wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Paweł Olechnowicz: Energetyczne wyzwania Europy 2014.02.01

Gdańsk - 31 stycznia 2014 - "Odpowiedzialna polityka w sektorze energii wymaga przede wszystkim uwzględnienia różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Central Europe Energy Partners (CEEP) niezmiennie opowiada się za utrzymaniem równowagi pomiędzy europejską polityką gospodarczą a polityką klimatyczną, a także za ożywieniem wzrostu gospodarczego w Europie. Uważamy, że polityka sektora energii, która nie uwzględnia różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, jest szkodliwa dla państw Europy Centralnej." - pisze Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A., przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.
Źródło: Grupa Lotos
 

Gdańsk – 31 stycznia 2014

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu Pana Pawła Olechnowicza, prezesa Grupy LOTOS S.A., przewodniczącego Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.


Energetyczne wyzwania Europy


Odpowiedzialna polityka w sektorze energii wymaga przede wszystkim uwzględnienia różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Central Europe Energy Partners (CEEP) niezmiennie opowiada się za utrzymaniem równowagi pomiędzy europejską polityką gospodarczą a polityką klimatyczną, a także za ożywieniem wzrostu gospodarczego w Europie.

Uważamy, że polityka sektora energii, która nie uwzględnia różnic w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów, jest szkodliwa dla państw Europy Centralnej.


Dlatego tak ważne jest, aby stale przekonywać i zwracać uwagę rządów, parlamentów i opinii publicznej Wspólnoty na fakt, że realizacja celów polityki klimatycznej, zwłaszcza w zakresie ograniczania emisji dwutlenku węgla, powinna ulec modyfikacji, uwzględniającej konieczność zapewnienia równowagi gospodarczej i rozwoju społecznego, zwłaszcza w regionie Europy Centralnej.

Źródło: Grupa Lotos
 
Jeżeli rzeczywiście wierzymy w silną i konkurencyjną Europę, to powinniśmy pozwolić państwom członkowskim na korzystanie z najtańszych i najłatwiej dostępnych – rodzimych surowców energetycznych – przy jednoczesnej systematycznej redukcji emisji dwutlenku węgla.

Odpowiedzialna polityka w sektorze energii wymaga przede wszystkim uwzględnienia różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Jednym głosem

W 2013 roku głos Central Europe Energy Partners był wyraźnie słyszalny w toczących się debatach.

Nasze stanowisko w kwestii tzw. backloadingu, cen energii czy potrzeby reindustrializacji Europy było szeroko cytowane i komentowane.

Przedstawialiśmy nasze poglądy podczas seminariów i dyskusji panelowych w Bratysławie, Wilnie, Katowicach i Krynicy-Zdroju, a także podczas „Dni Węgla w Brukseli", które odbyły się w Parlamencie Europejskim i podczas których wicepremier polskiego rządu, w obecności licznego grona parlamentarzystów, ministrów, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz ekspertów prezentował swoje stanowisko w sprawie polityki Unii Europejskiej dotyczącej sektora energii.

W maju tego roku mijają 4 lata od powołania do życia Central Europe Energy Partners.

Stowarzyszenie, które stworzyły wówczas cztery krajowe firmy i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, zrzesza dziś 22 spółki i organizacje naukowe pochodzące m.in. z Czech, Litwy, Rumunii, Słowacji i oczywiście Polski.

Cały czas prowadzimy negocjacje z wieloma firmami i organizacjami z całej Europy Centralnej.

Przedsiębiorstwa skupione w CEEP zatrudniają w sumie około 250 tysięcy pracowników, a ich przychody szacowane są na 180 mld złotych.

Członkowie CEEP reprezentują różne gałęzie przemysłu (m.in. górnictwo, energetykę, hutnictwo, chemię czy paliwa płynne).

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.
Źródło: Grupa Lotos
 
Wszystkim nam zależy na uzyskaniu kompromisu i wypracowaniu spójnej polityki sektora energii dla całego regionu, którą później możemy przedstawić Komisji i Parlamentowi Europejskiemu jako jeden głos narodów Europy Centralnej.
Bo misją CEEP jest nie tylko reprezentowanie interesów jej członków, ale również tworzenie skutecznych mechanizmów dla rozwoju gospodarczego regionu, który zamieszkuje ponad 100 milionów Europejczyków.

Przecież wielu z nich to klienci, kontrahenci czy pracownicy firm zrzeszonych w CEEP.


Nie zwalniamy tempa

W tym roku głównym zadaniem Central Europe Energy Partners będzie dalsza promocja i wspieranie integracji sektora energii państw Europy Centralnej.

W pełni popierając unijny cel 20-20-20, zamierzamy propagować optymalne podejście do realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa w sektorze energii.

Oznacza to wsparcie wspólnej, szeroko zakrojonej i wszechstronnej polityki Unii Europejskiej uwzględniającej interesy krajów Europy Centralnej, w tym takich inicjatyw, jak: tworzenie wewnętrznego rynku energii czy budowa środkowoeuropejskiego korytarza energetycznego i transportowego korytarza Północ-Południe.

Nie mniej ważne będzie wyznaczenie nowych celów klimatyczno-energetycznych do 2030 roku oraz przyjęcie nowych wytycznych w zakresie poszukiwań i eksploatacji gazu łupkowego.

Musimy dokładnie przeanalizować, jakie czynniki sprzyjają ożywieniu gospodarczemu, a jakie je blokują.

Konieczne jest odbudowanie wartości i znaczenia wspólnoty społecznej oraz konkurencyjności gospodarczej UE na światowym rynku.

Istotnym i skutecznym elementem w tym zakresie będzie dynamiczny rozwój unijnego przemysłu, bazującego na konkurencyjnych cenach energii i zdywersyfikowanym dostępie do surowców.

Zdaję sobie sprawę, że jest to długotrwały proces wymagający wielu debat i niejednego kompromisu.

Jestem jednak przekonany, że warto podjąć to wyzwanie dla budowania bezpiecznej i bogatej Polski oraz Europy.


W cieniu Azji i USA

W raporcie przygotowanym dla CEEP przez firmę konsultingową Roland Berger, który wspólnie przedstawiliśmy w trakcie zorganizowanej w ubiegłym roku w Bratysławie konferencji GLOBSEC, wskazaliśmy na różnice pomiędzy krajami UE-15 a krajami, które przystąpiły do Wspólnoty po 2003 roku, określanymi jako UE-11.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA, przewodniczący Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.
Źródło: Grupa Lotos
 
Zwróciliśmy uwagę, że Bruksela proponuje jednolitą politykę w sektorze energii, której jedynym zauważalnym efektem będzie systematyczny wzrost cen energii, co z kolei skutecznie spowolni wzrost gospodarczy krajów Europy Centralnej, które są dziś motorem rozwoju całej Unii Europejskiej.

Aby sprostać założeniom polityki energetycznej do 2020 roku, państwa Europy Centralnej muszą zainwestować w wysokosprawne źródła wytwarzania energii oraz w infrastrukturę przesyłową środki rzędu 400–460 mld euro.

To olbrzymie inwestycje.
Ich koszty będą miały istotny wpływ na cenę energii elektrycznej.

Szacujemy, że w przypadku odbiorców przemysłowych (w krajach UE-11) mógłby to być wzrost sięgający nawet 40–60 procent.
Niewątpliwie dotknąłby on również odbiorców indywidualnych.

Jesteśmy świadomi, że gospodarki i społeczeństwa krajów Europy Centralnej, których PKB jest średnio trzykrotnie niższy od krajów UE-15 nie zaakceptują takiej sytuacji.

Dodatkowym problemem UE jest znaczny wzrost konkurencyjności ze strony firm pochodzących z Azji i USA.

O ile z pierwszym przypadkiem Europa ma do czynienia nie od dziś i wynika on głównie z niższych kosztów pracy, o tyle casus USA – kraju, który przechodzi aktualnie okres inwestycyjnego renesansu – stanowi dla UE zupełnie nowe wyzwanie.

Bazując na projekcie najnowszego raportu Komisji Europejskiej średnia cena gazu dla przemysłu w Unii Europejskiej była w 2012 roku cztery razy wyższa niż w USA, a dla gospodarstw domowych 2,5 razy wyższa.

Te różnice mają bezpośrednie przełożenie nie tylko na spadek konkurencyjności europejskiej gospodarki na globalnym rynku, ale w istotny sposób wpływają również na cenę produktów i usług, z których korzystają codzienne miliony Europejczyków.


Paweł Olechnowicz

Paweł Olechnowicz jest prezesem Grupy LOTOS S.A. oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów Central Europe Energy Partners.


Źródło:

www.rp.pl
 


ASTROMAN Magazine - 2013.09.01

Paweł Olechnowicz: Europa potrzebuje silnej gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1534  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Daniel Beneš, ČEZ: Komisja Europejska zapomina o trzech energetycznych filarach w Europie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1470  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Microsoft acquires Semantic Machines, advancing the state of conversational AI
PayPal Expands Global Platform with Acquisition of iZettle for USD2.2 billion
The FIAT 500e uses an Electric-Drive Motor with 111 HP (83 kW) and 147 LB-FT (200 Nm) of Torque
Volkswagen debuts 2018 enthusiast vehicle fleet at SOWO: The European Experience in Savannah, Georgia, USA
Airbus Defence and Space. SpaceDataHighway: 10,000 successful laser connections - Reliability of 99.8 per cent
Intel's 3 Million Square Feet of Solar Panels Help Heat, Cool and Light
Dell Technologies Accelerates Hyper-Converged Infrastructure Portfolio Growth; Simplifies Path to VMware-based Clouds
Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska
Satya Nadella, CEO at Microsoft: Opportunity and responsibility in the era of the Intelligent Cloud and Intelligent Edge
Microsoft Build highlights new opportunity for developers, at the edge and in the cloud
ABB to strengthen Indonesia's power grid and support economic growth
Polskie start-upy prezentowały się w Kanadzie
Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie
Mercedes-Benz USA: Enhancing the user experience through augmented reality
Boeing: Aviall to lead AHRLAC supply chain, join industry team Bronco Combat Systems
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.