wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Dr Hubert A. Janiszewski: Życzenia na 2014 rok 2014.01.02

Warszawa, 02 stycznia 2014 - "Prosty, przejrzysty i jasny kodeks podatkowy powinien przynieść istotne ograniczenie aparatu skarbowego, co nie będzie bez znaczenia dla obniżenia wydatków budżetu państwa. Wprowadzenie euro zamiast złotego jest nieuchronną perspektywą, jeśli mamy pozostać w centrum, a nie na peryferiach rozwoju zjednoczonej Europy." - pisze dr Hubert A. Janiszewski, członek Polskiej Rady Biznesu oraz rad nadzorczych spółek notowanych na GPW.

Dr Hubert A. Janiszewski
Foto dzięki uprzejmości ekonomia.rp.pl / Radek Pasterski
 

Warszawa, 02 stycznia 2014

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczpospolita” zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu dr Huberta A. Janiszewskiego.


Życzenia na 2014 rok


Gdyby rząd podjął na początku nowego roku pewne działania, nie martwiłbym się o perspektywę całego 2014 roku ani o lata następne – pisze ekonomista.

Słuchając opinii wielu ekonomistów, ale też i polityków, można przypuszczać, że nadchodzący rok 2014 będzie łatwiejszy dla gospodarki, tak ze względu na otoczenie zewnętrzne kraju, jak i przyspieszającą gospodarkę, stabilizację bezrobocia oraz powoli wzrastający popyt wewnętrzny i eksport.

Czy można – dodatkowo – podjąć jakieś kroki ze strony administracji centralnej i rządu, aby zmienić perspektywę postrzegania 2014 roku tylko w bardziej różowych barwach, wlać więcej optymizmu i pobudzić gospodarkę?

Otóż wydaje się – przy wykazaniu woli i determinacji oraz konsekwencji – iż istnieje kilka w sumie bezkosztowych kroków, jakie zrealizowane w ciągu pierwszych 90 dni nowego roku mogłyby istotnie zmienić postrzeganie i perspektywy całego roku 2014.


Formalnościami powinny zająć się urzędy

Po pierwsze, można by wprowadzić nowy przepis, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej (czy to w postaci spółki prawa handlowego, czy też rejestrowania działalności przez osobę fizyczną) następuje automatycznie po 14 dniach od złożenia pisemnego zawiadomienia stosownego urzędu na szczeblu gminy.

To urząd, po otrzymaniu zawiadomienia, w ciągu kolejnych np. 60 dni dostarcza „delikwentowi" wszelkie poświadczenia, numery statystyczne, wymogi sprawozdawcze, dokonuje rejestracji, nadaje REGON, numer statystyczny, ZUS etc., z tym że nieotrzymanie wymienionej dokumentacji nie wstrzymuje działalności.

Co więcej urzędy skarbowe w tym samym terminie 60 dni informują przedsiębiorcę(ów), iż rozliczenia podatkowe są dokonywane w cyklach kwartalnych (a nie jak dotąd miesięcznych), natomiast w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności obciążenia ZUS-owskie obniżone są automatycznie o 50 procent.

Takie nowe przedsiębiorstwa, mające np. do 50 pracowników, nie obowiązuje przy zatrudnianiu ustawowy poziom minimalnej płacy
[Red.: od 01.01.2014 – 1680 zł brutto miesięcznie].

Po drugie, wprowadza się kolejny przepis, iż pozwolenia na budowę w przypadku budownictwa indywidualnego, w tym dla budynków mieszkalnych na maksimum np. 6 mieszkań (w tym 6 miejsc postojowych dla samochodów), stosowne urzędy gmin wydają automatycznie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, pod warunkiem iż budowa nie odbiega od architektonicznego otoczenia.

Urzędy gmin dostarczają – po wydaniu takiego zezwolenia – wszystkie inne dokumenty niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia (woda, gaz, siła, środowisko etc.) sukcesywnie, ale nie później niż w ciągu 90 dni od wydania zezwolenia.

Przejęcie i realizacja takich zadań przez biurokratyczny aparat na szczeblu gmin nie powinny napotykać na większe trudności, tak ze względu na uzyskany już poziom cyfryzacji urzędów gminnych, jak i – o czym warto pamiętać – szybki przyrost etatów w ostatnich kilku latach w administracji.

Te dwa możliwe do zrealizowania wnioski pozwalają na zdynamizowanie działalności gospodarczej na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw, w tym w budownictwie zagrożonym bankructwami z powodu niestosowania standardów FIDIC w dużych projektach budowlanych, a co istotniejsze – bez redukcji poziomu zatrudnionych urzędników w biurokracji wszystkich szczebli oraz wymusza na kadrze biurokratów działanie NA RZECZ I DLA DOBRA obywateli i przedsiębiorców.

Być może takie podejście w dłuższej perspektywie czasowej spowoduje zmianę stosunków i relacji pomiędzy społeczeństwem (petentami) a władzą, czyli biurokracją, nie mówiąc o eliminacji korupcji z powodu automatyzmu i bezwarunkowości wydawania decyzji!


Reguły dla kopalin i używanych samochodów

Kolejnym działaniem mogącym wpłynąć pozytywnie na pobudzenie gospodarki jest przyjęcie jednolitych zasad opodatkowania wszelkiej działalności górniczej (poszukiwania, budowy i eksploatacji oraz zagospodarowywania nieczynnych kopalń), szczególnie w dziedzinie węglowodorów (gaz, ropa, węgiel), ale i innych minerałów, jak np. miedź, srebro i złoto.

Przyjęcie jednolitych reguł powinno się opierać bezwzględnie na zasadzie równego podziału korzyści pomiędzy inwestorami a Skarbem Państwa (właścicielem potencjalnych kopalin), z pełnym uwzględnieniem ponoszonych kosztów i ryzyka przez inwestorów, w 20–30-letnich cyklach górnictwa (poszukiwania – budowa kopalni – eksploatacja – zagospodarowanie wyeksploatowanych złóż).

Rozsądne uregulowania w tym obszarze pozwolą na zintensyfikowanie poszukiwań cennych kopalin, co być może przyczyni się do istotnego obniżenia cen energii, a tym samym zwiększy konkurencyjność naszej gospodarki.

A przy okazji, zmieniając perspektywicznie bilans energetyczny, ułatwi gospodarce kraju dostosowanie się do coraz ostrzejszych kryteriów ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Czas na wdrażanie takich rozwiązań jest ograniczony i nie ma żadnych powodów dla odkładania ich wprowadzania w życie.

Innym, możliwym do wprowadzenia szybko w życie postulatem, może być powrót do proponowanej wiele lat temu drastycznej opłaty ekologicznej na wwóz pojazdów samochodowych starszych niż 5 lat.

Wprowadzenie takich opłat skutecznie wyeliminuje import „trupów", a da bardzo istotny bodziec dla podtrzymania przeżywającego wielkie trudności przemysłu motoryzacyjno-samochodowego w Polsce.

Co więcej obniżymy istotnie koszty „ekologiczne" związane z utylizacją starych pojazdów mechanicznych.


Podatki powinny być niskie i proste

I na koniec być może kontrowersyjny postulat, ale wart przynajmniej przemyślenia: skoro kilka krajów członkowskich Unii Europejskiej nosi się z zamiarem drastycznego podniesienia podatku PIT, to może zaoferować chętnym – w drodze indywidualnych decyzji ministra finansów (nieodwracalnych, np. na lat 30) – podatki na poziomie 19 proc. pod warunkiem nabycia dowolnej nieruchomości mieszkalnej, o określonej minimalnej wartości?

Paru polityków z przyjaznych nam krajów może i się nabzdyczy, ale przy okazji zyskamy sympatię wielu wpływowych obywateli Europy czy świata i poprawi się sytuacja wielu deweloperów posiadających w swoim portfelu niesprzedane luksusowe lub ponadstandardowe obiekty.

W końcu może zgodnie z zapowiedziami nowy minister finansów będzie w stanie w ciągu przyszłego roku przedstawić nowy kodeks podatkowy?

Taki, który będzie prosty, przejrzysty, jednoznaczny i zrozumiały, a nade wszystko niewymagający jakichkolwiek interpretacji zawartych w nim zapisów.

Co to oznacza?

Ano, w skrócie, minimalne ilości stawek podatkowych, jednoznaczne podstawy naliczania podatku, żadnych wyjątków oraz jednoznaczne i klarowne (jeśli już są niezbędne) ulgi!

Taki kodeks powinien jako efekt uboczny – ale też pożądany – przynieść istotne ograniczenie aparatu skarbowego, co nie będzie bez znaczenia dla obniżenia strony wydatkowej budżetu państwa.

Gdyby rząd premiera Donalda Tuska podjął wymienione działania, nie martwiłbym się o perspektywę roku 2014 ani też o lata następne.

W takiej atmosferze uzasadnionych nadziei łatwiej byłoby także rozpocząć konkretne kroki związane z przygotowaniem zmian w konstytucji, które są niezbędne dla wprowadzenia euro zamiast złotego.
Bowiem jest to nieuchronna perspektywa, jeśli mamy pozostać w centrum, a nie na peryferiach rozwoju zjednoczonej Europy.

I takiego działania w początkach 2014 życzę sobie i współobywatelom naszego kraju.


Hubert A. Janiszewski


Dr Hubert A. Janiszewski jest ekonomistą, członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz członkiem rad nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.


Źródło:

www.rp.pl
 


ASTROMAN Magazine - 2014.01.01

Noworoczne orędzie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1625  


ASTROMAN Magazine - 2013.12.27

Prof. Krzysztof Rybiński: Cele strategiczne przy tworzeniu budżetu Rzeczypospolitej Polskiej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1615  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy…

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.03

Dr Hubert Janiszewski: Hydra biurokracji fiskalnej pożera coraz większy obszar przedsiębiorczości Polaków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1487  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Mobile World Congress 2018: Qualcomm and Leading Automotive Companies Across the Globe Drive the Commercialization of C-V2X
Cisco Appoints New President for Asia Pacific & Japan to Lead Regional Growth Charge and Accelerate Digital Transformation
Roche to acquire Flatiron Health to accelerate industry-wide development and delivery of breakthrough medicines for patients with cancer
BCG report: The Most Innovative Companies 2018. Innovators Go All In On Digital
Mobile World Congress 2018. Barcelona, 26 February - 1 March 2018
Gala Property Design Awards 2018 w Katowicach
XTPL consistently pursuing commercialization of its breakthrough technology on the global market
SpaceX: Falcon Heavy Test Launch
Intel Xeon D-2100 Processor Extends Intelligence to Edge, Enabling New Capabilities for Cloud, Network and Service Providers
Siemens: Wunsiedel. A revolution in power distribution
Gary Gilliland: Cancer Research In 2018. Advances That Will Propel Us To Cures
NASA: Celebrating 60 Years of Groundbreaking U.S. Space Science
NASA: Studying the Van Allen Belts 60 Years After America's First Spacecraft
Rok 2018 w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tak wiele w tak małym
Davos 2018: To Prevent a Digital Dark Age. World Economic Forum Launches Global Centre for Cybersecurity
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.