wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Polska specjalność: usługi dla międzynarodowego biznesu 2013.01.15

Warszawa - 14 stycznia 2013 - W ciągu niespełna dekady powstał w Polsce potężny sektor usług dla biznesu. W końcu 2012 roku działało w kraju 375 centrów usług. Zatrudniały one ponad 100 tysięcy osób. W 2013 roku przybędzie 15-20 tysięcy nowych miejsc pracy (prognoza ABSL). Ale ten kapitał może wyjść równie szybko jak wszedł... Jak pozostać atrakcyjnym? - pyta redaktor Piotr Stefaniak z wnp.pl.

Foto dzięki uprzejmości wnp.pl
 

Warszawa – 14 stycznia 2013

W ciągu niespełna dekady powstał w Polsce potężny sektor usług dla biznesu.
W końcu 2012 roku działało w kraju 375 centrów usług.
Zatrudniały one ponad 100 tysięcy osób.
W 2013 roku przybędzie 15-20 tysięcy nowych miejsc pracy (prognoza ABSL).
Ale ten kapitał może wyjść równie szybko jak wszedł...

Jak pozostać atrakcyjnym?


Poniżej zamieszczamy pełny tekst artykułu redaktora Piotra Stefaniaka z wnp.pl.

Infosys Limited
jest jedną z najbardziej szanowanych korporacji w Indiach.
Nie tylko przynosi splendor krajowi, bo stała się globalnym graczem rynku nowoczesnych usług dla biznesu, lecz aktywnie prowadzi szeroko zakrojone akcje charytatywne - m.in. wspiera upośledzone grupy społeczne w Indiach, rozwój edukacji.

Firma, dziś z udziałami Korporacji Ubezpieczeń na Życie Indii, rządowymi funduszami inwestycyjnymi Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru, to dawna spółka Infosys Technologies Limited.

Założyło ją siedmiu Indusów w 1981 roku.

„Nie byłoby jej bez inwestycji zagranicznych przed 20 laty w nowy rodzaj usług, wtedy dopiero raczkujących” - mówi Jacek Levernes, członek zarządu HP Europa, prezes ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce).
„Sądzę, że tą drogą podąża też Polska.”


Inwazja outsourcingu

U podłoża powstania nowego sektora legło założenie, że wiele czynności nie będących core businessem korporacji można zlecać firmom zewnętrznym, bo to obniży koszty.

Zaczęło się od prostych usług - sprzątania, ochrony mienia i ludzi, żywienia, później - call center.

Równolegle ten sam schemat zastosowano do powtarzalnej działalności w korporacjach, jak: usługi finansowo-księgowe, zakupowe
, co przyjęło postać oferty BPO (outsourcing procesów biznesowych) lub ITO (informatyczne usługi zewnętrzne dla sektora IT).

Zakres outsourcingu dość szybko się rozszerzał.
Objął on obsługę procesów logistycznych, zarządzanie bazami danych, aż przekształcił się w usługi zaawansowane: zarządzanie ryzykiem, obsługę podatkową, doradztwo i konsulting, co jest domeną m.in. SSC (centra usług wspólnych).

Równolegle specjalizacja rozwinęła się w postaci centrów KPO (usługi oparte na wiedzy)
czy R&D (badania i rozwój).

Warunkiem sukcesu było uzyskanie efektu skali poprzez skupienie działalności w jednym centrum oraz tańsi, ale odpowiedniej jakości pracownicy jako siła robocza.

Pierwotnie szukano przede wszystkim osób znających język angielski - pionierami branży były bowiem korporacje amerykańskie i brytyjskie
.

Te główne kryteria spełniały Indie.
To one stały się na wiele lat liderem usług biznesowych
.

Rosnący popyt, presja obniżki kosztów w globalizującej się gospodarce, także szukanie miejsc, gdzie pracownicy posługują się innymi językami biznesu - rozszerzyło krąg zainteresowania o Chiny, Malezję czy Egipt.


Bliżej czy dalej?

Dla korporacji, banków i ubezpieczycieli europejskich cennym partnerem w outsourcingu usług stały się kraje
Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

Pierwsze centra usług powstały w połowie lat 90., ale ich szybki rozwój nastąpił po naszym wejściu do Unii Europejskiej
.

Niemal od początku powstawania tych centrów zaczęły ścierać się dwie tendencje: offshore outsourcingu, czyli zakładania ich na innym kontynencie, z nearshore - bliżej miejsca, gdzie rezyduje klient.

Ten drugi model jest ważny dla wielu inwestorów europejskich, których przekonują mniejsze różnice kulturowe i bliskość systemów prawnych.

Choć koszty wynagrodzeń w krajach CEE są wyższe niż np. w krajach azjatyckich, to inwestor w kalkulacji musi uwzględniać inne koszty.
Na przykład poziom jakości siły roboczej i infrastruktury, stan bezpieczeństwa publicznego i prawnego, ochrony antyterrorystycznej, najmu nieruchomości klasy "A", itp.

W końcu 2011 roku w naszym regionie działało już łącznie 847 centrów usług z kapitałem zagranicznym, które zatrudniały 225 tysięcy osób.

Pod względem wartości sprzedaży usług miały one zaledwie 7-8 proc. globalnego rynku, podczas gdy same Indie - około 40 proc.
Ale światowy lider miał ponad 20 lat na budowę biznesu, kraje naszego regionu - dekadę.

Płace w centrach usług w Polsce przekraczają o około 1.000 zł poziom średniego wynagrodzenia w gospodarce (w Rumunii i Bułgarii są o około 15 proc. mniejsze).

Jest to więc równowartość 17-18 tysięcy dolarów rocznie, czyli kwota nie odbiegająca drastycznie od wynagrodzeń azjatyckich.

Według Economist Intelligence Unit, w 2011 roku programista w wietnamskich centrach usług zarabiał 11,3 tys. dolarów, a na Filipinach o sto więcej.
Roczna gaża księgowego w Indiach przekraczała 10,1 tys. dolarów.


Jak zauważa CB Richard Ellis, duża podaż powierzchni biurowych klasy A w Polsce sprawiła, że są one dostępne od ręki i tańsze niż w Malezji, Egipcie, Wietnamie czy w Indiach.
Jest więc pole do globalnej konkurencji.


Polska w szeregu

Nasz region Europy jest rynkiem wschodzącym usług dla nowoczesnego biznesu, a Polska jest w tym gronie zdecydowanym liderem.
Na nie przypadało w 2011 roku 40 proc. centrów usług (337) i zatrudnionych.

W 2012 roku w Polsce zainwestowało 20 nowych firm świadczących te usługi, które założyły łącznie 38 nowych centrów usług, a już na początku grudnia branża przyjęła 100-tysięcznego pracownika.


Charakterystyczne dla polskiego rynku są szybkie zmiany w strukturze ofert.

Obok w miarę prostych rodzajów usług ("wklepywania danych"), gdzie występuje zresztą najsilniejsza konkurencja, szybko rozwijane są te najbardziej kwalifikowane.
Obecnie stanowią one już około połowy wartości usług, których łączną kwotę ABSL szacuje na ponad 4 mld złotych.

„Polscy specjaliści kierują wieloma kluczowymi procesami największych firm świata” - mówi Marek Grodziński, dyrektor Centrum BPO Capgemini, wiceprezes ABSL .
„To właśnie w naszym kraju są wspierane ważne strategiczne decyzje, mające rzeczywisty wpływ na globalny biznes.”

Krystian Bestry, dyrektor zarządzający Infosys BPO Europe, wskazuje na fakt, że jako jedyni na kontynencie należymy do elitarnej grupy państw, w których ulokowanych jest więcej niż 50 centrów największych światowych koncernów z listy Fortune 500.

Na przykład centrum Citibank International świadczy serwis dla kilkudziesięciu podmiotów z Grupy Citi na świecie.

Swoje centra usług ulokowały w Polsce inne największe banki, jak: UBS, ING, BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Credit Suisse, Santander.

Największe takie ośrodki z zagranicznym kapitałem w Polsce, zatrudniające po ponad 1.000 osób to: IBM, France Telecom, Capgemini, General Electric, Hewlett Packard, Bertelsmann Media, Nokia Siemens Network, Citi Group, Shell, Accenture, Infosys.

Ponoć nie ma też na świecie drugiego kraju, który oferowałby klientom sektora usług biznesowych tak różnorodne rozwiązania.

Wykorzystujemy przy tym znajomość 30 języków obcych plus bliżej nieokreśloną liczbę "pozostałych języków", jak wylicza w dorocznym raporcie ABSL .
Jeżeli nie ma rdzennych Polaków z ich znajomością, ściąga się obcokrajowców.

O szybkiej ewolucji rynku usług dla biznesu w Polsce świadczą też inne dane.

Około 85 procent centrów obsługuje dziś bardziej złożone procesy niż przed rokiem.
Gros z nich świadczy usługi w zakresie co najmniej dwóch procesów biznesowych.

Większość firm planuje przejmowanie międzynarodowych projektów o większym stopniu zaawansowania
.
To wpływa na zmianę profilu kandydata do pracy w polskich centrach BPO.

Kilka lat temu centra zatrudniały głównie świeżo upieczonych absolwentów.
Dziś średnia wieku pracowników to 29-30 lat.


Konkurs piękności

Według danych fDi Markets (Financial Times), jeśli weźmiemy pod uwagę wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w centra usług wspólnych w latach 2010-11 oraz liczbę stworzonych miejsc pracy, Polska jest na trzecim miejscu, ustępując jedynie Indiom i Malezji.

Grupa Everest uznała Polskę za najbardziej dojrzałą lokalizację offshoringową w Europie i jedną z pięciu czołowych na świecie, a Tholons zaklasyfikował Kraków na 11. miejscu najbardziej atrakcyjnych aglomeracji outsourcingowych na świecie.

Rok 2013 ma otworzyć kolejny rozdział dla polskiego sektora - można się spodziewać inwestycji 5-6 dużych instytucji finansowych
.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogą to być banki inwestycyjne: Merrill Lynch, JP Morgan, Morgan Stanley czy Goldman Sachs.

Powstanie szansa na pracę dla setek analityków i specjalistów zarządzających funduszami.

Jednak nic nie zostało zadekretowane.

Kapitał może przyjść, może także wyjść - wartość inwestycji w usługi dla biznesu nie jest wysoka w porównaniu z przemysłowymi.

„Miejsce inwestycji jest wybierane na podstawie dokładnej analizy projektu, więc, żeby Polska wygrywała często w tym konkursie piękności, musi spełniać coraz bardziej ostre kryteria” - ocenia Jolanta Jaworska, dyrektor programów publicznych IBM Polska i Krajów Bałtyckich.

Najważniejsi w tym biznesie są ludzie, więc ostrożnie trzeba ważyć płace i pracę.

Choć trudno oczekiwać, że szkoły zaczną nagle kształcić "na potrzeby BPO", to jednak system edukacji i rynek szkoleń nie może pozostać obojętny wobec oczekiwań sektora.

Istotne są przychylne regulacje prawne, z czym Polska ma nadal kłopoty.

„Przykładem przepisów odstających od wymogów tej branży jest prawo pracy, które zabrania pracy w systemie ciągłym oraz w niedziele i święta, które niekoniecznie są obchodzone w tym samym czasie za granicą” - podkreśla Jolanta Jaworska.

Czy inwestycje w nowe centra usług to dokładnie to, czego życzylibyśmy sobie na rynku pracy?

Zdarza się często, że młodzi pracownicy narzekają na monotonię pracy i brak możliwości rozwoju zawodowego.

Usługi te niosą szansę na zdobywanie podstawowych kompetencji, szczególnie właśnie u młodych ludzi, mających problem z brakiem doświadczenia blokującym ich możliwości na rynku pracy.

Bardziej zaawansowane i wyspecjalizowane usługi dają możliwości zdobywania wszechstronnych kompetencji.

Centra przynoszą do Polski know-how, a w dalszej perspektywie dają szansę na rozwój rodzimych firm, świadczących takie usługi za granicą.

„Nasz sukces to nie tylko szansa na rozwój gospodarki polskiej, ale także okazja do znalezienia naprawdę ciekawej pracy dla absolwentów szkół wyższych” - zaznacza Jacek Levernes.
„Jest to szczególnie istotne obecnie, kiedy zatrudnienie w większości branż nie rośnie, o ile nie maleje.”


Polski sektor nowoczesnych usług dla biznesu

W końcu 2012 roku działało w kraju 375 centrów usług.

Zatrudniały one ponad 100 tysięcy osób.

W 2013 roku przybędzie 15-20 tysięcy nowych miejsc pracy (prognoza ABSL).

W siedmiu głównych ośrodkach offshoringu usług biznesowych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Aglomeracja Górnośląska, Trójmiasto, Poznań) znajduje się ponad 80 procent wszystkich centrów usług w Polsce.
W każdym z tych ośrodków działa co najmniej 25 centrów.Autor: Piotr Stefaniak


 
 
Źródło: www.wnp.plASTROMAN Magazine - 2013.01.10

Prof. Leszek Balcerowicz: Sensowne działania antykryzysowe to są takie, które trwale usuwają bariery rozwoju gospodarki

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1381  


ASTROMAN Magazine – 2012.04.01

IBM Increases Presence in Poland with New Branch Offices

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1213  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
New era for renewable energies in Germany: Mercedes-Benz Cars and Statkraft make an important contribution to the energy transition
New Intel Architectures and Technologies Target Expanded Market Opportunities
Now Available: NVIDIA Jetson AGX Xavier Module for Next-Gen Autonomous Machines
RED Digital Cinema and NVIDIA Make 8K Movie Editing a Reality
HONGKONG bramą do rynku chińskiego - seminarium 15 stycznia 2019 w Warszawie
NASA's Mars InSight Flexes Its Arm
Lockheed Martin And Airbus Sign Memorandum Of Agreement On Aerial Refueling
12th Asian Financial Forum, 14-15 January 2019, Hong Kong
Microsoft: Digital innovation on wheels. How Renault Sport Formula One Team races for success
Fintech Start-up QUPITAL, Based in Hong Kong, Bridges Cash Gap
Dr Filip Granek, Prezes XTPL S.A., został Przedsiębiorcą Roku 2018, zwycięzcą 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku w Polsce
Atos launches construction of global R&D Lab to drive innovation in Quantum Computing
Dimension Data: Technology futures in 2019 and beyond. The top five future technology trends that will transform your business in 2019
Nowa koncepcja rynku energii elektrycznej w Polsce
Supersonic Commercial Travel Begins To Take Shape At Lockheed Martin Skunk Works
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.