wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prof. Michał Kleiber: W ostatnich 15 latach globalne ocieplenie zatrzymało się całkowicie 2013.11.23

Warszawa - 22 listopada 2013 - "Przepowiadanie wielkich katastrof, szczególnie tych o globalnym zasięgu, zawsze znajdowało szeroki posłuch. Tak też jest z wieloma wypowiedziami dotyczącymi konsekwencji postępujących zmian klimatu. Według ostatniego raportu proklimatycznej organizacji IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) grożący nam wzrost temperatury był dotąd znacznie przeszacowany, a obecne oceny zmniejszają prawdopodobieństwo jego katastroficznych następstw. Nie mówiąc nawet o tym, że w ostatnich 15 latach globalne ocieplenie zatrzymało się całkowicie. Zamiast straszyć wyolbrzymionymi konsekwencjami globalnego ocieplenia, prowadźmy dalsze badania nad naturą zachodzących procesów klimatycznych, brońmy się przed doraźnymi skutkami anomalii pogodowych i myślmy o wdrażaniu nowych niskoemisyjnych technologii." - apeluje prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Foto dzięki uprzejmości PAN
 

Warszawa – 22 listopada 2013

„Zamiast straszyć wyolbrzymionymi konsekwencjami globalnego ocieplenia, prowadźmy dalsze badania nad naturą zachodzących procesów klimatycznych, brońmy się przed doraźnymi skutkami anomalii pogodowych i myślmy 
o wdrażaniu nowych niskoemisyjnych technologii”apeluje prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Dzięki uprzejmości dziennika Rzeczpospolitazamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu prof. Michała Kleibera.

Globalna katastrofa na razie nie nastąpiła


Przepowiadanie wielkich katastrof, szczególnie tych o globalnym zasięgu, zawsze znajdowało szeroki posłuch.

Tak też jest z wieloma wypowiedziami dotyczącymi konsekwencji postępujących zmian klimatu.

Niezwykle charakterystycznym przykładem, wśród wielu innych, jest tu działalność byłego wiceprezydenta USA Ala Gore'a, który w swoim filmie „Niewygodna prawda" rysował nam obraz ponad sześciometrowego wzrostu poziomu wody w oceanach, zalewającej m.in. Pekin, całą Florydę czy Bangladesz.

Atrakcyjne wizualnie podanie tej i wielu innych informacji o podobnym wyrazie powszechnie zostało entuzjastycznie przyjęte.

Oczekiwana niszcząca wszystko fala na razie jest falą honorów i zaszczytów spadających na autora, żeby wymienić tylko Pokojową Nagrodę Nobla, statuetkę Oscara za najlepszy film dokumentalny czy dziesiątki prestiżowych wystąpień na całym świecie.

Jak się okazuje, w tym katastroficznym przesłaniu przesady było więcej niż trochę.
I nie powołuję się tu bynajmniej na zdanie zadeklarowanych przeciwników teorii o zmianach klimatu, ale na najgłośniejszą w ostatnich latach działalność proklimatycznej organizacji IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk.
Misją Akademii jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju nauki, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej, prowadzona z zachowaniem najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych
.
Foto dzięki uprzejmości PAN
 

Nie brak przeciwników

Najnowszy raport ma spokojniejszy charakter od wielu dotychczasowych dokumentów i dyskusji.

Poziom morza pod koniec wieku miałby na przykład (uśredniając rezultaty różnych przeanalizowanych scenariuszy) wzrosnąć jedynie o około pół metra, a w najgorszym przypadku o 82 cm.

Grożący nam wzrost temperatury także był dotąd znacznie przeszacowany, a obecne oceny zmniejszają prawdopodobieństwo jego katastroficznych następstw.
Nie mówiąc nawet o tym, że w ostatnich 15 latach globalne ocieplenie zatrzymało się całkowicie.

Czy więc to wszystko oznaczałoby, że nie ma w ogóle problemu?

Niestety, mimo wielu przesadzonych prognoz istnieje coraz więcej przekonywających argumentów na rzecz traktowania zmian klimatycznych jako poważnego globalnego wyzwania.
Na razie odczuwalnym efektem zmian jest nasilanie się anomalii pogodowych, ale z biegiem czasu problemy będą narastać.

Raport IPCC, potwierdzając kolejny raz nasz ludzki wkład w zjawisko ocieplenia, wskazuje, że na szczęście ciągle mamy wiele instrumentów, aby zapobiegać choćby części negatywnych konsekwencji.

Problemem jest to, że wciąż nie brakuje oponentów podejmowania działań.
Odwołują się oni na przykład do analiz wskazujących, że konsekwencje zmian klimatu w sumie będą wręcz korzystne.

Zmniejszyć miałaby się na przykład globalna liczba zgonów powodowanych ekstremalnymi temperaturami, bowiem liczba zgonów wywołanych mrozem jest dzisiaj zdecydowanie większa od tych wywołanych upałem.

Poprawić miałby się globalny bilans energii zużywanej w budynkach – zmniejszony zostałby wydatek energii na ogrzewanie, który jakoby wielokrotnie przewyższa dodatkowy koszt klimatyzacji w rejonach upalnych.

Wzrost temperatury spowodowałby ponoć przyrost globalnych zbiorów zbóż – korzyści w rejonach o umiarkowanym klimacie przewyższyłyby bowiem straty w rejonach tropikalnych.

Nie dajmy się zwieść tego typu analizom – dotyczą one tylko krótkiego czasu, a i tak nieuwzględniane w nich straty wynikające z coraz częstszych anomalii pogodowych zapewne przewyższą ewentualne korzyści.
A im dalej, tym gorzej – nawet zagorzali oponenci przyznają, że za kilkadziesiąt lat sytuacja może się stać wręcz dramatyczna.

W imię międzypokoleniowej uczciwości trzeba więc już dzisiaj podjąć próbę odwrócenia biegu rzeczy.

Warunki wstępne to powiązanie działań z międzynarodową solidarnością i oparcie ich na rzetelnym rachunku ekonomicznym, bez tego bowiem żadne zasadnicze cele polityki klimatycznej nigdy nie zostaną zrealizowane.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Foto dzięki uprzejmości PAN
 

Karać konsumentów

Cóż więc robić?
Po pierwsze, nie ustawać w wysiłkach na rzecz globalizacji polityki ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Przy niewielkim, rzędu 14 proc., udziale europejskiej emisji w bilansie globalnym jakiekolwiek daleko idące unijne regulacje w tym zakresie mają sens wyłącznie pod warunkiem uzyskania szerokiego porozumienia.

Sprzeczności w widzeniu problemu ograniczania emisji w stanowiskach krajów rozwiniętych i rozwijających się są dzisiaj ogromne.

Ich ilustracją może być upór niektórych krajów Unii Europejskiej dotyczący dalszego zaostrzenia limitów emisyjnych, podczas gdy minister środowiska Indii o mało nie stracił niedawno stanowiska za samo podjęcie rozmów na temat jakichkolwiek ograniczeń.

Jedyną drogą do celu wydaje się podział kosztów dotyczących redukcji emisji uwzględniający poziom rozwoju poszczególnych krajów i lokalną dostępność surowców energetycznych.

Na negocjacje rzutuje bowiem fundamentalny dylemat moralny – dlaczego mielibyśmy utrudniać rozwój krajów biedniejszych, chcących podążać śladem krajów rozwiniętych, skoro bogaci gromadzili swój majątek przez wieki, nie bacząc na jakiekolwiek wymogi ekologii?

Tragedia na Filipinach uświadomiła nam także po raz kolejny, że niezbędne jest szybkie utworzenie globalnego funduszu na rzecz pomocy krajom szczególnie mocno odczuwających anomalie pogodowe.

W negocjacjach klimatycznych przydałaby się natomiast wreszcie refleksja na temat całkowitej zmiany myślenia o winowajcach procesów emisji – chyba raczej należałoby karać konsumentów energochłonnych produktów i usług, a nie ich producentów?

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk.
Foto dzięki uprzejmości PAN
 

Inteligentne sieci

Poza tym powinniśmy nadal energicznie dostosowywać się do nieuchronnych zmian.

Zadania pierwszoplanowe to poprawa efektywności energetycznej (poprzez np. termomodernizację budynków, lepiej zorganizowany transport, zoptymalizowane oświetlenie ulic czy wykorzystywanie ciepła generowanego w elektrowniach) oraz modernizacja infrastruktury energetycznej.

Modernizacja uwzględniająca budowę inteligentnej sieci energetycznej, umożliwiającej sprzedawanie prądu do sieci z przydomowych elektrowni – agregatów zasilanych biogazem lub paliwem konwencjonalnym, paneli fotowoltaicznych, przydomowych wiatraków.

Ideą energetyki rozproszonej jest to, aby użytkownik mógł na bieżąco obserwować koszt wydatkowanej energii i włączać urządzenia domowe, optymalizując zużycie prądu – szacuje się, że samo oszczędzanie tego typu doprowadziłoby do redukcji zużycia energii o 6–7 proc.

Niezbędne jest też wypracowanie własnego docelowego modelu, tzw. miksu energetycznego (węgiel kamienny i brunatny, gaz konwencjonalny i niekonwencjonalny, atom, OZE).

W perspektywie nieodległych u nas niedoborów mocy zachęciłoby to do aktywności potencjalnych inwestorów, któż bowiem skłonny jest do angażowania kapitału, nie mając względnie choćby jasnej wizji przyszłości całego sektora?

Nie można przy tym zapominać o aspektach prawnych, wciąż bowiem brakuje szeregu ustaw koniecznych do wypracowania skutecznej polityki energetycznej.

Trzeba być także świadomym faktu, iż potencjał polskich banków i rynku kapitałowego jest niewystarczający na potrzeby ambitnego programu rozwoju niskoemisyjnej energetyki – mówimy tu o wydatkach rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie.

Z pewnością niezbędne będzie więc pozyskanie wsparcia finansowego z Unii i zaangażowanie w proces restrukturyzacji banków EBI i EBOiR.

Ważnym elementem każdej strategii musi być postawienie na opracowywanie „zielonych" technologii.

W naszych warunkach trzeba wspierać rozwój własnych innowacyjnych technologii, takich jak niehydrauliczne szczelinowanie skał łupkowych, gazyfikacja węgla, udoskonalanie mikroźródeł czy tzw. głęboka geotermia.

Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk, podczas X Gali Pereł Polskiej Gospodarki na Zamku Królewskim w Warszawie.
Foto dzięki uprzejmości PAN
 

Uczmy się od innych

Istotną sprawą jest określenie zakresu i charakteru interwencji państwowej na rzecz ukierunkowanego rozwoju energetyki.

Uczmy się od innych, którzy często z opłakanym skutkiem wydawali olbrzymie sumy na subsydiowanie różnych segmentów energetyki.

Olbrzymie dotacje dla energetyki słonecznej w Niemczech przyniosły efekty przeciwne do zamierzonych – brak zachęt do działalności innowacyjnej uczynił niemiecki przemysł niezdolnym do konkurowania z agresywnie zdobywającymi światowe rynki producentami chińskimi.

Podobną sytuację obserwujemy na globalnym rynku turbin wiatrowych, gdzie znaczna część olbrzymich subsydiów trafia do kilku czołowych firm-gigantów, przecząc idei tworzenia rynku dla małych firm o prawdziwie innowacyjnym potencjale.

Konkluzja jest prosta – zamiast straszyć wyolbrzymionymi konsekwencjami, prowadźmy dalsze badania nad naturą zachodzących procesów klimatycznych, brońmy się przed doraźnymi skutkami anomalii pogodowych i myślmy o wdrażaniu nowych niskoemisyjnych technologii.

A oszczędzania energii uczmy się już od przedszkola – to konieczność, która towarzyszyć nam będzie już zawsze.Prof. Michał Kleiber


Źródło:

http://www.rp.pl/
 


Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber

Prezes Polskiej Akademii Nauk


Prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
Foto dzięki uprzejmości PAN
 
Urodzony 23 stycznia 1946 w Warszawie.

Członek rzeczywisty PAN, Prezes PAN w latach 2007-2010, wybrany ponownie na kadencję 2011-2014.

Prof. Michał Kleiber jest specjalistą w zakresie mechaniki i informatyki.

Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki.

W ostatnich latach zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.

Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowej renomie "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer).

Zajmuje się także popularyzacją nauki - m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego "Wiedza i Życie".

Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne.

Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, ma także tytuł inżyniera honoris causa uczelni Ecole Nationale D’Ingenieurs w Metz (Francja).

Został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie.

Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Prof. Kleiber wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach - miedzy innymi w Stuttgarcie, Bochum, Hannowerze i Darmstadt w Niemczech, w Berkeley, CA i Stoors, CN w USA, w Tokyo w Japonii i w Hong Kongu.

Prof. Kleiber jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Metod Numerycznych w Inżynierii w Barcelonie (Hiszpania) oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmont, WA, USA.

W latach 1995-2002 był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych.

W latach 1998-2002 był członkiem Prezydium PAN, zaś w latach 1997-2001 przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN.

Prof. Michał Kleiber w latach 1998-2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego "Zrównoważony wzrost" w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W latach 2001-2005 był Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych.

W latach 2002-2005 był przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych.

W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki w Brukseli oraz prezesem European Materials Forum w Strasburgu - organizacji zrzeszającej europejskie towarzystwa naukowe w dziedzinie nauk o materiałach.

W latach 2008-2010 był członkiem Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) w Strasbourgu.

W latach 2006-2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju, był także członkiem powołanej w 2008 roku Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP.


Źródło: Polska Akademia Nauk

 
 
http://www.instytucja.pan.pl/index.php  ASTROMAN Magazine - 2013.09.23

Prezydent RP Bronisław Komorowski: Póki my żyjemy...

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1561  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.15

Prof. Krzysztof Rybiński: Katastrofa na rynku pracy. Talenty uciekają za granicę, mamy ponad 500 tysięcy urzędników

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1559  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.04

Robert Gwiazdowski: Praca czy musztarda?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1545  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.01

Peter Stracar, Dyrektor GE: Trzeba stworzyć markę Europy Środkowo-Wschodniej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1536  


ASTROMAN Magazine - 2013.09.01

Prof. Krzysztof Rybiński: Finansowi niewolnicy XXI wieku

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1535  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.21

Robert Gwiazdowski: Czekając na owsiankę, aspirynkę, pielęgniarkę

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1525  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.18

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny w umysłach ludzi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1522  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.03

Prof. Krzysztof Rybiński: Jak pomóc innowacyjnym ludziom tworzyć wielkie firmy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1505  


ASTROMAN Magazine - 2013.08.01

Prof. Krzysztof Rybiński: Wielka manipulacja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1504  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Prof. Andrzej Koźmiński: Hipokryzja i medycyna

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1493  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.09

Polska liderem wzrostu inwestycji zagranicznych w Europie i najatrakcyjniejsza w regionie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1489  


ASTROMAN Magazine - 2013.07.03

Dr Hubert Janiszewski: Hydra biurokracji fiskalnej pożera coraz większy obszar przedsiębiorczości Polaków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1487  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.12

Premier Japonii Shinzo Abe: Trzy strzały wzrostu gospodarczego mają skierować Japonię ku przyspieszonemu rozwojowi

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1480  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1476  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.25

Prof. Leszek Balcerowicz: Wszystkie partie powinny zająć się poprawą warunków do pracy i przedsiębiorczości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1466  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.05

Wally Olins: Polska na tle świata musi się wyróżniać w każdej dziedzinie, potrzebuje osobowości i własnego stylu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1458  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.16

Robert Gwiazdowski: To nie pieniądze z Unii Europejskiej są podstawą rozwoju Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1409  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.27

PAIiIZ: Polskie przepisy hamują napływ zagranicznych inwestycji do Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1398  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.22

Dariusz Rosiak: Dyktatura bylejakości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1372  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.09

Prof. Witold Orłowski: Trwałe miejsca pracy tworzone są tylko w sektorze prywatnym

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1364  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.21

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1335  


ASTROMAN Magazine - 2012.06.27

Robert Gwiazdowski: Wirusy polskiej gospodarki się uodporniły

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1262  


ASTROMAN Magazine - 2012.01.24

Robert Gwiazdowski: Praca na etacie najbardziej opłaca się państwu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1158  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Tomasz Wróblewski: Życzenia dla Polski. Dajmy sobie szansę, żeby być znowu krajem wielkiej mocy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1132  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Robert Gwiazdowski: Suwerenność walutowa jest cennym zasobem Polski. Możemy zyskać na kryzysie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1130  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
Davos 2019: World Economic Forum Annual Meeting 2019 Closes with Initiatives to Address Global Problems
Davos 2019: Mateusz Morawiecki, Prime Minister of Poland, at the World Economic Forum in Davos
Davos 2019. Cybersecurity Experts: World Needs 'Coalition of the Willing' to Meet Cyberthreats
Davos 2019: China a Committed Global Partner Affirms Vice-President Wang Qishan
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.