wydrukuj poleć znajomym zamów materiały
Od ilu lat pracuje Pani/Pan na różnych stanowiskach menedżerskich:

powyżej 20 lat
powyżej 15 lat
powyżej 10 lat
powyżej 5 lat
poniżej 5 lat
jeszcze nie byłam/-em menedżerem
nie chcę być menedżerem


Subskrypcja najnowszych ofert pracy

Nasi partnerzy:

rp.pl
gazeta.pl
onet.pl
interia.pl
wp.pl

Robert Gwiazdowski: Gazowa gra. Gazprom a Polska i Unia Europejska 2012.03.02

Warszawa - 28 lutego 2012 - Strategie nuklearne ZSRR i USA zaczęły być budowane zgodnie z teorią gier. I dlatego nie doszło do III wojny światowej. Może pora, żeby strategie gazowe też skorzystały z dorobku tej nauki? Graczami są nie tylko Gazprom i PGNiG. Od ich "gry" zależą wyniki sektora chemicznego, energetycznego, które przekładają się na wyniki pozostałych graczy operujących w innych sektorach gospodarki. Pełne wdrożenie unijnego pakietu energetycznego byłoby końcem marzeń Gazpromu o kontroli nad sieciami przesyłowymi - pisze dr hab. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

Dr hab. Robert Gwiazdowski, Prezydent Centrum im. Adama Smitha
Foto dzięki uprzejmości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 

Poniżej zamieszczamy tekst dr hab. Roberta Gwiazdowskiego dotyczący możliwości zniesienia monopolu Gazpromu w zakresie sieci przesyłowych gazu, po wdrożeniu unijnego pakietu energetycznego.

Warszawa – 28 lutego 2012


Gazowa gra


"Bodajbyś żył w ciekawych czasach" – złorzeczą Chińczycy.
A czasy musimy mieć ciekawe, skoro wiceprezes Gazpromu i dyrektor generalny Gazprom Export pisze artykuły w polskiej prasie na temat dostaw gazu.

Już sam fakt, że pisze, jest ciekawy.
To jakże ciekawe muszą być powody, dla których pisze?

Aleksander Miedwiediew tłumaczy przyczyny, dla których na przełomie stycznia i lutego Gazprom zmniejszył dostawy gazu do Polski.
Podobno jest to spowodowane srogą zimą i zwiększonym zapotrzebowaniem na gaz
.

Widać, że zima zaskakuje nie tylko drogowców w Polsce...

Posunięcie Gazpromu zostało odczytane jako przestroga: skoro rozprawiacie o gazie z łupków, o dywersyfikacji dostaw i o gazie skroplonym, to sobie radźcie sami.


Różne scenariusze

Ale skoro sam Aleksander Miedwiediew sięgnął po pióro (nawet jeśli to było pióro „ghostwritera"), czas jest wielce ciekawy – trzymając się chińskiej terminologii.

Dotąd Rosjanie dawali upust wierze, że nie muszą handlować z Polską (ani nawet z Europą) – bo co mają na sprzedaż, kupią od nich Chińczycy.
Ale Chińczycy wcale się nie rwą do kupowania wszystkiego po każdej cenie.
Więc rynek zachodni pozostanie dla Gazpromu ważny
.

Warto więc chyba zmierzyć się z dwiema skrajnościami myślenia.
Zarówno z tą, że za kilka lat, dzięki eksploatacji złóż gazu łupkowego i budowie terminali LNG, Gazprom z pozycji dyktatorskiej przeistoczy się w petenta, proszącego się, by ktoś raczył kupić od niego choć trochę gazu, jak i z tą, że zmiany, które zachodzą na światowym rynku gazu, są przemijające i wszystko zostanie po staremu.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że tekstem zamieszczonym w „Rzeczpospolitej" Aleksander Miedwiediew wpisuje się w ten drugi nurt.
Przesłanie jego publikacji jest jednoznaczne: point de reveries!
Drodzy państwo, dajcie sobie spokój z mrzonkami o liberalizacji rynku gazu, bo zamarzniecie
.
Tylko Gazprom jest w stanie zagwarantować Europie bezpieczeństwo energetyczne i zaspokoić jej potrzeby.

Gazprom jawi się jako dobroczyńca niewdzięcznej Europy, która dostaje gaz na najlepszych z możliwych warunków i jednocześnie chytrze myśli, jak się od tej współpracy wykręcić.

Kilka tygodni temu w wywiadzie dla „Süddeutsche Zeitung" szef Gazpromu Aleksiej Miller oświadczył, że rosyjski gaz nie jest zbyt drogi, a przeciwnie – zbyt tani.

Ale jeśli tak, to dlaczego Miedwiediew w ogóle coś pisze???


Konieczne inwestycje

Ostrze rosyjskiej krytyki jest wymierzone przede wszystkim w trzeci pakiet energetyczny z 2009 roku, zgodnie z którym systemem przesyłowym gazu w krajach unijnych mają zarządzać niezależni operatorzy.

Dla Gazpromu pełne wdrożenie ustaleń byłoby końcem marzeń o kontroli nad sieciami przesyłowymi.

Na razie wprowadzanie w życie postanowień pakietu idzie opornie – 18 państw UE nie wypełniło jego postanowień w mniejszym bądź większym stopniu.

Demonstrując możliwość przykręcenia kurka z gazem i wbrew wszelkiej logice twierdząc, iż do eksportowanego gazu Gazprom niemal dopłaca, Aleksander Miedwiediew utwierdza w racjach swoich adwersarzy.

W jego wywodzie nie ma żadnego racjonalnego argumentu.

Liberalizacja jest zła, bo jest zła – w ten sposób można streścić cały jego wywód.
Nikt oprócz Gazpromu nie będzie inwestował w infrastrukturę przesyłową, europejskie spółki bowiem „chcą jedynie czerpać zyski".

Czyżby Gazpromu nie interesowały zyski?
Co na to jego akcjonariusze?

Gazprom boleje nad tym, że odwierty w poszukiwaniu gazu z łupków zniszczą europejską przyrodę – chociaż same poszukiwania gazu z łupków nie różnią się znacząco od poszukiwań gazu konwencjonalnego.

Pojawiają się opinie, że koszt wydobycia gazu łupkowego w Polsce będzie kilkakrotnie wyższy niż w USA.

Wyższy będzie z pewnością, bo w USA wszystko jest tańsze (nie mają tam na przykład podatku VAT i generalnie mają niższe podatki i mniejszą biurokrację), ale w dalszym ciągu może być niższy niż kupowanie od Gazpromu.

Odpowiedzialny za umowy w Gazpromie Siergiej Komlew stwierdził, że przez spodziewane fiasko łupkowych planów Polacy będą zmuszeni kupować więcej surowca od Rosjan.

Zatem czym się martwi Miedwiediew?

Strategie nuklearne ZSRR i USA zaczęły być budowane zgodnie z teorią gier.
I dlatego nie doszło do III wojny światowej.


Może pora, żeby strategie gazowe też skorzystały z dorobku tej nauki?

Dla teorii gier, a zwłaszcza dla jej zastosowania do nauk społecznych, w szczególności ekonomii, pierwszorzędne znaczenie ma pojęcie równowagi.

Poszukiwanie równowagi w grze polega na określeniu strategii dominujących i eliminowaniu strategii dominowanych.


Jakie rozwiązanie?

August Cournot stworzył teorię firm – oligopoli, zgodnie z którą monopoliści i idealni konkurenci stanowili ekstrema ograniczające i opracował modele gier konkurencji oligopoli.
Przeanalizował konkurencję między firmami, które rywalizują w sprzedaży tego samego dobra konsumpcyjnego, a następnie przeanalizował drugi model, obejmujący producentów elementów uzupełniających do wytwarzanego towaru.

Przy analizie drugiego modelu zauważył, że stosował te same metody rozumowania, których używał przy pierwszym.
Nie doszedł jednak do koncepcyjnego rozróżnienia między sformułowaniem konkretnych modeli gier i ogólną metodologią wykorzystaną do ich analizy.

Dopiero John Nash – genialny matematyk, noblista z ekonomii, bohater doskonałego filmu „Piękny umysł", stworzył ogólną teorię równowagi dla gier niekorporacyjnych.

Zdefiniował on równowagę jako sytuację, w której żaden gracz nie może poprawić swojej pozycji, wybierając inną strategię gry niż optymalna.

Udowodnił, że dla każdej gry niekooperacyjnej z dowolną liczbą graczy istnieje co najmniej jeden punkt równowagi – stąd też równowagi w grach o sumach niezerowych nazywane są równowagami Nasha.

Analiza Nasha oparta jest na typowym także dla ekonomii klasycznej założeniu doskonałej racjonalności jednostek.

Jak zauważył Roger Myerson, „założenie doskonałej racjonalności jest oczywiście niedoskonałe" jako opis rzeczywistych ludzkich zachowań, gdyż empiryczne badania procesu podejmowania decyzji ciągle pokazują niespójne i nierozsądne zachowania, które przeczą założeniu doskonałej racjonalności.
Jednakże nie zostały sformułowane żadne teorie niespójności zachowań ludzkich, które byłyby wiarygodnie.

Dlatego najlepsze modele analityczne oparte są właśnie na założeniu doskonałej racjonalności – z braku jakiegokolwiek innego punktu oparcia.

Podobnie jak w fizyce – przyjmowany jest jakiś model rzeczywistości tak długo, dopóki nie stworzony zostanie inny model lepiej opisujący rzeczywistość i do tej rzeczywistości lepiej pasujący.

Nash jako pierwszy zastosował do nauk społecznych metodę aksjomatyczną.
Polega ona na przyjęciu pewnych rozsądnych założeń określających warunki, jakie powinny spełniać dobre metody rozgrywania gry (w matematyce takie warunki nazywane są aksjomatami) i następnie sprawdzeniu, które z metod spełniają te warunki.
Pozwala to ocenić metody i wybrać taką, która najlepiej spełnia aksjomaty uważane za najważniejsze.

Aksjomat racjonalności zakłada, że rozwiązanie gry powinno należeć do zbioru negocjacyjnego, czyli spełniającego postulat optymalności w sensie Pareto.
Pozwala to znaleźć takie rozwiązanie, żeby nie było żadnego wyniku, który byłby lepszy dla obu graczy lub lepszy dla jednego i nie gorszy dla drugiego oraz gwarantującego, że wypłaty dla obu graczy nie będą niższe od ich poziomu bezpieczeństwa – czyli wypłaty, jaką mogliby uzyskać, nie kooperując z drugim graczem.

Graczami są nie tylko Gazprom i PGNiG.
Od ich „gry" zależą wyniki sektora chemicznego, energetycznego, które przekładają się na wyniki pozostałych graczy operujących w innych sektorach gospodarki.

Może by panowie Miller i Miedwiediew sięgnęli po specjalistów od teorii gier?

Ale czy wówczas my potrafimy zrobić to samo?


Robert Gwiazdowski


 
 
Źródło
: www.ekonomia24.pl  Dr hab. Robert Gwiazdowski

Prezydent Centrum im. Adama Smitha

Robert Gwiazdowski
Foto dzięki uprzejmości Centrum im. Adama Smitha
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy.

Specjalność naukowa: myśl polityczna, prawna i ekonomiczna.

Specjalność praktyczna: prawo finansowe i podatkowe, prawo korporacyjne, prawo energetyczne.

Doradca wielu polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, zarówno wielkich koncernów (także giełdowych), jak i firm z sektora MSP.

Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym”, „Doktrynalne przesłanki i praktyczne konsekwencje progresywnego i proporcjonalnego opodatkowania dochodów” (w druku) oraz licznych opracowań i artykułów naukowych i publicystycznych.


 
 
Źródło: Centrum im. Adama Smitha


http://www.smith.org.pl/pl/pages/display/42  ASTROMAN Magazine - 2012.02.12

Tomasz Wróblewski: Światy idealne. Czy moralne jest sięganie do cudzej kasy, a niemoralne zaciskanie pasa?

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1177  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Tomasz Wróblewski: Życzenia dla Polski. Dajmy sobie szansę, żeby być znowu krajem wielkiej mocy

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1132  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.26

Robert Gwiazdowski: Suwerenność walutowa jest cennym zasobem Polski. Możemy zyskać na kryzysie

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1130  


ASTROMAN Magazine - 2011.12.04

Tomasz Wróblewski: Wzrostu nie da się dodrukować

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1114  


ASTROMAN Magazine - 2011.10.30

Tomasz Wróblewski: Partia z fasonem

http://www.astroman.com.pl/index.php?mod=magazine&a=read&id=1090  ASTROMAN magazine


wydrukuj ten artykuł
  strona: 1 z 1
polecamy artykuły
IBM Blockchain World Wire, a New Global Payment Network, to Support Payments and Foreign Exchange in More Than 50 Countries
Geneva International Motor Show 2019: Exceptionally high-quality and satisfied visitors
GIMS 2019: Touring Superleggera at the 89th GIMS. World Premiere of Touring Sciadipersia Cabriolet
GIMS 2019: Volkswagen presents the first all-electric version of a new buggy and opens electric platform for e-mobility
GIMS 2019: Bugatti Celebrates Its 110th Anniversary With Two World Premieres At Geneva Motor Show
Geneva International Motor Show 2019: Ferrari F8 Tributo Unveiled in Geneva
Microsoft at RSA 2019: Announcing new cloud-based technology to empower cyber defenders
Geneva International Motor Show 2019: Jaguar I-Pace announced Car of the Year 2019
Emmanuel Macron: Renewing Europe
Cisco at Mobile World Congress MWC19 in Barcelona
GSMA Wraps Up Hugely Successful MWC19 Barcelona
Prof. Andrzej K. Koźmiński: Uczelnie chcą kształcić elity
China Driving eSIM Adoption Says New GSMA Report
GSMA Announces Winners of the 2019 GLOMO Awards
Uroczysta gala laureatów "Tego, który zmienia polski przemysł"
strona główna  |  oferty pracy  |  executive search  |  ochrona prywatności  |  warunki używania  |  kontakt     RSS feed subskrypcja RSS
Copyright ASTROMAN © 1995-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: TAU CETI.