wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Premier Shinzo Abe: Trzy strzały wzrostu gospodarczego mają skierować Japonię ku przyspieszonemu rozwojowi 2013.06.12

Warszawa - 09 czerwca 2013 - Premier Shinzo Abe przystąpił do realizacji nowej polityki stymulowania gospodarczego wzrostu. Pierwszą strzałę tworzy agresywna polityka monetarna. Druga strzała premiera Abe to pakiet fiskalny, w tym zdecydowane obniżenie podatków. Trzecia strzała będzie najbardziej istotna: pakiet reform strukturalnych. Powodzenie pakietu stymulującego gospodarkę zależy przede wszystkim od reform strukturalnych - pisze Włodzimierz Kiciński, wiceprezes KGHM Polska Miedź.

Shinzo Abe, Premier Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 

Warszawa – 09 czerwca 2013

Powodzenie pakietu stymulującego gospodarkę wprowadzanego przez nowy japoński rząd zależy przede wszystkim od reform strukturalnych – pisze Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Po 20 latach stagnacji, recesji i marazmu, które ogarnęły gospodarkę oraz społeczeństwo, rząd Japonii zdecydował się uruchomić starą, ale dawno już niestosowaną broń – niczym z łuku wystrzelić nowe strzały.

Premier Shinzo Abe przystąpił do realizacji nowej polityki stymulowania gospodarczego wzrostu.
Abenomika jest szeroko zakrojonym polityczno-ekonomicznym projektem, który ma ożywić gospodarkę i przygotować kraj do nowej ery azjatyckich wyzwań
.

Japonia nie mogła dłużej czekać.

Kiedy Azja rozwija się w obecnej dekadzie w tempie ponad 7 proc. rocznie, Chiny mają odnotować średnio około 8 proc. wzrostu GDP w najbliższych pięciu latach, Stany Zjednoczone nie będą rosnąć ponad 2 proc. rocznie, a sąsiednia Korea odnotuje średnio więcej niż 3,5 proc. wzrostu rocznie, trzecia co do wielkości gospodarka świata w żadnym razie nie powinna pozostawać w letargu.
Przełamanie bariery rachitycznego wzrostu stało się koniecznością.

Shinzo Abe, Premier Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 

Kraj się starzeje

Prawdziwym długoterminowym wyzwaniem jest problem szybko starzejącego się społeczeństwa.

W sytuacji, gdy na przykład w USA tworzone są warunki dla podejmowania produkcji w kraju, Japonia będzie się zmagać nie tylko z brakiem siły roboczej, ale też z gwałtownie rosnącymi już wydatkami socjalnymi na utrzymanie swych seniorów.

Ponad 53 proc. japońskich gospodarstw domowych tworzą osoby w wieku ponad 50 lat.
Nie dość, że ich popyt jest zaspokojony, to przyszłe utrzymanie, opieka zdrowotna i socjalna będą wymagać gigantycznych nakładów finansowych.

To z kolei się wiąże z długiem, który szybko przyrastał.

Obecnie dług brutto państwa wynosi 235 proc. PKB, dług netto zaś 135 proc. (w USA 73 proc.).
Wskaźniki te należą do największych na świecie i gdyby nie fakt, że w 98 proc. dług jest finansowany krajowymi oszczędnościami, wyglądałoby równie źle, jak to opisuje stan greckiego upadku.

Towarzyszą temu także liczne problemy strukturalne: zamurowany od dziesięcioleci rynek pracy z jego typowym patriarchalnym i zamkniętym na dopływ z zewnątrz nowych pracowników charakterem, tolerowanie oligopoli w energetyce, silnie subwencjonowane rolnictwo, ograniczenia dostępności niektórych usług.

Liberalno-demokratyczny rząd zdecydował się na uruchomienie pakietu stymulacyjnego, który wyciągnie kraj z zastoju.

Trzy strzały wzrostu mają skierować Japonię ku przyspieszonemu rozwojowi.

Prezydent Francji Francois Hollande i Premier Japonii Shinzo Abe.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 

Dosypywanie pieniędzy

Pierwszą strzałę tworzy agresywna polityka monetarna.

Rząd doprowadził do mianowania nowego gubernatora banku centralnego Haruhiko Kurody.
Już na pierwszym posiedzeniu rady banku ogłosił on, że w ciągu dwóch lat Bank of Japan podejmie skup papierów wartościowych rządu, czym doprowadzi do podwojenia ilości pieniądza w obiegu
.

Naśladowanie polityki Rezerwy Federalnej USA ma doprowadzić do wzrostu inflacji do 2 proc., a jednocześnie stworzyć impuls do pobudzenia rynków kapitałowych oraz rynku nieruchomości.

Pozytywna była reakcja na giełdzie, gdzie indeks Nikkei 225 poszybował szybko w górę.

Drugim elementem nowej polityki monetarnej jest uruchomienie tzw. kanału oczekiwań dotyczących kursu walutowego.

To szczególnie skuteczne narzędzie budowania wyższego poziomu cen w gospodarce.
W Japonii bowiem osłabienie jena poprzez sektor eksportowy transmitowane jest do całej gospodarki.
W średnim okresie narzędzie to działa aktywniej od innych czynników – jak np. stopa procentowa – pozostających w dyspozycji banku centralnego.

W ciągu sześciu miesięcy waluta osłabiła się o 20 proc., przekraczając zaczarowany poziom 100 jenów za dolara.

Kurs oddziałuje też na wielkość produkcji eksportowej, która powinna wzrastać, przywracając japońskie produkty na międzynarodowy rynek i dając dodatkowy impuls do rozwoju całej gospodarki.

Po spotkaniu grupy G7 minister finansów Taro Aso odnotował, że brak było krytycznych ocen nieortodoksyjnej polityki monetarnej Banku Japonii.
Po prostu inni już wcześniej drukowali pieniądze.

Trzecim skutkiem wprowadzenia pieniądza do obiegu powinno być wpływanie na rozwinięcie akcji kredytowej przez banki.

Skierowanie taniego pieniądza do przedsiębiorstw ma skłaniać je do rozwinięcia produkcji i eksportu, zwiększenia zatrudnienia i płac pracowników.

Sprzyjanie przez banki finansowaniu popytu również ma służyć wzmocnieniu konsumpcji, której nie udało się pobudzić poprzednim rządom.

Premier Japonii Shinzo Abe i Władimir Putin.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 
Druga strzała premiera Abe to pakiet fiskalny
.

Uruchomił on wydatkowanie dodatkowych pieniędzy z budżetu roku 2012 (rok fiskalny kończy się w marcu).

Pierwsza część środków w wysokości 10 bilionów jenów (97 mld dol.) już zwiększyła wydatki, drugą uchwalił w maju parlament na 2013 rok w wysokości 92,6 bilionów jenów.

Te nadzwyczajne środki będą jednak tylko krótkookresowo zwiększały popyt i konsumpcję, wpływając na ożywienie gospodarcze.

Aby pokonać deflację i doprowadzić do 2-proc. inflacji, potrzebne są kolejne impulsy.

Kurs jena powinien się utrzymać na poziomie ponad 15–20 proc. niższym od obecnego przez około dwa lata – oceniają przedstawiciele banków inwestycyjnych.

Podobnie powinien temu towarzyszyć stały wzrost płac nominalnych w gospodarce, który wymaga tworzenia stabilnych miejsc pracy, obniżenia trwającego nadal zjawiska przenoszenia produkcji poza granice Japonii (głównie do krajów azjatyckich, z zaznaczeniem stopniowego wycofania się z Chin).

Ważne jest odzyskanie wigoru przez japoński eksport, który nie mógł się rozwijać (w 2012 roku zmniejszył się nawet o 2,5 proc.) przy silnej pozycji narodowej waluty.

Jeśli Japonia miałaby powrócić do swego tradycyjnego modelu funkcjonowania opartego na eksporcie środków transportu, maszyn i urządzeń elektrycznych (łącznie ok. 60 proc. całości eksportu), jen musi być nadal słaby w stosunku do dolara i euro.

Shinzo Abe, Premier Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 

Więcej kobiet na rynku pracy

Powodzenie Abenomiki zależy jednak od pakietu reform strukturalnych.

Najważniejsza jest więc trzecia strzała.
Ona zadecyduje o powodzeniu całej operacji.

O ile wprowadzenie ekspansywnej polityki pieniężnej czy szybkie zwiększanie wydatków publicznych przychodziło władzom relatywnie łatwo, to zmiany w strukturze gospodarki są nieporównanie trudniejsze.

Wysłaniu tej strzały musi towarzyszyć znacznie większy wysiłek, napięcie uwagi i determinacja rządu.
Działania te muszą też być dobrze skoordynowane, skoro mają dotyczyć zróżnicowanej, a często trudnej do zaakceptowania przez społeczeństwo listy zagadnień.

Pierwszy obszar stanowi uzgodnienie transpacyficznego partnerstwa (Trans-Pacific Partnership) oraz liberalizacji handlu pomiędzy państwami azjatyckimi a innymi partnerami, jak np. Turcja, Australia, Indie, Nowa Zelandia czy też z krajami ASEAN.

Dla Japonii oznacza to możliwość zwiększenia eksportu, trwałego ożywienia i rozwoju gospodarczego na kolejne dekady.

Shinzo Abe, Premier Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 
Drugi obszar obejmuje nową politykę energetyczną
.
Jej deregulacja i pozbawienie wpływu na kluczowe decyzje silnego lobby energetycznego nie przyjdzie łatwo.

Podobnie rząd może oczekiwać trudności w akceptacji społeczeństwa dla powrotu do energii atomowej.

Pomocnym może być import gazu z USA ze złóż łupkowych wówczas, gdy nastąpi dalsza liberalizacja handlu.

Chyba jeszcze trudniejszym przedsięwzięciem będzie nowa polityka dotycząca kobiet.

Rząd zamierza wprowadzając ją naruszyć tradycyjne podstawy japońskiego społeczeństwa, zdominowanego przez mężczyzn.

Aktywizacja zawodowa kobiet była do tej pory domeną świata zachodniego, choć to japońskie panie decydują zwykle o najważniejszych sprawach w zaciszu gospodarstw domowych.

Teraz mają zostać skierowane do gospodarki, ponieważ ich udział w japońskim społeczeństwie w wieku produkcyjnym będzie wzrastał.
Rosną też ich kompetencje, a tradycyjne relacje w społeczeństwie powinny zostać zmienione
.

Łatwiej to zadeklarować niż uzyskać polityczną zgodę na konkretne regulacje prawne.

Rząd szacuje, że udział kobiet w zatrudnieniu może przynieść aż 14 proc. wzrostu PKB, o ile dojdzie on do poziomu bliskiego obecnemu udziałowi mężczyzn.

Tu premier Abe może natrafić na opór już w najbliższych wyborach do izby wyższej parlamentu w lipcu 2013.

Shinzo Abe, przywódca zwycięskiej partii w wyborach w Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 

Nie ma odwrotu

Więcej popularności może przynieść reforma turystyki.

Japonia może się zbliżyć w ten sposób do innych krajów, w których dzięki dostępności usług powstają znaczące przychody dla ludności, a ludzie, także w starszym wieku, mogą znaleźć intratne i ciekawe zatrudnienie.
Potencjał jest ogromny.

Dość powiedzieć, że dzisiaj odwiedza Kraj Kwitnącej Wiśni zaledwie 8,5 mln turystów rocznie, tj. prawie dwa razy mniej niż Polskę i dziesięć razy mniej niż Francję.

Trzecia strzała ma przynieść również obniżenie podatku od przychodów przedsiębiorstw
.

Manewr deregulowania rynków powinien prowadzić do powstania nowych podmiotów gospodarczych, a wówczas obniżenie CIT z obecnych 35 proc. do – według zapowiedzi rządu – nawet ok. 20 proc. sprzyjałoby rozwojowi eksporterów i nowo tworzonych firm.

Pierwsze reakcje gospodarki są pozytywne.

W pierwszym kwartale 2013 roku Japonia odnotowała 3,5-procentowy wzrost PKB.

Nastąpiło ożywienie na rynku kapitałowym i w eksporcie (wzrost o 3,8 proc.), zwiększyła się konsumpcja indywidualna (o 0,9 proc.).

Shinzo Abe, Premier Japonii.
Foto dzięki uprzejmości www.tumblr.com
 
Najtrudniejsze zadanie stoi jeszcze przed rządem.

Trzecia strzała będzie najbardziej istotna.

Żeby napiąć cięciwę tradycyjnego japońskiego łuku, premier musi pokonać konkurentów w wyścigu politycznym do wyższej izby parlamentu, a następnie przekonać kolejnych oponentów z wpływowych lobby oraz tradycjonalistów.

Jeśli wszystkie elementy trzeciej strzały zostaną odpowiednio dobrane, można będzie myśleć o powodzeniu programu.
Wówczas potrzebna będzie jeszcze konsekwencja we wdrożeniu reform i dobre wiatry międzynarodowej koniunktury.

Jedno jest wszak pewne już teraz, po wystrzeleniu dwóch strzał – ekspansji polityki pieniężnej i potężnej stymulacji fiskalnej: nie ma już drogi powrotnej.

Cięciwa łuku premiera Abe musi być mocno napięta przed wystrzeleniem trzeciej strzały wzrostu.
Od tego będzie zależeć los Abenomiki oraz gospodarczy rozwój Japonii w najbliższej przyszłości
.


Włodzimierz Kiciński


Włodzimierz Kiciński jest I Wiceprezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.


Źródło:

http://www.ekonomia.rp.pl/
 


Włodzimierz Kiciński

I Wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Włodzimierz Kiciński
Foto dzięki uprzejmości KGHM Polska Miedź SA
 
Wykształcenie, kwalifikacje:

Studia magisterskie:
- na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej
- na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Studia podyplomowe - w Instytucie Teorii Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech

Kariera zawodowa:

Od 2012 wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA
2012 - Biuro Analiz Aplikacji Kredytowych sp. z o.o.
2002 - 2011 – prezes zarządu Nordea Bank Polska S.A.
1999 - 2002 – wiceprezes Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
1995 - 1998 – wiceprezes zarządu Hypo-Bank Polska S.A.
1994 - 1995 – doradca w Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank AG w Monachium
1991 - 1994 – dyrektor Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego
1990 - 1991 – doradca w Central Europe Trust sp. z o.o.

Ponadto jest członkiem:

- Rady Nadzorczej PZU S.A.
- Rady Nadzorczej Związek Banków Polskich


Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

http://www.kghm.pl/  


Włodzimierz Kiciński jako Prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. (pośrodku) w chwilę po odznaczeniu Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Warszawa, 28 kwietnia 2011.
Foto dzięki uprzejmości www.prezydent.pl
 

ASTROMAN Magazine - 2013.06.11

Alexa - polska modelka, którą pokochała Japonia

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1479  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Prof. Krzysztof Rybiński: Patriotyzm ekonomiczny

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1476  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.09

Dr Andrzej Sadowski: Polsce dyktuje się co powinna chcieć, zamiast tego, co jest jej potrzebne

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1475  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Polska liderem w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1473  


ASTROMAN Magazine - 2013.06.01

Daniel Beneš, ČEZ: Komisja Europejska zapomina o trzech energetycznych filarach w Europie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1470  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.25

Prof. Leszek Balcerowicz: Wszystkie partie powinny zająć się poprawą warunków do pracy i przedsiębiorczości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1466  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Dr Andrzej Sadowski: Demokracja w Polsce stała się ustrojem, w którym realną władzę sprawuje biurokracja

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1462  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.12

Pomyśl o Przyszłości: 21 powodów dlaczego nie możemy dogonić Zachodu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1461  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Jan Gmurczyk: Dbajmy o przedsiębiorców i odczarujmy rynek pracy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1455  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.03

Prof. Leszek Balcerowicz: Potrzebujemy strażników wolności gospodarczej i społecznej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1454  


ASTROMAN Magazine - 2013.05.01

Global Social Progress Index 2013. Sweden on top spot, Poland ranked 13th overall

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1451  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.20

Prof. Andrzej Koźmiński: Armia okupacyjna jest w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1412  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.27

PAIiIZ: Polskie przepisy hamują napływ zagranicznych inwestycji do Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1398  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.22

Dariusz Rosiak: Dyktatura bylejakości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1372  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.09

Prof. Witold Orłowski: Trwałe miejsca pracy tworzone są tylko w sektorze prywatnym

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1364  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.21

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1335  


ASTROMAN Magazine - 2012.01.24

Robert Gwiazdowski: Praca na etacie najbardziej opłaca się państwu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1158  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Tomasz Wróblewski: Życzenia dla Polski. Dajmy sobie szansę, żeby być znowu krajem wielkiej mocy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1132  


ASTROMAN Magazine - 2011.06.25

Mitsubishi Aircraft Corporation Selects Boeing to Provide World-Class Customer Support and Services

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1005  


ASTROMAN Magazine - 2011.06.12

Hitachi Announces the "Global Human Capital Management Strategy"

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=996  


ASTROMAN Magazine - 2011.05.27

U.S. and Japan Companies Collaborate on Smart Grid Project in Hawaii

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=979  


ASTROMAN Magazine - 2011.03.06

Japońskie Technologie Środowiskowe - międzynarodowa konferencja w Warszawie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=911  


ASTROMAN Magazine - 2010.09.17

Zasady biznesu Konosuke Matsushita w Panasonic Corporation

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=808  


ASTROMAN Magazine - 2010.08.26

Z Kazuko Shiraishi o Kraju Kwitnącej Wiśni nad Wisłą

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=792  


ASTROMAN Magazine - 2010.07.20

Japońskie inwestycje w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=762  


ASTROMAN Magazine z dnia 2008.06.18

Kyoto - kraina świątyń i gejsz

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=360  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
IBM Blockchain World Wire, a New Global Payment Network, to Support Payments and Foreign Exchange in More Than 50 Countries
Geneva International Motor Show 2019: Exceptionally high-quality and satisfied visitors
GIMS 2019: Touring Superleggera at the 89th GIMS. World Premiere of Touring Sciadipersia Cabriolet
GIMS 2019: Volkswagen presents the first all-electric version of a new buggy and opens electric platform for e-mobility
GIMS 2019: Bugatti Celebrates Its 110th Anniversary With Two World Premieres At Geneva Motor Show
Geneva International Motor Show 2019: Ferrari F8 Tributo Unveiled in Geneva
Microsoft at RSA 2019: Announcing new cloud-based technology to empower cyber defenders
Geneva International Motor Show 2019: Jaguar I-Pace announced Car of the Year 2019
Emmanuel Macron: Renewing Europe
Cisco at Mobile World Congress MWC19 in Barcelona
GSMA Wraps Up Hugely Successful MWC19 Barcelona
Prof. Andrzej K. Koźmiński: Uczelnie chcą kształcić elity
China Driving eSIM Adoption Says New GSMA Report
GSMA Announces Winners of the 2019 GLOMO Awards
Uroczysta gala laureatów "Tego, który zmienia polski przemysł"
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.