wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2013.04.08

Sektor MSP w Polsce to około 1.700.000 firm zatrudniających do 250 pracowników. Stanowi to 99,8 proc. wszystkich firm działających w Polsce. Sektor MSP zatrudnia 3/4 Polaków i wytwarza 67 procent PKB. Rządowe recepty były, są i będą nieskuteczne, ponieważ zajmują się wyłącznie objawami a nie przyczynami problemów. Sektor MSP nie potrzebuje dotacji i przywilejów. Sektor MSP potrzebuje dobrego otoczenia prawno-instytucjonalnego i wolności gospodarczej. Prawa nie mogą tworzyć tylko prawnicy z wielkich kancelarii prawnych i wielkich instytucji rządowych, dla których jedyną rzeczywistością jaką znają jest kilkusetosobowa firma czy instytucja. Każde prawo musi być poddawane testom ogniowym w warunkach firmy kilkuosobowej, ponieważ firmy do 9 pracowników, to 96 proc. firm w Polsce.

Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (z prawej) udziela wywiadu prasowego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

Poniżej zamieszczamy pełną treść wystąpienia Prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezarego Kaźmierczaka, w ramach Forum Debaty Publicznej pt. „Konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, która odbyła się 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

Jak zwiększyć konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw?


Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,


Według zgodnej oceny instytucji międzynarodowych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie są najlepsze:

- Bank Światowy – 55 miejsce

- Heritage Foundation: 57 miejsce i 26 w Europie


Najgorzej oceniane są następujące obszary:

- Prawo inwestycyjne – 161 miejsce (na 185 badanych krajów) [Bank Światowy]

- System podatkowy – WB – 114 miejsce [Bank Światowy]

- Rozstrzyganie sporów sądowych - 84 miejsce [Bank Światowy]


Szczegóły znajdują się w naszym corocznym Raporcie – zainteresowanych zapraszam do zapoznania się na naszych stronach internetowych: http://zpp.net.pl/file/


PERCEPCJA  PRZEDSIĘBIORCÓW


Sektor MSP w Polsce to:

- około 1.700.000 firm zatrudniających do 250 pracowników

- Stanowi to 99,8% wszystkich firm działających w Polsce

- Sektor MSP zatrudnia 3/4 Polaków

- Wytwarza 67% PKB


Tak przeszkody w prowadzeniu działalności postrzegają przedsiębiorcy:

Prof. Dominika Maison na zlecenie ZPP na reprezentatywnej grupie przedsiębiorców sektora MSP – 2011, 2012, 2013.
Źródło: ZPP
 


RZĄDOWE  RECEPTY


Rządowe recepty były, są i będą nieskuteczne ponieważ zajmują się wyłącznie objawami a nie przyczynami problemów:

- Zamiast obniżyć pozapłacowe koszty pracy, które są główną przyczyną bezrobocia – rząd chce dopłacać przedsiębiorcom, żeby mogli je pokryć!

- Rząd twierdzi, że główną problemem MSP jest brak dostępu do kapitału i w tym celu uruchamia specjalny fundusz, chyba nie wiedząc, że 70-81% firm sektora MSP nie korzysta i nie chce korzystać z zewnętrznego finansowania

- Różne programy dotacji na „innowacje” nie przynoszą żadnych efektów, a stały się pomysłem na życie i wyciąganie pieniędzy podatnika, dla licznego grona „ekspertów” i organizacji.
Innowacyjny produkt nie potrzebuje dotacji!
Potrzebuje inwestora i jeśli jest on rzeczywiście innowacyjny, to go znajdzie.

Sektor MSP nie potrzebuje dotacji i przywilejów.
Sektor MSP potrzebuje dobrego otoczenia prawno-instytucjonalnego i wolności gospodarczej.Foto dzięki uprzejmości ZPP
 


TRZEBA USUNĄĆ PRZYCZYNY, A NIE OBJAWY


Rozstrzyganie sporów sądowych

Jedną z głównych przyczyn manii regulowania wszystkiego i tworzenia skrajnie szczegółowych ustaw jest fakt, że nikt przy zdrowych zmysłach nie liczy na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd.

Konstytucja niby nam gwarantuje „szybie rozstrzyganie sporów sądowych”, ale jest to zupełna fikcja.

Jeśli ktoś chce na serio naprawiać Rzeczpospolitą musi zacząć od przywrócenia sprawności sądów.

Z punktu widzenia przedsiębiorców kluczowym jest:

- podzielenie sądownictwa na małe i duże sprawy gospodarcze (i rozstrzyganie tych pierwszych w 2-3 tygodnie na podstawie prostej procedury),

- wprowadzenie zasady „trail” – czyli proces dzień po dniu do zakończenia

- przerzucenie ciężaru dowodów na strony postępowania

- odejście od zasady ustalania prawdy materialnej na rzecz rozstrzygnięcia sporu

Tylko tą drogą jesteśmy w stanie ograniczyć regulacyjny amok.

Ustawy powinny regulować ogólne zasady, a spory - szybko i sprawnie - powinny rozstrzygać sądy.

Przy każdym projekcie regulacji nad którym pracowaliśmy – rozbijaliśmy się o ten problem.


Zmiany w procesie legislacji

- Prawa nie mogą tworzyć tylko prawnicy z wielkich kancelarii prawnych i wielkich instytucji rządowych, dla których jedyną rzeczywistością jaka znają jest kilkusetosobowa firma czy instytucja. Każde prawo musi być poddawane testom ogniowym w warunkach firmy kilkuosobowej (firmy do 9 pracowników, to 96% firm w Polsce)

- Wprowadzenie zasady, że każda ustawa dotycząca działalności gospodarczej jest wprowadzana na czas określony (np. na 3 lata) i potem ewentualnie przedłużana na kolejne okresy

- Wprowadzenie zasady, że zmian w projekcie ustawy może dokonywać tylko ten kto ją zgłosił (np. rząd lub Prezydent) w formie autopoprawki, a posłowie mogą jedynie przyjąć lub odrzucić integralny projekt ustawy w całości.

Wiele ustaw wychodzi z Parlamentu w zupełnie innym kształcie niż zostały zgłoszone, często wbrew intencjom projektodawców.
Różnego rodzaju „wrzutki” w ostatniej chwili bardzo często wypaczają ustawy i powodują liczne problemy. I nie chodzi tu bynajmniej o sprawy typu „lub czasopisma” tylko o zwykłą nieznajomość problemu.


Przywrócenie wolności gospodarczej – EU + 0

- Polska powinna zdobyć się na wielki wysiłek legislacyjny, podobny do tego, jaki miał miejsce w tzw. Sejmie Kontraktowym – podobną misją i determinacją

- Obecnego prawa gospodarczego naprawić się nie da.
Ustawa o VAT była od początku nowelizowana już kilkaset razy (!), o podatku dochodowym ponad 100!

Często próby ich poprawiania prowadzą do pogorszenia sytuacji.

- Trzeba od nowa stworzyć proste, spójne prawo gospodarcze oparte o zasadę EU+0 (czyli nic więcej ponad wymagania Unii Europejskiej).
Dotyczy to przede wszystkim:

o Przegląd i eliminacja aktów prawnych oraz przepisów - UE+0

o Ustawy o działalności gospodarczej

o Ustawy podatkowej

o Ustawy VAT

o Prawa budowlanego i Ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych (koncentracja prawa w tych dwóch aktach prawnych – dla mniejszych i dużych inwestycji)

o Poza pozapłacownymi kosztami pracy, wysokość opodatkowania jest dla nas drugorzędna.
Ważniejsze jest, żeby podatki spełniały cechy dobrego podatku, czyli były proste, tanie w poborze i nie do uniknięcia
.

- Należy zdecydowanie obniżyć pozapłacowe koszty pracy - główną przyczynę bezrobocia - a ubytki z tego tytułu w budżecie państwa uzupełnić z podatków konsumpcyjnych.

Skoro udało nam się z Polski wyprowadzić Armię Czerwoną, to możemy i tego dokonać.
Dużo łatwiejsze i zależy tylko od nas.Foto dzięki uprzejmości ZPP
 


POLSKA  MA  KNOW HOW


Polska 1988:

- Kompletny upadek gospodarczy

- Szalejąca inflacja, brak kapitału

- Nie było Internetu, komputerów, kredytów, banków, infrastruktury, telefonów, powierzchni biurowych klasy A

- Nie było funduszy europejskich

- Nie było ŻADNYCH rządowych programów „wsparcia”, „walki z bezrobociem”, stref ekonomicznych, programów wspierania „innowacyjności” itd.

Wystarczyła wolność gospodarcza, wprowadzona ustawą Wilczka i polscy przedsiębiorcy stworzyli 6 milionów miejsc pracy i zrealizowali polski cud gospodarczy.

Gospodarka w XXI wieku jest tym samym czym była w XIX wieku – to prawo podaży i popytu.

Polska ma know how – trzeba z niego skorzystać!


Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 


Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

http://zpp.net.pl/
 


ASTROMAN Magazine - 2013.04.02

Forum Gospodarcze Polska-Węgry: Musimy lepiej spożytkować kapitał przyjaźni i zwiększyć inwestycje

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1435  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.17

Nowy system Universal Trading Platform może przyciągnąć nowych inwestorów na GPW

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1425  Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

ASTROMAN Magazine - 2013.03.16

Europejskie organizacje profesjonalistów krytykują polskie budownictwo drogowe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1424  


ASTROMAN Magazine - 2013.03.12

Polska była oficjalnym Partnerem Targów CeBIT 2013 w Hanowerze

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1421  Pierwszy z lewej u góry: Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, podczas Forum Debaty Publicznej 21 marca 2013 roku z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

ASTROMAN Magazine - 2013.02.15

Tytuły "Ten, który zmienia polski przemysł" za rok 2012 zostały wręczone

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1408  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.27

PAIiIZ: Polskie przepisy hamują napływ zagranicznych inwestycji do Polski

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1398  Foto dzięki uprzejmości ZPP
 

ASTROMAN Magazine - 2013.01.15

Polska specjalność: usługi dla międzynarodowego biznesu

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1389  


ASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.22

Dariusz Rosiak: Dyktatura bylejakości

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1372  


ASTROMAN Magazine - 2012.12.09

Prof. Witold Orłowski: Trwałe miejsca pracy tworzone są tylko w sektorze prywatnym

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1364  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.21

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1335  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.15

Forum Gospodarcze Czechy-Polska z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Czech Vaclava Klausa

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1334  


ASTROMAN Magazine - 2012.10.07

Prof. Witold Orłowski: Zbyt duży by upaść

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1326  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.11

Rola innowacji w walce z kryzysem gospodarczym. World Technopolis Association, Gliwice 2012

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1310  


ASTROMAN Magazine - 2012.08.04

Polska - Chiny. Polskie wizyty i delegacje w Chinach dla rozwoju współpracy gospodarczej

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1287  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.13

Janusz Steinhoff: Nowy podatek zaszkodzi wydobyciu miedzi, srebra i gazu z łupków

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1201  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.02

Robert Gwiazdowski: Gazowa gra. Gazprom a Polska i Unia Europejska

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1189  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
BASF: Master Builders Solutions provides digital planning tool for the construction industry
Daimler hands over first electric Freightliner truck to Penske Truck Leasing in the U.S.
IBM Research: How Tiny Fingernail Sensors and AI Can Help Clinicians to Monitor Health and Disease Progression
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.