wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Kajetan Różycki from NCBJ in Poland appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force 2014.02.12

Warsaw, Poland - February 12, 2014 - Eng. Kajetan Różycki, MSc from NCBJ (Polish: Narodowe Centrum Badań Jądrowych; English: National Centre for Nuclear Research) has been appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force. Mission of the organization is to initiate and coordinate works on application of nuclear reactors to generation of industrial heat and other applications. On 31 January, 2014 Eng. Kajetan Różycki, MSc, was appointed the Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force (NC2I-TF) Chairman. NC2I-TF is a part of European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP) associating over 100 companies, research institutions, and organizations that deal with nuclear power technologies. The platform is European Commission's advisory body helping to identify priorities in developing those technologies.

Eng. Kajetan Różycki, MSc from NCBJ in Poland has been appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force.
Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 

Warsaw, Poland - February 12, 2014

Eng. Kajetan Różycki, MSc from NCBJ (Polish: Narodowe Centrum Badań Jądrowych; English: National Centre for Nuclear Research) has been appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force.

Mission of the organization is to initiate and coordinate works on application of nuclear reactors to generation of industrial heat and other applications.

On 31 January, 2014 Eng. Kajetan Różycki, MSc, was appointed the Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force (NC2I-TF) Chairman.

NC2I-TF is a part of European Sustainable Nuclear Energy Technology Platform (SNETP) associating over 100 companies, research institutions, and organizations that deal with nuclear power technologies.

The platform is European Commission’s advisory body helping to identify priorities in developing those technologies.


Eng. Kajetan Różycki, MSc from NCBJ in Poland has been appointed as Chairman of Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force.
Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
„NC2I-TF objective is to sum up numerous so-far realized initiatives related to the nuclear co-generation technology. In particular we are interested in experience acquired at the so-far operated high-temperature (HT) reactors. We will try to establish as many contacts with industrial partners, co-financing institutions, and governmental bodies as possible before we will move on to the next stage of designing specific solutions”
said Eng. Kajetan Różycki, MSc, Head of the New Technologies Lab in the NCBJ Nuclear Energy Division, and NC2I-TF Chairman.
„We think the technology is promising since it is capable to reduce environmentally harmful emissions and to limit nation dependency on fossil fuel imports”.

The National Centre for Nuclear Research in Otwock (the Świerk district), Poland.
Main premises of NCBJ are situated in Otwock (the Świerk district). Three NCBJ Departments are located in Warsaw, one Department is located in Lodz, Poland
.
Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
The “nuclear cogeneration” term denotes a technology in which electric power and heat (consumed by some large industrial facility or by a municipal central heating network) are simultaneously produced in a nuclear power facility.

Also fossil-fuel heated power plants are frequently operated in the cogeneration regime (the so-called “heat & power plants”).

Cogeneration helps to boost fuel efficiency up to about 70%.

Cogeneration is by all means possible also in case of nuclear power plants.

Modern nuclear reactors typically convert into electricity only about 1/3 of energy liberated in fission reactions; cogeneration could improve economic terms on which they are run.

Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
„However, two significant difficulties hinder implementation of that idea in nuclear facilities. Firstly, amount of heat generated by a large modern nuclear reactor is so large, that it is difficult to find a consumer capable to effectively utilize (and pay for) all that heat. Secondly, technical parameters of heat delivered by nuclear reactors are unfortunately worse than parameters of heat delivered by classical coal-burnt power plants, where the produced steam may be highly overheated.”
– added Eng. Kajetan Różycki, MSc.
„Heat generated by conventional nuclear reactors is well suited to heat municipalities, but is ‘too cold’ for power-intensive industry such as petrochemical refineries or fertilizer plants. That is the main reason why majority of nuclear reactors operated in the world are currently utilized mostly to produce electricity, while reactor-produced heat is only sometimes utilized as some marginal operations”.

Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
Potential economic benefits attract interest of researchers working on the cogeneration technology predominantly to HT-reactors of relatively small power of several hundred megawatt at most.

Such reactors are helium-cooled and graphite-moderated.

Helium is a noble gas, while graphite is a material very resistant to high temperatures.

That combination helps to safely operate HT-reactors at much higher temperatures than temperatures prevailing inside conventional reactors.

Typical comparison: temperature of steam produced by a typical modern water-cooled reactor is about 280ºC, while temperature of steam produced by a prototype HT-reactor currently under construction in China will amount to about 550ºC.

Hot chamber at the MARIA research reactor in Świerk.
Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
Safety zones around locations of HT-reactors may be significantly reduced due to constructional safety of such reactors, so the plants may be localized much closer to potential customers.

Smaller powers involved mean that HT-reactor constructional elements may be mass produced; it may possibly balance the so-called large-scale economy at work in case of high-power conventional reactor units.

All in all, HT-reactors might turn out to be a very promising solution.

Recently, they have attracted quite a big interest especially in Europe, where CO2 emission rights are soon to become prohibitively expensive (apart rising prices of fossil fuels).

Courtesy of National Centre for Nuclear Research
 
NC2I-TF mission is to start a programme to develop an European demonstrator of the HT-reactor technology.

Eng. Kajetan Różycki is the third expert from NCBJ appointed to SNETP governing bodies.

Professor Grzegorz Wrochna, NCBJ Director General, has been a SNETP Governing Board member for 2 years.

Eng. Tomasz Jackowski, NCBJ Nuclear Energy Division Head, has been SNETP Executive Committee member for 3 years.Contact Data

Please contact NCBJ Spokesman to get detailed information on Institute activities, offers, successes etc.

NCBJ Spokesman
Marek Sieczkowski, MSc Eng.

phone: +48 512 583 695
e-mail: spokesman@ncbj.gov.pl  


 
 
Source: Narodowe Centrum Badań Jądrowych (English: National Centre for Nuclear Research)


http://www.ncbj.gov.pl/  Ekspert NCBJ na czele organizacji rozwijającej nowe zastosowania reaktorów jądrowych w Europie


Kajetan Różycki z Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) został powołany na przewodniczącego organizacji Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force (NC2I-TF).

Celem organizacji, jest inicjowanie i koordynowanie prac nad wykorzystaniem reaktorów jądrowych do wytwarzania ciepła dla przemysłu i innych zastosowań.

31 stycznia 2014 roku mgr inż. Kajetan Różycki został powołany na przewodniczącego organizacji Nuclear Cogeneration Industrial Initiative - Task Force (NC2I-TF).

NC2I-TF działa w ramach europejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform - SNETP) zrzeszającej ponad 100 firm, instytucji naukowych i organizacji związanych z energetyką jądrową.
Stanowi ona ciało doradcze Komisji Europejskiej w określaniu priorytetowych kierunków rozwoju tej dziedziny.

Zadaniem NC2I-TF jest podsumowanie licznych dotychczasowych przedsięwzięć z zakresu kogeneracji jądrowej. W szczególności interesują nas dotychczasowe doświadczenia z reaktorami wysokotemperaturowymi. Poprzez nawiązanie jak najszerszej liczby kontaktów pomiędzy partnerami przemysłowymi, instytucjami współfinansującymi i instytucjami rządowymi chcielibyśmy przejść do etapu, kiedy możemy zająć się projektowaniem konkretnych rozwiązań” – powiedział mgr inż. Kajetan Różycki, kierownik Pracowni Nowych Technologii Zakładu Energetyki Jądrowej NCBJ, przewodniczący NC2I-TF.
„Naszym zdaniem warto rozwijać tą technologię, ponieważ gwarantuje ona nie tylko ograniczanie szkodliwych dla środowiska emisji, ale prowadzi również do zmniejszenia uzależnienia energetycznego krajów od importu surowców”.

Kogeneracją jądrową nazywamy proces jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, kierowanego do odbiorców takich jak np. miejska sieć ciepłownicza lub duże zakłady przemysłowe.

Jest to często praktykowane w przypadku elektrowni (elektrociepłowni) opalanych paliwami kopalnymi i pozwala uzyskać sprawność wykorzystania paliwa rzędu 70%.

Jest to także możliwe w przypadku elektrowni jądrowych. Współczesny, typowy reaktor zamienia na energię elektryczną zaledwie 1/3 ciepła uzyskanego w procesie reakcji rozszczepienia.


Wykorzystanie ilości przynajmniej części pozostałego ciepła pozwoliłoby poprawić bilans ekonomiczny przedsięwzięcia, jakim jest budowa elektrowni jądrowej.

„Istnieją jednak dwie istotne bariery utrudniające wykorzystanie tej idei w instalacjach jądrowych. Pierwsze ograniczenie wynika z faktu, że współczesne duże reaktory generują tak wielką ilość energii cieplnej, że trudno jest znaleźć odbiorców zdolnych wykorzystać ją w całości. Drugie jest związane z tym, że ciepło odbierane z reaktora ma gorsze parametry niż to, które dostarczają zwykłe elektrownie węglowe, gdzie uzyskuje się wysokie temperatury przegrzanej pary” – dodał Kajetan Różycki.
„Ciepło z reaktorów jądrowych nadaje się zatem dobrze do ogrzewania np. miast, ale dla energochłonnego przemysłu, jak na przykład zakłady petrochemiczne czy producenci nawozów, już nie. Właśnie z tych powodów większość istniejących na świecie reaktorów jądrowych służy dziś wyłącznie do produkcji energii elektrycznej zaś dostawy ciepła są dla nich co najwyżej poboczną działalnością”.

Ze względu na potencjalne korzyści ekonomiczne naukowcy pracują nad koncepcją wykorzystania do kogeneracji relatywnie małych (o mocy cieplnej rzędu najwyżej kilkuset megawatów) reaktorów tzw. wysokotemperaturowych.

Takie reaktory, dzięki zastosowaniu obojętnego chemicznie helu jako chłodziwa oraz odpornego na wysokie temperatury grafitu jako moderatora, pozwalają bezpiecznie operować znacznie wyższymi temperaturami niż typowe reaktory opierające chłodzenie na wodzie.


Dla przykładu: para z typowego współczesnego reaktora ma temperaturę rzędu 280 stopni Celsjusza, zaś budowany właśnie w Chinach prototyp reaktora wysokotemperaturowego ma dostarczać parę o temperaturze 550 stopni.

Ponadto bezpieczeństwo ich konstrukcji pozwala w znaczący sposób zmniejszyć rozmiary stref ochronnych wokół reaktora.

Z tego powodu reaktor może produkować energię elektryczną i ciepło znacznie bliżej potencjalnego klienta.

Jeśli uwzględni się jeszcze fakt, że mniejsze moce reaktorów wysokotemperaturowych wiążą się z możliwością seryjnej produkcji komponentów (co ma szanse zrównoważyć tzw. efekt skali związany z budową wielkich bloków), to wszystko razem czyni reaktory wysokotemperaturowe bardzo interesującym rozwiązaniem.

W Europie, wobec stopniowego wzrostu cen paliw kopalnych oraz przewidywanych wysokich cen emisji CO2 nastąpił w ostatnich latach powrót zainteresowania technologią reaktorów wysokotemperaturowych.

Celem grupy NC2I-TF jest uruchomienie programu budowy demonstratora takiej technologii w Europie.

Nominacja Kajetana Różyckiego poszerza grono ekspertów NCBJ we władzach platformy SNETP.

Od 2 lat w Zarządzie Głównym SNETP zasiada prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, dyrektor NCBJ, a rok dłużej w Komitecie Wykonawczym SNETP pracuje Tomasz Jackowski, Kierownik Zakładu Energetyki Jądrowej NCBJ.


 
 
Źródło: Narodowe Centrum Badań Jądrowych


http://www.ncbj.gov.pl/  ASTROMAN Magazine - 2013.09.11

Prof. Marek Belka, Prezes NBP, ponownie wybrany na przewodniczącego Komitetu Rozwoju Banku Światowego i MFW

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1554  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland is an excellent place to invest and develop business. Why we have invested in Poland?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1472  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.18

Europe is in need of reform. The 5th European Economic Congress has ended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1463  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.15

CeBIT 2013: Strongest performance in years

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1423  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.01

Polski reaktor jądrowy Maria ratuje światową medycynę nuklearną

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1358  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.22

Professor Agnieszka Zalewska elected President of CERN Council, is the first woman to fill this position

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1317  


ASTROMAN Magazine - 2012.07.22

Spintronika: Powstał nowy typ tranzystora, owoc polskiej technologii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1281  


ASTROMAN Magazine - 2012.07.05

CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1266  


ASTROMAN Magazine - 2012.05.06

Prof. dr hab. Andrzej Udalski jest członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences)

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1235  


ASTROMAN Magazine – 2012.01.24

Profesor dr Jacek M. Żurada Przewodniczącym Komisji Oceny Periodyków IEEE w USA

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1156  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

GE Hitachi Nuclear Energy and Fluor Corporation Team Up on Polish Nuclear Power Plant Project

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1059  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.18

World's leading nuclear power companies adopt principles of conduct

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1058  


ASTROMAN Magazine - 2011.09.08

GE Hitachi Nuclear Energy Expands Workforce Training Collaboration with Poland's University Sector

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1052  


ASTROMAN Magazine - 2011.06.05

Polski łazik marsjański MAGMA2 najlepszy na świecie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=989  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Japońskie Technologie Środowiskowe - międzynarodowa konferencja w Warszawie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=911  


ASTROMAN Magazine - 2010.07.18

International Nuclear Energy Development of Japan

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=761  


ASTROMAN Magazine - 2010.05.06

Westinghouse and PGE Agree to Partner on Delivering Nuclear Energy Solutions for Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=715  


ASTROMAN Magazine - 2010.03.27

Polacy opracowali nowatorski czujnik wykrywający melaminę

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=686  


ASTROMAN Magazine - 2010.03.06

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN ponownie w akcji

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=674  


ASTROMAN Magazine - 2010.02.08

Polscy naukowcy modernizują akceleratory w CERN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=660  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
BASF: Master Builders Solutions provides digital planning tool for the construction industry
Daimler hands over first electric Freightliner truck to Penske Truck Leasing in the U.S.
IBM Research: How Tiny Fingernail Sensors and AI Can Help Clinicians to Monitor Health and Disease Progression
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.