wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Hitachi Power Europe i Polimex-Mostostal realizują blok energetyczny za 6,28 mld PLN w Elektrowni Kozienice 2012.11.25

Kozienice, 21 listopada 2012 - W dniu dzisiejszym wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice. Inwestycję wartą 6,28 mld PLN realizuje konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH oraz Polimex-Mostostal S.A. Będzie to najnowocześniejsza jednostka w Europie, pracująca na nadkrytyczne parametry pary o mocy 1.075 MW (brutto) i sprawności 45,6 proc. (netto).

Elektrownia Kozienice
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 

Kozienice, 21 listopada 2012

W dniu dzisiejszym wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.

W uroczystości wzięli udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Elektrownia Kozienice
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Inwestycję wartą 6,28 mld PLN, w wyniku wygranego przetargu i umowy podpisanej 21 września 2012 przez ENEA Wytwarzanie S.A. i konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH i Polimex–Mostostal S.A. na budowę nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym, realizuje konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH i Polimex–Mostostal S.A.

Recepcja
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Będzie to najnowocześniejszy blok energetyczny w Europie opalany węglem, pracujący na nadkrytyczne parametry pary o mocy 1.075 MW (brutto) i sprawności 45,6 proc. (netto).

W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2012 roku Grupa Kapitałowa ENEA wypracowała 7,4 mld PLN przychodów ze sprzedaży, które rok do roku wzrosły o 3,6 proc.

Na poziomie EBITDA wynik wyniósł 1.350 mln PLN, EBIT 753 mln PLN, a zysk netto 645 mln PLN.

Dział obsługi klienta
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Poznańska Grupa energetyczna ma za sobą udane trzy kwartały.
Grupa konsekwentnie buduje swoją pozycję na krajowym rynku wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.


Przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej ENEA po trzech kwartałach wyniosły 7.429 mln PLN po wzroście o 3,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku.

Elektrownia Kozienice, widok na instalacje energetyczne.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Na poziomie wyniku operacyjnego dynamiki wyglądają nieco gorzej.
Jest to głównie efektem wysokiej bazy z okresu III kwartału 2011 roku, a w szczególności alokacji ceny nabycia Elektrociepłowni Białystok oraz zamiany darmowych uprawnień do emisji CO2 EUA na CER.
Niekorzystny wpływ na wynik III kwartału 2012 roku miało również rozliczenie kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej (KDT).

Goście przybyli na uroczystość w Elektrowni Kozienice, przed makietą instalacji nowego bloku energetycznego.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Po trzech kwartałach 2012 roku skonsolidowana EBITDA wyniosła 1.350 mln PLN i jest wyższa od zeszłorocznej o 4,3 proc. EBIT wyniósł 753 mln PLN, a zysk netto 645 mln PLN.
Oba wskaźniki odnotowały ujemną dynamikę.

Największy wzrost EBITDA w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku nastąpił w segmencie obrotu. Wyniósł on 28,1 proc., czyli 39,3 mln PLN.

Makieta instalacji nowego bloku energetycznego
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Drugim segmentem, w którym Grupa odnotowała wzrosty była dystrybucja.
Dynamika wyniku EBITDA w tym wypadku wyniosła 21,1 proc.
Do tego wzrostu przyczyniła się głównie wyższa sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym o 96,2 mln PLN.

Spadek na poziomie EBITDA odnotowano w segmencie wytwarzania.
Na 14,6 proc. spadek złożyły się głównie niższe przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 oraz wyższe koszty zużycia surowców.

Sam trzeci kwartał obfitował w bardzo ważne wydarzenia z punktu widzenia rozwoju Grupy ENEA.

Makieta instalacji nowego bloku energetycznego
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Z początkiem października 2012 w ENEA Wytwarzanie S.A. odbyło się oficjalne przekazanie placu pod budowę nowego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW generalnemu wykonawcy, konsorcjum firm Hitachi Power Europe GmbH i Polimex-Mostostal S.A.

29 października 2012 w Elektrowni Kozienice wbito symbolicznie pierwszą łopatę w miejscu budowy nowego bloku energetycznego.

Makieta instalacji nowego bloku energetycznego
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Wcześniej pięć spółek, w tym ENEA, zawarło umowę w sprawie poszukiwania gazu z łupków.

Porozumienie polskich firm - PGNiG, ENEA, KGHM Polska Miedź, PGE i TAURON Polska Energia - umożliwi przyśpieszenie prac poszukiwawczych gazu z łupków.

Szacowane nakłady na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie gazu w ramach pierwszych trzech lokalizacji padów Kochanowo, Częstkowo i Tępcz wyniosą 1,72 mld PLN.

Pierwszy gaz ze wspólnego projektu może popłynąć już w 2016 roku.

W uroczystości wzięli udział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk, Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz Marszałek Sejmu Ewa Kopacz.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
18 października 2012 ENEA podpisała umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym o wartości 950 mln PLN.
Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań wieloletniego planu inwestycyjnego: modernizację i rozbudowę sieci energetycznych ENEA Operator Sp. z o.o., znajdujących się w północno–zachodniej Polsce.

Goście honorowi przybyli na uroczystość w Elektrowni Kozienice.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Środki, które Spółka sobie dotąd zagwarantowała, czyli program emisji obligacji w kwocie do 4 mld zł PLN (tenor 10-letni), umowa kredytowa z EBI o wartości 950 mln PLN (tenor 15-letni) i wkrótce z EBOiR oraz ewentualnie kolejna umowa z EBI pozwolą jej sfinansować program inwestycyjny w wysokości 18 mld PLN do 2022 roku dotyczący dystrybucji, OZE i bloku energetycznego w Kozienicach.

Podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice w dniu 21 listopada 2012 premier Donald Tusk podkreślił, że inwestycja w Kozienicach to wielki początek przyszłości polskiej energetyki.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisuje akt erekcyjny budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
„Mówimy dzisiaj o 6 mld złotych, które będą pracowały tutaj w Kozienicach, będą dawały miejsca pracy, ale tak naprawdę mówimy o rozpoczęciu wielkiej fali inwestycji w polskiej energetyce, która wspólnie z naszymi planami dotyczącymi energetyki jądrowej, przekroczy na początku lat 20-tych ponad 100 mld złotych. Inwestycje te obejmują budowę m.in. ośmiu bloków energetycznych, w tym - poza Kozienicami - w Opolu, Jaworznie, Turowie, Stalowej Woli i Blachowni.”
- powiedział Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Ponadto Donald Tusk wspomniał również o budowie terminala LNG, gazociągów i interkonektorów.

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski podpisuje akt erekcyjny budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
stwierdził jednoznacznie:

„Budowa nowych bloków energetycznych w polskich elektrowniach to szansa nie tylko na wzmocnienie sektora energetycznego i zapewnienie stabilności dostaw energii. To niespotykana w ostatnim dwudziestoleciu w Polsce możliwość realizowania wielkich projektów energetycznych, o bezprecedensowej, wielomiliardowej wartości. Szansę tę może i powinna wykorzystać krajowa branża budowlana, dając tym samym pracę dziesiątkom tysięcy ludzi. Takim przykładem są Kozienice.”

„Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie odpowiedzialna decyzja polskiego rządu w reakcji na pogarszającą się kondycję polskiego wykonawcy. Mam nadzieję, że budowa kozienickiego bloku będzie nowym otwarciem nie tylko dla procesu modernizacji polskiej energetyki, ale także dla całego sektora budowlanego”zaznaczył Mikołaj Budzanowski.

Krzysztof Zborowski, prezes ENEA Wytwarzanie S.A.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Krzysztof Zborowski, prezes ENEA Wytwarzanie S.A.
, podkreślił, że po oddaniu do użytku inwestycji w Kozienicach, spółka będzie dostarczała prąd do co dziewiątego mieszkańca Polski.

„Nowy blok będzie ważnym stabilizatorem wpisującym się w system krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Budowa nowego bloku nie byłaby możliwa bez determinacji Ministerstwa Skarbu Państwa oraz przedstawicieli rządu RP, nadzorujących sektor energetyczny w Polsce.” - stwierdził jednoznacznie Krzysztof Zborowski.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przemawia podczas wmurowania aktu erekcyjnego budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Klaus Dieter Rennert
, dyrektor generalny Hitachi Power Europe GmbH, zaznaczył, że w Kozienicach rozpoczyna się budowa jednego z największych i najbardziej wydajnych bloków energetycznych tego typu na świecie.

„Nowa jednostka będzie wykorzystywać najnowocześniejsze technologie, które zminimalizują wykorzystanie surowców i emisję dwutlenku węgla. Jednak przede wszystkim kozienicki projekt zapewni stabilną produkcję energii elektrycznej przy rozsądnych kosztach, co jest kluczowe dla całego społeczeństwa” - powiedział Klaus Dieter Rennert.

Wmurowanie aktu erekcyjnego budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice.
W głębi stoją (od lewej) Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, Prezes Rady Ministrów Donald Tusk oraz Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski.
Foto dzięki uprzejmości ENEA
 
Opalany węglem kamiennym nowy blok energetyczny w Elektrowni Kozienice ma zwiększyć o 1/3 zdolności produkcyjne elektrowni.


Inwestycja jest finansowana ze środków własnych grupy kapitałowej ENEA oraz 10-letniego programu emisji obligacji.


 
 
Źródło: ENEA S.A.

http://www.ir.enea.pl/pl/aktualnosci/  ASTROMAN Magazine - 2012.11.21

Już w 2020 roku USA mogą eksportować nawet 190 mld m3 gazu rocznie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1354  


ASTROMAN Magazine - 2012.11.19

IEA: the United States becomes a net exporter of natural gas by 2020 and world's top energy producer by 2035

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1353  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.17

The U.S. Energy Information Administration presents updated projections for U.S. energy markets to 2035

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1208  


ASTROMAN Magazine - 2012.11.12

Recommended Merger of San Leon Energy plc and Aurelian Oil & Gas plc

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1349  


ASTROMAN Magazine - 2012.09.02

San Leon to announce that it has found oil in southwest Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1308  


ASTROMAN Magazine - 2012.06.09

Chesapeake Energy Corporation Announces Plan to Sell Its Midstream Assets of More Than $4.0 Billion

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1255  


ASTROMAN Magazine - 2012.03.11

ExxonMobil and GE Join University Initiative to Help Bring Latest Natural Gas Best Practices to Shale Development

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1200  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.12

The Talisman Energy and San Leon Energy reports shale gas exploration success in Poland

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1173  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.06

Royal Dutch Shell sets out new growth agenda

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1169  


ASTROMAN Magazine - 2012.02.05

Total to invest US$4.2 billion in the North Sea, Norway

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1166  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.27

TANAP project envisages transportation of 16 billion m3 Azerbaijani gas to Europe

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1133  


ASTROMAN Magazine - 2011.11.20

Grupa LOTOS sprzeda koncernowi Statoil paliwa za 9,17 miliarda PLN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1104  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.25

PGNiG Norway sprzeda ropę ze złoża Skarv spółce Shell za 3,5 miliarda PLN

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1083  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.23

Gaz z łupków. Bezpieczne i ekologiczne źródło energii jest już wydobywane na Pomorzu przez PGNiG

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1082  


ASTROMAN Magazine - 2011.08.28

Shale Gas. ERCB issues approval for the resumption of pipeline operations to Plains Midstream Canada

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1045  


ASTROMAN Magazine - 2010.08.11

Chesapeake Energy Announces Pricing of Offering of $2 Billion of Senior Notes

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=779  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
The FIAT 500e uses an Electric-Drive Motor with 111 HP (83 kW) and 147 LB-FT (200 Nm) of Torque
Volkswagen debuts 2018 enthusiast vehicle fleet at SOWO: The European Experience in Savannah, Georgia, USA
Airbus Defence and Space. SpaceDataHighway: 10,000 successful laser connections - Reliability of 99.8 per cent
Intel's 3 Million Square Feet of Solar Panels Help Heat, Cool and Light
Dell Technologies Accelerates Hyper-Converged Infrastructure Portfolio Growth; Simplifies Path to VMware-based Clouds
Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska
Satya Nadella, CEO at Microsoft: Opportunity and responsibility in the era of the Intelligent Cloud and Intelligent Edge
Microsoft Build highlights new opportunity for developers, at the edge and in the cloud
ABB to strengthen Indonesia's power grid and support economic growth
Polskie start-upy prezentowały się w Kanadzie
Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie
Mercedes-Benz USA: Enhancing the user experience through augmented reality
Boeing: Aviall to lead AHRLAC supply chain, join industry team Bronco Combat Systems
Polska Grupa WB: Zbrojne drony podbijają świat
Calling all future astronauts: Airbus Foundation launches Discovery Space with lessons in 3D design using Autodesk software
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.