wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Prof. dr hab. Andrzej Udalski jest członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences) 2012.05.06

Washington, DC, USA - Prof. dr hab. Andrzej Udalski, Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, został wybrany członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences).

Prof. dr hab. Andrzej Udalski, Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 1 maja 2012 został wybrany członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences).
Foto dzięki uprzejmości GN / Roman Koszowski
 

Prof. dr hab. Andrzej Udalski jest jednym z najbardziej znanych polskich naukowców na świecie.

Odkrycie planet swobodnych zostało wymienione przez czasopismo „Science” wśród 10 najważniejszych wydarzeń naukowych 2011 roku.
W ich odnalezieniu duży udział mieli astronomowie z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Udalskiego.


Planety swobodne to takie, które nie krążą wokół swoich słońc.
Najpewniej zostały „wyrzucone” z układów planetarnych w czasie ich formowania.

Planet swobodnych o masie większej niż masa Jowisza może być w naszej galaktyce dwa razy więcej niż zwykłych gwiazd.
Niewykluczone, że swobodnych planet mniejszych niż Jowisz jest jeszcze więcej.


Prof. Andrzej Udalski jest jednym z najbardziej znanych polskich naukowców na świecie.
Foto dzięki uprzejmości GN / Roman Koszowski
 
Prof. dr hab. Andrzej Udalski, Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 1 maja 2012 został wybrany członkiem zagranicznym Amerykańskiej Akademii Nauk (U.S. National Academy of Sciences).

W dniu 3 maja 2012 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski udekorował profesora Andrzeja Udalskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
"za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej".

Gratulujemy!Prof. dr hab. Andrzej Udalski

Prof. dr hab. Andrzej Udalski urodził się 22 stycznia 1957 w Łodzi.
Wybitny polski astronom, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Astrofizyki Obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik projektu Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE), redaktor kwartalnika Acta Astronomica
.

Prof. dr hab. Andrzej Udalski
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 roku.
Bezpośrednio po studiach został zatrudniony w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Doktoryzował się w 1988 roku, a następnie odbył dwuletni staż podoktorski na Uniwersytecie York w Toronto (Kanada).

W kwietniu 1992 stanął na czele stworzonego przez siebie projektu OGLE, który działa do dziś.

W latach 1995-1996 brał udział w budowie Teleskopu Warszawskiego w Obserwatorium Las Campanas w Chile.

W 2001 samodzielnie zbudował szerokokątną kamerę mozaikową CCD, zawierającą ponad 65 milionów elementów światłoczułych.

Wraz z grupą OGLE jest także współodkrywcą 30 planet pozasłonecznych wykrytych za pomocą techniki mikrosoczewkowania grawitacyjnego.

Jest autorem i współautorem blisko 400 prac naukowych.

W 1996 otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe.

W 2002 został laureatem nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (tzw. "polski Nobel").

W 2009 otrzymał grant w programie Pomysły (Ideas) Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wspierającym nowatorskie projekty naukowe, w wysokości blisko 2,5 miliona euro.

W dniu 3 maja 2012 odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
"za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej".Washington, DC, USA - May 1, 2012

 
 

National Academy of Sciences Members and Foreign Associates Elected


The National Academy of Sciences today announced the election of 84 new members and 21 foreign associates from 15 countries in recognition of their distinguished and continuing achievements in original research.

Those elected today bring the total number of active members to 2,152 and the total number of foreign associates to 430.
Foreign associates are nonvoting members of the Academy, with citizenship outside the United States.

Newly elected foreign associates, their affiliations at the time of election, and their country of citizenship are:

Allen, F. James; professor of archaeology emeritus, La Trobe University, Victoria, Australia (Australia)

Andersson, Leif; professor in functional genomics, department of medical biochemistry and microbiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden (Sweden)

Barbacid, Mariano; group leader, experimental oncology group, Spanish National Cancer Research Center (CNIO), Madrid (Spain)

Chow, Louise; professor of biochemistry and molecular genetics and senior scientist, Comprehensive Cancer Center, University of Alabama at Birmingham (Taiwan)

Clarke, John; professor, department of physics, University of California, Berkeley (United Kingdom)

Coupland, George; director, Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne, Germany (United Kingdom)

Diederich, François N.; professor of organic chemistry, Laboratory of Organic Chemistry, department of chemistry and applied biosciences, ETH Zurich, Zurich, Switzerland (Luxembourg)

Duboule, Denis; professor of biology, department of zoology and animal biology, University of Geneva, Geneva, Switzerland (Switzerland/France)

Frith, Uta; professor of cognitive development, University College London, UK, and Research Foundation Professor, University of Aarhus, Denmark (Germany)

Geim, Andre; Langworthy Professor, School of Physics and Astronomy, University of Manchester, Manchester, United Kingdom (Netherlands/United Kingdom)

Guillén, Sonia; director, Centro Mallqui, Bioarchaeology Research Center, Ilo, Lima, Peru (Peru)

Kanamori, Hiroo; John E. and Hazel S. Smits Professor of Geophysics Emeritus, division of geological and planetary sciences, California Institute of Technology, Pasadena (Japan)

Leyser, Ottoline; associate director, The Sainsbury Laboratory, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom (United Kingdom)

Rinaldo, Andrea; professor of environmental engineering and director, Ecohydrology Laboratory, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland, and professor of civil engineering, University of Padova, Padova, Italy (Italy)

Rizzolatti, Giacomo; professor of human physiology, department of neuroscience, University of Parma, Parma, Italy (Italy)

Sakaguchi, Shimon; professor, Immunology Frontier Research Center, Osaka University, Osaka, Japan (Japan)

Sansonetti, Philippe; professor, Institut Pasteur, Paris, France (France)

Udalski, Andrzej; director, Warsaw University Observatory, and professor, Warsaw University, Warsaw, Poland (Poland)

Yam, Vivian Wing Wah; Philip Wong Wilson Wong Professor in Chemistry and Energy, department of chemistry, University of Hong Kong, Hong Kong (China)

Yanagida, Mitsuhiro; professor, Okinawa Institute of Science and Technology, Okinawa, and professor (special task), Kyoto University, Kyoto, Japan (Japan)

Zhang, Jie; professor and president, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China (China)


Contacts:

Office of News and Public Information
202-334-2138
news@nas.edu  


Source: The National Academy of Sciences

http://www.nasonline.org/news-and-multimedia/news/2012_05_01_NAS_Election.html  Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW)


założone w 1825 roku

Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego (OAUW) jest placówką naukową działającą nieprzerwanie od niemal dwustu lat.

Budynek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego obok Parku Łazienkowskiego.
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Kadra naukowo-dydaktyczna liczy obecnie siedemnastu pracowników w tym: dziewięciu z tytułem profesora, dwóch członków Polskiej Akademii Umiejętności i dwóch członków Polskiej Akademii Nauk.
Działalność naukowo-dydaktyczną aktywnie wspomaga kilkoro doktorantów.

Budynek Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego - widok od strony parku.
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Wybitny poziom badań naukowych decyduje o znaczącej pozycji OAUW w kraju i w świecie, o czym świadczą zaszczytne nagrody przyznane np. przez Premiera RP, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Prezesa Polskiej Akademii Nauk, a także prestiżowe granty krajowe (FNP, MNiSW) i zagraniczne (NSF, NASA).

Polski teleskop projektu OGLE jest w Obserwatorium Las Campanas w Chile.
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Pozycję światowego lidera w dziedzinie wielkoskalowych przeglądów fotometrycznych nieba OAUW zawdzięcza realizowanym od kilkunastu lat projektom OGLE i ASAS
.

Nasi Pracownicy aktywnie uczestniczą również w tak znanych światowych projektach, jak Araucaria, H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO oraz misjach satelitarnych Planck i Gaia.

Warszawskie Obserwatorium Południowe
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
OAUW dysponuje dwiema stacjami obserwacyjnymi: północną w Ostrowiku koło Warszawy, przeznaczoną głównie do celów dydaktycznych, oraz południową w Obserwatorium Las Campanas (LCO) w Chile - w jednej z najlepszych lokalizacji astronomicznych na świecie.

Warszawskie Obserwatorium Południowe – Teleskop
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Ofertę dydaktyczną kierunku Astronomia stanowią dwustopniowe studia: licencjackie i magisterskie, a także studia indywidualne dla najzdolniejszych absolwentów szkół średnich. Zgodnie z wieloletnią praktyką wyróżniający się studenci starszych lat biorą udział w projektach naukowych.

Znakomita większość uznanych w świecie Polskich astronomów zdobyła wykształcenie właśnie w OAUW.


Żródło: Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

http://www.astrouw.edu.pl/index.php  Astronomical Observatory of the University of Warsaw


founded in 1825

Astronomical Observatory of the University of Warsaw was founded in 1825 and during its almost two century long history has continued scientific research and educational work.

The Institute is located in the historical building in the beautiful old Lazienki Garden.

The Las Campanas Observatory, Chile.
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Observatory is a relatively small Institute. Its research staff counts 17 astronomers including nine astronomers with the Full Professor title, two members of the Polish Academy of Arts and Sciences and two members of the Polish Academy of Sciences
.
Typically about 10 PhD students completes the scientific research staff.

The high scientific position of the Observatory astronomers is highly recognized by the scientific community in Poland and worldwide.

Astronomers from the Observatory are very often awarded the most prestigious scientific awards in Poland like the "Award of the Foundation for Polish Science" or "Award of the Prime Minister of Poland" or prestigious grants of the Foundation for Polish Science and the Ministry of Science and Higher Education.

Las Campanas Observatory
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Observatory is a headquarters of two widely recognized worldwide large scale long-term sky surveys: OGLE and ASAS - leaders of this new field of modern astrophysics
.

Astronomers from the Observatory are also actively involved in many well known astrophysical collaborations like Araucaria, H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO and satellite missions like Planck and Gaia.

Observatory operates two observing stations: the northern station is located in Ostrowik near Warsaw and it is used mainly for educational and training purposes.
The southern station is located at the Las Campanas Observatory, Chile (LCO) - one of the best astronomical sites in the world.

The Ostrowik Station of the Warsaw University Observatory
Foto dzięki uprzejmości Obserwatorium Astronomicznego UW
 
Beside of the scientific research Observatory also offers the undergraduate and graduate MSc studies in astronomy.
It is a common practice that young, brilliant students are involved in scientific projects.

Observatory is the highest rank educational astronomical institution in Poland.

Most widely recognized in the astronomical world Polish astronomers graduated at the Observatory.


Source: Astronomical Observatory of the University of Warsaw

http://www.astrouw.edu.pl/index.php  ASTROMAN Magazine - 2012.01.24

Profesor dr Jacek M. Żurada Przewodniczącym Komisji Oceny Periodyków IEEE w USA

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1156  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
Lilium reveals new air taxi as it celebrates maiden flight
SIEMENS "Local" data processing - Edge Computing simplifies data processing in intelligent factory Amberg
Anno Borkowsky appointed to the LANXESS Board of Management
Application phase for the seventh BASF and Volkswagen "Science Award Electrochemistry" has begun
Selena Group: Tytan mounting foams of the new generation speed up the installation of doors and windows
Prestiżowe tytuły "Inwestor bez granic" przyznane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
Panasonic and Toyota Agree to Establish Joint Venture Related to Town Development Business
Red Hat Expands Alliance with NVIDIA to Accelerate and Scale AI/ML Workloads Across Hybrid Cloud Environments
New Research Expects Red Hat Enterprise Linux to Impact USD10 Trillion of Global Business Revenues, Employ 900,000 IT Professionals in 2019
Red Hat and Microsoft fuel hybrid cloud development with Azure Red Hat OpenShift
IBM Watson Wins Prestigious Gottlieb Duttweiler Prize
Syniverse and IBM Complete Successful Blockchain Solution Pilot with Orange Group and MTS
Mateusz Morawiecki: Poland's vision for Europe
The French company Forsee Power announces the development of its production plant in Poland
The Orange brand celebrates its 25th anniversary
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.