargo. Konkurencja i ambicje europejskie
• Przewozy intermodalne – segment dynamicznego wzrostu


Porty lotnicze i rynek lotniczy w Polsce

• Szanse i ryzyka związane z rozwojem infrastruktury lotniskowej
• Lotnicze przewozy pasażerskie i cargo – dynamika i prognozy
• Linie lotnicze i gospodarze portów – standardy i praktyka wzajemnych relacji
• Czekając na inwestora... Finansowanie inwestycji w portach lotniczych
• Infrastruktura okołolotniskowa. Port lotniczy na rynku nieruchomości komercyjnych


Logistyka w Europie

• Perspektywy rozwoju transeuropejskiej sieci korytarzy transportowych i ich wpływ na branżę logistyczną
• Niezbędne warunki dla dalszego wzrostu inwestycji logistycznych
• Znaczenie centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej w globalnym rozwoju sektora logistycznego
• Czego oczekują najwięksi klienci usług logistycznych?
• Atrakcyjne lokalizacje dla deweloperów powierzchni magazynowych i logistycznych
• Wpływ sektora e-commerce na wzrost branży logistycznejBUDOWNICTWO.  NIERUCHOMOŚCI


Budownictwo. Nowa perspektywa, nowe strategie

• Inwestycje i budownictwo w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020 – jakie środki, jakie zadania?
• Szanse i zagrożenia związane z planowanymi inwestycjami
• Strategie firm budowlanych. Wykorzystanie doświadczeń poprzedniej perspektywy
• Administracja, inwestor, wykonawcy. Jak zmieniają się ramy prawne i praktyka prowadzenia procesu przetargowego?


Inwestycje w nieruchomości komercyjne – perspektywiczne sektory i lokalizacje

• Nieruchomości komercyjne w Europie Centralnej. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej stolic regionu
• Handel, biura, hotele czy magazyny? Perspektywy wzrostu sektorów rynku nieruchomości
• Jak budować, by zapewnić sukces inwestycyjny projektu na etapie najmu i sprzedaży
• Finansowanie nieruchomości komercyjnych. Aktywni inwestorzy, możliwości i bariery rynku finansowego


Sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce

• Centra handlowe – nasycenie rynku i siła nabywcza społeczeństwa. W jakim kierunku podąża rynek?
• Branża BPO napędza polski sektor biurowy. Jak stwarzać mu dobre warunki do dalszego rozwoju?
• Gdzie szukać źródeł popytu na nowoczesne powierzchnie magazynowe? Lokalizacje z największym potencjałem
• Hotele i sieci hotelarskie. Polskie hotelarstwo atrakcyjne dla inwestorów?


BPO – przyszłość sektora usług dla biznesu w Europie Centralnej

• Kierunki rozwoju branży outsourcingu usług biznesowych w regionie CEE
• Jak budować atrakcyjność lokalizacji: dostępność wykwalifikowanej kadry, koszty pracy, podaż nowoczesnej powierzchni biurowej – co decyduje?
• BPO, SSC i R&D – jak oczekiwania branży zmieniają trendy na rynku nowoczesnej powierzchni biurowej?
• Rozwój szkolnictwa wyższego, niezbędne zmiany w zakresie prawa pracy – warunki, które zadecydują o dalszym rozwoju sektora BPO w Polsce


Atrakcyjność inwestycyjna

• Budowanie atrakcyjności miast i regionów Polski a napływ inwestycji
• Czynniki wpływające na atrakcyjność lokalizacji. Znaczenie czynników „miękkich”: jakość życia, oferta kulturalna, możliwości wypoczynku, klimat społeczny
• Kompetencje władz państwowych i regionalnych w tworzeniu przewag konkurencyjnych lokalizacji
• Współpraca i dobre praktyki na linii jednostki samorządowe – inwestorzy
• Aktywność gmin w uchwalaniu MPZP. Plany i studia zagospodarowania przestrzennego wobec oczekiwań inwestorówMOTORYZACJA


Przemysł motoryzacyjny w Europie

• Globalne i wewnętrzne uwarunkowania kondycji i perspektyw europejskiego sektora motoryzacyjnego
• Bliżej masowego klienta, niższe koszty produkcji – „ucieczka” producentów samochodów poza Europę
• Standardy produkcji motoryzacyjnej (środowiskowe, związane z bezpieczeństwem) – wpływ na wolumen sprzedaży europejskich aut
• Porozumienia otwierające europejski rynek (np. TTIP) i ich potencjalne skutki dla branży moto
• Przyszłość europejskiego przemysłu motoryzacyjnego: produkcja niszowa, zaawansowane technologie, zaplecze badawczo-rozwojowe
• E-mobility. Napęd elektryczny – jego warianty, perspektywy rozwoju w aspekcie technologicznym i rynkowym


Motoryzacja – innowacyjność i nowe technologie

• Główne kierunki i trendy rozwojowe światowej motoryzacji
• Nowe efektywne rodzaje napędu. Normy emisji CO2
• Wyższe standardy bezpieczeństwa – bodziec dla innowacji
• Auto pod kontrolą? Współczesny samochód w interaktywnym systemie informacji i zarządzania ruchem
• Nowe materiały i technologie ich obróbki w produkcji motoryzacyjnej – waga, wytrzymałość, recyklingHUTNICTWO


Hutnictwo w Europie

• Produkcja hutnicza w Europie. Liczby i trendy
• Warunki utrzymania i rozwoju hutnictwa w Europie. Ceny energii, polityka klimatyczna, polityka przemysłowa
• Nadzieje i prognozy. Wielkie programy inwestycyjne w europejskiej infrastrukturze jako źródło popytu na wyroby stalowe
• Otwartość rynku europejskiego na import wyrobów hutniczych spoza UE. Narzędzia ochrony europejskich producentów i dystrybutorów stali


Hutnictwo. Dystrybucja

• Sytuacja i trendy rozwojowe rynku dystrybucji stali
• Nowe wymagania odbiorców i nowe modele zamówień
• Przetwórstwo stali
• Popyt na wyroby ze stali: inwestycje na kolei, w energetyce, transporcie i AGD
• Dystrybucja stali z perspektywy sektora finansowo-ubezpieczeniowego


Hutnictwo. Regulacje

• Skutki regulacji dotyczących VAT – pozytywny impuls czy trwała tendencja odbudowy rynku?
• Co dalej po zmianach w VAT? Możliwe scenariusze
• Rynek a administracja skarbowaEKSPORT  I  EKSPANSJA


Globalna ekspansja polskich firm – w praktyce

• Skala zaangażowania polskiego biznesu za granicą. Wiodące branże. Przykłady udanych strategii
• Katalog ryzyka, katalog szans – prezentacja doświadczeń polskich przedsiębiorców aktywnych na rynkach pozaeuropejskich
• Najczęściej popełniane błędy przy budowaniu i realizacji strategii zagranicznej ekspansji


Polski biznes za granicą – wsparcie państwa

• Agendy rządowe zaangażowane we wspieranie procesu globalizacji polskiej gospodarki. Narzędzia i środki, koordynacja działań, priorytety
• Nowy kierunki ekspansji – perspektywa dużych i mniejszych firm. Główne bariery i hamulce
• Czy gramy w jednej drużynie? Działania administracji mające wspierać polską obecność na zagranicznych rynkach w konfrontacji z oczekiwaniami biznesu
• Polskie marki i marka Polski – potrzeba długofalowej strategii budowania wizerunku kraju i krajowych produktówPRZEMYSŁ  SPOŻYWCZY


Ofensywa polskiej żywności na światowych rynkach

• Polska żywność za granicą – efektywne strategie promocji i wsparcia eksportu
• Rola administracji rządowej w otwieraniu nowych rynków – oczekiwania polskich przedsiębiorców
• Nie tylko Europa? Strategia dywersyfikacji eksportu. Afryka, Azja, Australia, Ameryka – gdzie szukać rynków zbytu?
• Nowe rynki, nowi konsumenci, nowe możliwości. Problemy i doświadczenia
• Sieci handlowe jako eksporter polskiej żywności
• Eksport czy inwestycje produkcyjne – strategie rozwoju polskich firm spożywczych za granicą


Konsolidacja w przemyśle spożywczym i handlu w Polsce i regionie

• Kondycja sektorów żywnościowego i handlowego u progu ożywienia gospodarczego
• Małe i średnie przedsiębiorstwa spożywcze i handlowe jako atrakcyjny cel przejęć i inwestycji
• Scenariusze konsolidacji w przemyśle spożywczym i w handlu
• Znaczenie konsolidacji dla podniesienia konkurencyjności. Efekt skali i siły negocjacyjnej w relacjach z kontrahentamiHANDEL


Sektor handlowy w Polsce i Europie Centralnej

• Rynek wschodzący czy już dojrzały? Struktura i główne trendy w handlu detalicznym i hurtowym w regionie Europy Centralnej
• Polska atrakcyjna dla sieci handlowych – konkurencyjność i siła rynku na tle regionu
• Globalne sieci handlowe i ich wpływ na rozwój eksportu polskich produktów
• Strategie wielokanałowe – skuteczne dotarcie do konsumenta
• Rola dystrybucji w transformacji gospodarczej w Polsce i Europie Centralnej
• Wpływ handlu wielkopowierzchniowego na otoczenie konkurencyjne i dostawcówSAMORZĄD  I  GOSPODARKA  KOMUNALNA


Samorząd i infrastruktura

• Węzły miejskie TEN-T – ich rola w europejskiej sieci. Znaczenie dla rozwoju regionów i metropolii
• Samorząd terytorialny w działaniach na rzecz drożności węzłów infrastruktury transeuropejskiej
• Multimodalne podejście do sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. Integracja zarządzania węzłami miejskimi
• Osiem węzłów sieci bazowej TEN-t na mapie Polski. Wyzwanie dla administracji państwowej i samorządowej


Polskie samorządy w nowej perspektywie finansowej UE

• Rola funduszy unijnych w finansowaniu samorządów w latach 2014-2020
• Nowe zasady i dobre praktyki w procesie ubiegania się o dofinansowanie unijne
• Finansowanie wkładu własnego i sposoby finansowania inwestycji komunalnych. Kredyt i instrumenty zwrotne, obligacje, partnerstwo publiczno-prywatne
• Racjonalizacja wydatków samorządowych w latach 2014-2020
• Zdolność kredytowa JST. Kryteria i praktyka oceny
• Inteligentne specjalizacje – nowe narzędzie unijnej polityki regionalnej. Identyfikacja, wybór kluczowej dziedziny rozwojowej


Złota reguła sektora finansów samorządowych

• Przejrzystość, przewidywalność i stabilność majątkowo-finansowa miasta drogą do wypracowania wkładu własnego do projektów unijnych
• Złota reguła sektora finansów samorządowych versus reguła wydatkowa sektora finansów rządowych
• Skonsolidowany bilans jako instrument optymalizacji i zarządzania rozwojem miasta
• Zobowiązania deklarowane – wkład do projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020
• Miejskie Komisje Wspólne – narzędzie służące optymalizacji inwestycji tworzących miejskie węzły transeuropejskich sieci multimodalnych (transport-telekomunikacja-energetyka)
• Partnerstwo publiczno-prywatne – narzędzie optymalizacji finansowania inwestycji komunalnych


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nowy mechanizm współpracy i finansowania

• ZIT – nowy instrument finansowania inwestycji w regionach w perspektywie unijnej 2014-2020
• Jak to działa? Dla kogo ZIT? Warunki finansowania inwestycji
• Kluczowe obszary inwestowania: rewitalizacja przestrzeni, środowisko, efektywność energetyczna, rozwój technologiczny
• Jak się przygotować? Wspólne strategie ZIT – przykłady projektów. Rola współpracy i komunikacji


Światowe i europejskie trendy w rozwoju metropolii

• Silne regiony i silne miasta – współzawodnictwo czy współpraca?
• Megamiasta w Europie – najnowsze trendy w zarządzaniu metropolią
• Koncentracja funkcji istotą rozwoju metropolii. Premia za metropolitalność
• Ustrój metropolii na świecie – doświadczenia do wykorzystania


Zintegrowany transport publiczny

• Nowe technologie i trendy w transporcie publicznym w Europie i na świecie
• W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Modele organizacyjne transportu w aglomeracjach, miasta i regionach
• Koszty i finansowanie transportu aglomeracyjnego. Udział miast/gmin (modele polskie i europejskie)
• Inwestycje w transporcie publicznym. Zakupy nowego taboru – współfinansowanie ze środków UE


Prorozwojowe inwestycje komunalne

• Zakres, dynamika inwestycji komunalnych w Polsce. Czynniki wspierające inwestycje komunalne
• Perspektywy finansowania i kierunki inwestycji w obliczu nowej perspektywy Unii Europejskiej
• Efektywność i prorozwojowy charakter inwestycji głównymi kryteriami ich oceny


Migracje i demografia w polityce samorządowej

• Starzenie się społeczeństwa i emigracja zarobkowa zmieniają Polskę i Europę
• Atrakcyjność miast – narzędzia „konkurowania o mieszkańca”
• Wpływ samorządu na lokalny rynek pracy, szkolnictwo, służbę zdrowia
• Władza lokalna a aktywizacja mieszkańców 50+
• Idea specjalnych stref demograficznych
• Pakiet nowoczesnych usług publicznych
• Jak projektować, budować i planować funkcjonowania miasta, by ułatwić życie seniorom?


Smart cities – od idei do realizacji

• Inteligentne miasta w teorii i praktyce. Dobre przykłady z Polski i Europy
• Samorząd 2.0 – nowoczesne usługi telekomunikacyjne dla urzędów i społeczności lokalnych
• Inteligentne Systemy Transportowe, zarządzanie ruchem


Gospodarka odpadami w nowych realiach

• Systemy gospodarki odpadami w Polsce i Europie
• Sytuacja w gospodarce odpadami – rok po reformie w Polsce. Monitoring zmian
• Recykling i odzysk energii z odpadów
• Innowacyjne technologie w projektowaniu regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
• Rozwój spalarni w Polsce – szansa czy porażka?


Mieszkalnictwo i rewitalizacja jako priorytety programów miejskich w latach 2014 -2020

• Miejskie zasoby mieszkaniowe – obciążenie, szansa, wyzwanie dla samorządów?
• Rola infrastruktury mieszkaniowej i projektów rewitalizacyjnych w kształtowaniu wizerunku miasta i regionu
• Modernizacja zasobów mieszkaniowych a efektywność energetyczna
• Kształtowanie polityki miejskiej i wybór dobrych projektów. Rola współpracy miasto-inwestor


Wodociągi i kanalizacja

• Zmiany strukturalno-własnościowe w branży wod-kan – tendencje konsolidacyjne
• Zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan. Narzędzia, metody, praktyka
• Efektywność funkcjonowania branży wodociągowej na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej w Polsce i Europie
• Inwestycje w sektorze wod-kan w obliczu nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej
• Źródła finansowania projektów proekologicznychSYSTEM  OCHRONY  ZDROWIA


Finansowanie systemów ochrony zdrowia – wyzwania dla Polski i Europy

• Czynniki warunkujące zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia – m.in. starzejąca się populacja, wzrost zachorowalności na choroby przewlekłe, wzrost kosztów związanych z nowymi technologiami medycznymi
• W poszukiwaniu źródeł finansowania sektora ochrony zdrowia – przegląd koncepcji:
o Środki publiczne – wpływy ze składki zdrowotnej, finansowanie z budżetu państwa, perspektywy zwiększenia udziału PKB w wydatkach na ochronę zdrowia.
o Rynek komercyjny – wydatki prywatne pacjentów, przyszłość ubezpieczeń dodatkowych, rynek abonamentowy

• Czy mamy rezerwy – możliwości dotyczące alokacji środków już znajdujących się w systemie, konsolidacja oraz racjonalizacja istniejących zasobów finansowych, kadrowych oraz obejmujących infrastrukturę ochrony zdrowia
• Zobowiązania i płynność finansowa szpitali a ciągłość udzielanych świadczeń zdrowotnych
• Podsumowanie funkcjonowania dyrektywy transgranicznej w Polsce – jak implementacja dyrektywy wpływa na budżet NFZ. Czy nowe przepisy pozwalają na zwiększenie przychodów placówek medycznych?
• Perspektywa finansowa 2014-2020 – wielkość unijnych środków, które zasilą polski sektor ochrony zdrowia; jak wykorzystamy tę szansę?


Choroby cywilizacyjne – jak można z nimi wygrać

• Choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, alergie – epidemiologia dziś i jutro
• Czynniki ryzyka: złe nawyki żywieniowe, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stres – jak zmieniać styl życia społeczeństw:
o Znaczenie systemu zdrowia publicznego
o Programy profilaktyczne i edukacja
o Organizacja leczenia i opieki poszpitalnej

• Polityka lekowa i dostępność nowych skutecznych terapii dla pacjentów


Mapa zdrowia prywatnego

• Stan posiadania prywatnego sektora medycznego w Polsce i Europie
• Ważniejsze akwizycje i decyzje kapitałowe na tym rynku w ostatnich latach
• Prognozy dotyczące rozwoju prywatnego sektora medycznego w Polsce i wybranych krajach, plany najważniejszych graczy
• Dyskusja o obecnych i postulowanych warunkach lokowania prywatnego kapitału w polskim sektorze ochrony zdrowia
• Przegląd opinii na temat zasad kontraktowania świadczeń przez płatnika, m.in. w kontekście planów rozwoju prywatnych podmiotów leczniczych


Foto dzięki uprzejmości PTWP
 

WYDARZENIA  TOWARZYSZĄCE


II Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna

III Forum Współpracy Gospodarczej Unia Europejska-Chiny

Forum współpracy gospodarczej Pakistan-Polska

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia

Mistrzostwa świata w siatkówce 2014 – przedsięwzięcie biznesowe i promocyjne

TOP Inwestycje Komunalne. Najlepsze praktyki inwestycyjne w samorządach


Jeśli do powstałego wstępnego programu macie Państwo uwagi, prosimy je zgłaszać bezpośrednio pod adresem:
e-mail: eec@eecpoland.eu  


Firmy zainteresowane udziałem promocyjnym prosimy o kontakt:
Tomasz Ruszkowski

tel. +48 32 2091303
marketing@ptwp.pl  


Źródło: PTWP S.A.ASTROMAN Magazine - 2014.01.20

Polityka przemysłowa Unii Europejskiej - gospodarczy Trójkąt Weimarski w Krakowie 6-7 lutego 2014

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1638  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Potrzeba afrykańskiej strategii cz. 2: Uczmy się od Brazylii, Chin i Turcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1636  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.18

Nowa strategia Giełdy Papierów Wartościowych czyli projekt powstania Warsaw Capital City

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1637  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.03

Prof. Michał Kleiber: Filar przyszłego świata

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1629  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.02

Dr Hubert A. Janiszewski: Życzenia na 2014 rok

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1627  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Jan Krzysztof Kulig: Potrzeba afrykańskiej strategii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1626  


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Noworoczne orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1625  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.27

Prof. Krzysztof Rybiński: Cele strategiczne przy tworzeniu budżetu Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1615  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy…

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.19

Warsaw Stock Exchange and Aquis Exchange become Business Partners

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1523  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland is an excellent place to invest and develop business. Why we have invested in Poland?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1472  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland - the centre of global debate on the economy and finance. IPO Summit, Warsaw 2013, June 6-7

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1471  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.18

Europe is in need of reform. The 5th European Economic Congress has ended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1463  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
NASA's Mars InSight Flexes Its Arm
Lockheed Martin And Airbus Sign Memorandum Of Agreement On Aerial Refueling
12th Asian Financial Forum, 14-15 January 2019, Hong Kong
Microsoft: Digital innovation on wheels. How Renault Sport Formula One Team races for success
Fintech Start-up QUPITAL, Based in Hong Kong, Bridges Cash Gap
Dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A., został Przedsiębiorcą Roku 2018, zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce
Atos launches construction of global R&D Lab to drive innovation in Quantum Computing
Dimension Data: Technology futures in 2019 and beyond. The top five future technology trends that will transform your business in 2019
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce
Supersonic Commercial Travel Begins To Take Shape At Lockheed Martin Skunk Works
World Nuclear Spotlight Poland in Warsaw
NASA, Northrop Grumman Launch Space Station, National Lab Cargo
Dell EMC Gains High Performance Computing Momentum and Expands Portfolio
Fourth industrial revolution and machine learning
NASA TV Coverage Set for November 15 Cygnus Launch to International Space Station
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.