wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Forum Gospodarcze Czechy-Polska w Pradze 2013.04.13

Praha, Republika Czeska - 9 kwietnia 2013 - W 2012 roku wartość wymiany handlowej pomiędzy Polską a Czechami sięgnęła 15,1 mld euro i delikatnie przeważał w niej polski eksport do Czech. Jego wartość wyniosła 7,7 mld euro. Czechy są obecnie piątym partnerem handlowym Polski. Pod tym względem ustępują tylko Niemcom, Rosji, Chinom i Włochom. Z Czechami handlujemy więcej niż z takimi krajami jak: Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP / Michał Oleksy
 

Praha, Republika Czeska - 9 kwietnia 2013

Po latach przemian ustrojowych, wewnętrznych reform oraz europejskich aspiracji Czechy i Polska mogą na nowo więcej uwagi poświęcić potencjałowi, który leży w sąsiedzkiej współpracy gospodarczej.

O tym, jak jeszcze bardziej zbliżyć do siebie gospodarki obu krajów, dyskutowano podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska, które odbyło się 8 kwietnia 2013 w Pradze w ramach projektu EEC Roadshow 2013 - cyklu konferencji gospodarczych organizowanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Zagadnienia poruszane podczas tych debat przybliżały tematykę V Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach w dniach 13-15 maja 2013
.

Czechy i Polska już są bardzo bliskimi partnerami gospodarczymi.

W 2012 roku wartość wymiany handlowej między państwami sięgnęła 15,1 mld euro, w której delikatnie przeważał polski eksport do Czech.
Jego wartość wyniosła 7,7 mld euro.

Andrzej Dycha, podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Andrzej Dycha, podsekretarz stanu w resorcie gospodarki
, podkreślił, że Czechy są obecnie piątym partnerem handlowym Polski.
Pod tym względem ustępują tylko Niemcom, Rosji, Chinom i Włochom.

Z naszym południowym sąsiadem handlujemy więcej niż takimi krajami jak Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone.

Dycha akcentował, że dla gospodarek Czech i Polski obecnie najważniejszą kwestią pozostaje sytuacja wewnątrz Unii Europejskiej.

„Głównymi zadaniem dla UE jest obecnie stworzenie dla unijnej gospodarki warunków do powrotu na ścieżkę zrównoważonego rozwoju. Potrzebne są zarówno działania oszczędnościowe, jak i prorozwojowe”stwierdził Andrzej Dycha.

Bedrich Danda, wiceminister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
„Rząd Czech przyjął strategię rozwoju do roku 2020. Jednym z założeń jest zmniejszenie udziału eksportu do krajów UE. Z drugiej strony współpraca gospodarcza Czech i Polski nasila się. Chcielibyśmy zwiększać obroty. Obecnie wartość naszego eksportu to 7,4 mld euro. Nasz import z Polski ma wartość 7,7 mld euro
” - podkreślił Bedrich Danda, wiceminister przemysłu i handlu Czech.

Marek Minarczuk - chargé d'affaires ad interim, I radca, Ambasada Polska w Pradze.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Marek Minarczuk, pierwszy radca polskiej ambasady w Pradze
, zaznaczył, że stosunki polsko-czeskie w ostatnich latach należą do najlepszych w historii.

W tym czasie wzajemna wymiana handlowa urosła o 25 proc., a polskie inwestycje w Czechach wzrosły o 50 proc.
Na tym tle ostatnie spięcia dotyczące kwestionowania przez Czechów jakości polskiej żywnością stanowią mimo wszystko tylko incydent
.

Petr Očko, prezes Czech Invest.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Polskie firmy do dalszych inwestycji w Czechach zachęcał Petr Očko, prezes Czech Invest.

Podkreślał, że wciąż stanowią one niewielki udział w ogóle zagranicznych inwestycji w Czechach, zwłaszcza na tle takich krajów jak Niemcy czy Stany Zjednoczone
.

„Staramy się przyciągać kolejnych inwestorów i w tym celu chcemy podnosić konkurencyjność naszej gospodarki. Kładziemy też duży nacisk na badania i rozwój. Przemysł maszynowy i precyzyjny, life sciences, nowe technologie oraz IT - na te branże stawiamy” - wskazał Petr Očko.

Do tego, aby gospodarki Czech i Polski stawały się sobie coraz bliższe potrzebna jest także odpowiednia infrastruktura.

Daniela Grabmuellerová, dyrektor, Departament Spraw Europejskich, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Choć w tym zakresie zrobiono już bardzo wiele, to - jak przekonywała Daniela Grabmüllerová z czeskiego resortu rozwoju regionalnego - kraje Grupy Wyszehradzkiej muszą współpracować, zadbać o lepsze połączenia transgraniczne
.

„Trzeba zdobyć jak najwięcej unijnych środków na poprawę połączeń transgranicznych. Dodatkowo, oprócz Grupy Wyszehradzkiej, we współpracy w sprawie połączeń transgranicznych mogłyby uczestniczyć także Rumunia i Bułgaria” - stwierdziła Daniela Grabmüllerová.

Sławomir Majman, prezes, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Sławomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
, wskazał, że pogłębianiu współpracy pomiędzy Czechami i Polską sprzyja zaufanie i bliskość kulturowa
.

„Przez ostatnie dwadzieścia lat nasze kraje przechodziły wewnętrzne przemiany, stawały się członkami Unii Europejskiej, a następnie utwierdzały swoją pozycję w Europie. We wspólnej Europie możemy się odkrywać na nowo i szukać płaszczyzn do współpracy. Zwłaszcza, że na rynkach finansowych Polska i Czechy są postrzegane jako jeden rynek Europy Centralnej” - podkreślił Sławomir Majman.

Karel Kysilka, radca ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja inauguracyjna.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
„Polska jest dla nas nie tylko trzecim partnerem gospodarczym. Polska to także punkt wyjścia na rynki na północy i na północnym-wschodzie Europy oraz na Dalekim Wschodzie”
- stwierdził Karel Kysilka, radca ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie.Sesja tematyczna „Energetyka, przemysł, klimat”

Polityka energetyczna UE na zakręcieDo czasu kryzysu ekonomicznego w 2008 roku kierunek polityki energetycznej UE był niekwestionowany.

Od kryzysu kierunek już nie jest oczywisty, pojawia się coraz więcej wątpliwości i głosów wskazujących, że skutki polityki są negatywne dla gospodarki unijnej – mówiono w panelu „Energetyka, przemysł, klimat”, podczas Forum Gospodarczego Czechy-Polska
.

Beata Jaczewska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Środowiska RP.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
„Do czasu kryzysu ekonomicznego cele polityki energetycznej Unii Europejskiej były przejrzyste i nikt nie miał wątpliwości, że to jedyna droga. Powszechnie akceptowano, że musimy rozwijać zieloną gospodarkę, niskoemisyjną i energooszczędną. Kryzys pokazał, że są inne priorytety. Dziś zadajemy pytanie czy rozwój zielonej gospodarki jest jeszcze aktualny”
- mówiła Beata Jaczewska, wiceminister środowiska RP.

Jak zauważyła, jako Unia znaleźliśmy się w momencie rewizji polityki energetycznej.
Jej zdaniem w UE zapomniano m.in. o niskich cenach energii, potrzebnych do zachowania konkurencyjności unijnej gospodarki
.

„Obecnie Unia Europejska prowadzi dwie bardzo ważne dyskusje. Jedna z nich dotyczy celów polityki energetycznej na rok 2030, a druga dotyczy wolnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Cena energii jest jednym z czynników wpływających na stopień rozwoju gospodarczego UE i Stanów Zjednoczonych” - stwierdziła Beata Jaczewska.

Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP SA, Inicjator EEC.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Pavel Rezabek, szef departamentu analiz rynkowych grupy CEZ
również zwracał uwagę na nowe czynniki wpływające na politykę energetyczną UE.
Są to m.in. wydobycie gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych i perspektywy wydobycia tego gazu w Polsce, próby eksploatacji hydratów metanu przez Japonię czy odkrycie dużych złóż gazu ziemnego niedaleko wybrzeży Izraela
.

„Podobnych odkryć nowych złóż surowców energetycznych będzie wiele, nie należy jednak przy tym zapominać, że surowców naturalnych z czasem zabraknie. Dlatego długoterminowym celem polityki energetycznej powinno być oparcie się na odnawialnych źródłach energii” - wskazywał Pavel Rezabek.

Ważne jest jednak, aby rozwój OZE był oparty na zdrowych zasadach.

W kilku państwach UE doszło do znaczących zmian w systemie wsparcia dla OZE ponieważ były zbyt drogie i nieefektywne.

Pavel Rezabek zwracał uwagę, że obecnie niskie ceny energii na rynku hurtowym, wynoszące ok. 40 euro za 1 MWh powodują, że inwestycje w elektrownie węglowe, gazowe i jądrowe są nieopłacalne.

Opłacalne są tylko inwestycje w OZE, ale dzięki systemowemu wsparciu.

Tomáš Veselý, szef departamentu ds. Relacji Międzynarodowych, ČEPS.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Tomáš Veselý, szef departamentu relacji międzynarodowych
czeskiego operatora systemu przesyłowego ČEPS ocenił, że cele polityki energetycznej UE są realizowane w niewłaściwej kolejności.

Od roku 1996 w krajach UE postępuje liberalizacja rynków energii elektrycznej i gazu, do roku 2015 ma powstać jeden zliberalizowany unijny rynek energii.

„Chronologia tych zdarzeń jest zła. Najpierw powinno zadbać się o odpowiednią infrastrukturę i odpowiednie połączenia transgraniczne oraz o regulacje prawne. Dopiero w trzeciej kolejności powinno postawić się cel rozwoju OZE” - przekonywał Tomas Vesely.

Jednym z głównych problemów CEPS, podobnie jak Polskich Sieci Elektroenergetycznych, są nieplanowane przepływy energii z niemieckich farm wiatrowych.

Na początku roku 2011 CEPS niemal nie zbankrutował wskutek nieplanowanych przepływów energii z Niemiec.

Chcąc uodpornić czeskie sieci energetyczne od takich nieprzyjemnych niespodzianek CEPS planuje budowę przesuwników fazowych, mających blokować przepływy niemieckiej energii.

Podobne przesuwniki planuje zbudować także PSE.

Jak zapowiedział Tomas Velely przesuwniki fazowe CEPS powinien zbudować do 2016 roku
.

Mirosław Motyka, dyrektor w ArcelorMittal Poland.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Mirosław Motyka, dyrektor z ArcelorMittal Polska
przypomniał, że jego koncern działa w prawie 60 krajach świata i uważnie liczy, ile kosztuje energia elektryczna w poszczególnych państwach.

Cena energii to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rentowność produkcji hutniczej.

„Patrząc na propozycję zwiększenia poziomu redukcji emisji CO2 do 30 proc. do roku 2020 czy propozycję backloadingu, mającą doprowadzić do wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 warto się zastanowić, czy są to dobre pomysły na utrzymanie przemysłu w Unii Europejskiej” - stwierdził Mirosław Motyka.

Jego zdaniem UE zamiast na próbach jednostronnych działań zmierzających do redukcji CO2 powinna koncentrować się na dążeniu do zawarcia światowego porozumienia w tej kwestii.

Michal Heřman, prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Michal Heřman, prezes Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia
podkreślał, że właściciel spółki - czyli czeska grupa EPH - jest przekonany o tym, że tradycyjne surowce energetyczne, jak węgiel kamienny nadal będą odgrywały dużą rolę.
Dlatego grupa EPH zdecydowała się na duże inwestycje w tym sektorze, w tym prawie 600 mln złotych w kopalnię Silesia.

„Obecna sytuacja na rynku węgla jest jednak trudna, w okresie ostatnich 12 miesięcy ceny węgla spadły o 20-30 proc., w tej sytuacji musimy więc zwiększać efektywność” - podkreślał Michal Heřman.

Dariusz Bliźniak, prezes zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych SA.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Dariusz Bliźniak, prezes Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)
, spółki z grupy Towarowej Giełdy Energii (TGE) zwracał uwagę, że wkrótce nadejdą znaczące zmiany na unijnym rynku energii.

UE dąży do wprowadzeniu na całym obszarze wspólnoty mechanizmu market coupling.

To spowoduje, że z rynku gdzie jest nadwyżka taniej energii energia będzie płynęła tam, gdzie jest jej mniej i jest droższa.

To będzie kolejny czynnik wpływający na opłacalność produkcji energii i opłacalność inwestycji w nowe moce wytwórcze.

Market coupling funkcjonuje już m.in. pomiędzy Polską a Szwecją, Polska chce przyłączyć się do podobnego mechanizmu już działającego pomiędzy Czechami, Słowacją i Węgrami
.

Thomas Kleefuss, prezes zarządu NET4GAS, s.r.o.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Energetyka, przemysł, klimat.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Thomas Kleefuss, prezes Net4Gaz
, operatora gazociągów przesyłowych w Czechach zwracał uwagę, że wpierw trzeba jasno zdefiniować cele polityki energetycznej UE i zakładany miks energetyczny, a dopiero potem zastanawiać się nad bezpieczeństwem i dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych.

Koniecznie jest przy tym szczegółowe planowanie, by nie powtórzyły się przypadki, kiedy wybudowano gazociągi ale w międzyczasie okazało się, że zapotrzebowanie na gaz będzie znacznie mniejsze niż prognozowano lub podmiot, który miał odbierać gaz, przestał już funkcjonować.

Thomas Kleefuss poinformował, że w Czechach koszty przesyłu gazu stanowią tylko 1 proc. ceny końcowej.

Paweł Sęk, ekspert ds. projektów międzynarodowych z Gaz-Systemu poinformował, że prowadzone są prace nad rozbudową połączeń gazowych z Polski na Słowację i do Czech.

Zainteresowanie połączeniem gazowym w Cieszynie, otwartym w 2011 roku, jest bardzo duże i znacznie przekracza możliwości techniczne przesyłu.


Autor: wnp.pl (DC)Sesja tematyczna „Przemysł spożywczy - potrzebne nowe otwarcie?”


Czesi zjedli dowody polskiej "winy"Na początku maja 2013 roku zbierze się polsko-czeski okrągły stół ds. żywności.

Marek Minarczuk, chargé d'affaires ad interim, I radca, Ambasada Polska w Pradze.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska.
Sesja Przemysł spożywczy – potrzebne nowe otwarcie?
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
„Mam nadzieję, że sytuacja złagodnieje”
- powiedział Marek Minarczuk, I radca ambasady polskiej w Pradze.
„Na razie Polska nie otrzymała żadnych próbek żywności, która byłaby skażona, czy też naruszała normy. Powód? Zostały zjedzone.”

Od wielu tygodni w Czechach trwa kampania oszczerstw przeciwko polskiej żywności.

Nasze produkty oskarżane są przez czeskie media o złą jakość, nielegalny skład czy wręcz o to, że mogą być szkodliwe dla zdrowia.

O kwestiach żywności mówiono przy okazji Forum Gospodarczego Czechy-Polska.

Andrzej Gantner, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska.
Sesja Przemysł spożywczy – potrzebne nowe otwarcie?
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP / Michał Oleksy
 
„Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Nasza żywność zajęła około 16-17 proc. miejscowego rynku. To nie wszystkim się podoba. Nic więc dziwnego, że trwa czarna kampania. Nasze produkty są dyskredytowane”
stwierdził jednoznacznie Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Co więcej, strona czeska nie wskazuje na konkretnych producentów, lecz stosuje zasadę odpowiedzialności zbiorowej
.

„Przepisy Unii Europejskiej mówią, że nie można stosować praktyk protekcjonistycznych w handlu. System prawny jest taki sam w całej UE. Nie można też stosować odpowiedzialności zbiorowej dla całej grupy. Komisja Europejska nie poprze nikogo, kto będzie pojedyncze przykłady wykorzystywał do stosowania praktyk protekcjonistycznych”stwierdził Andrzej Gantner.

Polskie służby odpowiedzialne za jakość żywności próbowały zbadać produkty, które jakoby były niezgodne z prawem.

„Niestety, usłyszeliśmy dość absurdalną odpowiedź. Próbki żywności, która została zanegowana, nie mogą być przez naszych inspektorów zbadane, ponieważ zostały zjedzone” - stwierdził szef Federacji.

Andrzej Maria Faliński, dyrektor generalny, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska.
Sesja Przemysł spożywczy – potrzebne nowe otwarcie?
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Andrzej Faliński, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji
, przyznał, że obecnie mamy poważny problem z wypowiedziami czeskich polityków dotyczące polskiej żywności.

„Wypowiedzi czeskich polityków nijak się nie mają do organizacji rynku. Trzeba zacieśnić współpracę pomiędzy inspekcjami odpowiedzialnymi za rynki - żaden kraj (przykładem jest afera z koniną) nie jest wolny od problemów z zafałszowaniem żywności - jednak nie widzimy chęci do współpracy” - stwierdził Andrzej Faliński.
„Jako polscy producenci żywności nie oczekujemy taryfy ulgowej, ale oczekujemy, że nie będzie odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli zaś pada oskarżenie, podmiot powinien mieć możliwość obronienia się. Tymczasem to, co się dzieje obecnie, przypomina jakieś sądy kapturowe. Gdy chcemy się bronić, nie przedstawia się nam dowodów. Ale niesmak i zamieszanie pozostają”.

Przedstawiciele polskich organizacji przypomnieli także, że sami Czesi nie są wolni od grzechów.

Największa faktyczna afera z żywnością w Czechach była spowodowana przez czeskich producentów.

„Czesi mieli bardzo poważny incydent, kilkadziesiąt osób zmarło w wyniku zatrucia metanolem. Jednak nikt tego w Polsce nie wykorzystywał do próby zdyskredytowania czeskiej żywności” - dodał Andrzej Gartner.

„Cała sprawa jest o tyle zła, że może być groźna dla całej wspólnej przestrzeni gospodarczej. Od małych zgrzytów mogą zacząć się duże, złe procesy. Czy czekają nas wizy, cła? Nie róbmy tego!” - apelował Andrzej Faliński.

Jego zdaniem, choć Polska chce handlować żywnością z Czechami, to jeśli tego nie będzie mogła robić, poszuka innych odbiorców.

Być może sytuację załagodzą planowane w najbliższych tygodniach spotkania polskiego i czeskiego ministra rolnictwa.

Sprawa żywności może także stanąć pod obrady podczas konsultacji rządowych obu krajów.

Autor: Dariusz Malinowski, redaktor wnp.plSesja tematyczna „Infrastruktura i transport”


Polskie porty coraz atrakcyjniejsze dla CzechówPolskie porty nad Bałtykiem mogą odgrywać coraz większą rolę dla czeskiej gospodarki. Jednak, aby tak się stało, najpierw potrzebna jest modernizacja szlaków kolejowych.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
O rozwoju czesko-polskiego transportu kolejowego dyskutowano podczas Forum Gospodarczego Czechy - Polska w Pradze.

Miroslav Hala, wiceminister ds. transportu Republiki Czeskiej.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Miroslav Hala, wiceminister ds. transportu Republiki Czeskiej
, wskazał, że w ostatnich latach zmodernizowano dwa z czterech głównych czeskich korytarzy kolejowych.

Pozostałe dwa mają być gotowe w latach 2016-2018.

Dodał, że w kolejnych latach duży nacisk ma być kładziony na inwestycje dotyczące transeuropejskich korytarzy transportowych TEN-T oraz szlaków towarowych.

„Planujemy budowę sieci szybkich połączeń osobowych, gdzie pociągi będą osiągały prędkość do 230 km/h. Połączą one Czechy z resztą Europy i pozwolą one dogonić naszej kolei pozostałe kraje unijne” - wskazał Miroslav Hala.

Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Ambitne plany do zrealizowania Czesi mają także w zakresie infrastruktury drogowej.

Obecna sieć autostrad, która liczy około 1,2 tys. km długości, ma się jeszcze powiększyć o blisko 1 tys. km.

Kamieniem milowym w zakresie czesko-polskiej komunikacji Hala nazwał autostradowe połączenie Ostrawy i Górnego Śląska poprzez autostrady D1 i A1
.

Dodał, że trwają prace remontowe na drodze do Cieszyna, a poprawy wymaga połączenie Wrocław - Praga.

„Osiągnęliśmy spore sukcesy w zakresie budowy połączeń pomiędzy Czechami i Polską, ale prawdziwe wyzwania jeszcze przed nami” - powiedział Miroslav Hala.

Andrzej Massel, podsekretarz stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
O modernizacji polskich linii kolejowych mówił Andrzej Massel, podsekretarz stanu w resorcie transportu RP.

Zaznaczył, że polepszający się stan infrastruktury stwarza szanse na wzrost znaczenia polskich portów - Świnoujścia, Szczecina, Gdańska, Gdyni - jako miejsca przeładunku towarów zmierzających do naszych południowych sąsiadów.

W tym celu PKP PLK modernizuje obecnie m.in. linią kolejową nr 273 z Wrocławia do Szczecina, a także trasę nr 131 Chorzów - Tczew, czyli magistralę węglową.

Edin Sose - dyrektor Działu Marketingu, AWT.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
Na potencjał polskich portów wskazał także Edin Sose, dyrektor działu marketingu spółki AWT, jednego z największych, niezależnych przewoźników kolejowych w Europie.

AWT niedawno otrzymało także licencję na działalność na polskim rynku i ocenia go jako jeden z najbardziej perspektywicznych w Europie.

Sose zaznaczył, że obecnie aż 75 proc. ładunków transportowanych do Czech drogą morską trafia do portów niemieckich.
Dodał, że dzięki modernizowanej infrastrukturze coraz większą rolę powinny zacząć odgrywać porty w Polsce.

Na przewóz towarów znad Bałtyku do Czech liczy również polski narodowy przewoźnik, co podkreślił Witold Bawor, dyrektor zarządzający PKP Cargo.

Witold Bawor, dyrektor, PKP Cargo.
Forum Gospodarcze Czechy-Polska. Sesja Infrastruktura i transport.
Praha, Republika Czeska, 08 kwietnia 2013.
Foto dzięki uprzejmości PTWP
 
„Stan techniczny infrastruktury to główna przeszkoda na drodze do tego, aby Polska mogła dynamicznie rozwijać się jako ważny element korytarza transportowego ‘Północ-Południe’”
- podkreślił Witold Bawor.

Średnia prędkość handlowa pociągów towarowych na polskich torach wynosi 25 km/h.
Dla porównania we Francji czy Niemczech wynosi 60 km/h.Autor: Tomasz Elżbieciak, redaktor wnp.pl


Źródło:

 
 
http://www.wnp.pl/konferencje/  ASTROMAN Magazine - 2013.04.08

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1439  


ASTROMAN Magazine - 2013.04.02

Forum Gospodarcze Polska-Węgry: Musimy lepiej spożytkować kapitał przyjaźni i zwiększyć inwestycje

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1435  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.17

Nowy system Universal Trading Platform może przyciągnąć nowych inwestorów na GPW

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1425  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.12

Polska była oficjalnym Partnerem Targów CeBIT 2013 w Hanowerze

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1421  


ASTROMAN Magazine - 2013.02.15

Tytuły "Ten, który zmienia polski przemysł" za rok 2012 zostały wręczone

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1408  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.27

PAIiIZ: Polskie przepisy hamują napływ zagranicznych inwestycji do Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1398  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.15

Polska specjalność: usługi dla międzynarodowego biznesu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1389  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.22

Dariusz Rosiak: Dyktatura bylejakości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1372  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.09

Prof. Witold Orłowski: Trwałe miejsca pracy tworzone są tylko w sektorze prywatnym

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1364  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.21

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1335  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.15

Forum Gospodarcze Czechy-Polska z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Czech Vaclava Klausa

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1334  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.07

Prof. Witold Orłowski: Zbyt duży by upaść

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1326  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.11

Rola innowacji w walce z kryzysem gospodarczym. World Technopolis Association, Gliwice 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1310  


ASTROMAN Magazine - 2012.08.04

Polska - Chiny. Polskie wizyty i delegacje w Chinach dla rozwoju współpracy gospodarczej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1287  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.13

Janusz Steinhoff: Nowy podatek zaszkodzi wydobyciu miedzi, srebra i gazu z łupków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1201  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.02

Robert Gwiazdowski: Gazowa gra. Gazprom a Polska i Unia Europejska

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1189  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
BASF: Master Builders Solutions provides digital planning tool for the construction industry
Daimler hands over first electric Freightliner truck to Penske Truck Leasing in the U.S.
IBM Research: How Tiny Fingernail Sensors and AI Can Help Clinicians to Monitor Health and Disease Progression
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.