wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Ranking najdynamiczniej rozwijających się gospodarek na świecie 2012 2012.10.21

Warszawa - październik 2012 - Wbrew popularnemu obrazowi wyniesionemu z telewizyjnych newsów, gospodarka w 2011 roku miała się całkiem dobrze. Aż 47 spośród 50 badanych krajów osiągnęło wzrost gospodarczy. W stosunku do 2010 roku większość wskaźników uległa znacznej poprawie. PKB na osobę zwiększyło z 24.881 USD do poziomu 26.135 USD. Średnie bezrobocie spadło z 8,8% do 8,4%, średni deficyt sfery publicznej spadł z 4,6% aż do 2,8%, handel zagraniczny wzrósł łącznie o ok. 4,5 biliona dolarów, a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, wzrosły o prawie 2 mld dolarów na każde państwo.

Spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie.
Foto dzięki uprzejmości PAP / rmf24.pl
 

Warszawa – październik 2012

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012 przygotowany przez Instytut Globalizacji obejmuje swoim zakresem 50 państw, w tym również Polskę, mających największy wpływ na gospodarcze wydarzenia na świecie.
Tym, co go odróżnia od innych tego typu rankingów to całkowite oparcie się o obiektywne i mierzalne wskaźniki gospodarcze.

Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie Instytutu Globalizacji jest przygotowany juz po raz czwarty.
Oparty jest on na podstawowych, obiektywnie mierzalnych, wskaźnikach mających wpływ na życie gospodarcze w danym kraju.

Dobór wskaźników, o czym świadczą wyniki, nie premiuje ani dużych, ani małych państw.
Żadnemu z wskaźników nie przypisano też większej wagi kosztem pozostałych.
W związku z tym, ranking jest wolny od uznaniowości, często spotykanej w innych tego rodzaju zestawieniach.


Spotkanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Tokyo.
Foto dzięki uprzejmości PAP / money.pl
 
Instytut Globalizacji przygotował już 4. edycję rankingu najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w wybranych krajach świata.
Tegoroczne wyniki raportu niosą ze sobą wiele niespodzianek.


Zestawienie, przygotowane przez eksperta ekonomicznego Instytutu Globalizacji Marka Łangalisa ukazuje, jaki zniekształcony obraz światowej gospodarki, przedstawiają media.

Wbrew popularnemu obrazowi wyniesionemu z telewizyjnych newsów, gospodarka w 2011 roku, z którego pochodzą dane rankingu, miała się całkiem dobrze.

Aż 47 spośród 50 badanych krajów osiągnęło wzrost gospodarczy.

W stosunku do 2010 roku większość wskaźników uległa znacznej poprawie.

PKB na osobę zwiększyło się z 24.881 USD do poziomu 26.135 USD.

Średnie bezrobocie spadło z 8,8% do 8,4%.

Średni deficyt sfery publicznej spadł z 4,6% aż do 2,8%.

Handel zagraniczny wzrósł łącznie o ok. 4,5 biliona dolarów.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły o prawie 2 mld dolarów na każde państwo.

Te pozytywne informacje mogą oznaczać, że świat odbudowuje się po recesji z 2008 roku, nie wchodząc jeszcze w kolejną fazę kryzysu.

Jedynym wskaźnikiem, który był gorszy od poprzedniego roku, czyli inflacja, przyspieszyła nieznacznie o 0,2 punktu procentowego.


Niemcy najmocniejsi w czasach kryzysu


Największym wygranym tegorocznego rankingu są Niemcy.

Nasi zachodni sąsiedzi, mając od lat bardzo stabilną gospodarkę, w ostatnim czasie zrównoważyły budżet, obniżyły podatki i utrzymały inflację w ryzach, co zaowocowało wzrostem gospodarczym.

To pokazuje, że nawet kraje o dużych wydatkach budżetowych, gdy przyjmą odpowiednią strategię, mogą liczyć na sukces.

Nie zaskakuje wysoka pozycja w rankingu państw wschodnio-azjatyckich.
Aż 5 z nich znalazło się w pierwszej 10.

Oznacza to, że prognozy, jakoby XXI wiek należał właśnie do Azji, nie są przesadzone.

Pozycja Polski w rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie w latach 2009 – 2012.
Dzięki uprzejmości Instytutu Globalizacji
 
Największa gospodarka świata, czyli Stany Zjednoczone, spadła o dwie pozycje, z 7 na 9.

Znamienne są spadki tego państwa w kilku pozycjach (wzrost bezrobocia, słaby wzrost PKB, mniejsze inwestycje zagraniczne).
Świadczy to prawdopodobnie o tym, że posunięcia administracji prezydenta Obamy przynoszą negatywne skutki.

Czerwoną latarnią rankingu po raz kolejny została Grecja.
PKB tego kraju znacząco spadło, deficyt jest niezwykle wysoki, prawie co 5. Grek w wieku produkcyjnym nie ma pracy.

W ogonie rankingu znalazły się też inne państwa Unii Europejskiej, jak Litwa, Łotwa, Estonia, Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, które niedawno doświadczyły, lub nadal doświadczają kryzysu.
Kraje te nadal borykają się z wysokim bezrobociem i niezrównoważonymi budżetami.

Wysoką nadwyżkę budżetową osiągnęły Węgry, co pokazuje, że reformy gospodarcze przynoszą pierwsze efekty.
Po latach kryzysu, Węgry mogą w najbliższym czasie liczyć na rozwój gospodarki.

Wysoko w rankingu znalazła się Rosja - 11 miejsce, wzrost o 9 pozycji.
Duża nadwyżka budżetowa, niski deficyt, duże inwestycje zagraniczne i wysoki wzrost gospodarczy, pokazują nam zupełnie inny kraj niż w Polsce mamy w zwyczaju sobie wyobrażać.

Premier Donald Tusk podczas obrad Komisji Europejskiej.
Foto dzięki uprzejmości KPRM
 
Niestety, według analizowanych wskaźników gospodarczych, Polska nie jest już zieloną wyspą na mapie Europy.
Mimo awansu o 2 pozycje i w stosunkowo wysokiego wzrostu gospodarczego, rodzima gospodarka nie przedstawia się imponująco, zwłaszcza na tle innych badanych krajów.

Nasz kraj nadal boryka się z wysokim deficytem budżetowym, rośnie w bezrobocie (mimo, że spada ono w ujęciu globalnym raportu), udział w handlu międzynarodowym nadal jest niewystarczający.

Biorąc pod uwagę prognozy, mówiące o wyhamowaniu wzrostu gospodarczego w roku obecnym, Instytut Globalizacji prognozuje spadek pozycji naszego kraju w przyszłorocznym rankingu.


Źródła informacji


OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,

WTO – Światowa Organizacja Handlu,

IMF – Międzynarodowy Fundusz Walutowy,

Eurostat – Europejski Urząd Statystyczny,

CIA – Centralna Agencja Wywiadowcza,

GUS – Główny Urząd Statystyczny,

United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych,

UNCTAD – Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Grupo de Monitoreo Macroeconomico – Grupa Monitoringu Makroekonomicznego z siedzibą w Urugwaju,

Australian Bureau of Statistics – Australijski Urząd Statystyczny,

Instituto Brasiliero de Geografia e Estatistica – Brazylijski Instytut Geografii i Statystyki,

China National Bureau of Statistics – Chiński Urząd Statystyczny,

Instituto Nacional de Estadisticas de Chile – Urząd Statystyczny Chile,

Instituto Nacional de Estadistica y censos de la Republica Argentina – Urząd Statystyczny Argentyny,

National Statistics Office – Urząd Statystyczny Filipin,

India Statistics – Urząd Statystyczny Indii


Ranking 2012


Podliczenie wyników w poszczególnych kategoriach złożyło się na obraz całego rankingu.
Punkty w rankingu odpowiadają średniej liczbie punktów zdobywanych w poszczególnych kategoriach.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 50, a minimalna 1 punkt.
Obok miejsca rankingu znajduje się progres lub regresja w stosunku do zeszłego roku.

Najbardziej dynamicznie rozwijającym się gospodarczo państwem na świecie za 2011 rok okazały się Niemcy, wyprzedzając nieznacznie (0,25 punktu) zeszłorocznego lidera Singapur.

Trzecie miejsce, podobnie jak przed rokiem zajął Hongkong.

Zmiany nie było też na czwartym miejscu - Chiny.

Niemcy poprawiały swoją pozycję w rankingu od lat - 4 miejsce w 2009 roku, 5 miejsce rok później, 2 w 2011.
Jest to skutek dość rozsądnych ewolucyjnych reform, dyscypliny budżetowej oraz tradycyjne trzymanie inflacji w ryzach.

Niemiecka gospodarka nie realizuje eksperymentów gospodarczych wypracowanych w innych państwach (np. zwiększanie budżetu federalnego w USA), tylko z konsekwencją pracuje na swój sukces.
To pokazuje jaki potencjał tkwi w naszym sąsiedzie.

Ranking 2012
Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012.
Polska na 27 pozycji, awans o 2 pozycje w ciągu roku.
Dzięki uprzejmości Instytutu Globalizacji
 
Po przeciwległej stronie znów znajduje się Grecja.
Gdy inne gospodarki odbijają się od dna, Grecja upada tak nisko, że już niżej się nie da.

W pierwszej dziesiątce znajduje się pięć państw azjatyckich, trzy europejskie.

Niestety w ostatniej dziesiątce reprezentantów Europy jest aż 5.

Polska zanotowało awans o 2 pozycje, co jest wynikiem stabilnego wzrostu gospodarczego oraz niezłych wyników handlu zagranicznego.
W 2011 roku, z którego zostały pobrane wszystkie dane do obecnej edycji rankingu, wiele państw zanotowało dużo lepsze wyniki niż rok wcześniej.

Wbrew pozorom gospodarka miała się dobrze, a obraz medialny wywołany głównie sytuacją w jednym peryferyjnym kraju (Grecja) zaciemniał dość pozytywną całość.

Gospodarka światowa rozwija się, zaspakajając rosnące potrzeby społeczeństw.
XXII Forum Ekonomiczne (2012). Krynica-Zdrój, 4-6 września 2012.
Foto dzięki uprzejmości krynicazdroj.com
 
W poprzedniej edycji 44 spośród 50 zanotowało wzrost gospodarczy, w obecnej o 3 więcej.

Tylko Grecja (po raz kolejny) oraz Japonia i Portugalia miały spadek PKB.

W stosunku do 2010 roku większość wskaźników uległa znacznej poprawie.

PKB na osobę zwiększyło z 24.881 USD do poziomu 26.135 USD.

Średnie bezrobocie spadło z 8,8% do 8,4% (w Polsce niestety wzrosło).

Więcej osób pracujących o wyższych dochodach wpłynęło na polepszenie się sytuacji budżetów państw.

Średni deficyt sfery publicznej spadł z 4,6% aż do 2,8%.
Jest to rewelacyjny wynik, notowany wcześniej przed wybuchem kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

To mogłoby oznaczać, że świat odbudowuje się po recesji.

Tym bardziej, że jeden z podstawowych wskaźników koniunktury, handel zagraniczny, wzrósł łącznie o ok. 4,5 biliona dolarów.

Również zwiększyły się bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rok wcześniej było to średnio 11,5 miliarda dolarów na państwo, w 2011 z kolei 13,3 miliarda dolarów.

Jedyny wskaźnik, który był gorszy od poprzedniego roku to inflacja – przyspieszyła o 0,2 punktu procentowego.

Niestety dla Polski, nie można jej już nazywać zieloną wyspą na tle czerwonej Europy.
Już 5 państw zanotowało szybszy wzrost gospodarczy od nas, a wynik Turcji (+8,5%) oraz Estonii (+7,6%) musi robić wrażenie.

W Europie właściwie tylko Grecja i Portugalia były czerwonymi latarniami, reszta jakoś sobie radziła.

Szybszy wzrost gospodarczy (dla niektórych państw trochę zaskakujący) pozwolił na poprawienie pozostałych wskaźników, ze szczególnym uwzględnieniem stabilizacji budżetów państwowych.

Niektóre kraje zanotowały nawet spektakularne nadwyżki (np. Węgry z nadwyżką na poziomie 4,2% w stosunku do Produktu Krajowego Brutto – jest to jednak działanie raczej jednorazowe wynikające z włączenia funduszy emerytalnych do budżetu państwa).


PKB na osobę


Produkt Krajowy Brutto na osobę mierzony parytetem siły nabywczej zwiększył się w stosunku do średniej z poprzedniego rankingu aż o 1254 USD.

Czołówkę, jak zawsze, stanowią praktycznie najbogatsze państwa świata z Singapurem, Norwegią i Hongkongiem na czele, który wyprzedził w stosunku do zeszłego roku Stany Zjednoczone.

Na samym dole, też podobnie jak w zeszłym roku, znalazły się cztery te same państwa azjatyckie, których obywatele należą do najbiedniejszych (Indonezja, Filipiny, Indie, Pakistan).

Polska z 20.184 USD na mieszkańca znalazła się na 29, o jednym niżej niż w zeszłym roku (wyprzedziła nas Estonia), pomimo wzrostu o 1248 USD.

PKB na osobę (PPP) w USD.
Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012.
Polska na 29 pozycji.
Dzięki uprzejmości Instytutu Globalizacji
 
Spośród państw europejskich najlepszym wynikiem mogą pochwalić się kraje nie będące członkami Unii Europejskiej, a więc Norwegia i Szwajcaria.

Społeczeństwa tych dwóch państw konsekwentnie odrzucają możliwość wstąpienia do Unii Europejskiej, nie chcąc dzielić się owocami swojej pracy z brukselskimi urzędnikami.

Gdyby Polsce udało się utrzymać dynamikę wzrostu przez jeszcze około 3 lat (a będzie to niezwykle trudne), to mogłaby przegonić najbiedniejsze państwa tzw. starej Unii Europejskiej, a więc Portugalię i Grecję.


Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych


Wreszcie ruszyły zagraniczne inwestycje.

Po dwóch latach z rzędu spadku tej pozycji, mamy średni wzrost o ok. 1,8 miliarda USD.

Po raz drugi z rzędu liderem w przyciąganiu inwestycji były Chiny, a na kolejnych miejscach znalazły się Brazylia i Indie.

Niegdysiejszy lider, Stany Zjednoczone, dopiero na czwartej pozycji.

To pokazuje, że w wyniku działań rozszerzania rynku na cały świat, niedługo dziesiątki milionów osób będzie mogło poprawić swój byt (Chińczycy, Brazylijczycy i Hindusi).

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w miliardach USD.
Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012.
Polska na 14 pozycji.
Dzięki uprzejmości Instytutu Globalizacji
 
Odwrót od tradycyjnych miejsc inwestycji (Stany Zjednoczone, Francja) wynika z przyjętego modelu rozwoju przez te państwa, polegającego na rozszerzaniu zdobyczy socjalnych, co nie jest specjalnie lubiane przez inwestorów zagranicznych (zwiększenie kosztów).

Polska przyciągnęła o 2,4 miliarda USD inwestycji zagranicznych więcej niż rok wcześniej, co również dało awans o jedną pozycję.

Najmniej inwestycji przyciągnęła Wenezuela, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę ogólny klimat polityczny panujący w tym kraju.


Wartość eksportu


W poprzednim roku udało się zauważyć wzrost obrotów handlowych.
Jest o tyle pocieszające, że ten wzrost zawsze poprzedza ogólne poprawienie koniunktury gospodarczej.

Czyżby zatem miał nadejść koniec kryzysu?

Po raz trzeci z rzędu największym eksporterem na świecie zostały Chiny, z wynikiem wyższym o 327 miliardy USD (w ciągu dwóch lat Chiny zwiększyły swój eksport o 701 miliardów USD).

Drugie miejsce udało się utrzymać Stanom Zjednoczonym, przed Niemcami.

Niemcy, które jeszcze trzy lata wcześniej były liderem rankingu, dziś są na trzecim miejscu, pomimo zwiększenia eksportu o 150 mld USD.

Wartość eksportu w miliardach USD.
Ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek na świecie 2012.
Polska na 24 pozycji.
Dzięki uprzejmości Instytutu Globalizacji
 
Co cieszy, Polska również zanotowała wzrost eksportu i to aż o ok. 38 mld USD, co pozwoliło jednak na awans tylko o jedną pozycję w rankingu.

Najsłabiej w konkurencji międzynarodowej radziły sobie małe państwa bałtyckie (Łotwa i Estonia) oraz Pakistan, Bułgaria i Grecja.

Wysoki eksport dóbr nie jest domeną tylko dużych państw, szesnastomilionowa Holandia jest na 7 miejscu, siedmiomilionowy Hongkong na 12, a czteroipółmilionowy Singapur na 13.

Państwa te posiadają jedne z największych portów morskich na świecie i są to również państwa z jednym z największych PKB na osobę.
Co ciekawe, pomimo dość niskiej produkcji w tych krajach udaje się uzyskiwać rewelacyjne wyniki z handlu zagranicznego.

Singapur obsługuje Malezję, Hongkong Chiny, a Holandia część Europy.


Pełny tekst raportu znajduje się na stronie www.globalizacja.org  


Więcej informacji udziela:

Marek Łangalis
Ekspert Instytutu Globalizacji

www.globalizacja.org  
langalis@globalizacja.org  
tel. + 48 606 718 342


 
 

Pobierz pełne wyniki rankingu:
http://globalizacja.org/ranking2012/Ranking_IG_2012.xls  


Pobierz raport:
http://globalizacja.org/ranking2012/Ranking_globalizacji_2012.pdf  ASTROMAN Magazine

Publikacja tekstów pochodzących z wydawnictw prasowych bądź elektronicznych prezentowanych w ASTROMAN Magazine nie ma charakteru komercyjnego, służy wyłącznie celom edukacyjnym, dydaktycznym i naukowym - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83).


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Construction begins on Airbus' U.S. A220 Manufacturing Facility
BAU 2019: the "World´s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems" - and a magnet for the global trade audience
BASF co-founds global Alliance to End Plastic Waste
BASF: Supercomputer QURIOSITY is the most powerful computer in the chemical industry worldwide
CES 2019 Proves AI and 5G Will Transform the Future
Innovation at CES 2019 Unites Industries, Fuels Global Economy
CES 2019 Unveils Next-Gen Innovation to the World
ExxonMobil and World's Leading Research Labs Collaborate with IBM to Accelerate Joint Research in Quantum Computing
IBM Unveils World's First Integrated Quantum Computing System for Commercial Use
CES 2019: CTA and IBM Announce Apprenticeship Coalition to Help Close U.S. Skills Gap
IBM CEO Ginni Rometty Delivers Opening Keynote at CES 2019 on What's Next in Artificial Intelligence, Blockchain and Quantum Computing
Garmin announces certification of the G500H TXi flight displays
Sikorsky, Boeing Provide First Look At SB>1 DEFIANT
innogy eMobility Solutions GmbH: innogy turns EV technology division into dedicated company
LANXESS: Birthday celebrations for a high-tech structural material
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.