wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Raport Warsaw Enterprise Institute: Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 2014.02.05

Warszawa - 4 lutego 2014 - Już po raz trzeci Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował "Raport dotyczący warunków prowadzenia firm w Polsce". Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej, nadal trwa impas inwestycyjny. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość i wszelkie działania inwestycyjne podejmują z wielką ostrożnością. Dokonane przez rząd reformy, choć istotne i plasujące Polskę nieco wyżej w światowych rankingach, nadal pozostają niewystarczające. Brak jest pozytywnych zmian w kluczowych obszarach dotyczących warunków prowadzenia firm w Polsce. To co dotyczy wszystkich, a więc wrogi, nieprzejrzysty system podatkowy czy nadmiar biurokracji, nie zmienia się. Mimo, że to nic nie kosztuje. Są to działania bezinwestycyjne. Wystarczy wola polityczna, której nie ma. Jeśli chcemy gonić zachodnią Europę poziomem życia, to powinniśmy aspirować do stworzenia warunków prawno-instytucjonalnych dla firm na poziomie Szwajcarii. Polska potrzebuje nowego systemu podatkowego, ograniczenia biurokracji i przywrócenia wolności gospodarczej.

Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (z prawej) udziela wywiadu prasowego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

Warszawa - 4 lutego 2014

Już po raz trzeci Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował „Raport dotyczący warunków prowadzenia firm w Polsce”.

We wtorek, 4 lutego 2014 odbyła się prezentacja raportu „Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014”.

Raport przedstawili:

• Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP

• Marcin Nowacki, Dyrektor ds. Relacji Publicznych

• Mariusz Pawlak, Główny Ekonomista ZPP.

Strona tytułowa Raportu
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 
Pomimo relatywnie dobrej sytuacji makroekonomicznej, nadal trwa impas inwestycyjny.

Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość i wszelkie działania inwestycyjne podejmują z wielką ostrożnością.

W 2013 roku rząd wprowadził kilka zmian w ramach „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.
Zaowocowały one poprawą warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w kilku obszarach, (tj. deregulacja, sądownictwo, inwestycje, ograniczenie obowiązków informacyjnych, usprawnienie administracji), jednak nie przyniosły one rozwiązań systemowych na szeroką skalę.

Z raportu wynika, że dokonane przez rząd reformy, choć niezwykle istotne i plasujące Polskę nieco wyżej w światowych rankingach, nadal pozostają niewystarczające.

Foto dzięki uprzejmości ZPP
 
„Zmiany, które przeprowadziła koalicja w ciągu ostatniego roku oceniamy pozytywnie”
powiedział Mariusz Pawlak, Główny Ekonomista ZPP.
„Są one jednak daleko niewystarczające. Ponadto, dotyczą one zaledwie wąskich grup przedsiębiorców. Nie każdy się sądzi czy prowadzi większe inwestycje. To co dotyczy wszystkich, a więc wrogi, nieprzejrzysty system podatkowy czy nadmiar biurokracji, nie zmienia się. Mimo, że to nic nie kosztuje. Są to działania bezinwestycyjne. Wystarczy wola polityczna, której nie ma.”

Tabela 1: Pozycja Polski w międzynarodowych zestawieniach konkurencyjności gospodarek.
Źródło: Opracowanie ZPP
 
W III kwartale 2013 roku Polska osiągnęła wzrost PKB o 1,9%.

Utrzymał się wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku, poprawił się wyraźnie popyt na usługi transportowe, stabilnie rosła sprzedaż detaliczna.

Wyższy poziom PKB zawdzięczamy prawdopodobnie większemu popytowi wewnętrznemu.

W okresie trzech pierwszych kwartałów 2013 roku odnotowano również wzrost eksportu.

Tabela 2: System podatkowy w Polsce
Źródło: Opracowanie ZPP na podstawie raportu Doing Business 2014
 
Komisja Europejska ocenia, że w 2014 roku polskie PKB wzrośnie o 2,5%.

Wyniki raportów i rankingów wskazują na stabilność polskiej gospodarki i brak zagrożenia kryzysem finansowym.

Poziom bezrobocia jest porównywalny do średniej UE, dług publiczny nie powinien przekroczyć w 2014 roku limitu 51% PKB.

Poprawa ogólnej koniunktury gospodarczej nadal w niewielkim stopniu przekłada się na poziom zatrudnienia.

Tabela 3: Zakładanie firm w Polsce w porównaniu do wybranych krajów.
Źródło: Opracowanie ZPP na podstawie raportu Doing Business 2014
 
Widoczne są niewielkie symptomy poprawy, jednakże stopa bezrobocia w IV kwartale 2013 wyniosła 13,2 %, co oznacza, iż była o 0,3 p. proc. wyższa niż rok wcześniej.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło około 5,5 mln osób.

Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w listopadzie 2013 roku wynosiło 3.897,88 PLN.

Pod koniec 2013 roku liczba zarejestrowanych podmiotów w systemie REGON wyniosła 4.065.602.

Spośród firm aktywnych zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa.

Tabela 4: Zestawienie wskaźników wymiany handlowej w porównaniu do średniej OECD.
Źródło: Opracowanie ZPP na podstawie danych Doing Business 2014
 
Struktura polskich firm pod względem wielkości od lat pozostaje w zasadzie bez zmian: mikroprzedsiębiorstwa stanowią 96,54%, małe 2,95%, średnie 0,45%, duże 0,08% wszystkich przedsiębiorstw.

Jednocześnie w Polsce udział mikroprzedsiębiorstw jest o 4 pp. wyższy niż średnio w UE-28.
Świadczy to o istniejących nadal barierach rozwojowych, utrudniających przechodzenie firmom mikro na wyższy poziom rozwoju.

Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 
„Dziwi mnie, że rząd nie wykorzystuje prostych rezerw, które nadal, w odróżnieniu od większości państw zachodnich, mamy. Te proste rezerwy to przywrócenie wolności gospodarczej co najmniej na poziomie średniej unijnej. Choć jeśli chcemy gonić zachodnią Europę poziomem życia, to powinniśmy aspirować do stworzenia warunków prawno-instytucjonalnych dla firm na poziomie Szwajcarii. Polska potrzebuje nowego systemu podatkowego, ograniczenia biurokracji i przywrócenia wolności gospodarczej, co już raz w naszej historii się sprawdziło”
powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 
Międzynarodowe raporty analizujące warunki prowadzenia biznesu dość dobrze oceniają polską gospodarkę.

Doing Business docenia zmiany, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat, plasując ją w tegorocznym zestawieniu na 45 miejscu wśród 189 analizowanych gospodarek.

Indeks Wolności Gospodarczej The Heritage Foundation również umieścił nas nieco wyżej, niż w ubiegłorocznym raporcie – na 50. miejscu w 2014 roku wobec 57. miejsca w 2013 roku.

Tabela 4: Łatwość prowadzenie biznesu w Polsce.
Źródło: Opracowanie ZPP na podstawie raportu Doing Business 2014
 
Mniej korzystny dla Polski jest natomiast ranking The Global Competitiveness.
Polska uplasowała się na 42. miejscu, a więc o jedno miejsce gorzej niż w zeszłorocznym zestawieniu.
Według autorów Raportu spowodowane jest to pogorszeniem się stabilności makroekonomicznej i innowacyjności.

Wielokrotnie postulowane przez ZPP uproszczenie systemu fiskalno–prawnego powinno się m.in. przyczynić do obniżenia wskaźników korupcji.

Jak wiadomo, wskaźniki biurokratyzacji oraz korupcji wykazują wysoką pozytywną korelację pomiędzy sobą.
Im niższa skala wolności gospodarczej tym zwykle bardziej skorumpowany jest kraj. Natomiast im mniej procedur, tym mniej potencjalnych możliwości do działań korupcjogennych.


Tabela 5: Zakładanie firmy w Polsce na tle wybranych państw.
Źródło: Opracowanie ZPP na podstawie raportu Doing Business 2014
 
W corocznym zestawieniu najbardziej skorumpowanych krajów na świecie, przygotowywanym przez Transparency International, Polska zajmuje 38 miejsce na 177 państw.

Dla porównania państwa skandynawskie, w których procedury biurokratyczne ogranicza się do minimum, należą do najmniej skorumpowanych krajów na świecie.

Jest wysoce prawdopodobne, bazując na doświadczeniach powyżej przytoczonych krajów, że likwidacja przesadnej biurokracji doprowadziłyby do znacznego zmniejszenia korupcji, a tym samym do oszczędności i powstania środowiska przyjaznego biznesowi i rozwojowi gospodarczemu.Dodatkowe informacje:

Joanna Nowek
E-mail: j.nowek@zpp.net.pl  
Tel. +48 504 287 817


Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

http://zpp.net.pl/
 


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.05

Wally Olins: Polska na tle świata musi się wyróżniać w każdej dziedzinie, potrzebuje osobowości i własnego stylu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1458  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Selena Group - increase of net profit in the very first quarter of 2019
IBM: Major Ocean Carriers CMA CGM and MSC to Join TradeLens Blockchain-Enabled Digital Shipping Platform
deepsense.ai: A comprehensive guide to demand forecasting with machine learning
Wojciech Kostrzewa nowym Prezesem Polskiej Rady Biznesu
Uroczysta Gala Nagrody Polskiej Rady Biznesu 2019
SpaceX launched 60 Starlink satellites from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Air Force Station, Florida
ImpactCEE 2019: Danubia NanoTech wins the PowerUp! Grand Final 2019
Panasonic Launches Comprehensive Showroom for Residential Materials such as Kitchens in India
HPE to acquire supercomputing leader Cray. Combined Company Will Drive Next Generation of High Performance Computing
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.