wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prezes PAA powołał Radę ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej 2012.07.12

Warszawa - 12 lipca 2012 - Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski spotkał się w dniu 11 lipca 2012 roku z członkami nowo powołanej Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Zgodnie z ustawą Prawo atomowe jest ona organem doradczym i opiniodawczym przy Prezesie Agencji. Jej przewodniczącym został dr Henryk Jacek Jezierski.

Członkowie Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Siedzą od prawej: Henryk Jacek Jezierski - przewodniczący Rady, Grzegorz Krzysztoszek - zastępca przewodniczącego Rady, Roman Jóźwik - członek Rady, Andrzej Cholerzyński - sekretarz Rady i Jerzy Wojnarowicz - członek Rady.
Foto: PAA
 

Warszawa - 12 lipca 2012

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Janusz Włodarski spotkał się w dniu 11 lipca 2012 roku z członkami nowo powołanej Rady ds. Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej.
Zgodnie z ustawą Prawo atomowe jest ona organem doradczym i opiniodawczym przy Prezesie Agencji.
Jej przewodniczącym został dr Henryk Jacek Jezierski.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów zezwoleń na budowę, rozruch, eksploatację lub likwidację obiektów jądrowych, a także aktów prawnych i zaleceń organizacyjno-technicznych opracowywanych przez Prezesa PAA.

Jednym z istotniejszych najbliższych zadań Rady będzie zaopiniowanie projektów Wytycznych Prezesa PAA dotyczących m.in. lokalizacji czy budowy obiektów jądrowych.

Skład Rady został ustanowiony zarządzeniem Prezesa PAA nr 3 z dnia 2 lipca 2012 roku.
Zasiadają w niej wybitni specjaliści z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz innych specjalności istotnych ze względu na nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym. 

Prezes PAA Janusz Włodarski (drugi od prawej) i Wiceprezes PAA Maciej Jurkowski (pierwszy od prawej) z członkami Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.
Foto: PAA
 
"Cieszę się, że udało nam się powołać Radę w tak znakomitym składzie" - powiedział Janusz Włodarski, Prezes PAA, podczas spotkania inaugurującego jej działalność.

Prezes PAA powołał obecnie pięciu członków Rady.

W przyszłym roku planowane jest sukcesywne powołanie kolejnych osób - specjalistów o profilu związanym z bezpieczeństwem elektrowni jądrowych.

Zgodnie z Prawem atomowym w skład Rady wchodzi jej przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz nie więcej niż 7 członków.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

Prezes PAA powołał w skład Rady następujące osoby:

1. Henryk Jacek Jezierski - przewodniczący Rady

Henryk Jacek Jezierski jest doktorem nauk geologicznych. Pracował Państwowym Instytucie Geologicznym, a następnie został dyrektorem Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych w Ministerstwie Środowiska. W 2007 roku został powołany na stanowisko podsekretarza stanu i Głównego Geologa Kraju w Ministerstwie Środowiska. Na tym stanowisku nadzorował również Prezesa PAA. Funkcję tę pełnił do grudnia 2011.

2. Grzegorz Krzysztoszek - zastępca przewodniczącego Rady

Grzegorz Krzysztoszek jest specjalistą z zakresu eksploatacji reaktorów badawczych. Do 2011 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw reaktorów Instytutu Energii Atomowej. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Energii Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

3. Andrzej Cholerzyński - sekretarz Rady

Andrzej Cholerzyński jest ekspertem od zarządzania odpadami promieniotwórczymi. Od wielu lat związany jest z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, od 2011 roku jest jego dyrektorem.

4. Jerzy Wojnarowicz - członek Rady

Jerzy Wojnarowicz jest specjalistą w zakresie dozymetrii. Był organizatorem pracowni dozymetrycznej ośrodka radioizotopów POLATOM. Obecnie jest jej kierownikiem.

5. Roman Jóźwik - członek Rady

Roman Jóźwik jest doktorem nauk technicznych w dziedzinie dozymetrii. To uznany specjalista w zakresie dozymetrii i radiometrii. Od 25 lat pracuje w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii. W 2009 roku został jego dyrektorem.


Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

http://www.paa.gov.pl/  ASTROMAN magazinewydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Microsoft acquires Semantic Machines, advancing the state of conversational AI
PayPal Expands Global Platform with Acquisition of iZettle for USD2.2 billion
The FIAT 500e uses an Electric-Drive Motor with 111 HP (83 kW) and 147 LB-FT (200 Nm) of Torque
Volkswagen debuts 2018 enthusiast vehicle fleet at SOWO: The European Experience in Savannah, Georgia, USA
Airbus Defence and Space. SpaceDataHighway: 10,000 successful laser connections - Reliability of 99.8 per cent
Intel's 3 Million Square Feet of Solar Panels Help Heat, Cool and Light
Dell Technologies Accelerates Hyper-Converged Infrastructure Portfolio Growth; Simplifies Path to VMware-based Clouds
Satelita Biomass zmierzy ilość lasów na Ziemi. W misji Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczą inżynierowie z SENER Polska
Satya Nadella, CEO at Microsoft: Opportunity and responsibility in the era of the Intelligent Cloud and Intelligent Edge
Microsoft Build highlights new opportunity for developers, at the edge and in the cloud
ABB to strengthen Indonesia's power grid and support economic growth
Polskie start-upy prezentowały się w Kanadzie
Na Marsa wystartowała misja NASA InSight z polskim penetratorem Kret firmy Astronika na pokładzie
Mercedes-Benz USA: Enhancing the user experience through augmented reality
Boeing: Aviall to lead AHRLAC supply chain, join industry team Bronco Combat Systems
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.