wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prof. Krzysztof Rybiński: Jak pomóc innowacyjnym ludziom tworzyć wielkie firmy 2013.08.03

Warszawa - 02 sierpnia 2013 - "Pieniądze nie są barierą, a świetne pomysły realizowane przed świetne zespoły zawsze znajdą finansowanie, tym bardziej że unijne instytucje - takie jak Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) - zwiększają podaż tych środków. Największą barierą jest jakość zespołu i dostęp do odpowiedniej sieci relacji. Dlatego planowane przez EIT działania można opisać jako 'mądre pieniądze', czyli takie finansowanie różnych faz tworzenia i rozwoju firmy, że pieniądze są połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców i z działaniami, które mają otworzyć drzwi do inwestorów i klientów." - pisze prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.
Foto dzięki uprzejmości vistula.edu.pl
 

Warszawa – 02 sierpnia 2013

„Pieniądze nie są barierą, a świetne pomysły realizowane przed świetne zespoły zawsze znajdą finansowanie, tym bardziej że unijne instytucje – takie jak Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – zwiększają podaż tych środków. Największą barierą jest jakość zespołu i dostęp do odpowiedniej sieci relacji. Dlatego planowane przez EIT działania można opisać jako ‘mądre pieniądze’, czyli takie finansowanie różnych faz tworzenia i rozwoju firmy, że pieniądze są połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców i z działaniami, które mają otworzyć drzwi do inwestorów i klientów.” – pisze prof. dr hab. Krzysztof Rybiński, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.

Dzięki uprzejmości dziennika „Rzeczypospolita” oraz portalu rybiński.eu zamieszczamy poniżej pełny tekst artykułu prof. dr hab. Krzysztofa Rybińskiego.

Jak pomóc innowacyjnym ludziom tworzyć wielkie firmy


Niedawno uczestniczyłem w okrągłym stole przedsiębiorców, zorganizowanym w Austrii przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

Uzasadniano tam, że pieniądze nie są barierą, a świetne pomysły realizowane przed świetne zespoły zawsze znajdą finansowanie, tym bardziej że unijne instytucje – takie jak EIT, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) – zwiększają podaż tych środków.

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Foto dzięki uprzejmości rybinski.eu
 
Największą barierą jest jakość zespołu i dostęp do odpowiedniej sieci relacji.

Dlatego planowane przez EIT działania można opisać jako „mądre pieniądze", czyli takie finansowanie różnych faz tworzenia i rozwoju firmy, że pieniądze są połączone ze szkoleniami dla przedsiębiorców i z działaniami, które mają otworzyć drzwi do inwestorów i klientów.

Co zatem jest kluczowe, aby odnieść sukces, czyli stworzyć nową polską firmę innowacyjną, która odniesie międzynarodowy sukces?

Trzy rzeczy:

1) zweryfikowany pomysł,
2) właściwy zespół, który ma odpowiednie kompetencje,
3) odpowiedni, międzynarodowy kapitał relacji.

Na końcu są pieniądze od inwestora lub od klientów.

Jeżeli w Polsce chcemy stworzyć ekosystem wspierający tworzenie innowacyjnych firm, które potem mają odnieść międzynarodowe sukcesy, musimy się zastanowić w jakim stopniu zapewnimy właściwe wsparcie każdego z tych etapów.

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Foto dzięki uprzejmości rybinski.eu
 
Po pierwsze, kto ma zweryfikować pomysł.

To powinien być przedsiębiorca (lub przedsiębiorca, który ma trochę wolnego czasu i pieniędzy, czyli anioł biznesu), który ma znaczące osiągnięcia biznesowe w danym obszarze lub naukowiec o międzynarodowej reputacji.

Pozyskanie opinii przedsiębiorcy ma przewagę nad opinią naukową, ponieważ przedsiębiorca może ocenić potencjał do komercjalizacji innowacji oraz zostać później inwestorem w firmie, która będzie rozwijała ten produkt.

Po drugie, kluczowa w tym procesie jest ocena jakości zespołu, który ma realizować dany projekt.

Czy mają właściwe kompetencje, wiedzę, czy są zgrani, czy mają determinację.

Niestety, nie ma czeklisty, którą może sprawdzić dowolny urzędnik.

Z takim zespołem musi popracować osoba z sektora aniołów biznesu, venture capital lub inny przedsiębiorca, bo tylko takie osoby są w stanie ocenić jakość zespołu.

Urzędnik nie ma takich kompetencji i będzie dokonywał złych wyborów.

Po trzecie, mądre wspieranie młodych firm polega między innymi na tym, że jak już pomysł i zespół przejdą przez opisane powyżej filtry, to trzeba pomóc tej firmie w otwarciu drzwi, czyli w pozyskaniu klientów i inwestorów.

Niestety, obecny ekosystem wspierania młodych firm w Polsce nie wypełnia dobrze żadnej z opisanych powyżej trzech ról.

Byłoby dobrze, gdyby kluczowi decydenci kształtujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, zapoznali się z praktykami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i wdrożyli je w Polsce.


Krzysztof RybińskiProf. dr hab. Krzysztof Rybiński

Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Rybiński
Foto dzięki uprzejmości vistula.edu.pl
 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

W przeszłości pełnił ważne funkcje w sektorze publicznym i prywatnym, w kraju i za granicą.

Był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, członkiem Komitetu Ekonomiczno-Finansowego Unii Europejskiej i wicegubernatorem Banku Światowego.

Pełnił funkcje głównego ekonomisty w kilku bankach, był partnerem w Ernst & Young, jest członkiem rad nadzorczych w firmach w sektorze finansowym.

Wielokrotnie wyróżniany przez krajowe i zagraniczne opiniotwórcze pisma.

Publikował między innymi w “Financial Times”, “The Economist” i “Wall Street Journal”.


Źródła:

http://www.rp.pl/
 

http://www.vistula.edu.pl/
 


ASTROMAN Magazine - 2013.08.01

Prof. Krzysztof Rybiński: Wielka manipulacja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1504  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1476  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Daniel Beneš, ČEZ: Komisja Europejska zapomina o trzech energetycznych filarach w Europie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1470  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.25

Prof. Leszek Balcerowicz: Wszystkie partie powinny zająć się poprawą warunków do pracy i przedsiębiorczości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1466  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.05

Wally Olins: Polska na tle świata musi się wyróżniać w każdej dziedzinie, potrzebuje osobowości i własnego stylu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1458  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.27

PAIiIZ: Polskie przepisy hamują napływ zagranicznych inwestycji do Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1398  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.22

Dariusz Rosiak: Dyktatura bylejakości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1372  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.09

Prof. Witold Orłowski: Trwałe miejsca pracy tworzone są tylko w sektorze prywatnym

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1364  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.21

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1335  


ASTROMAN Magazine - 2012.01.24

Robert Gwiazdowski: Praca na etacie najbardziej opłaca się państwu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1158  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Tomasz Wróblewski: Życzenia dla Polski. Dajmy sobie szansę, żeby być znowu krajem wielkiej mocy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1132  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA) - innowacyjne studia magisterskie w Akademii Leona Koźmińskiego
Fujitsu Receives Order for Massively Parallel Supercomputer System from The University of Tokyo
Selena Group: A new hybrid adhesive Tytan Professional Fix2 GT launched in Spain and Poland
Grupa Selena: Nowy klej hybrydowy Tytan Professional Fix2 GT wprowadzony w Hiszpanii i Polsce
BASF's Master Builders Solutions presents innovative portfolio of concrete admixtures at BetonTage exhibition
Muscat International Airport in Oman installs World´s First fully working Drone Detection System AARTOS worth 10 Million Euros
Avison Young completes acquisition of U.K.-based GVA; two companies combine under Avison Young name and brand
The Volkswagen Group is investing in the mobility of the future
Boeing Partners with Aerion to Accelerate Supersonic Travel
McCormick & Company and IBM Announce Collaboration Pioneering the Use of Artificial Intelligence in Flavor and Food Product Development
ZUS wybiera IBM Z w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów
Toyota and SoftBank Joint Venture, MONET, Starts Operations
Mercedes-Benz. The cooperative car: Intuitively knowing what the car is planning
Intel Names Robert Swan CEO
Builder Awards 2018: SELENA SA po raz siódmy Budowlaną Firmą Roku. Andrzej Ulfig z tytułem Osobowość Roku
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.