wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Światowy Raport Inwestycyjny UNCTAD 2013: Polska na drugim miejscu w Europie 2013.06.27

Genewa, Szwajcaria / Warszawa, Polska - 26 czerwca 2013 - Według ostatniego światowego raportu inwestycyjnego agendy ONZ ds. handlu i rozwoju UNCTAD 2013, pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) obecnie Polska jest na drugim miejscu w Europie. Na pierwszym miejscu w Europie jest Wielka Brytania. Według raportu UNCTAD 2013, Polska będzie w następnych dwóch latach 4. w Europie i 14. na świecie najbardziej atrakcyjną gospodarką. Wśród 20 najbardziej atrakcyjnych dla BIZ globalnych lokalizacji jest tylko 5 krajów europejskich, w tym Polska, jako jedyny kraj z Europy Środkowo-Wschodniej.

Sala obrad UNCTAD Public Symposium 2013 w Chinach.
Foto: UNCTAD
 

Genewa, Szwajcaria / Warszawa, Polska – 26 czerwca 2013

Według ostatniego światowego raportu inwestycyjnego agendy ONZ ds. handlu i rozwoju UNCTAD 2013, pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) obecnie Polska jest na drugim miejscu w Europie.
Na pierwszym miejscu w Europie jest Wielka Brytania
.

 
 
Według raportu UNCTAD 2013, Polska będzie w następnych dwóch latach 4. w Europie i 14. na świecie najbardziej atrakcyjną gospodarką
.

Z najnowszego raportu UNCTAD wynika, że wartość globalnych BIZ spadła w 2012 roku o prawie 1/5.

China National Convention Center (CNCC), miejsce obrad UNCTAD Public Symposium 2013.
Foto: UNCTAD
 
Najsilniejsze spadki miały miejsce w krajach rozwiniętych, głównie w Unii Europejskiej (około 2/3 spadku światowego).
Zanotowano je w 22 z 38 gospodarek rozwiniętych, w tym w 16 europejskich
.

Poziom BIZ w tej grupie krajów spadł o 32%, do poziomu najniższego od prawie 10 lat (0,56 bln USD).

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
Kryzys dosięgnął niemal wszystkie gałęzie gospodarki
.

Najmniejsze spadki dotknęły branże produkcyjne (spożywczą, tytoniową, farmaceutyczną) oraz usługi dla biznesu, sektor komunikacji, transportu i logistyki.

Z punktu widzenia agencji inwestycyjnych ważną wiadomością jest, że długookresowo najpoważniejszym źródłem BIZ są reinwestycje.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
Zyski z istniejących inwestycji wyniosły w 2012 roku około 1,5 bln USD, w tym około 1/3 z nich pozostała w krajach inwestowania
.

Średnia stopa zwrotu z BIZ wynosi obecnie około 7% globalnie i 5% w krajach rozwiniętych.

W pozyskiwaniu BIZ na prowadzenie wysunęły się kraje rozwijające się, przyciągające obecnie około 52% globalnych BIZ.
Odpowiadają one również za około 1/3 odpływu inwestycyjnego i w tej dziedzinie się umacniają
.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
W Polsce wartość globalnych BIZ według UNCTAD spadła w 2012 roku o 82%.
Na taki wynik ogromny wpływ ma skala kapitału w tranzycie, która w 2012 roku wzrosła na świecie 7-krotnie.
Kapitał w tranzycie to transakcje tzw. Jednostek Specjalnego Przeznaczenia, które na zlecenie korporacji macierzystej ze względów optymalizacji podatkowej dokonują transferów funduszy przez niektóre kraje.

Bez uwzględniania kapitału w tranzycie polskie BIZ w 2012 roku pokazywałyby poważne skutki kryzysu, ale nie byłyby na tak niskim poziomie.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
Z raportu UNCTAD wynika, że w skali świata wartość BIZ spadła w 2012 roku o 1/3.


W Polsce, która znalazła się na drugim miejscu pod względem BIZ w całej Unii Europejskiej, wartość ta obniżyła się tylko o 7,6%, do poziomu 11,5 mld USD.

Dane dotyczące BIZ pokazują, że o ile spadła przeciętna wielkość BIZ, to zainteresowanie inwestorów Polską i zdolność generowania nowych miejsc pracy są wysokie.
Te dane to deklaracje inwestorów – stanowią więc znakomity prognostyk dla przepływów inwestycyjnych w 2013 i 2014 roku
.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
W corocznej ankiecie UNCTAD, pytającej inwestorów o najbardziej atrakcyjne kraje do inwestowania w latach 2013-2015, Polska znalazła się na czwartym miejscu w Europie i na czternastym na świecie
.

Polska utrzymuje stosunkowo konkurencyjną pozycję na inwestycyjnej mapie świata i Europy, co potwierdzają niezależne badania.

Nasz kraj wciąż ma bardzo wysokie notowania wśród zagranicznych inwestorów.
Inwestycje BIZ w 2012 roku warte były 11,5 mld USD
.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
Pod względem wartości ogłoszonych w ubiegłym roku BIZ, która sięgnęła 11,5 mld USD, Polska zajęła drugie miejsce w całej Unii Europejskiej
.

Wyprzedziła nas jedynie Wielka Brytania, gdzie wartość tego typu przedsięwzięć wyniosła 41,2 mld USD.

Tuż za Polską znalazła się Hiszpania (11,4 mld USD), a następnie Rumunia (9,9 mld USD) i Niemcy (8,5 mld USD).

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
„Pod względem wartości ogłoszonych w ubiegłym roku BIZ, Polska zajęła drugie miejsce w Europie. Mamy mocne potwierdzenie, że deklaracje inwestorów o atrakcyjności Polski są zgodne z rzeczywistością”
– stwierdził zdecydowanie Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
W corocznej ankiecie UNCTAD pytającej inwestorów o najbardziej atrakcyjne miejsce do lokowania BIZ w latach 2013–2015 Polska znalazła się na czwartym miejscu w Europie i na czternastym na świecie
.

Polska znalazła się w piątce krajów europejskich zaliczonych do dwudziestki lokalizacji na świecie najbardziej atrakcyjnych dla inwestycji.
Jesteśmy w tej grupie jedynym krajem z Europy Środkowo-Wschodniej.

Ubiegłoroczny napływ do Polski inwestycji produkcyjnych wyniósł około 9,7 mld USD, ale jednocześnie wycofywano tzw. kapitał w tranzycie (nieprodukcyjny).
Zgodnie z zasadami zbierania danych do bilansu płatniczego został on przez NBP odjęty od całości. W rezultacie saldo napływu inwestycji wyniosło 3,4 mld USD.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
„Księgowo wygląda to słabo, w rzeczywistości jest bardzo dobrze. Te prawie 10 miliardów dolarów zainwestowanych w produkcję pozostało przecież w Polsce”
– podkreślił prof. Zbigniew Zimny, ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.

W naszym regionie Europy pozostajemy absolutnym liderem pod względem skumulowanej wartości poniesionych przez zagraniczne firmy nakładów.
Wynosi ona 230,6 mld USD, podczas gdy w przypadku drugich w zestawieniu Czech jest to 136,4 mld USD
.

Na trzecim miejscu znalazły się Węgry (103,6 mld USD), następnie Rumunia (74,2 mld USD), Słowacja (55,8 mld USD) i Bułgaria (49,9 mld USD).

Na świecie inwestycje zagraniczne w 2012 roku mocno wyhamowały.

Jeszcze rok, dwa lata temu wyglądało na to, że przepływy zaczynają się odbudowywać po kryzysie. Jednak ubiegły rok mocno rozczarował” – stwierdził prof. Zbigniew Zimny.

Jeśli w przedkryzysowym 2007 roku wartość inwestycji przekraczała 2 bln USD, to w 2012 roku zmalała do 1,35 bln USD.
Jest to znaczny, aż 18-procentowy spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym, gdy globalne inwestycje warte były ponad 1,65 bln USD
.

Wyjątkowo źle wygląda sytuacja w Unii Europejskiej, w której inwestycje prawie zamarły.
W efekcie stało się to przyczyną globalnego spadku inwestycji bezpośrednich na świecie
.

W ubiegłym roku wywodzące się z UE korporacje międzynarodowe zainwestowały na zewnątrz zaledwie 323 mld USD.
To jedna czwarta poziomu z 2007 roku.
To także mniej niż łącznie zainwestowały kraje rozwijające się
.

Kraje rozwijające się po raz pierwszy przyciągnęły do siebie więcej inwestycji niż kraje rozwinięte gospodarczo.

Źródło: Prof. Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. UNCTAD / PAIiIZ, 26 czerwca 2013.
 
Skąd pochodził kapitał?


Przede wszystkim z USA, których firmy zainwestowały za granicą 329 mld USD.

Na drugim miejscu znalazła się Japonia (123 mld USD), przy czym oba te kraje zajmowały w rankingu rok wcześniej te same miejsca.

Na trzecim miejscu są teraz Chiny, które awansowały z miejsca szóstego z zainwestowanymi za granicą 84 mld USD.
Za nimi znalazł się Hongkong, który utrzymał czwartą pozycję z roku 2011
.

„Wśród 20 najbardziej atrakcyjnych dla BIZ globalnych lokalizacji jest tylko pięć krajów europejskich, w tym Polska, jako jedyny kraj z Europy Środkowo-Wschodniej” – stwierdził prof. Zbigniew Zimny.


Kontakty:

Katarzyna Antosik
Departament Promocji Gospodarczej
PAIiIZ
Katarzyna.Antosik@paiz.gov.pl  

Division on Investment and Enterprise
UNCTAD

Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.: +41 22 917 5797
Fax: +41 22 917 0498
E-mail: diaeinfo@unctad.org  


Pełny tekst raportu UNCTAD jest pod adresem:

http://unctad.org/en/pages/DIAE/DIAE.aspx  ASTROMAN Magazine - 2013.06.03

Poland is an excellent place to invest and develop business. Why we have invested in Poland?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1472  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Poland - the centre of global debate on the economy and finance. IPO Summit, Warsaw 2013, June 6-7

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1471  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.18

Europe is in need of reform. The 5th European Economic Congress has ended

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1463  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.